Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu sunuda TBM için hazırlanmış olan «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı (Metin: Mehmet Dinç, 2014, İstanbul: Yeşilay Yayını) broşürden yararlanılmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu sunuda TBM için hazırlanmış olan «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı (Metin: Mehmet Dinç, 2014, İstanbul: Yeşilay Yayını) broşürden yararlanılmıştır."— Sunum transkripti:

1 Bu sunuda TBM için hazırlanmış olan «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı (Metin: Mehmet Dinç, 2014, İstanbul: Yeşilay Yayını) broşürden yararlanılmıştır. Sunudaki sayfa atıfları bu dokümanadır. Ayrıca ekte word doküman olarak broşür metni içeriği sunulmuştur.

2 ? Sayfa 2-3 Bağımlılık Nedir Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Bu slaytla bağımlılığın tanımı yapılmalı, «kontrol kaybetme» ve «onsuz yaşayamama» boyutlarına vurgu yapılmalıdır. Bu iki hususa ilişkin tespitlerin nasıl yapılabileceğine dair broşürün 3. sayfasında yer alan «Bağımlılığın başladığını ya da başlamak üzere olduğunu aşağıdaki davranışlardan anlayabiliriz» başlıklı bölümden yararlanılabilir. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün 2-3. sayfalarından edinebilirsiniz.

3 Sayfa 6-7 Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bu slaytla teknolojinin yararları olduğu gibi zararlarının da söz konusu olduğu belirtilmelidir. Sunum sırasında dinleyicilerin ne gibi zararlar gözlemlediklerine dair görüşleri alınabilir. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün 6-7. sayfalarından edinebilirsiniz. Örneğin… →→→

4 ve Diğer Psikopatolojiler
Sayfa 8-9 İnternet bağımlılarının % 50’sinde görülen ilave psikiyatrik bozukluklardan bazılar: Anksiyete bozukluğu % 10 Psikotik bozukluk % 14 Depresyon veya distimik bozukluk % 25 Duygudurum bozukluğu % 33 Madde kullanımı % 38 Teknoloji Bağımlılığı ve Diğer Psikopatolojiler Bu slaytla teknoloji bağımlılarında görülen ilave psikiyatrik bozukluklar ve (araştırmalardan elde edilen verilere dayanılarak) bunların görülme sıklığı üzerinde durulur. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün 8-9. sayfalarından edinebilirsiniz.

5 Adım Teknoloji Bağımlılığı İlk adım Deneysel kullanım İkinci adım
Sayfa 4-5 İlk adım Deneysel kullanım Adım Teknoloji Bağımlılığı İkinci adım Sosyal kullanım Üçüncü adım Operasyonel (bir amaca dönük) kullanım Dördüncü adım Bağımlı kullanım Bu slaytla teknoloji bağımlılığının gelişim safhalarının ana hatları aktarılmalıdır. Bu bölümdeki aşamaların her birinin ayrıntılı nitelikleri «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün 4-5. sayfalarında sunulmuştur.

6 Süreç Nasıl İlerler? Tolerans gelişir Yoksunluk sendromu yaşanır
Sayfa 10-13 Süreç Nasıl İlerler? Tolerans gelişir Yoksunluk sendromu yaşanır Kontrol çabaları başarısız olur Çok vakit harcanır Bağımlının hayatı gitgide fakirleşir Kontrol kalkar Beden zarar görür Bu 6 ve 7 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığı geliştikten sonraki yaşanması olası aşamalar (bağımlılığın yerleşmesi ve ilerlemesi) aktarılmalıdır. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 1

7 Süreç Nasıl İlerler? Psikolojik gelişimi yaralar Çatışma yaşanır
Sayfa 10-13 Süreç Nasıl İlerler? Psikolojik gelişimi yaralar Çatışma yaşanır İşlevsellik bozulur Zihin kilitlenir Yalanlar söylenir Duygudurum bozulur Uyku düzeni bozulur Yemek düzeni bozulur Bu 6 ve 7 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığı geliştikten sonraki yaşanması olası aşamalar (bağımlılığın yerleşmesi ve ilerlemesi) aktarılmalıdır. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 2

8 ? Nelerden Kaynaklanabilir Teknoloji bağımlılığı; bilgi eksikliğinden,
Sayfa 14-15 Teknoloji bağımlılığı; bilgi eksikliğinden, bağımlılığın sonuçlarını bilmemekten veya önemsememekten, merak duygusunu kontrol edememekten, bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulunmaktan, yapacak daha iyi bir şey bulamamaktan, sorunları çözmek yerine teknoloji bağımlılığına yönelmekten kaynaklanabilir. ayrıca… → → → Nelerden Kaynaklanabilir Bu 8 ve 9 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığının hangi sebeplere dayalı olarak doğup gelişebileceği, dolayısıyla dikkate alınması gereken zaaf ya da zafiyetler aktarılır. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 1

9 ? Nelerden Kaynaklanabilir Teknoloji bağımlılığı;
Sayfa 14-15 Nelerden Kaynaklanabilir Teknoloji bağımlılığı; kişinin dürtülerini kontrol etmekte zorlanmasından, aşırı içekapanıklıktan, dışlanma korkusundan, beğenilmeme korkusundan, karamsar düşünce yapısından, hayatta doğru bir hedef bulamamasından, öz güven eksikliğinden, hayatı sevmemekten, sosyal ilişki kuramamaktan, kendini tanımamasından, başarıyı sanal dünyada elde etmeye çalışmaktan kaynaklanabilir. Bu 8 ve 9 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığının hangi sebeplere dayalı olarak doğup gelişebileceği, dolayısıyla dikkate alınması gereken zaaf ya da zafiyetler aktarılır. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 2

10 İnternet Bağımlılığı Testi
Sayfa 16-17 İnternet Bağımlılığı Testi 20 soruluk bu test İnternet bağımlılığının hafif, orta ya da ileri derecede olup olmadığını ölçmektedir. Bu slaytla «Teknoloji Bağımlılığı Testi» hakkında bilgi verilir. Ve bir sonraki slaytla birlikte de bu test dinleyicilerle birlikte uygulanır. Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. Haydi uygulayalım →→→

11 20- 49 puan arası: Ortalama bir İnternet kullanıcısısınız.
Sayfa 18-19 puan arası: Ortalama bir İnternet kullanıcısısınız. 50-79 puan arası: İnternet sebebiyle zaman zaman veya sık sık problem yaşıyorsunuz. puan arası: İnternet kullanımınız hayatınızda önemli problemlere sebep oluyor. Bu slaytla «Teknoloji Bağımlılığı Testi» ekrana yansıtılır. Dinleyicilere testin bir çıktısı dağıtılıp kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak doldurmaları istenir. Ardından yansıtılan slayttan yararlanarak herkesin kendisine dair puanı hesaplaması sağlanır. Bu slayt içeriğindeki teste «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün 18., değerlendirme ve puanlama yöntemine 19. sayfalarından erişebilirsiniz.

12 Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?
Sayfa 20-23 Teknoloji kullanımını tam zıt saatlere kaydırın Dış durdurucular kullanın Teknoloji kullanımıyla ilgili kendinize hedefler belirleyin Teknolojinin çok kullandığınız belli işlevlerden uzak durun Hatırlatıcı kartlar kullanın Kişisel defter oluşturun Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapmalı? 12 ve 13 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığından kurtulmak üzere başvurulabilecek çözüm ve önerilere odaklanılır. (Bu çerçevede burada sıralanan önerilerin birer tavsiye niteliğinde olduğu, asla bir tedavi olarak algılanmaması gerektiği hatırda tutulmalıdır.) Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 1

13 Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?
Sayfa 20-23 Aile terapisine başvurun Kendinize hedefler koyun Bağımlı olduğunuz teknolojik cihazı ailece toplu olarak kullanın Spor yapın Yardım isteyin Düşüncelerinizi kontrol edin Yeni sosyal beceriler edinin Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapmalı? 12 ve 13 nolu slaytlarla teknoloji bağımlılığından kurtulmak üzere başvurulabilecek çözüm ve önerilere odaklanılır. (Bu çerçevede burada sıralanan önerilerin birer tavsiye niteliğinde olduğu, asla bir tedavi olarak algılanmaması gerektiği hatırda tutulmalıdır.) Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzün sayfalarından edinebilirsiniz. 2

14 Bu slayt içeriği üzerine daha fazla bilgiyi «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı broşürümüzden edinebilirsiniz. Ayrıca broşürün kaynakçasından da ileri okumalar yapmak ve bilginizi genişletmek için yararlanabilirsiniz.


"Bu sunuda TBM için hazırlanmış olan «Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak İçin» adlı (Metin: Mehmet Dinç, 2014, İstanbul: Yeşilay Yayını) broşürden yararlanılmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları