Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Zeynep SÜMER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Zeynep SÜMER."— Sunum transkripti:

1 MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Zeynep SÜMER

2 Mikoloji? Doğada kaç çeşit mantar bulunur? 50.000 Hepsi hastalık yapar mı? 300 kadarı Hatta sadece bir düzine kadarı mantar hastalıklarının %90’nından sorumludur.

3 Nerelerde bulunurlar Toprak Su Organik atıklar

4 Ne yaparlar? Bakterilerle birlikte kompleks bileşikleri basit bileşiklere dönüştürürler Yararları –Ekmek –Peynir –Steroit –Antibiyotik –Alkollü içecekler –Organ asitler

5 Zararları –Hastalık yaparlar –Elektronik aletleri bozar –Elektrik kablolarını bozar –Mobilyaları bozar

6 Mikoz? Antropofilik Zoofilik Jeofilik

7 Tarihçe 1835 Bassi ve Balsami (ipek böceklerinde) 1839 Schoenlein kellik etkenini Langenbeck pamukçuk etkeni Saoraud mantar besiyerini yaptı ve mantarı üretti 1969’da canlı sınıflaması değişti Hayvan-bitki-fungus-prokaryotlar-protistalar

8 Genel Özellikleri Nonfotosentetik protistalardır –Ökaryot bakterilerden ayrılırlar Klorofilleri yoktur –Fotosentez yapmazlar bitkilerden ayrılırlar Emici tipte beslenirler –Hayvanlardan ayrılırlar

9 Zorunlu veya fakültatif aeroblardır En az bir çekirdekleri bulunur Nükleer membranları Mitokondrileri Endoplazmik retikulumları Nükleolusları Hüvre duvarları vardır.

10 0-60ºC ısıda 2-11 pH’da Nemli Karanlık veya loş ortamlarda ürerler

11 Ultraviyole üremelerini inhibe eder.

12 Sabouraud agar besiyerinde –Sığır eti extratı –Glikoz –Agar Gentamisin Kloramfenikol –Sikloheksimit (saprofit mantarların üremesini engeller) Kanlı agar Patates dextroz agar Mısırunu tween 80 agar

13 Makroform mantarlar –Yenebilen çok hücreli mantarlar Mikroform mantarlar (tek hücreli) –Maya –Küf DİMORFİK ???

14 Mayalar 4-5µm boyutunda (en büyük 24 µm ) Sferik veya yuvarlak Besiyerinde opak,yumuşak,beyaz renkli koloniler yapar Tomurcuklanmayla ürer Tomurcuk hücreden ayrılmaz ve zincirleme sürerse Psödohif oluşur Germ tüp (ana hücreden apikal uzantıdır)

15 Küfler Hif: Küf mantarlarının en ilkel şeklidir çok hücrelidir 2-10µm çapında silindirik tüplerdir Septalı ve septasız olmak üzere iki çeşittir Vegetatif hifler Aerial hifler Çoğalma hifleri

16 Miçel: hiflerin birleşmesi ile meydana gelen yapılardır Bazı maya ve küfler hücre duvarlarında pigment taşıyabilirler (melanin vb.)

17 Dimorfik mantarlar Farklı ortam koşullarında Farklı üreme şekilleri gösteren mantar Isıya bağlı 37ºC-25ºC (en sık) Dokuya Besiyerine pH’ ya bağlı

18 Mantarların Hücre Yapıları Hücre duvarı, sitoplazmik membran, mitokondri, vakuol, ER, nükleus, nükleolus ve bazen de kapsül bulunur. Kapsül: Antijenik- Antifagositik Polisakkarit yapıda (Crytococcus neoformans (glukuranoksilo- mannan polimeri))

19 Mantarların Hücre Yapıları Hücre Duvarı: %10’u protein ve glikoproteinlerden mg Güçlü antijenik yapıdadır İnsan dokusunda mantar hücre duvarı polisakkaritlerini parçalayacak enzim yoktur Grama olumlu boyanırlar

20 Mantarların Üreme Özellikleri Seksüel üreme Mayoz bölünme ile olur(4-8) –Zygomycotina Zigospor –Ascomycotina Askospor –Basidiomycotina Basidiospor –Deuteromycotina

21 Mantarların Üreme Özellikleri Aseksüel üreme mitoz bölünme ile olur çok sayıda spor oluşur –Sporanjiosporlar –Konidyalar Mikrokonidya Makrokonidya Artrokonidya Klamidokonidya Blastokonidya

22 Mantar Hastalıkları Açık havada –10 5 /m3 Kapalı ortamda –109/m3 fungal spor

23 Mantar Hastalıkları Alerjik hastalıklar –Çiftçi akciğeri Konağın immun yanıtı Partikül büyüklüğü Antijenitesi İnokulum miktarı –En sık rastlanan allerjenler Penicillium Aspergillus Alternaria Micropolyspora

24 Mantar Hastalıkları Metabolitleri ve Toksinleri ile –Miçetizm: Mantarların vücuda yerleşmeden oluşturdukları hastalık tablosudur. Besin zehirlenmesi Tahıl ürünlerini enfekte etmesi Alfa adrenerjik blokaja bağlı semptomlar oluşur –Mikotoksikoz Toksinli gıdanın yenmesiyle ortaya çıkar Aflatoksin ve benzeri karsinojenler

25 Mantar Hastalıkları Toksin oluşumunu etkileyen faktörler –Besin maddeleri B Vit fazlalığı, protein azlığı –Nem –Isı (13-40ºC) –Işık –pH (3-4.5) –Depolama süresi (ilk 4 ayında mikotoksin yapımı artar)

26 Mantar Hastalıkları Vücuda direkt yerleşerek(yerleştiği yere göre isimlendirilir) –Yüzeyel mikozlar –Subkütan mikozlar –Derin mikozlar –Sistemik mikozlar –Fırsatçı mikozlar

27 Tanı Yöntemleri Doğrudan mikroskopi –KOH(potasyum hidroksit)%10-30 Dermatofitler –Gram boyama Tüm mayalar –Çini mürekkebi C.neoformans –PAS(periyodik asit-Schiff) B.dermatidis –Wright H.capsulatum

28 Tanı Yöntemleri Kültür yöntemleri –SDA(3 haftaya kadar) Sikloheksimitli 25ºC-37ºC –Kanlı –BOS kültürleri mutlaka anbiyotiksiz ve sikloheksimitsiz besiyerlerine ekilir –Otomatik cihazlarla tanı(4 günde)

29 Tanı Yöntemleri Serolojik yöntemler –İmmun floresan antikor –Kompleman birleşme reaksiyonu –Aglütinasyon –Presipitasyon –Latex aglütinasyon –ELİSA –Polimeraz zincir reaksiyonu

30 Tanı Yöntemleri Aşırı duyarlılık reaksiyonları –Trikofitin –Histoplazmin


"MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Zeynep SÜMER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları