Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ZEKA TEORISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ZEKA TEORISI."— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ZEKA TEORISI

2 BASARI; çocukların sevgisini, akıllı insanların saygısını kazanabilmek, içtenlikle yapılan eleştirilerin kıymetini anlayabilmek, kötü arkadaşların yoldan çıkarma çabalarına dayanabilmek, güzeli anlayabilmek, başkalarında en iyiyi bulabilmek, birilerinin siz yaşadığınız için rahat nefes aldığını öğrenmektir. Ralph Waldo EMERSON

3 BEYIN

4 HER ÖĞRETİCİ “BEYİN” HAKKINDA TEMEL BİLGİLERE SAHİP OLMALIDIR.
ÇÜNKÜ ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ MERKEZ ÜS BEYİNDİR. VÜCUDUMUZDA OLUP BİTEN HERŞEYİN DENETLEYİCİSİ VE YÖNLENDİRİCİSİ BEYİNDİR.

5 BEYNİMİZİN ANTRENMANINI; DUYULARIMIZI ÇALIŞTIRARAK
BEYİN, VÜCUDUMUZUN “GELİŞİM VE YENİLİKLERE AÇIK” EN ÖNEMLİ UZVUDUR. BEYNİN DE, VÜCUDUMUZUN DİĞER ORGANLARI GİBİ ANTRENMAN YAPMAYA VE BESLENMEYE İHTİYACI VARDIR. BEYNİMİZİN ANTRENMANINI; DÜŞÜNEREK ÖĞRENEREK DUYULARIMIZI ÇALIŞTIRARAK HAREKET EDEREK KONUŞARAK SAĞLARIZ.

6 BEYNİN NASIL ÇALIŞTIĞINA DAİR KESİN BİR SONUCA VARILAMAMIŞTIR.
BEYNİN GIDASI GLİKOZ VE OKSİJENDİR. BEYİN İNSAN VÜCUDUNUN %2’SİNİ OLUŞTURUR ANCAK, VÜCUDUN İHTİYACI OLAN OKSİJENİN %25’İNİ KULLANIR.

7 YARIMKÜRELER SAĞ LOB SOL LOB HAYAL GÜCÜ RENK MÜZİK AHENK Matematik Dil
Mantık İrdeleme Yazma HAYAL GÜCÜ RENK MÜZİK AHENK BEYNİN SOL YARIM KÜRESİ VÜCUDUN SAĞ TARAFINI, SAĞ YARIM KÜRESİ DE SOL TARAFINI YÖNETİR.

8 LİSTELER YAPAR SINIFLANDIRIR İSİMLENDİRİR SIRALAR, DİZER ANALİZ EDER
SOL LOB LİSTELER YAPAR SINIFLANDIRIR İSİMLENDİRİR SIRALAR, DİZER ANALİZ EDER İŞLEMLER YAPAR MATEMATİKSEL BİLİNÇLİ HAREKET EDER

9 DİLİ DOĞRU KULLANIR DETAYLI GÖRÜR İNCELER, ODAKLANIR YAPI İNCELER BÜTÜNÜ DEĞİL PARÇAYI GÖRÜR SİSTEMLİ VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞIR MANTIK YÜRÜTÜR OBJEKTİF DAVRANIR

10 DUYGULARI ÖNEMSER SAG LOB RİTİM İŞİTİR HATIRLAR HAYAL EDER TAT ALIR
RENKLİDİR KOKU ALIR

11 Doğuştan kazanılır, sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez.
ZEKAYA İLİŞKİN ESKİ ANLAYIŞ Doğuştan kazanılır, sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez. Niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir. Tekildir; sadece belli zeka testleri ile ölçülür. Öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır.

12 ZEKAYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir. Herhangi bir üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. Çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. Gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. Öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

13 İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir.
ÇOKLU ZEKA TEORISININ ILKELERI İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir. Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. Bütün zekalar dinamiktir.

14 İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir.
Her insan kendi zekasını geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir. Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. Her bir zeka hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir. Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalardan da faydalanılabilir.

15 Şu anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.
Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekaların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir. Bütün zekalar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır. İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zeka teorisini desteklemektedir. Şu anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.

16 ÖĞRENMENİN 8 FARKLI YOLU
Mantıksal – Matematiksel Sözel – Dilsel Kişisel Sosyal Doğacı Müziksel – Ritmik Bedensel – Kinestetik Görsel – Uzamsal

17 Bir Soru Bir elektrikçi ve bir tesisatçı çalışmalarının karşılığını almak için ödenek kuyruğunda beklemektedir. Bunlardan biri diğerinin oğlunun babasıdır. Nasıl olur? Bu problemi çözerken bir sonraki slaytta verilen tabloda birinci sütuna sizin için uygunsa X işareti koyun. İkinci sütuna bu maddeyi kaçıncı derecede seçtiğinizi rakamla belirtin. Üçüncü sütunda ilgili zeka alanlarının baş harfleri kısaltılarak verilmiştir.

18 Problemi birkaç kez okudum.
EYLEM Problemi birkaç kez okudum. Kafamda problemi resimleştirdim. Kağıda çizerek resimle yapmaya çalıştım. Mantıksal işlemler yürüttüm. İhtimalleri sıralayıp onları tek tek sıraladım. Yanımdakiyle konuşarak anlamaya çalıştım. Yardım aradım. Vücudumu yada başkasının vücudunu örnekleyerek yaptım. Adamı ve fotoğrafı somutlaştırarak anlamaya çalıştım. Kendi içimden konuşarak yaptım. İşleme başlamadan önce zihnimde hazırlık yaptım. X Derece Zeka alanı S/D G/U M/M KA B/K İ

19 SÖZEL ZEKA; Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzenleri kavrayabilme, ikna edebilme, şiir okuma, mizah ve hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

20 Eğer Bir Çocukta Baskınsa;
SÖZEL ZEKA Baskınsa; Fıkra, hikaye ve masal anlatmayı sever. Okuma ve yazmayı sever. Kelime oyunlarını sever. Kelime hazinesi zengindir. Hafızası kuvvetlidir. Sözel olarak, iyi iletişim kurar.

21 Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
Öğrenirken; daha çok kitaplar, teypler, yazma materyalleri, görüşme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar. Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri dinler ve tepkide bulunur. Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir. Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir. Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar. Etkili dinleme becerilerine sahiptir.

22 Edebiyat, Yazarlık, Şair, Arşivcilik, Hatip, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset
ÖGRENME YOLU Sözel zekaya sahip insanlar; kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mizah kullanarak, ikna ederek, tartışarak daha iyi öğrenirler. ÇALISMA ALANLARI Edebiyat, Yazarlık, Şair, Arşivcilik, Hatip, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset

23 MESLEK FİİL DERS Öğretmen Gazeteci Yazar Şair Çevirmen Avukat Edebiyatçı Oyun yazarı Yayıncı Hatip Eğitim bilimci Komedyen Romancı Tanımla Listele Görüş Formüle et Yeniden ifade et Tartış Şiir, makale yaz Sunu yap Slogan Bul Röportaj Yap Mektup Yaz Talk-Show Sun Türkçe Yabancı Dil Dilbilgisi Sosyal Bilgiler Dil Kulübü Okul Gazetesi Yıllık Kütüphane Hikayeler Dergiler Çizgi Roman Kelime Oyunları Senaryo Yazma DERS DIŞI

24 GÖRSEL ZEKA; Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir.

25 EGER BIR ÇOCUKTA BASKINSA;
GÖRSEL ZEKA BASKINSA; Harita, tablo ve diyagramları anlar. Resimler ve şekillerle düşünür. Sanat ve proje aktivitelerini sever. Çok hayal kurar.

26 Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.
Okurken kelimelerden çok resimler aklında kalır. Tasarım, çizim ve görsellikten anlar. Öğrenirken daha çok, sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar. Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.

27 ÖGRENME YOLU İmgeleri düzenleyerek, zihinsel resimler oluşturarak, haritalara bakarak çizerek, desen oluşturarak, hayal ederek, kısaca görerek öğrenme. ÇALISMA ALANLARI Ressam, Artist, Fotoğrafçı, Mühendis, Kameraman, Mimar, Heykeltıraş, Tasarımcı, Dekoratörlük, İzci, Rehber gibi meslek alanlarında başarıyla çalışabilirler.

28 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI Kaşif Mimar Mühendis Mekanikçi Görsel Sanatlar Gemici Satranç uzmanı Gezgin Fotoğrafçı Ressam Dekoratör Geometri uzmanı Çiz Hayal et Şekil yap İnşa et Resmini yap Poster yap Örnekle Boya Düzenle Görsel ayrıntı hatırla Dekore et Renklendir Sanat Resim İş-Teknik Fen Bilgisi Satranç kulübü Fotoğrafçılık Resim kursu El sanatları Üç boyutlu çalış Koleksiyonlar Legolar Bloklar Haritalar Renkli kalemler Kuklalar Karikatür Model yapma

29 MÜZIKSEL ZEKA; Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir.Ritmik ve fonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir.

30 EGER BIR ÇOCUKTA BASKINSA;
MÜZIKSEL ZEKA BASKINSA; Melodileri kolaylıkla tanır. Enstrüman çalar. Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır.

31 Şarkıları kolaylıkla öğrenir.
Öğrenirken müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar. Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. Notasını görmediği müziği tanır. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. Orijinal müzik kompozisyonları yapar.

32 ÖGRENME YOLU Melodi ve ritim yaratarak, empati kurarak, seslere duyarlı olarak, enstrüman kullanarak, müziğin yapısını kavrayarak öğrenme. ÇALISMA ALANLARI Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Orkestra şefi, Müzik eleştirmeni gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

33 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI Kompozitör Korist Müzik Öğretmeni Besteci
Bando elemanı Disk Jokey Tiyatrocu Şarkıcı Söz yazarı Müzik aleti yapımcısı Udi,gitarist vs. Müzik marketi sahibi Bestele Kaydet Şarkı sözü yaz Ritim tut Mırıldan Şarkı söyle Nota yaz Islık çal Ayaklarını vur Melodi tanı Enstrüman tanı Müzik Drama Fen bilgisi Beden Eğitimi Matematik Orff Programı Bando Orkestra Müzik kolu Koro Gitar kulübü Aerobik Şarkılar Müzikal geziler Misafir şarkıcılar

34 KISISEL ZEKA; İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

35 EGER BIR ÇOCUKTA BASKINSA;
KISISEL ZEKA BASKINSA; Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Özgürlüğüne düşkündür. Başarı ve başarısızlıklarından zevk alır.

36 Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Yalnız kalmaktan hoşlanır.
Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Motivasyon kaynakları, hedefleridir.

37 ÖGRENME YOLU Yoğunlaşarak, duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, ruhsal gerçekliklerin farkına vararak, düşünmeyi düşünerek, benliğini geliştirerek, özgün bireysel etkinlikler yaparak ÇALISMA ALANLARI Yazar, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Dini lider, Sanatçı, İş Adamı, Ressam, Heykeltıraş vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

38 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI Psikolog Dini Lider Araştırmacı Kuramcı Felsefeci Şair İlahiyatçı Politik lider Sanatçı Zanaatçı Yazar Dinle Anla Ölç Değerlendir Eleştir Hedef oluştur İfade et Günlük yaz Amaç belirle Hayal et Bireysel çalış Düşün Duyumsa Planla Sessiz kal Kompozisyon Matematik Türkçe Din Bilgisi Resim İlgi grupları Bilgisayar Bulmacalar Filmler Okuma köşeleri Kişisel öğretim El sanatları

39 MANTIKSAL ZEKA; Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir.

40 EGER BIR ÇOCUKTA BASKINSA;
MANTIKSAL ZEKA BASKINSA; Matematik aktivitelerini sever. Hızlı bir şekilde zihninden işlem yapar. Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar. Strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.

41 Yüksek düşünme tekniklerini kullanır.
Zeka oyunlarında başarılıdır. Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar. Deney yapma, sorgulama, sınama ve araştırmalardan çok hoşlanır. Grafik yada şekilleri çok iyi yorumlar. Hipotezler kurabilir ve miktar tahminlerinde bulunurlar.

42 ÖGRENME YOLU Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, problem çözerek, deneyler yaparak, ilişkileri ve bağlantıları kurgulayarak daha iyi öğrenirler. ÇALISMA ALANLARI Muhasebe-satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, bilim adamı, istatistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarılı çalışmalar yürütebilirler.

43 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI Bilim Adamı Mühendis Bilgisayar programcısı İstatistikçi Yargıç Mucit Matematikçi Muhasebeci Polisiye roman yazarı Eleştirmen Ekonomist Satın alma görevlisi Tahmin Et Uygula Karşılaştır Hipotez kur Problem yaz Şifrele Sınıfla Çözümle Hesapla Keşfet Dene Sor Akıl yürüt Matematik Fen bilgisi Hayat Bil. Dilbilgisi Bilgisayar kulübü Ölçme birimi Legolar Hesap makineleri Bilmeceler Oyun kartları Oyuncak paralar Bulmacalar Strateji oyunları Deney yapma Yap- boz

44 (Beden, hareket ve denge zekasıdır.)
BEDENSEL ZEKA (Beden, hareket ve denge zekasıdır.) Hareket, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin – vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.

45 Bir veya birden çok sporla uğraşır. Söylenenden çok yapılanı hatırlar.
Eğer Bir Çocukta, BEDENSEL ZEKA Baskınsa; Bir veya birden çok sporla uğraşır. Uzun süre hareketsiz oturamaz. Söylenenden çok yapılanı hatırlar.

46 Hareket ederek öğrenir.
Fiziksel beceri isteyen alanlarda (dans,spor…vs) farklılıklar ortaya koyarlar.. Rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yeteneklidirler. Organizasyon yapma becerileri gelişmiştir. Yeni, tanımadığı nesnelere dokunur. Nesneleri parçalayıp, bütünlemeyi sever.

47 ÖGRENME YOLU Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, dokunarak, dans ederek, drama yaparak, üç boyutlu tasarımlar oluşturarak daha iyi öğrenirler. ÇALISMA ALANLARI Spor, dans, heykeltıraş, teknik direktör, koreografi, oyunculuk, cerrahlık, pandomim, sanatçılık gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

48 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI Atlet Dansçı Aktör Balerin Heykeltıraş Pantomimci Balet Mim sanatçısı Cerrah Koreograf Sihirbaz Göster Öğret Ayarla Parçalara ayır Yap Dene Rol oyna Yapı oluştur Alan gezisi yap Modelini yap Jimnastik Beden Eğitimi Yüzme Tiyatro Drama Spor takımı Kukla oyunu Aerobik Kil çalışmaları Mim sanatı Beden dili Vücut geliştirme El sanatları

49 (İnsan, ilişki ve uyum zekasıdır.)
SOSYAL ZEKA (İnsan, ilişki ve uyum zekasıdır.) Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, yorumlama ve ifade edebilme becerisidir.

50 Eğer Bir Çocukta Baskınsa;
SOSYAL ZEKA Baskınsa; Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır. Doğal lider olarak davranır. İkna becerisine sahiptir. Kulüp, dernek ve komitelerde zevkle çalışır. Çok arkadaşı vardır. Dinlemeyi ve konuşmayı sever.

51 Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar.
Farklı kültürlerin yaşam tarzlarına karşı çok meraklıdırlar. İnsanları organize etme becerileri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar. Farklı ortamlara kolay uyum sağlarlar. Toplumsal ve politik sorunlara ilgilidirler.

52 ÖGRENME YOLU İşbirliği yaparak, grup oluşturarak, sineri oluşturarak, empati kurarak, oyun oynayarak daha iyi öğrenirler. ÇALISMA ALANLARI Öğretmenlik, yönetim, işletme, danışmanlık, psikologluk, rehberlik uzmanlığı ve politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

53 MESLEK FİİL DERS DERS DIŞI İş adamı Dini lider Öğretmen Organizatör Politikacı satıcı danışman Antropolog Sosyolog Doktor Parti Lideri Talk Showcu Pazarlamacı Hemşire Sosyal Çalışmacı Gözle Paylaş Değiştir Tartış Katıl Görüş İş birliği yap yardım et Öğret Takım Kur Yönlendir Arabulucu ol Empati kur Çatışma çöz İkna et Hayat bilgisi Sosyal bilgiler Halk oyunları Beden eğitimi Öğrenci konseyi Kol çalışmaları Takım oyunları İzci kampları Grup projeleri kukla gösterisi Tartışma grubu Mektup arkadaşı Gezi yarışmaya katılma Tiyatro Ders Çalıştırma Beyin Fırtınası kulüp kurma

54 (Doğa, çevre ve canlı zekasıdır.)
DOGA ZEKASI (Doğa, çevre ve canlı zekasıdır.) Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme ve yorum yapabilme becerisidir.

55 Eğer Bir Çocukta Baskınsa;
DOGA ZEKASI Baskınsa; Doğadaki canlıları incelemeyi sever. Araştırma yapmayı sever. İnsanın varoluşunun nedenlerini düşünür. Doğadaki bağlantıları görür ve ilgi duyar.

56 ÖGRENME YOLU Doğayı gözlemleyerek, konuları doğayla özdeşleştirerek ve doğayla bağlantı kurarak daha iyi öğrenebilirler. ÇALISMA ALANLARI Zooloji, botanik, organik kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, arkeoloji, çiçekçilik, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık ve izcilik gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

57 MESLEK EYLEM DERS DERS DIŞI Ziraat Mühendis Çiçekçi Zoolog Bahçıvan Ziraat teknisyeni Biyolog Pet shop sahibi Jeolog Veteriner Çevre bilimci Peyzaj mimarı Bitki bilimci Astronom Hayvan terbiyecisi Gözle Tahmin et Sınıflandır Kategorize et Çözümle Fotoğraf çek Seyahat et İzle Bitki yetiştir Hayvan eğit Koleksiyon yap Araştır Keşfet Hayat Bilgisi Fen Bilgisi Matematik Sağlık Türkçe Doğa gezisi Müze gezisi Piknik yapma Koleksiyon yapma İzcilik Dağcılık Kamp yapma Su altı İnceleme Akvaryum bakımı Fotoğrafçılık

58 FARKLI DERSLERDE ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARI

59 TÜRKÇE DERSİNDE GÖRSEL-MEKANSAL ZEKA
Okuma metinlerinde geçen olayları karakterleri, görselleştirme. Akıl haritaları – Akış haritaları – Kavram Haritaları. Posterler hazırlama. Resimli sözlükler oluşturma. Duvar gazeteleri, bültenler, dergi hazırlama.

60 Görsel içerikli reklam metinleri hazırlama. Bilgi çantaları hazırlama.
Öykü ağaçları. Resimler konuşuyor etkinlikleri. Grafik haline getirme. Neye benziyor etkinliği. İnternet tasarımları hazırlama. Kum saati tekniği. Bil-İste-Öğren şemaları hazırlama. Konuşma balonları ile metinde geçen karakterleri konuşturma.

61 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE
MANTIKSAL ZEKA Sayısal veri tabanı oluşturma. Benzerlik farklılık ,olay, obje, kavram karşılaştırmaları. Venn Şemaları hazırlama. Beyin fırtınası. 6 Şapka düşünme etkinliği. Mantıksal sorgulama etkinlikleri.

62 Olaylar arası neden-sonuç ilişkilerini değerlendirme.
Sıralama etkinlikleri. Kılçık diyagramları. Problem çözüm taslakları. 5 dk. düşün etkinlikleri. Mantığını bul çalışmaları. 5-3-1 soru hazırlama etkinliği. Olaylarla ilgili zaman çizgisi oluşturma. Bilmeceler hazırlama.

63 FEN BİLGİSİ DERSİNDE SÖZEL ZEKA Yazı çalışmaları.
Okuma metinleri hakkında olay, karakter vs. özelliklerini sıralama. Öğrendikleri hakkında kişisel notlar hazırlama. Konferanslar hazırlama. Paneller hazırlama. Münazaralar yapma.

64 Röportaj etkinlikleri. Gezi-Kitap-Film-Belgesel raporları hazırlama.
Tartışma grupları. Röportaj etkinlikleri. Gezi-Kitap-Film-Belgesel raporları hazırlama. Kelime oyunları. Akrostişler hazırlama. Kompozisyon yazım çalışmaları. Mektup yazım çalışmaları. Sözlük hazırlama. Kavram kartları hazırlama. Senaryolar yazma. Bilimsel objeleri konuşturma.

65 FEN BİLGİSİ DERSİNDE BEDENSEL ZEKA
Farklı bilimsel süreçlerin canlandırılması, drama edilmesi. Bedensel hareketlerle farklı olayları gösterme. Hikaye –masal –öykü dramaları uygulama. Karşılıklı konuşmalarda beden dilini etkili kullanma.

66 Pandomim gösterileri hazırlama. Eşleştirme kartları hazırlama.
Okuma metinlerinde geçen karakterlerin hareketlerini canlandırma. Hareketli oyunlar hazırlama Objelerle, somut materyallerle çalışma. Modellerin parçalarını yerleştirme Büyük boy akıl-akış haritaları hazırlama.

67 TÜRKÇE DERSİNDE MÜZiKSEL ZEKA
Okuma metinlerinde geçen bilgileri içeren şiirler hazırlama. Müziksel fonlar kullanma. Müziksel kavram sözlüğü oluşturma. Farklı yazı türleri ve uygun müzik türlerini eşleştirme.

68 Ritimlerle öğrendiklerini söyleme.
Masal, öykü, hikaye gibi farklı okuma çalışmalarında müzikteki ritmik farklılıkları kullanarak metnin vurgusuna dikkat çekme. Ritimlerle öğrendiklerini söyleme. Ünlü müzisyenlerin hayat öykülerini içeren biyografi çalışmalarını araştırma, okuma. Orijinal bir şarkıya söz yazım çalışmaları. Şiirleri belli bir ritimle söyleme.

69 MATEMATİK DERSİNDE SOSYAL ZEKA Eşli tartışma grupları
Problem çözüm grupları Birbirine anlatma Karşılıklı ikna çalışmaları Organizasyonlar hazırlama Dinleme etkinlikleri Anketler uygulama Düşün paylaş grupları Grup projeleri hazırlama

70 MATEMATİK DERSİNDE KiSiSEL ZEKA
Matematik korkusunu, kaygısını yenme çalışmaları Matematik dersine karşı duygularımız, ders sonu duygu değerlendirmeleri Kişisel seçim grafikleri oluşturma Matematik günlükleri hazırlama Ben öğrendim kartları hazırlama

71 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE
DOGA ZEKASI Toplumsal olayların oluş ortamları üzerine çalışmalar Doğal olaylar ve toplumsal olaylar arasında ilişkilendirme çalışmaları Doğanın insan yaşamına etkileri konulu çalışmalar Alan gezileri

72 ÇOKLU ZEKA ETKINLIKLERI

73 1. Resim yorumlama çalışması
SÖZEL-DİLSEL ZEKA GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA 1. Resim yorumlama çalışması 2. Yaratıcı yazma çalışması 3. Reklam-slogan yazma çalışması 4. Anı yazma çalışması 5. Cümle tamamlama çalışması 6. Gazete haberi yazma çalışması 7. Örneklendirme çalışması 8. A-Z çalışması 9. Tanımlayıcı cümle çalışması 10. Cümle üretme çalışması 11. Sözcük türetme çalışması 12. Akrostiş çalışması 13. Venn şemasında verilen bilgileri listeleme 14. Kavram haritası 15. Çift sütun çalışması 16. Soru bankası oluşturma çalışması 17. Bulmaca çözme çalışması 18. Bireysel okuma (sesli ve sessiz) 1. Zihin haritası çalışması 2. Resimleme çalışması 3. Resim yorumlama çalışması 4. Akış haritası çalışması 5. Tanıma dayalı resimleme 6. Hikaye haritası çalışması 7. Kupür sergileme çalışması 8. Poster oluşturma çalışması 9. Slogan yazma çalışması 10. Zaman çizelgesi çalışması 11. Grafik yorumlama çalışması 12. Gözlem çalışması

74 KİŞİLERARASI ZEKA İÇSEL ZEKA 1. Röportaj yapma çalışması 2. Çatışma çözme çalışması 3. Kişiyi-nesneyi bul çalışması 4. Diyalog tamamlama çalışması 5. Telefon etme çalışması 6. Eşli tartışma çalışması 7. Grup paslaşması çalışması 8. Tek kelime söyle çalışması 9. Nesi var çalışması 10. Eşli öğrenme çalışması 11. Akvaryum çalışması 12. Evet-hayır çalışması 13. Grup portfolyo çalışması 14. Beyin fırtınası çalışması 15. Altı şapka çalışması 16. Toplu okuma çalışması 1. Önceliklerin listelenmesi 2. Sen olsaydın çalışması 3. Durum savunma çalışması 4. Hoşlandığım-hoşlanmadıklarım çalışması 5. Ne hissediyorsun çalışması 6.Kişisel deneyimle ilişkilendirme 7. Alternatif değerlendirme çalışması 8. Alternatif oluşturma çalışması 9. Neler öğrendim çalışması 10. Benzerlikler oluşturma çalışması 11. Bireysel portfolyo çalışması

75 MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA
BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA 1. Venn şeması çalışması 2. Neden sonuç çalışması 3. Kavram eşleştirme çalışması 4. Kuralı bul çalışması 5. Çift kutulu tüme varım çalışması 6. Grafik yapma çalışması 7. Problem üretme ve çözme çalışması 8. Kronolojik sıralama çalışması 9. Kanıt yazma çalışması 10. İlişkiler oluşturma çalışması 11. Yalanı bul çalışması 12. Kör sıralama çalışması 13. 5N 1K çalışması 14. Balık kılçığı çalışması 15. Hikaye problemi oluşturma çalışması 16. Talimat yazma çalışması 1. Vücut grafiği çalışması 2. Nesneyi tanı çalışması 3. Mimle canlandırma çalışması 4. Rol canlandırma çalışması 5. Kesme, yapıştırma çalışması 6. Deney yapma çalışması 7. İşaret dili kullanma çalışması 8. Oyun hamuru çalışması 9. Yap-boz çalışması 10. Kukla çalışması 11. Farklı mekanda ders yapma çalışması

76 MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA DOĞA ZEKASI 1. Ritimlerle ilişkilendirme çalışması 2. Ritimle tanıma çalışması 3. Besteleme çalışması 4. Efekt oluşturma çalışması 5. Konuyla ilgili şarkı çalışması 6. Efekt dinleme çalışması 7. Fon müziği kullanma çalışması 1. Kategorilere ayırma çalışması 2. Matris çalışması 3. Hat düzeninde kategori çalışması 4. Özellik yazma çalışması 5. Gezi-gözlem sonuçlarını yazma çalışması 6. Koleksiyon hazırlama çalışması 7. Doğa ile ilişkilendirme çalışması 8. Dinle-yaz-tartış çalışması 9. Grid çalışması 10. Kümeleme çalışması

77 ÖRNEK İŞLENİŞ Konu: Kare Prizma Süre: 1 ders saati Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru – cevap, gösteri Araçlar ve gereçler: Kibrit kutusu, deterjan kutusu, zeytinyağı tenekesi, kare prizma modeli Hedef 2: Küpün, prizmanın, silindirin ve kürenin özelliklerini kavrayabilme. Davranışlar: .Küreye, silindire, küpe, kare prizmaya, dikdörtgenler prizmasına ve üçgen prizmaya çevredeki varlıklardan örnekler söyleme. .Kürenin, silindirin, küpün, kare prizmanın, dikdörtgenler prizmasının ve üçgen prizmanın geometrik cisim olduğunu söyleme yazma. 4.Kare prizmanın, dikdörtgenler prizmasının ve üçgen prizmanın; yüzeylerini, ayrıtlarını ve köşelerini gösterip söyleme. 5.Belirtilen geometrik cismi, en çok dört geometrik cisim arasından seçip işaretleme. 6.Küpün, dikdörtgenler prizmasının, üçgen prizma, kare prizmanın yüz, ayrıtlarını ve köşe sayılarını söyleyip yazma.

78 Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri
Öğretmen; kare prizma modelini, açılmamış bisküvi kutusunu, peynir veya zeytinyağı tenekelerini göstererek kapalı yüzey olup almadıklarını öğrencilere sorar. Alının cevapları değerlendirir. Öğrencilerden, kapalı yüzeye sahip başka cisim örnekleri vermelerini ister. Sözel Dilsel Sonra kare prizmanın geometrik bir cisim olduğunu belirtir. Öğretmen, öğrencilere kare prizma modeli veya getirdikleri kare prizmaya benzer kutunun: . Alt ve üst taban yüzeylerinin kenarlarını, . Yan yüzeylerinin kenarlarını cetvelle ölçtürür, Ölçüm sonuçlarını deftere yazdırır. Alt ve üst taban yüzeylerinin kenar uzunluklarını birbirine eşit olup olmadıklarını sorar. Alınan cevapları değerlendirir. Taban yüzeylerinin kenar uzunluklarının eşit olduğunu söyler. Bu iki taban yüzün, karesel bölge olduğunu belirtir. Öğretmen, aynı işlemi yan yüzeyler içinde yaptırır. Yan yüzeylerinde birer dikdörtgensel bölge olduğunu söyler. Bedensel Kinestetik Sözel-Dilsel

79 Kare prizmaya benzeyen varlıklar Kare prizmaya benzemeyen varlıklar
Öğretmen, öğrencilerden kare prizmaya benzeyen varlıklarla, benzemeyen varlıkları karşılaştırmalarını ister. Kare prizmaya benzeyen varlıklar Kare prizmaya benzemeyen varlıklar Öğretmen, kare prizma modeli, zeytinyağı tenekesi, bisküvi kutusu, peynir tenekesi şeklindeki varlıkların; . Köşe sayılarını söyletip yazdırır. . Ayrıt sayılarını söyletip yazdırır. . Kare prizmanın, hangi yüzeylerinin kenar özellikleri bakımından birbirine benzediğini sorar. Yüzey sayılarını yazdırır. Öğretmen, prizmanın taban yüzeylerinin şekillerine göre adlandırıldıklarını belirtir. Mantıksal-Matematiksel YAĞ KİBRİT PEYNİR ASPiRİN BÜSKÜVİ Sözel-Dilsel

80 ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme Soruları .Çevrenizden, kare prizmaya benzeyen varlıklardan örnekler veriniz. .Aşağıda prizmalar verilmiştir. Kare olan yüzeyleri aynı renge boyayınız. . Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kare prizmanın alt ve üst tabanları karesel bölgedir. ) Kare prizmada iki tane karesel bölge vardır. ) Kare prizmanın yan yüzleri altı tane dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. ) Kare prizmanın yan yüzleri, dikdörtgensel bölgedir. Değerlendirme Öğretmen, ölçme sonuçlarından yararlanarak öğrencilerin başarıları hakkında karar verir. Bilgi Kavrama Bilgi

81 Sınıf: 5 Süre: 40 Ders: Matematik Tarih: /...../ Ünite:İslamiyet’in Doğuşu, Konu: Kare Prizma Yayılışı ve Türkler. Hedef ve Davranışlar: Hedef: Küpün, prizmanın, silindirin ve kürenin özelliklerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR 1.Kare prizmaya çevresindeki varlıklardan örnekler söyleme 2.Kare prizmanın geometrik cisim olduğunu söyleme. 3.Kare prizmanın yüzeylerini, ayrıtlarını ve köşelerini gösterip söyleme. 4.Belirtilen geometrik cismi, en çok dört geometrik cisim arasından seçip işaretleme. 5.Kare prizmanın yüz, ayrıtlarını ve köşe sayılarını söyleyip yazma. Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı, çalışma defteri, geobord tahtaları, pipet, kibrit çöpleri, oyun hamuru, çeşitli kutular, kare prizma modeli. İşleniş: S/D__ Kare prizmanın özelliklerini listeleme çalışması. Konu ile ilgili örneklendirme çalışması. G/U__ Prizmalarla ilgili resim yorumlama çalışması. Prizma konulu zihin haritası çalışması. K/A__ Prizmalar ve kare prizma ile ilgili nesi var çalışması. İ__ Kare prizma ile ilgili öğrendim çalışması.

82 M/M__ Kare prizmanın yüzey ve kenar özellikleri ile ilgili kuralı bul çalışması. Kare prizma ile dikdörtgenler prizması ile ilgili Venn şeması çalışması. B/K__ Pipet, kibrit çöpü ve oyun hamuru ile kare prizma modeli yapma çalışması. Geobord tahtaları üzerinde kapalı yüzey ve kare prizma oluşturma çalışması. M/R__ Özellik yazma ve prizma modeli yapma etkinlikleri sırasında fon müziği kullanma. D__ Verilen prizma çeşitlerini inceleyerek özellik yazma çalışması. Prizma çeşitleriyle ilgili kategorilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Kare prizmadan başka kapalı yüzey olmasaydı bugünkü yaşadığımız çevrede neler farklı olurdu? DEĞERLENDİRME: 1.Bilgi: Kare prizmanın özelliklerini listele. 2.Kavrama: Kare prizmaya benzer kapalı yüzeylere örnek ver. 3.Uygulama: Pipet ve kibrit çöpleri ve oyun hamurunu kullanarak bir kare prizma modeli inşa et. 4.Analiz: Kare prizması ile küpün ortak noktalarını bul. 5.Sentez: İki boyutlu prizma ve kare prizma modelleri oluştur. 6.Değerlendirme: Ağır kütleli yağ, reçel, peynir kaplarının kare prizması şeklinde yapılmasının nedenini nasıl açıklarsınız? Yorumlayın.

83 Sınıf: Süre: Ders: Tarih: /...../ Ünite: Konu: Hedef ve Davranışlar: Ders Öncesi Hazırlık: İşleniş: S/D__ G/U__ K/A__ İ__

84 Planın uygulaması ile ilgili açıklamalar ve öneriler:
M/M__ B/K__ M/R__ D__ Yaratıcı Etkinlik: DEĞERLENDİRME: 1.Bilgi: 2.Kavrama: 3.Uygulama: 4.Analiz: 5.Sentez: 6.Değerlendirme: DERS ÖĞRETMENİ UYGUNDUR / / 2003 OKUL MÜDÜRÜ Planın uygulaması ile ilgili açıklamalar ve öneriler:

85 Sınıf: 5 Süre : 40+40 Ders: Sosyal Bilgiler Tarih: /...../ Ünite: Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk? Konu : Mondros Ateşkes Antlaşması Yurdumuzun İşgali Hedef ve Davranışlar: .Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olgular bilgisi .Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili olguları açıklayabilme Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı, çalışma kağıdı, asetat İşleniş: S/D__ Mondros Ateşkes Antlaşması koşullarının listelenmesi. G/U__ Savaş sonrası oluşan durumla ilgili resim yorumlama çalışması. İşgalleri göstermek üzere tanıma uygun resimleme çalışması. Resimleme çalışması . K/A__ 1. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla ilgili ben neyim çalışması Antlaşmadan sonra yurdumuzun durumu ile ilgili grup paslaşması çalışması. İ__ Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili ne hissediyorsun çalışması. Mondros A.A.ile ilgili sen olsaydın çalışması.

86 M/M__ Antlaşma koşullarını yorumlama çalışması. Yurdumuzun işgali ile ilgili neden sonuç çalışması. B/K__ Yurdumuz işgali ile ilgili rol canlandırma çalışması. M/R__ Yurdun işgali karşısında halkın tepki ve duygusunu anlatan ritim oluşturma çalışması. D__ İşgali doğa ile ilişkilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Yurdumuz işgal edilmemiş olsaydı yaşadığımız neler sorun olmaktan çıkardı? DEĞERLENDİRME: Bilgi: Mondros Ateşkes antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? Kavrama: Mondros Ateşkes anlaşmasının koşullarını söyle? Uygulama: Yurdumuzun işgal edilen bölgelerini harita üzerinde göster. Analiz: İşgallerden sonra Osm. Dev. yönetimi ile halkın tepkilerini karşılaştır. Sentez: İşgallere karşı sen olsaydın farklı neler yapardın? Değerlendirme: Ülkeyi işgalden kurtarıp size teslim edilen bu ülke için neler yapmayı düşünüyorsun?

87

88 Sence; bu antlaşmanın en tehlikeli maddeleri hangileridir? Yaz.
SINIF: 5 DERS : Sosyal Bilgiler KONU : Mondros Ateşkes Antlaşması ve Yurdumuzun İşgali Resim sana ne anlatıyor. Bu durumu yorumla. yılları arasında birçok devletin katıldığı büyük savaşım. Bu savaşa Osmanlı Devleti de katıldı. Ben hangi savaşım? 30 Ekim 1918 yılında bu savaşı bitirdim. Ama antlaşma hiç Osmanlı Devletine uygun değildi. Ben hangi antlaşmayım?…………………………………………………………………………………… Bu antlaşmanın koşullarını listele. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sence; bu antlaşmanın en tehlikeli maddeleri hangileridir? Yaz. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

89 olayları akış haritası şeklinde yaz.
Bundan sonra gelişen olayları akış haritası şeklinde yaz. Bu durum Türk halkını nasıl etkilemiştir. Yüz ifadesini çiz. Güzel, bu maddeyi geçirdik. İşimiz kolaylaştı. Aşağıdaki neden sonuç çalışmasını yapın. Neden: İtilaf devletleri gerekli gördükleri zaman istedikleri yeri işgal edebilecekler. SONUÇ

90 Osmanlı devletini yönetenlerin yerinde sen olsaydın bu durum karşısında neler yapardın? Yaz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Aşağıdaki soruları yanıtlayın. 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti için hangi tarihte ne ile sona ermiştir? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Sen olsaydın böyle bir antlaşmayı imzalar mıydın? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Bu durum karşısında yapılacak işlerin neler olduğunu yaz. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

91 Ders: Fen Bilgisi Tarih: ....../...../..........
Sınıf: Süre: Ders: Fen Bilgisi Tarih: /...../ Ünite: Canlılar ve Doğayla Konu: Canlıların Beslenme İlişkileri Etkileşimleri Hedef ve Davranışlar: 1. Doğadaki canlıların yaşamın devamı için birbirlerine neden gereksinim duyduklarını basit bir besin zinciri şeması ile açıklar. 2. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılara örnekler vererek bu canlılardan birinin yok olması halinde doğabilecek sonuçları fark ederek örneklendirir. 3. Üretici canlıların neden bu adı aldıklarını belirtir. 4. Hangi canlılara tüketici denildiğini açıklar. 5. Simbiyotik ve parazitik ilişkileri örneklerle açıklar. Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı ve çalışma kağıdı, asetat. İşleniş: S/D__ Çimlenme koşulları yolları ile ilgili listeleme çalışması. Üretici-tüketici konulu tanımlayıcı cümle çalışması. Canlı ve beslenme şekli ile ilgili listelenme çalışması. G/U__ Besin zinciri ile ilgili resim yorumlama çalışması. Sularda besin zinciri ile ilgili akış haritası çalışması.

92 Bilgi: Konak ve konakçıyı tanımla.
K/A__ Üretici, tüketici, liken konulu ben neyim çalışması. Asalak yaşamla ilgili diyalog tamamlama çalışması. İ__ Doğal dengenin korunması ile ilgili önceliklerin yazılması çalışması. M/M__ Üretici ve tüketici ile ilgili Venn şeması çalışması. Tüketicilerin beslenme şekilleriyle ilgili kuralı bul çalışması Beslenme ile ilgili neden sonuç çalışması. B/K__ Karada ve sularda besin zinciri oluşturulması ile ilgili rol canlandırma çalışması. Simbiyosis ve asalak yaşamla ilgili rol canlandırma çalışması. M/R__ Asalakların verdiği etkilerin ritimle ilişkilendirme çalışması. D__ Üretici ve tüketici konulu kategorilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Yeryüzünde Güneş olmasaydı neler olurdu? DEĞERLENDİRME: Bilgi: Konak ve konakçıyı tanımla. Kavrama: Canlıların beslenme şekillerini açıkla. Uygulama:Sularda yaşamla ilgili besin zinciri hazırla. Analiz: Üretici ve tüketici canlıları karşılaştır, farkları söyle. Sentez: Kendine bir günlük yemek mönüsü oluştur. Değerlendirme: Simbiyosis bir yaşam oluşturma imkanınız olsaydı ondan ne tür özveriler beklerdin? Değerlendir.

93 KONU : Canlıları Beslenme İlişkilerine Göre Gruplayabilir miyiz?
SINIF: 5 DERS : Fen Bilgisi KONU : Canlıları Beslenme İlişkilerine Göre Gruplayabilir miyiz? Sularda yaşam ile ilgili akış haritası şeklinde bir besin zinciri oluşturun. Yanda canlıların karadaki yaşamıyla ilgili besin zinciri verilmiştir. Resmi yorumlayan bir yazı yazın. …………………………… Sence doğada olan bu dengenin korunması için yapılması gerekenleri öncelik sırasına göre yaz. Özgür,bir saksının içine fasulye tohumları ekti.Bunun çimlenmesi için gerekli olan koşulları yaz. Bitkisinin büyümesi için neler yapmalı?

94 Sence üretici ne demektir?
Aşağıdaki resimlerde verilen iki canlının benzer ve farklılıklarını Venn şemasında göster. Güneş ışığı, su, karbon dioksit ve mineralleri kullanarak besin üretiriz. Biz hangi canlıyız? Bize ne ad verilir? Sence üretici ne demektir? Tanımını yap Üretici sözcüğü yapısı bakımından nasıl sözcüktür? ……….. Aşağıda verilen canlılardan üretici olanları A-1, üretici olmayanları da A-2 kutusuna yaz. “alg, virüs, mantar, fasulye, nohut, kuş, inek, koyun, bakteri, yosun, mercimek, tavuk, arı, ıspanak, ot, menekşe” A-1 A-2

95 Aşağıda resimdeki canlıların nelerle beslendiğini yazın.
Yeryüzünde güneş olmasaydı neler olurdu? Bu düşünceye neden ulaştın? Üreticilerin (bitkilerin) besinlerini depo etme şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlara örnek yazın. Kök …………………………………..... Yaprak …………………………………….. Gövde …………………………………………… Çiçek ………………………………….... Meyve …………………………………... Tohum Yeryüzünde güneş olmasaydı neler olurdu? …………………………………….. Bu düşünceye neden ulaştın? Aşağıda resimdeki canlıların nelerle beslendiğini yazın. Yukarıdaki canlılar neden hazır besinleri kullanıyor? …… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Bu canlılara ne ad verelim? …………………………………………………………..

96 Gergedanla bir tür kuş arasında iyi
Aşağıdaki kutularda beslenme şekillerine göre hayvanlar verilmiştir. Bunların beslenmesi ile ilgili kuralı bulup birkaç örnek de siz yazın. at, inek tilki, örümcek ayı Gergedanla bir tür kuş arasında iyi kurulmuş. İkisi de hayatından memnun. Bu ortak yaşamın adı nedir? Bu yaşam türünü açıkla ……………………………………………………………………………………………. Aşağıdaki ünitemizle ilgili terimi tanımlayınız. Tüketici: ………………………………………………….. …………………………………… Bu canlılar neden güneş enerjisini kullanarak besinlerini yapamıyorlar? ……………………………………………………

97 Aynı tür bir yaşamı ben mantar ve arkadaşım algle birlikte dostluk içinde yürütüyoruz.
Oluşturduğumuz ortaklığın adı nedir? ……………………………….. Aynı tür ortaklığı sürdürmeyi düşündüğün kişiler var mı? Yaz ……………………………………. Aşağıda sivrisinek ile kendin arasındaki diyalogu tamamla. Konak: Niye canımı yakıp duruyorsun? Yeter artık! Konakçı: Konak: Sen kendi beslenmeni sağlamak için, benim canımı yakıyorsun. Konakçı: Konak: Senin bu yaptığına parazitlik derler. Konakçı: Unutma ki benim bir adım daha var. Söyle bakalım. Konak :

98 Bakalım aşağıdaki resme yerleştirilmiş olan işlemleri yapabilecek ve soruları cevaplayabilecek misin? Kolay gelsin! SORULAR 1- Resimde kaç tane kelebek var?..... 2- Çocuğun kovaladığı kelebek hangisi ise onu işaretle. 3- Eğer küçük çocuk o kelebeği yakalarsa kaç tane kelebek kalır? ……… 4- Resimdeki çiçeklerin toplam kaç tane yaprağı var, işlem yaparak göster. ..……………………………….. 5- Güneşin kaç tane ışığı var?.... 6- Güneş ışığının 3 tanesi sönerse geriye kaç tane ışık kalır? ……………………… 14 9 +? 6 6 8 4 5 3 2 5 + 8 9 + 6 7+5= 4 + 5

99 Eşyalar Konuşabilseydi!
Adı-Soyadı: …………………………………. Aşağıdaki eşyalar, acaba konuşabilselerdi senin hakkında neler söylerlerdi? (Eğer; sahip olmadığın eşyalar varsa, o eşyaya ait baloncuğu boş bırakabilirsin.)


"ÇOKLU ZEKA TEORISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları