Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Literatürde Son Bir Yıl: İnfeksiyon Kontrol

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Literatürde Son Bir Yıl: İnfeksiyon Kontrol"— Sunum transkripti:

1 Literatürde Son Bir Yıl: İnfeksiyon Kontrol
Nilgün Deniz KÜÇÜKLER Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

2 PubMED Medline Ege Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanı

3 Literatür taraması sonucunda;
El hijyeni uyumu Alet ilişkili infeksiyonların önlenmesi için önlem paketi uygulamaları Hastane temizliği ve dezenfeksiyon

4 Sunum İçeriği El hijyenini izlemek için yeni teknolojiler
El hijyeni uyumunu geliştirmede pozitif yaklaşım Klinik ortamlarda kimyasal kullanmadan çevre temizliği Klorhekzidin- gümüş sülfadiazin kaplı SVK VİP önlem paketi

5 Sağlık Çalışanı El Hijyenini İzlemek İçin
Yeni Teknolojiler

6 Ürün kullanım ölçümleri Elektronik sayaçlar
Doğrudan gözlem Ürün kullanım ölçümleri Elektronik sayaçlar Alkol buharını belirleyen rozet Video kamera izlemi Radyo frekans sistemi/ rozet Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1, Jan 2014

7 Doğrudan Gözlem Avantajları; Dezavantajları; Referans standart yöntem
5 endikasyon gözlemi Dezavantajları; Kısa süreli değerlendirme Hawthorne etkisi Gizliliğin devamına ilişkin endişe Zaman alıcı ve maliyetli Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1, Jan 2014

8 Ürün Kullanım Ölçümleri
Avantajları; Doğrudan gözleme göre daha ucuz Kaynak (insan gücü) gerektirmez Dezavantajları; Etkin el hijyeni değerlendirilemez Yanıltıcı sonuçlar Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1, Jan 2014

9 Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1
Elektronik Sayaçlar Avantajları; 24 saat kayıt Kısa süreli değerlendirme ile hızlı sonuç Çalışanların el hijyeni uygulamasına teşvik Dezavantajları; Etkin el hijyeni belirlemede sorun Uyumu değerlendirmede yeterli değil Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1

10 Alkol Buharını Belirleyen Rozet
Sağlık çalışanının yarı iletken metal oksit rozet kullanımı Hasta oda kapısı girişine alkol buhar sensörü yerleştirilmesi Odaya giriş ve çıkışta alkol buharını algılarsa; yeşil ışık ve ping sesi Alkol buharı belirlenmezse; kırmızı ışık ve bip sesi Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1

11 Alkol Buharını Belirleyen Rozet
Avantajı; El hijyenine uyumu arttırır Kablosuz ağ sistemi ile bilgi aktarımı hızlı Dezavantajı; 5 endikasyonu değerlendirememesi Rozetlerin batarya ihtiyacı Sadece alkol bazlı ürünlerde kullanılması Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1

12 Video Kamera İle Uzaktan İzlem
Yeni yapılan bir çalışmada; Bir YBÜ’ de her el dezenfektan dispenser ve lavabolarını gören video kamera Kapı girişine sensörler Uzaktan video kaydı yapan denetçiler tarafından yapılan gözlemlere göre, - YBÜ’ne girişte el hijyeni varsa üniteye giriş izni verilmiş - Eğer yoksa performansın geribildirimi elektronik panolarda gösterilmiş. Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Vol 20 Num 1

13 Radyo Frekansı Sistemi İle Çalışan Rozetler

14 Radyo Frekansı Sistemi İle Çalışan Rozetler
Avantajı; El hijyeni uyumunu arttırması Dezavantajı; 5 endikasyonu değerlendirilmemesi Bir alanda birçok sensöre ihtiyaç duyulması Marra A.R.,Clinical Microbiology and Infection, Volume 20 Number 1, Jan 2014

15 El Hijyeni Uyumunu Geliştirmek İçin Pozitif Yaklaşımı Kullanan Çok Merkezli Çalışma

16 Amaç; Birçok hastanede el hijyeni uyumunun iyileştirilmesi için pozitif yaklaşım stratejisini değerlendirmek Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

17 Pozitif yaklaşım; Aynı koşullara sahip çalışanların el hijyeni uygulamalarını sahiplenmesi ve problemleri çözmeye yönelik yaklaşım -Eğitime, iletişime açık ve problem çözme yetisine sahip 20 hemşire seçilmiş Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

18 Bu çalışma, 7 hastanede 9 ünitede iki faz olarak yürütülmüş
Yöntem Bu çalışma, 7 hastanede 9 ünitede iki faz olarak yürütülmüş (8 YBÜ ve 1 hematoloji/ onkoloji servisinde ) Her iki fazda; El hijyeni uyumu El hijyeni ürünlerinin tüketimi Hastane infeksiyon oranlarının insidansı Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

19 Faz 1, Ağustos- Ekim 2011 (3 aylık dönem) El hijyeni gözlemi ve kaydı
Pozitif yaklaşım metod tanımı El hijyeni gözlemi ve kaydı Faz 2, Kasım Temmuz 2012 tarihleri arasında Tüm merkezlerde pozitif yaklaşım uygulamaları Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

20 Ürün kullanım ölçümü Sürveyans
Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

21 Faz 1 - El Hijyeni Gözlemi
20 YBÜ hemşiresi ( pozitif yaklaşımcı)el hijyeni eğitimi YBÜ ‘ de karşılaştırılmalı el hijyeni gözlemi Pozitif yaklaşımcılar mesai saatleri içinde aktif olarak çalışmadıkları dönemde 20 dk. el hijyeni gözlemi Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

22 Faz 2 - Pozitif Yaklaşım Uygulamaları
İnfeksiyon kontrol ekibi ve pozitif yaklaşımcılar ayda 2 kez toplantı Pozitif yaklaşımcılar diğer çalışanlarla ayda 2 kez toplantı (uyum iyileştirme fikir paylaşımı) Her seferinde iki farklı hastanenin pozitif yaklaşımcıları ayda bir kez toplantı Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

23 El hijyeni uyumu her hastane için ayrı ayrı değerlendirilmiş
İstatistiksel Analiz El hijyeni uyumu her hastane için ayrı ayrı değerlendirilmiş İnfeksiyon oranları, Linear regresyon modeli Ürün kullanım ölçümleri, Linear mixed effects modeli Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

24 Marra A.R, American Journal of Infection Control 41 (2013) 984-8

25

26

27 Klinik Ortamlarda Kimyasal Kullanılmadan Çevre Temizliği

28 Amaç İki klinik ortamda ultra-mikrofiber bez ve buhar teknolojisinin (UMF/ buhar) etkinliğini değerlendirmek Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

29 - Yüksek sıcaklıkta( 140° C) Ultra-mikrofiber bez,
Buhar teknolojisi, - %97 kuru buhar basınçla - Yüksek sıcaklıkta( 140° C) Ultra-mikrofiber bez, - Polyester ve Polyamid birleşimi - Statik çekimle mikroorganizmaların transferi engeller Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

30 Çalışmanın ilk ayı boyunca mevcut temizleme yöntemi ,
Mayıs 2011’de 60 yataklı geriatri servisi ve 32 yataklı akut medikal servis Çalışmanın ilk ayı boyunca mevcut temizleme yöntemi , - Etkin temizlik değerlendirilmesi, - Kullanılan kimyasalların ve suyun miktarı, - Temizlikte harcanan süre Haziran 2011’de temizlik personeli eğitimi, UMF/ buhar teknolojisi uygulaması Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

31 Temizlik personelinin eğitiminde,
- Florasan işaretleyicisi ile sık temas edilen 10 noktada etkin temizlik - Çapraz bulaş riski açısından personelin rolünün önemi Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

32 UMF/ buhar temizlik öncesi ve sonrası,
5 oda arasında sık temas edilen 10 noktadan adenosine triphosphate (ATP) ölçümü 10 odadan sık temas edilen 10 noktadan VRE ve C. Difficile varlığı için mikrobiyolojik açıdan 200 swab örnek alımı Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

33 Ağustos 2011’de uygulama sonrası veri toplanması
Temizlik personelinin yeni teknolojiyle ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

34 Personel Memnuniyeti Temizlik işleminin tek prosedür halinde basit olması Daha az zaman harcanması, Kimyasallara maruz kalınmaması Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

35 32 yataklı servis 60 yataklı geriatri servisi

36 Sonuçlar - Kimyasal kullanımı, 0 Her iki serviste su kullanımı, % 90
Temas izolasyonu odası taburculuk sonrası harcanan süre, 160 dk dk. Gözle görülür temizleme oranı % % 96 Florasan işaretleme ile temizleme oranı %80 - %100 Her oda başına perdelerin kuru temizleme maliyeti (142 $AUD) Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

37 ATP ölçümünde buhar öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında biyoyükte 6 kat
C. Difficile UMF/ buhar temizlik öncesinde üç nokta VRE izole, UMF/ buhar temizlik sonrası negatif Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

38 Tartışma Yüzey dezenfektanlarının güvenilirliği
UMF/ buhar teknolojisi ve çevre Zaman Maliyet - buhar makinesi, UMF bez ve mop - kuru temizleme ve kimyasallar Gillespie E., American Journal of Infection Control 41 (2013) 461-3

39 Klorhekzidin- gümüş sülfadiazin Kaplı Kateterlerin Maliyetinin Belirlenmesi

40 Amaç İnternal juguler ven girişimi ile takılan standart kateter ile klorhekzidin- gümüş sülfadiazin kaplı (CHSS ) kateterlerin kullanımına ilişkili maliyeti belirlemek

41 Yöntem Bir üniversite hastanesi YBÜ’de prospektif, gözlemsel ve kohort çalışması Sadece internal juguler ven girişimi Kateterin seçimi ( klorhekzidin- gümüş sülfadiazin kaplı kateter ya da standart kateter) Lorente L., American Journal of Infection Control 42 (2014) 321-4

42 Yöntem Mikrobiyolojik sürveyans, haftada iki kez üriner, trakeal aspirat, boğaz florası ve bası yarası kültürleri Kİ-KDİ tanısı, kateter tipi bilinmeden (körleme) Maliyet analizi; Kateterin maliyeti, Kİ-KDİ tanı/ teşhisi için gereken maliyet Tedavisi için kullanılan antimikrobiyallerin maliyeti Lorente L., American Journal of Infection Control 42 (2014) 321-4

43 Kİ-KDİ oranı Exact logistic regresyon analizi
İstatistiksel Analiz SPSS 17.0 programı (P <0.05 ) Kİ-KDİ oranı Exact logistic regresyon analizi Her iki kateterin günlük maliyeti Poisson regresyon analizi Lorente L., American Journal of Infection Control 42 (2014) 321-4

44 Kateterin kalış süresiyle enfeksiyon gelişimine değerlendirildiğinde klorhekzidin- gümüş sülfadiazin kaplı kateterlerin takılı kaldığı gün sayısının standart katetere oranla daha uzun olduğu bulunmuş

45

46 Lorente L., American Journal of Infection Control 42 (2014) 321-4

47 Çalışmada bazı sınırlamalar var; Tek merkezli çalışma
Tartışma Çalışmada bazı sınırlamalar var; Tek merkezli çalışma Kateterin rastgele seçilmemesi Sadece internal juguler ven kullanımı Buna karşın; Mikrobiyolojik sürveyansın haftada iki kez yapılması Körleme Kİ-KDİ tanısı konması Lorente L., American Journal of Infection Control 42 (2014) 321-4

48 Çok Merkezli Bir Çalışmada VİP Önlenmesinde Ventilatör Paketinin Etkisi

49 Önlem paketi uygulamalarının VİP önlenmesindeki etkisi araştırıldı
VİP oranları benzer 6 üniversite hastanesinde (toplam 196 yatak) Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

50 Yatak başının yüksekliği(4 saatte bir) ,
VİP Önlem Paketi Yatak başının yüksekliği(4 saatte bir) , Peptik ülser hastalığı profilaksisi, Derin ven tromboz profilaksisi, %0,12 Klorhekzidin’le ağız bakımı(8 saatte bir ) ***Subglottik sekresyonların sürekli aspirasyonu Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

51 Önlem Paketi Uygulaması (Mart- Haziran 2011 )
Eğitim 23 doktor, 318 hemşireye, VİP önlem paketinin önemi ve işleyişin izlenmesi gerekliliği Önlem Paketi Uygulaması (Mart- Haziran 2011 ) Kontrol listesinin kullanılması Uyumsuzluk tespitinde müdahale edilmesi Uyumla ilgili geri bildirimler Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

52 Uygulama sonrası paket uyum oranı %41’den % 71
Uygulama sonrası paket uyum oranı %41’den % 71.8’e kadar iyileşme (Subglottik aspirasyon dışı)

53 8 ay önceki oranlarla VİP önlem paketi uygulamasından sonraki VİP oranları karşılaştırıldı
Sabit değişkenler Ki-kare yada Fisher’s exact testi ile Devam eden değişkenler t testi (p < 0.05) Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

54 Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

55 - Çalışma bir çok merkezde (6 üniversite hastanesinde 196 YBÜ yatağı)
Tartışma Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında bu çalışma oldukça kısa periyoda sahip olmasına rağmen, - Çalışma bir çok merkezde (6 üniversite hastanesinde 196 YBÜ yatağı) Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

56 Subglottik aspirasyonla uyum çok düşük
( pahalı, aspirasyon lümenin bakımı, endotrakeal tüp manipülasyonu için daha fazla zaman) Sürekli subglottik aspirasyonun etkisi bu çalışmada oldukça sınırlı olmasına rağmen yapılan başka çalışmalarda sürekli subglottik aspirasyonunun VİP oranını azalttığı bulunmuştu Eom Joong S., American Journal of Infection Control 42 (2014) 34-7

57 TEŞEKKÜR EDERİM

58


"Literatürde Son Bir Yıl: İnfeksiyon Kontrol" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları