Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyi Bir Modelin Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyi Bir Modelin Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 İyi Bir Modelin Özellikleri
Basitlik Belirlenmişlik R2 ölçüsü Teorik tutarlılık Tahmin Gücü

2 Model Tanımlanması Araştırmada kullanılan modelin tanımlamasının “doğru” olduğu kabul edilmektedir.. Doğru modele ulaşmak için R2, t, F, DW-d vb. İstatistik ve ekonometrik testler kullanılır. Eğer model hala tatmin edici değilse, araştırmacı tanımlama hatalarından ya da seçilen modeldeki sapmalardan kaygılanmaya başlamaktadır. - Yanlış Fonsiyonel Biçim, - Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması, -Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi, - Değişkenlerin Ölçme Hatalı Olması.

3 Tanımlama Hatası Tipleri
Y = b1 + b2 X + b3 X2 + b4 X3 + u Yanlış Fonksiyonel biçim lnY = b1 + b2 X + b3 X2 + b4 X3 + u Y = l1 + l2 X + l3 X2 + l4 X3 + l5 X4 + v v = u - l5 X4 Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması,

4 Tanımlama Hatası Tipleri
Y = b1 + b2 X + b3 X2 + b4 X3 + u Y = a1 + a2 X + a3 X2 + v v = b4 X3 + u Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi, Yi* = b1* + b2* Xi* + b3* Xi*2 + b4* Xi*3 + ui* Yi*= Yi + ei Ölçme Hatası Sapması Xi*= Xi + wi

5 Tanımlama Hatası Sonuçları
Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi Yi = b1 + b2 X2i + b3 X3i + ui Y = a1 + a2 X2i+ vi v = b3 X3i + u X3 Değişkenini gözardı etmenin sonuçları (r230), iken yani X2 ile X3 arasında bağlantı varsa a1 ve a2 sapmalı ve tutarsız olacaktır. Büyük örneklerde bile sapma devam eder. (r23=0) olsa bile , a2 sapmasız iken a1 hala sapmalı olacaktır. Hata varyansı s2 yanlış tahmin edilecektir.,

6 Tanımlama Hatası Sonuçları
Gerekli Değişkenin Gözardı Edilmesi Yi = b1 + b2 X2i + b3 X3i + ui Y = a1 + a2 X2i+ vi v = b3 X3i + u X3 Değişkenini gözardı etmenin sonuçları a2’nin varyansına etkisi: a2 nin varyansı 2’nin varyansının sapmalı bir tahmin edicisidir. Yanlış seçilen modele bağlı olarak yapılan tahminlerde güven aralıkları ve hipotez testleri yanlış kararlara götürebilir.

7 Tanımlama Hatası Sonuçları
Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Alması, Yi = b1 + b2 X2i + ui Y = a1 + a2 X2i+ b3 X3i +vi ui = b3 X3i + vi Gereksiz Değişkenin Modelde Yer Almasının Sonuçları Bu tür modeldeki EKK tahmincileri tutarlı ve sapmasızdır. Hata varyansı s2 doğru tahmin edilmiştir. Güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerlidir, Tahmin edilen a’lar etkin değildir.

8 Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması
b2 nin sapmalı olduğu durumun ispatı: Doğru Model (1) Hatalı Model (2) (3) Doğru model (1) ortalamadan farklar ile yazılırsa (4) elde edilir. (4) nolu eşitlik (3) nolu eşitlikte yerine konursa

9 Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması
(4 no lu ifade) (4a) 2 nin beklenen değeri alınırsa Cov(X2, e)=0 (5) r230

10 Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması
Cov(X2, e)=0 b1 nin sapmalı olduğu durumun ispatı: (4a) da 3 ün yanında çarpım olarak yer alan ifade X2’nin bağımsız, X3 ün bağımlı değişken olduğu basit doğrusal regresyon modelinin bağımsız değişken katsayısının formülüdür.( (6) no lu ifade ve 7 no lu formül) Basit regresyon modelinde: (6) (7)

11 Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması
Hatalı Model idi. (5) nolu ifade

12 Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması
(8) haline gelir. (6) (6) nolu denklemin sabit terimi ortalamalardan sapmalar yoluyla aşağıdaki gibi yazılabilir: (6.a) (6.b) (8) nolu ifade de (6.b) yerine konursa (8) Sapmalı (9)

13 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması
Doğru Model (1) Hatalı Model (2) (2a)

14 Hatalı modelin ortalamadan farklara göre normal denklemleri
(3) (4) elde edilir. (2a) yı aşağıda tekrar yazarsak (2a) idi.

15 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması
no lu hatalı model 3 ün beklenen değeri (3) ve (4) nolu ifadelerin (2a)’da yerine konması ile 3 4 Hatalı model için (4.a) b2 nin sapmasız olduğu durumun ispatı: 4 3 (3) (4)

16 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması
2 in beklenen değeri (3) ve (4) nolu ifadelerin yerine konmasıyla (5) 5 nolu ifade de 2 parantezine alınırsa pay ve payda birbirini götürür. Sapmasız (6)

17 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması
b1 nin sapmasız olduğu durumun ispatı: 2 no lu hatalı model beklenen değer alındığında (7) (4.a) nolu ifadeden bulunmuştu.Buna göre (7a) (6) idi. (7) nolu ifade de eşitlerini (7a) yerine koyarsak sapmasız 1 ve 2 için tahminciler sapmasızdır. Aynı zamanda tutarlıdır.

18 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması Durumunda Varyans

19 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması durumunda varyans

20 Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması durumunda varyans
Etkin değil Doğru model

21 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları
Doğru model Tahmini model Şimdi modele alınması gereken değişkenlerin alınmaması sonucunda ortaya çıkabilecekleri tartışacağız.

22 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları
Doğru model Tahmini model Analizimizde iki durum söz konusudur. Y sadece X2 ile ya da X2 ve X3 ile ilişkilendirilecektir. 2

23 Yanlış tanımlamanın sonuçları
GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları Doğru model Tahmini model Doğru tanımlama. Problem yok Y sadece X2 ile ilişkilendirilirse problem söz konusu olmayacaktır.

24 Yanlış tanımlamanın sonuçları
GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları Doğru model Tahmini model Doğru tanımlama. Problem yok Doğru tanımlama. Problem yok. Y hem X2 ve hem X3 ile ilişkilendirilirse yine problem söz konusu olmayacaktır”

25 Yanlış tanımlamanın sonuçları
GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları Doğru model Tahmini model Doğru tanımlama. Problem yok Doğru tanımlama. Problem yok. Doğru model, çok açıklayıcılı model iken, tek açıklayıcılı model tahmin etmenin sonuçlarını inceleyeceğiz.

26 Yanlış tanımlamanın sonuçları
GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları Doğru model Tahmini model Doğru tanımlama. Problem yok Doğru tanımlama. Problem yok. Daha sonra da doğru model, tek açıklayıcılı model iken, çok açıklayıcılı model tahmin etmenin sonuçlarını inceleyeceğiz.

27 Yanlış tanımlamanın sonuçları
GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI Yanlış tanımlamanın sonuçları Tahmini model Tahminciler yanlı, standart hatalar geçersiz. Doğru tanımlama. Problem yok Tahminciler sapmasızdır, fakat etkin değildir. Doğru tanımlama. Problem yok. Gerekli bir açıklayıcı değişkenin modele alınmaması, modeldeki tahmincilerin yanlı ve standart hatalarının geçersiz olmasına yol açacaktır.

28 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
Bu durumda X3, b2’nin b3 Cov(X2, X3)/Var(X2) kadar yanlı olmasına neden olacaktır.

29 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
Y X3’ün etkisi X3 sabitken X2’nin doğrudan etkisi b2 b3 X3 gibi davranan X2’nin görünen etkisi X2 X3 b2 doğrudan etkisine ek olarak X2, modele alınmayan X3’ün vekili gibi davranıp dolaylı etkiye de sahip olacaktır.

30 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
Y X3’ün etkisi X3 sabitken X2’nin doğrudan etkisi b2 b3 X3 gibi davranan X2’nin görünen etkisi X2 X3 Vekil etkisi iki faktöre bağlı olacaktır: X3’ ün Y üzerine etkisinin gücü (b3) ve X2’ nin X3’ü taklit etme yeteneği.

31 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
Y X3’ün etkisi X3 sabitken X2’nin doğrudan etkisi b2 b3 X3 gibi davranan X2’nin görünen etkisi X2 X3 X2’nin X3’ü taklit etme yeteneği X3 ile X2 ilişkilendirildiğinde elde edilen eğim elde edilir.

32 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | Örneğimizde eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyine (SM) ilişkilendirilecektir.

33 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) . reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | Daha sonra anne eğitim düzeyini (SM) yi modelden çıkararak tahminleyeceğiz.

34 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) b3 ün pozitif olduğunu , sağduyuya dayanarak kabul etmek makul olacaktır. Bu varsayım çoklu regresyonun pozitif ve yüksek derecede anlamlı olduğu tahmin gerçeğiyle kuvvetli olarak desteklenmektedir.

35 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | . cor SM ASVABC (obs=570) | SM ASVABC SM| ASVABC| ASVABC ve SM arasındaki korelasyon pozitif olduğundan kovaryansı da pozitif olacaktır. Var(ASVABC) da otomatik olarak pozitif olacaktır. Bundan dolayı sapma da pozitif olacaktır.

36 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC Source | SS df MS Number of obs = F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | _cons | eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) SM’nin ihmal edildiği regresyon yukarıda yer almaktadır.

37 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | . reg S ASVABC ASVABC | _cons | eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) Gördüğünüz gibi, ASVABC ‘nin katsayısı SM ihmal edildiğinde gerçektende daha yüksek olmaktadır. Farkın bir kısmı tam değişime bağlı olabilir, fakat fark sapmaya atfolunabilir.

38 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) . reg S SM Source | SS df MS Number of obs = F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] SM | _cons | SM yerine ASVABC’in ihmal edilmesiyle elde edilen regresyon yukarıda yer almaktadır. b3 nin yukarı doğru sapma yapması beklenir. b2 nin pozitif olmasını bekleriz ve sapma ifadesinde yer alan hem kovaryans hem de varyans pozitif olduğunu biliyoruz.

39 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM S | Coef. Std. Err t P>|t| [95% Conf. Interval] ASVABC | SM | _cons | . reg S SM SM | _cons | eğitim süresi (S), yetenek puanı (ASVABC) ve anne eğitim düzeyi (SM) Yukarıdaki örnekte sapma gerçekten çarpıcıdır. SM katsayısı iki katından daha fazladır. (Büyük sonucun sebebi Var(SM), Var(ASVABC) den daha küçükken, b2 ve b3 nin tahminlerinin aynı boyutta olmasıdır.)

40 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S ASVABC F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S SM F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = Sonuç olarak, R2 bir değişken ihmal edildiğinde nasıl davranış gösterdiğini inceledik. S nin ASVABC deki basit regresyonundaki, R2 değeri 0.33, ve S nin SM deki basit regresyonundaki R2 değeri 0.13 dir.

41 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S ASVABC F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S SM F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = Yukarıdaki örnek ASVABC nin 33% of the S deki değişimin % 33 ünü ve SM dekinin ise % 13 ünü açıkladığını ifade etmekte midir? Hayır çünkü , çoklu regresyon ortak açıklama gücünün 0.46 değil olduğunu göstermektedir.

42 GEREKLİ BİR DEĞİŞKENİN MODELE ALINMAMASI
. reg S ASVABC SM Source | SS df MS Number of obs = F( 2, 567) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S ASVABC F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = . reg S SM F( 1, 568) = Model | Prob > F = Residual | R-squared = Adj R-squared = Total | Root MSE = İkinci regresyonda, ASVABC SM için kısmen vekil gibi davranmakta, ve bu görünen açıklayıcı değişkeni şişirmektedir. Benzer olarak , üçüncü regresyonda, SM ASVABC için vekil gibi davranmaktadır, tekrardan görünen açıklayıcı değişkeni şişirmektedir..

43 Tanımlama Hatası Testleri
Gereksiz değişkenlerin varlığının araştırılması, Basit t testi Değişkenin gerekli olup olmadığı F testi Gerekli değişkenlerin gözardı edilmesinin ve yanlış fonksiyonel biçimin test edilmesi: Hataların İncelenmesi The Durbin-Watson d istatistiği(-) Ramsey’in RESET testi Eklenen Değişkenler için Lagrange Multiplier (LM) testi Hausman Testi

44 Hataların İncelenmesi

45 Ramsey’in RESET testi Modelde tanımlama hatası olup olmadığını araştırmak için 1. Adım: Yi = b1 + b2 X2i + ui 2. Adım: arasındaki dağılma diyagramı çizilerek (n= 2, 3,…..,) değişkenler eklenerek model yeniden tahminlenir. Grafik parabol ise; Grafik kübik ise;

46

47 Ramsey’in RESET testi 3. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur.
H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 4. Adım: Ftab=Fa,f1,f2= ? f1: Yeni Değişken Sayısı f2: n – yeni model katsayı sayısı 5. Adım: 6. Adım: Fhes > Ftab H0 reddedilebilir.

48 Ramsey’in RESET testi Uygulama: Türkiye’nin dönemi için İhracatı (IHR, milyar $) ile ABD Döviz Kurları (1/ 1000 YTL) değerleri aşağıda verilmiştir. YILLAR DK IHR 1984 0.368 7.134 1994 29.848 18.106 1985 0.525 7.958 1995 45.952 21.638 1986 0.680 7.457 1996 81.796 23.225 1987 0.861 10.19 1997 26.261 1988 1.431 11.662 1998 26.974 1989 2.125 11.625 1999 26.588 1990 2.612 12.959 2000 27.775 1991 4.184 13.594 2001 31.334 1992 6.888 14.715 2002 35.762 1993 11.058 15.345 2003 38.317

49 Ramsey’in RESET testi 1. Adım: 2. Adım:

50 Ramsey’in RESET testi 3. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur.
H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 4. Adım: Ftab=Fa,2, 20-4 =3.63 f1: Yeni Değişken Sayısı f2: n – yeni model katsayı sayısı 5. Adım: 6. Adım: Fhes > Ftab H0 reddedilebilir.

51 Lagrange Multiplier (LM) testi
Sınırlandırılmamış Model Sınırlandırılmış Model Sınırlandırılmış model EKK ile tahminlenip elde edilir. 1. Adım: 2. Adım:

52 Lagrange Multiplier (LM) testi
3. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 4. Adım: c: sınırlama sayısı 5. Adım: 6. Adım: 2 hes > 2 tab H0 reddedilebilir.

53 Lagrange Multiplier (LM) testi
Uygulama: Kısa dönemde bir malın üretimiyle toplam üretimi gösteren veriler aşağıda verilmiştir. Üretim (X) Toplam Maliyet $ (Y) 1 193 2 226 3 240 4 244 5 257 6 260 7 274 8 297 9 350 10 420

54 Lagrange Multiplier (LM) testi
1. Adım: 2. Adım:

55 Lagrange Multiplier (LM) testi
H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 3. Adım: 4. Adım: c: 2, sınırlama sayısı 5. Adım: 6. Adım: 2 hes > 2 tab H0 reddedilebilir.

56 Hausman Tanımlama Testi
Hausman testinde temel hipotez tanımlama hatası olmadığını, alternatif hipotez ise tanımlama hatası olduğunu ifade etmektedir. Bağımsız değişkenlerle hata terimleri arasında ilişki yoksa tanımlama hatası olmayacak, ilişki varsa tanımlama hatası söz konusu olacaktır. Bu nedenle temel hipotez bağımsız değişkenlerle hatalar ilişkisiz, alternatif hipotez ise bağımsız değişkenlerle hatalar ilişkilidir şeklinde kurulur. Basit regresyon modelinin sabit katsayısı H0 hipotezinin doğruluğu altında tutarlı ve etkin, H1 hipotezinin doğruluğu altında tutarsızdır. Bağımsız değişkenin katsayısı ise H0 ve H1 hipotezlerinin doğruluğu altında tutarlı, H0 hipotezinin geçerliliği altında etkin değildir. 56

57 Hausman Tanımlama Testi
Basit regresyon modeli için Hausman test istatistiği m: 1 serbestlik dereceli ki – kare dağılımıdır. En Küçük Kareler yöntemi ile tahminlenen model: Tutarlı Tahminlenen model: (Araç Değişken ile)

58 Araç değişken yöntemi ile tutarlı tahminciler elde edilebilir.
Araç değişken Z ise, araç değişken tahmincisi; r: X ve Z arasındaki korelasyon katsayısı

59 Hausman Tanımlama Testi

60 Hausman Tanımlama Testi
1. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 2. Adım: Test İstatistiği: 3. Adım: 1 serbestlik dereceli ki – kare dağılımıdır. 4. Adım: m > 12 Ho reddedilebilir.

61 Hausman Tanımlama Testi
Uygulama: İhracat modelini Hausman testi ile test edelim. EKK ile tahmin edilen model Araç (alet) değişkeni kullanılarak elde edilen model:

62 Hausman Tanımlama Testi

63 Hausman Tanımlama Testi
1. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 2. Adım: Test İstatistiği: 4. Adım: 12 = 3.84 5. Adım: m > 12 Ho reddedilebilir.

64 UYGULAMA: dönemine ait Türkiye’nin İthalat(IT, 10Milyar $), Para Arzı (PA, Milyar$) ve Döviz Kuru (DK, 1/1000 YTL) verileri verilmiştir. Yıllar IT PA DK GSMH

65 UYGULAMA: RESET Testi İthalat ve para arzı arasındaki regresyon denklemi aşağıdaki gibi tahminlenmiş edilmiştir. Bu modelden elde edilen ytahminler ile hata terimleri arasındaki grafik çizildiğinde eğrinin parabolik bir yapı gösterdiği görülmüş ve aşağıdaki model elde edilmiştir.

66 H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır.
UYGULAMA: RESET Testi 3. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 4. Adım: Ftab=Fa,1, 13-3 =4.96 f1: Yeni Değişken Sayısı f2: n – yeni model katsayı sayısı 5. Adım: 6. Adım: Fhes < Ftab H0 reddedilemez. 66

67 UYGULAMA: LM Testi İthalatı açıklamada sadece para arzı değişkeninin kullanılmasıyla modelde spesifikasyon hatası yapılıp yapılmadığını test etmek için bu modelden elde edilen hata terimi para arzı(PA) ve döviz kuru(DK) değişkeniyle yeniden modellenmiş ve aşağıdaki yardımcı regresyon denklemi elde edilmiştir.

68 2 hes < 2 tab H0 reddedilemez.
UYGULAMA: LM Testi H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 3. Adım: 4. Adım: c: 1, sınırlama sayısı 5. Adım: 6. Adım: 2 hes < 2 tab H0 reddedilemez. 68

69 UYGULAMA: Hausman Testi
İthalatı açıklarken PA ve Döviz kuru ile kurduğumuz modelde Döviz kuru yerine GSMH değişkenini araç değişken olarak kullanarak elde edilen model sonucu aşağıdaki gibidir.

70 UYGULAMA: Hausman Testi

71 UYGULAMA: Hausman Testi
1. Adım: H0: Model spesifikasyonu doğrudur. H1: Model spesifikasyonu yanlıştır. 2. Adım: Test İstatistiği: 4. Adım: 12 = 3.84 5. Adım: m > 12 Ho reddedilebilir. 71

72 Ölçme Hataları Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları
Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları Hem Bağımlı Hem de Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları

73 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Basit doğrusal regresyon denklemi (1) Bağımsız değişken X’de toplamsal ölçme hatası olsun. Bu hata vi ile ifade edilirse, ölçme hatalı bağımsız değişken: (2) Ölçme Hatası Burada vi, temel varsayımları sağlamakta, ei ile vi’nin bağımsız olduğu varsayılsın.

74 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(3) (4) (5) (6) Hatalı tahminlenen model (7)

75 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Doğru model için (8) Hatalı model için ise olur. (9) v temel varsayımlara sahip olduğundan olur.

76 (9a) (10) (11)

77 2.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(12) (13) 77

78 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(13) Nolu ifadenin pay ve paydası 1/N ile çarpılırsa; (14) (15) 78

79 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Varyanslar pozitif olduğundan; 1 pozitif ise daha küçük 1 negatif ise daha büyük tahmin edilecektir. 79

80 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(16)

81 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(17) 0 < A < 1 1 in sapmalı tahmincisidir. 81

82 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Sapmanın büyüklüğü Doğru model Hatalı model (18) 82

83 1.Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(19) (20) (21) 83

84 b1’in en küçük kareler tahmincisi
tutarlı değildir. Aynı durum için de geçerlidir. Bağımsız değişkenin ölçme hatalı olması durumunda, ölçme hatasız modeller için yapılan tüm açıklamalar geçersizdir.

85 2.Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları
Doğru Model Yi= a + bXi +ei Y*i = Yi + wi w, temel varsayımlara sahip, e den bağımsız. Ölçme Hatası Y*i = (a + bXi +ei) + wi Y*i = a + bXi +vi Yanlış Model

86 v, X den bağımsızdır ve e den bir farkı yoktur.
e ile v aynı özelliklere sahiptir. Bu nedenle en küçük kareler tahmincileri sapmasız ve tutarlıdır. Yani istenen tüm özellikleri taşırlar. Bağımlı değişkende ölçme hatası olması durumunda modelin tahmini ile ilgili bir sorun yoktur. Özetle; Katsayılar sapmasız ve tutarlıdır. Tahmin edilen varyanslar ölçme hatasının bulunmadığı duruma göre daha büyüktür.

87 3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(22) 1. wi ve vi temel varsayımlara sahip 2. ei, vi ve wi birbirinden bağımsızdır. (23) 87

88 3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Yukarıdaki ifadeler denklemde yerine konursa (24) 88

89 3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(9) (25) Yukarıdaki formülün (25); (10) numaralı formülden tek farkı wi olup, bağımlı değişkenden gelen hatadır. 89

90 3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
(26) Bağımsız değişkende ölçme hatası olma durumu ile aynıdır. Yine parametre tahminleri sapmalıdır. Aynı şekilde; Hem bağımlı hem de bağımsız değişkende ölçme hatası olması durumunda tahminciler tutarsızdır. 90

91 3.Bağımlı ve Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları
Parametre tahmincileri Sapmalı Tutarsız olacaktır. Eğer ölçme hataları sadece bağımlı değişkende ise, EKK tahmin edicileri sapmasız, tutarlı ama daha az etkindir. Eğer ölçme hataları bağımsız değişkende ise, EKK tahmincileri hem sapmalı, hem tutarsızdır. 91

92 Bağımsız Değişkenlerin Ölçme Hatalı Olması Durumunda Çözüm Yolları
EKK uygulanabilir. Alet (Araç-Vekil) Değişken Yöntemi

93 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
Leamer’e göre, model kurma arayışına girmek için 6 neden vardır: Hipotez Testi Yorumlama Basitleştirme İkame Değişken arama Veri seçme Yeni model ilave etme.

94 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
Bir malın talebinin belirlenmesi; En basit şekilde talep kuramına göre; her şey aynı iken, bir malın talep edilen miktarı tüketicinin geliri ile o malın fiyatına bağlıdır. Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat İlk olarak Log-log model ile başlandığı varsayılsın; logY = logI – 0.67 logP R2=0.15 s(bi) (1.1) (0.21) (0.13) n=150

95 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat Hipotez test ile arayışta fiyat esnekliği katsayısınının -1 olduğu varsayımı; logY = logI – 0.67 logP R2=0.15 s(bi) (1.1) (0.21) (0.13) n=150 (Sınırlı regresyon tahmini) logY + logP = logI R2=0.14 s(bi) (1.0) (0.20) t (4.8) n=150 F testi sonucu fiyat esnekliği katsayısının -1 olduğu hipotezi reddedilir. H0:b3=-1

96 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat Veri seçme veri setinin güneş alan ve almayan bölgeler olarak ayrılması; N: Kuzey S:Güney P:Fiyat I:Gelir logYN = logIN – 0.60 logPN R2=0.18 s(bi) (1.9) (0.41) (0.25) t (2.17) (2.4) n=65 logYS = logIS – 1.10 logPS R2=0.19 s(bi) (2.2) (0.31) (0.26) t (2.64) (4.23) n= 85 Gelir ve fiyat değişkenlerinin bölgesel katsayıları aynıdır hipotezi ile veri seçme arayışı gerçekleştirilebilir.

97 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
İkame değişken arama; Gelir (I) yerine Harcama ( E) değişkeninin kullanılması Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat logY = logE – 0.45 logP R2=0.18 S(bi) (1.0) (0.18) (0.16) n=150 İşaretleri yanlış Yeni bir model kurma logY = logE logP – 0.56 logGP R2=0.20 S(bi) (1.0) (0.83) (0.13) (0.60) n=150 GP: İkame mal fiyatı (Mandalina Fiyatı)

98 Leamer’in Model Seçim Yaklaşımı
Y: Talep edilen miktar (Portakal), I: Gelir; P: Fiyat E:Harcama GP: İkame mal fiyatı (Mandalina Fiyatı) Yorumlama İşaretleri doğru Harcama yerine gelir değişkeni alınırsa logY = logI logP logGP R2=0.19 S(bi) (0.9) (0.19) (0.14) (0.31) n=150 Basitleştirme logY = log(E/P) R2=0.19 S(bi) (0.8) (0.18) n=150

99 Hendry’in Model Seçim Yaklaşımı
Veri alabilmeli, Teoriye uygun olmalı, Dışsallığı zayıf açıklayıcı değişkenler olmalı, Katsayılar değişmez olmalı, Hata terimi beyaz gürültülü olmalı, Kapsayıcı olmalı.

100 Hendry’in Model Seçim Yaklaşımı
Yukardan aşağıya ya da genelden özele yaklaşımı Genel Model Özel Model

101 Hendry’in Model Seçim Yaklaşımı
GNP:Gelir INTRATE:Faiz oranı POP:Nufus UNEMP:İşsizlik Dependent Variable: HOUSING Method: Least Squares Sample: Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C GNP INTRATE POP UNEMP R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

102 Hendry’in Model Seçim Yaklaşımı
Dependent Variable: HOUSING Method: Least Squares Sample: Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C GNP INTRATE UNEMP R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) İşareti yanlış

103 Hendry’in Model Seçim Yaklaşımı
Dependent Variable: HOUSING Method: Least Squares Sample: Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C GNP INTRATE R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

104 Seçilmiş Hipotez Testleri
Yuvalanmış Model Testleri Yuvalanmamış Model Testleri Model A: Y = b1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + u Model B: Y = b1 + b2 X2 + b3 X u Model C: Y = a1 + a2 X u Model D: Y = b1 + b2 Z v Model E: Y = c1 + c2 X2 + c3 Z u

105 Yuvalanmış Model Testleri
Model A: Y = b1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + u Model B: Y = b1 + b2 X2 + b3 X u B modeli, A modeli içinde yuvalanmıştır. Hipotez testleri: A modeli tahmin edilerek H0 : 4 = 0 test edilerek hipotez kabul edilirse A modeli B modeline indirgenir.

106 Yuvalanmamış Hipotez Testleri
Model C: Y = a1 + a2 X u Model D: Y = b1 + b2 Z v C ve D yuvalanmamış modellerdir.

107 Yuvalanmamış Hipotez Testleri
Ayırdedici Yaklaşım, Belirlilik Katsayıları Hocking Sp Ölçüsü Mallow Cp Ölçüsü Amemiya PC Ölçüsü Akaike AIC Schwartz SC

108 Yuvalanmamış Hipotez Testleri
Farklı Model Bilgisiyle Ayırdedici Yaklaşım Yuvalanmamış- F testi Davidson-MacKinnon testi

109 Yuvalanmamış-F testi Model E: Y = c1 + c2 X2 + c3 Z2+ u
Model C: Y = a1 + a2 X2 + u Model D: Y = b1 + b2 Z2 + v C modeli doğru ise c3 = 0 D modeli doğru ise c2 = 0 olacaktır. Katsayılar t ya da F testi ile test edilirler

110 Yuvalanmamış-F testi Uygulama: yılları verisi ile Vadeli Mevduat (VM), Para arzı(PA) ve GSMH verileri ile Yuvalanmamış F testini yapalım. YILLAR VM PA GSMH 1990 0.042 0.072 0.397 1991 0.073 0.117 0.634 1992 0.115 0.191 1.104 1993 0.159 0.282 1.997 1994 0.409 0.63 3.888 1995 0.879 1.257 7.855 1996 2.044 2.925 14.978 1997 4.144 5.659 29.393 1998 9.012 11.423 53.518 1999 17.958 22.402 78.283 2000 24.348 31.912 2001 35.652 47.241 179.48 2002 47.159 61.879

111 Yuvalanmamış-F testi Model E: Model E: VM = c1 + c2 GSMH2 + c3 PA2+ u
Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample (adjusted): Included observations: 13 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob C GSMH PA R-squared     Mean dependent var Adjusted R-squared     S.D. dependent var S.E. of regression     Akaike info criterio Sum squared resid     Schwarz criterion Log likelihood     F-statistic Durbin-Watson stat     Prob(F-statistic) Sadece t testi uygulayarak H0: c2 = 0

112 Yuvalanmamış-F testi Model C: Dependent Variable: VM
VM = f(GSMH) Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample (adjusted): Included observations: 13 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C GSMH R-squared     Mean dependent var Adjusted R-squared     S.D. dependent var S.E. of regression     Akaike info criterion Sum squared resid     Schwarz criterion Log likelihood     F-statistic Durbin-Watson stat     Prob(F-statistic)

113 Yuvalanmamış-F testi Model D: Dependent Variable: VM
VM = f(PA) Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample (adjusted): Included observations: 13 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C PA R-squared     Mean dependent var Adjusted R-squared     S.D. dependent var S.E. of regression     Akaike info criterion Sum squared resid     Schwarz criterion Log likelihood     F-statistic Durbin-Watson stat     Prob(F-statistic)

114 Yuvalanmamış-F testi Model E: VM = c1 + c2 GSMH + c3 PA+ u
Model D: VM = b1 + b2 PA + v VM = f(GSMH, PA) Sınırlandırılmamış Model VM = f(PA) Sınırlandırılmış Model 1. Adım: H0: c2 = 0 (GSMH değişkeni modele eklenmemelidir.) (t testinde anlamsız çıkmıştı) H1: En az biri sıfırdan farklıdır. (Değişken modele eklenmelidir.) 2.Adım F1, 10, 0.05 = 4.96 3.Adım 4.Adım Fhes < Ftab H0 reddedilemez.

115 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Model C: Y = a1 + a2 X2 + u Model D: Y = b1 + b2 Z2 + v C modelini, D modeliyle karşılaştırmak istediğimizi düşünelim; 1. Adım: D modelini tahmin et, tahmin edilmiş Y değerleri bul. değerini, C modeline ek bir açıklayıcı değişken olarak koy, aşağıdaki modeli tahmin et. 2. Adım: Kapsayıcılık İlkesi 3. Adım: t testini kullanarak testi yapılır. 4. Adım: Eğer hipotezi reddedilmez ise, C modelini doğru model olarak kabul ederiz. C Modeli, D Modelini kapsamaktadır.

116 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Model C: Y = a1 + a2 X2 + u Model D: Y = b1 + b2 Z2 + v D modelini, C modeliyle karşılaştırmak istediğimizi düşünelim; C modelini tahmin et, tahmin edilmiş Y değerleri bul. 1. Adım: değerini D modeline ek bir açıklayıcı değişken olarak koy, aşağıdaki modeli tahmin et. 2. Adım: Kapsayıcılık İlkesi 3. Adım: t testini kullanarak testi yapılır. 4. Adım: Eğer hipotezi reddedilmez ise, D modelini doğru model olarak kabul ederiz. D Modeli, C Modelini kapsamaktadır.

117 Davidson-MacKinnon J Sınaması
3 =0 Hipotezi 3 =0 Hipotezi Reddetmeyin Reddedin Hem C hem de D’yi kabul et D’i kabul et, C’i reddet C’i kabul et, D’i reddet Hem C’i hem de D’i reddet

118 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Uygulama: yılları verisi ile Vadeli Mevduat (VM), Para arzı(PA) ve GSMH verileri ile Davidson- MacKinnon J sınaması ile testini yapalım. YILLAR VM PA GSMH 1990 0.042 0.072 0.397 1991 0.073 0.117 0.634 1992 0.115 0.191 1.104 1993 0.159 0.282 1.997 1994 0.409 0.63 3.888 1995 0.879 1.257 7.855 1996 2.044 2.925 14.978 1997 4.144 5.659 29.393 1998 9.012 11.423 53.518 1999 17.958 22.402 78.283 2000 24.348 31.912 2001 35.652 47.241 179.48 2002 47.159 61.879

119 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Model C: VM = a1 + a2 PA + u Model D: VM = b1 + b2 GSMH + v

120 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Model C: VM = a1 + a2 PA + u Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample: Included observations: 13 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C PA R-squared     Mean dependent var Adjusted R-squared     S.D. dependent var S.E. of regression     Akaike info criterion Sum squared resid     Schwarz criterion Log likelihood     F-statistic Durbin-Watson stat     Prob(F-statistic) H0 reddedilemez C modeli, D modelini kapsamaktadır.

121 Davidson-MacKinnon J Sınaması
Model D: Y = b1 + b2 GSMH + v Dependent Variable: VM Method: Least Squares Sample (adjusted): Included observations: 13 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C GSMH R-squared     Mean dependent var Adjusted R-squared     S.D. dependent var S.E. of regression     Akaike info criterio Sum squared resid     Schwarz criterion Log likelihood     F-statistic Durbin-Watson stat     Prob(F-statistic) H0 red. D modeli, C modelini kapsamamaktadır.


"İyi Bir Modelin Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları