Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALABSORPSİYON. tanım  Malabsorption besinlerin sindiriminin veya absorpsiyonun bozulmasını kapsayan klinik bir tanımdır.  Sindirim veya absorpsiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALABSORPSİYON. tanım  Malabsorption besinlerin sindiriminin veya absorpsiyonun bozulmasını kapsayan klinik bir tanımdır.  Sindirim veya absorpsiyon."— Sunum transkripti:

1 MALABSORPSİYON

2 tanım  Malabsorption besinlerin sindiriminin veya absorpsiyonun bozulmasını kapsayan klinik bir tanımdır.  Sindirim veya absorpsiyon tek bir besine karşı bozulabilir, örneğin;laktoz intoleransı laktaz eksikliğinden dolayı  Çöliyak veya Crohn gibi geniş tutulumlu hastalıklarda absorpsiyon bütün besinlere karşı bozulur.

3 OPTİMAL SİNDİRİM VE ABSORPSİYON  Yeterli ince bağırsak uzunluğu  Normal motilite  Görece steril jejunal lümen  Yeterli miktar ve kompozisyonda pankreatik ve bilier sekresyonlar  Normal mukoza  Normal portal venöz ve lenfatik akım

4 tanım  Semptomlar ishal, kilo kaybı gibi yaygın olabilirken, malabsorpsiyonun spesifik bulguları genelde fiziksel değerlendirmede belirlenebilir.  Malabsorbsiyonun tedavisi etyolojisine göre yapılır.

5 Absorbtion sites of some nutrients and minerals

6 Micellar solubilization (Emulsification) Unstirred layer Yağların sindirimi ve emilimi

7 Yağ asitleri = Uzun zincir TG Orta zincir Lenfatik yolu kullanmadan kana direkt emilim Enterocyte

8 1.Digestion Fatty acids Monoglycerides Peptides Amino acids Oligosaccharides Disaccharides 2. Micellar solubilization Mixed micelle with bile acids 3. Absorption TG Chylo microns Amino acids Monosaccharides Glucose** Galactose Fructose 4. Delivery PANCREAS LIVER SB. MUCOSA LYMPHATICS Portal Vein TG PROTEIN CHO Enterokinase** Trypsinogen Chymotrypsin Proelastase Pepsin Starch Polysacc Maltase** Isomaltase Lactase Sucrase Lactose Sucrose Maltose Amylase

9 Malabsorpsiyon Sınıflaması I. Yetersiz sindirim bozuklukları  Pankreatik egzokrin yetersizlik  Kistik fibrosis  Shwachman’s sendromu  Kronik pankreatit  Pearson sendromu  Enterokinaz yetersizliği  Preterm yenidoğanın fizyolojik malabsorpsiyonu  Asit hipersekresyonu (Zollinger-Ellison Send.)

10 II. Miçellar çözünme ve karışmamış tabaka penetrasyonundaki bozukluklar  Safra asit yetersizliği  Karaciğer hastalıkları (bilier atrezi, siroz, kolestaz)  İnce bağırsak hastalıkları  Kısa bağırsak sendromu (terminal ileum hastalığı)  Intestinal staz sendromu (bakteriyel aşırı çoğalma)  İlaçların miçel formasyonuna engeli (Cholesthyramin, neomycin)  Asit hipersekresyonu

11 III. Mukozal hasar  Çölyak hastalığı  İnek sütü protein sensitivitesi  Giardiazis  Postenterit sendromu  Tropikal sprue  Immün yetersizlikler (konjenital veya edinilmiş)  Inflammatuar bağırsak hastalığı  Otoimmün enteropati  Radyasyon enteriti  İlaçlar (MTX, antibiotikler)  Malnütrisyon  Konjenital bağırsak mukoza defektleri Besinler yoluya tetiklenme Enfeksiyon ile tetiklenme o Microvillus inclusion disease o Tufting enteropathy o Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome o Enteric unendocrinosis (NEUROG 3 mutations)

12 IV. İzole mukozal emilim defektleri  Karbonhidrat emilim bozuklukları  Laktoz malabsorpsiyonu Konjenital laktaz eksikliği Sekonder (edinilmiş) laktaz eksikliği  Konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği  Glukoz galaktoz malabsorpsiyonu  Spesifik amino asit absorpsiyon defektleri  Lisinürik protein intoleransı (dibasik aa transportu)  Hartnup hastalığı (serbest nötral aa)  Lowe sendromu (lizin ve arginin)  Selektif mineral malabsorpsiyonları * Konj. klorür ishali * Konj. sodyum ishali * Akrodermatitis enteropatika (Zn) * Menke hastalığı (Cu)

13 V. Intraselüller anormallikler  Abetalipoproteinemi  Şilomikron retansiyon sendromu (Anderson hastalığı) VI. Postenterosit transport defektleri  Intestinal lenfanjiektazi  Konjestif kalp yetersizliği

14  Gelişmekte olan ülkeler Yetersiz beslenme ve hijyene eşlik eden rekürren gestroenterit enfeksiyonları ve parazitik enfeksiyonlar  Gelişmiş ülkeler Bazı spesifik hastalıklar

15 MALABSORPSİYON Karakteristik klinik bulgular  Kronik ishal  Abdominal distansiyon  Büyüme geriliği  Kaslarda erime/güçsüzlük

16 ÖYKÜ  Olayların kronolojik sıralaması (çeşitli besinlerin tanıtılması ve semptomlar arasındaki ilişki)  Ayrıntılı beslenme öyküsü (3 günlük beslenme günlüğü)  Ekstraintestinal hastalıklar  Geçirilmiş abdominal cerrahi hikayesi  Geçirilmiş tekrarlayan enfeksiyonlar (GIS veya Akciğer)  Dışkı; sayı, boyut, renk, koku, sıvı içeriği. (Kan, yağ…vb)

17 Why history is important ? Onset of diarrheaClinical example Offensive fatty stools since BİRTHCystic fibrosis, Shwachman Diamond S, Isolated lipase deficiency Fluid stools since BİRTHChloride-loosing diarrhea Fluid stools since first FEEDİNGPrimary lactase deficiency Gllucose-galactose malabsorption Pale bulky stools varying times (days or weeks) after introduction of dietary Celiac disease (gluten intolerance) solids containing WHEAT products Immediately or within 24-48 hours after change from breast feeding to Cow’s milk protein intolerance or formula containing COW’S MİLK protein“Allergy” Sudden onset persistent fluid stools at any age without GİS infectionVIP secreting tumors

18 FİZİK MUAYENE * Genel görünüm * Nütrisyonel durum (Ağırlık, Boy, Hidrasyon) * Kas erimesi * Periferik ödem * Saç rengi ve dokusunda değişimler * Parmaklarda clubbing * Abdominal distansiyon * Vitamin eksikliği bulguları (ciltte morarma, raşitizm, anemi) *Pişik

19 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 369 1215182124 W (kg) Age (m) Growth Chart of Normal children 50 percentiles 97 percentiles

20 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 369 1215182124 W Age (m) CF ?

21 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 369 1215182124 Weight Age (m) Celiac disease ?

22 LABORATUVAR BULGULARI  Mikroskobik dışkı analizi  Parazit ve nötral yağlar için  Dışkı pH’ının belirlenmesi ve redüktan maddelerin varlığı, steatokrit  Absorpsiyon testleri  3-gün örneğinde dışkı yağ ölçümü  Tam kan sayımı (anemi)  Total protein ve albumin düzeyi  D-xylose testi  Serum demir ve demir bağlama kapasitesi  Serum Zn, Ca, P, ALP, Vit A, karoten ve folat düzeyleri  Fekal elastaz-1 (pankreatik egzokrin fonksiyon)

23  Biyokimyasal değerlendirme  Protein ve immüglobulin elektroforezi  Ter testi  Dışkıda α-1-antitripsin  Fekal Cr 51 işaretli albumin ekskresyonu  Serum antigliadin antiendomisyum antikorları doku transglutaminaz antikorları  Radyolojik çalışmalar  Kemik yaşı değerlendirme  Toraks incelemesi  Bariumlu lavman (kısa bağırsak)  Mukozal biyopsi

24 TEDAVİ Sebeplerin tedavisi

25 KARBONHİDRAT MALABSORPSİYONU * SemptomlarPersistan sulu ishal Gaz * DışkıPh<5.5, RS (+), * Redüktan madde kromatografisi * Mukozal disakkaridaz analizi (belirli tanılarda) * H2 nefes testi%100 güvenilir * Karbonhidrattan uzak diyet Semptomatik

26 PROTEIN LOOSING ENTEROPATHY (A general term for protein lose from GIT)  Hypoproteinemia secondary to gastrointestinal protein loss  It is characterized with hypoproteinemia and edema  In children diffuse inflammatory lesions of intestinal mucosa are the most common causes  Intestinal lymphangiectasia


"MALABSORPSİYON. tanım  Malabsorption besinlerin sindiriminin veya absorpsiyonun bozulmasını kapsayan klinik bir tanımdır.  Sindirim veya absorpsiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları