Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

2 Gündem Maddeleri: Erasmus+ ( Öğrenim ve Staj) Nedir?
Erasmus+ ( Öğrenim ve Staj) Nedir? Erasmus + Öğrenme Hareketliliğindeki değişiklikler Erasmus + Staj Hareketliliğindeki değişiklikler Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği nedir? Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği?

3 KA1- ( Key Action 1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

4 Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

5 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Erasmus + öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus+ Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumunda kayıtlı tam zamanlı öğrencilerin mevcut ikili anlaşmalar çerçevesinde en az 3, en fazla 12 aylığına misafir üniversitelerde eğitim görmesidir. Öğrenciler her kademede (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Erasmus Öğrenim hareketliliği ya da Staj faaliyetinden toplamda 12 aya kadar hibeli olarak faydalanabilirler

6 Öğrenci Seçim Kriterleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

7 Başvuru Süreci: Bu şartları sağlayan öğrenciler, ilan döneminde gerekli belgelerle koordinatörlüğümüze başvurarak yabancı dil sınavına girmeye hak kazanırlar. Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, koordinatörlük tarafından görevlendirilen bir komisyonca İngilizce dilinde yapılır.  Sınav Yazılı veya hem Yazılı hem Sözlü olabilir. Sözlü sınav olduğu takdirde toplam puana etkisi %25’tir.

8 Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : % 50 Dil seviyesi : % 50 Not: Daha önce faaliyetten yararlanmış öğrenciye olumsuz etki: -10 puan YENİ

9 Giden Öğrenci Prosedürleri:
Misafir üniversiteye başvurunun yapılması (online veya posta yoluyla) Bölüm koordinatörleriyle birlikte Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) hazırlanması (1 dönem için 30 AKTS seçilmelidir.) Davet mektubunun gelmesi Öğrenci İşleri’nden pasaport harcı muafiyet belgesinin alınması Pasaport-Vize işlemleri (ekstra hibe ödenmez) Euro hesabı açtırma Hibe sözleşmesinin imzalanması Uçak bileti, konaklama vs. rezervasyonlarının yapılması

10 Online Dil Desteği Geliyor 
Başlangıçlar için 5 farklı dilde (DE,EN,ES,FR,IT) Faaliyetten önce ve sonra değerlendirme Faaliyet süresince online dil kursu Yararlanabilmek için B1-B2 seviyesi şart! Yukarıdaki diller dışındaki ilgili ülke dili desteği için Erasmus Ofislerine verilecek olan hibeden giden/gelen öğrenciye kurs açılabilecek EILC (Erasmus Yoğun Dil Kursu kaldırıldı.)

11 Öğrenci Staj Hareketliliği
Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir İşletme veya Organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. İşletmeler Eğitim ve Araştırma Merkezleri Özel ve Kamuya ait her türlü Kurum ve Kuruluş

12 Faaliyet süresi: 2-12 ay Mezuniyet durumunda olan öğrenciler, mezun oldukları yılı takiben 2-12 ay içerisinde mezun olsalar dahi staj yapabilecekler! Batman Üniversitesi henüz staj hareketliliği gerçekleştirmemiş olup, 2014 yılında mevcut anlaşmalarının çoğuna staj hareketliliğini de eklemiştir.

13 Başvuru Süreci: Başvuru Formu
Staj kurumundan alınmış onaylı kabul mektubu Detaylı çalışma programı ( Training Agreement)(Tam imzalı ve onaylı) Öğrenci Belgesi Transkript/Not Dökümü ( en son dönemi de içine alan güncel) Not ortalaması Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az üzerinden en az 2.50 olmalıdır. Yabancı dil sonuç belgesi (varsa)

14 Değerlendirme Ölçütleri:
Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %55'si ile Yabancı Dil Puanının %45'i hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır Not: Daha önce faaliyetten yararlanmış öğrenciye olumsuz etki: -10 puan YENİ

15 HİBE MİKTARLARI Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 Toplam hibenin %80’i faaliyetten önce, %20’si ise faaliyet sonunda gerekli belgeler teslim edildikten sonra ödenir.

16 BATMAN ÜNİVERSİTESİ İKİLİ ANLAŞMALARI

17 Önemli Hususlar !!! Yüksek lisans öğrencilerinden, hazırlıkta veya bilimsel hazırlıkta olanlar ile esas eğitiminin ilk yarıyılında olanlar; Erasmus Programı’ndan yararlanamazlar. Alttan dersin bulunması, öğrencinin Erasmus programına başvurması için engel değildir. Seçilen asil öğrenciler “Aday” öğrenci statüsünde olup, anlaşma yapılan karşı kurum tarafından kabul edildikleri takdirde değişimden yararlanabilir.

18 !!! İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğinden “hibesiz” olarak faydalanabilir. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

19 Personel Ders Verme Hareketliliği
Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerde çalışan personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda en az 8 saat ders vermek şartıyla 2 günden 2 aya kadar ders vermesine olanak tanımaktadır.

20 Başvuru Süreci: Ders verme yetkisi bulunan akademik personelimiz, ikili anlaşmalar dahilinde belirtilen kontenjanlara başvurmak için, ilan döneminde Personel Bilgi Formu ve yabancı dil düzeyini gösterir bir belge ile koordinatörlüğümüze başvurmalıdır. Seçilen adaylar, misafir üniversite ile irtibata geçerek konu alanıyla ilgili bir Teaching Plan (öğretim planı) hazırlayarak kabul mektubu gönderilmesini sağlamalıdır.

21 Değerlendirme Ölçütleri:
Yabancı Dil puanının %50’si taban puana eklenir. Ayrıca; Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer  alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

22 Değerlendirme Tablosu:
Taban Puan Oluşturma 20 ÜDS/KPDS Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 50'si ÜDS/KPDS Puanı ( %50 ’si taban puana eklenir) Programdan ilk kez yararlanma +20 (taban puana eklenir) Hizmet yılı 10 yıldan fazla olanlar +5 (taban puana eklenir) Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar +10 (taban puana eklenir) Erasmus Bölüm Koordinatörü/Yardımcısı Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık, zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama (Dilekçe ile bilgilendirme gerektirir) Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme -20 (taban puandan çıkarılır) Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinde bulunmamış birimler arasında olmak

23 Personel Eğitim Alma Hareketliliği:
Yükseköğretim kurumlarında çalışan Öğretim Elemanları, Yönetici Kadro ve İdari Personelin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde (en az 8 saat) eğitim almasına imkan sağlayan bir faaliyettir. Anlaşması bulunmayan akademik/idari birim personelleri bir işletmeden davetiye aldıkları ya da EÜB sahibi herhangi bir yükseköğretim kurumuyla ikili anlaşma sağladıkları sürece programdan yararlanabilirler.

24 Başvuru Süreci: Akademik/idari personelimiz, ikili anlaşmalar dahilinde belirtilen kontenjanlara başvurmak için, ilan döneminde Personel Bilgi Formu ve yabancı dil düzeyini gösterir bir belge ile koordinatörlüğümüze başvurmalıdır. Seçilen adaylar, misafir üniversite ile irtibata geçerek konu alanıyla ilgili bir Teaching Programme (öğretim planı) hazırlayarak kabul mektubu gönderilmesini sağlamalıdır.

25 Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan Oluşturma 40 Programdan ilk kez yararlanma +10 (taban puana eklenir) Hizmet yılı 10 yıldan fazla olanlar +5 (taban puana eklenir) Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık, zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama (Dilekçe ile bilgilendirme gerektirir) Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme -20 (taban puandan çıkarılır) Ev sahibi üniversite/işletmeden kabul mektubu almış olan personel +20 (taban puana eklenir) Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetinde bulunmamış birimler arasında olmak

26 Gidecek olan personel;
En az 8 saat eğitim alma faaliyeti içeren bir Teaching Plan hazırlayıp karşı tarafa imzalatmalı, Davet mektubu gönderilmesini sağlamalı, Bağlı bulunduğu birimden Yönetim Kurulu Kararı çıkartmalı, Pasaport ve vize(gerekliyse) başvurularını yapmalı Uçak bileti, konaklama vs. rezervasyonlarını yapmalı, Euro hesabı açtırmalı, Hibe sözleşmesini imzalamalıdır.

27 PERSONELE ÖDENECEK HİBE MİKTARLARI
 Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler Günlük hibe miktarları (€) Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık 144 Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye 126 Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108 Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90

28 Ayrıca, yararlanıcıya seyahat için gideceği ülkenin mesafesine göre sabit bir tutar ödenir.
Mesafe Hesaplayıcı Toplam hibenin %80’i faaliyetten önce, %20’si ise faaliyet sonunda gerekli belgeler teslim edildikten sonra ödenir.

29 Faydalı Linkler: erasmus.batman.edu.tr eurodesk.ua.gov.tr/

30 İLETİŞİM: Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Arş. Gör. Selen Tekalp Okt. Sedef Kafa Okt.Abdullah Benli Okt. Zekeriya Aksoy Okt. M. Emin Yaş Adres : Merkez Kampüs Ek bina yanı Tel : Facebook :

31 TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER…


"KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları