Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 Yılı Yaz Stajı Bilgilendirme!!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 Yılı Yaz Stajı Bilgilendirme!!!"— Sunum transkripti:

1 2015 Yılı Yaz Stajı Bilgilendirme!!!

2 Staj Nedir? Stajlar, derslerde öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığını görmeniz ve çalışma hayatına uyum sağlamanız açısından son derece önemli ve sizin tarafınızdan ciddiye alınması gereken eğitim ve çalışma süreçleridir. İnönü Üniversitesi

3 Stajın Size Kazandıracakları Nelerdir?
 Kariyer Planlaması: Gerçek bir çalışma ortamında öğrenciler ilgi duydukları kariyer alanlarını ve çalıştıkları alana uygunluklarını incelerler. Staj, öğrencilere izlemek isteyecekleri ve kariyer çalışmalarını sürdürecekleri alanları belirlemelerinde yardımcı olur. İnönü Üniversitesi

4 Stajın Size Kazandıracakları Nelerdir?
  İş Tecrübesi: Akademik bilgilerin çalışma ortamının gerektirdikleriyle sentezini sağlamak açısından staj, öğrencilere ileride karşılaşacağı muhtemel sorunlar açısından pratiklik ve vizyon edinme imkanı sağlar. İnönü Üniversitesi

5 Stajın Size Kazandıracakları Nelerdir?
Yeni Beceriler: Staj, öğrencilere ileride çalışmak istediği kariyer için gerekli temel becerileri sağlamada, sahip olduğu becerilerin de geliştirmesinde etkin rol oynar. Staj, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişimi sağlama, yönetim ve idarede etkin olabilme becerileri sağlar. Öğrenciler, staj yoluyla takım çalışmasının önemini kavrarlar. İnönü Üniversitesi

6 Stajın Size Kazandıracakları Nelerdir?
Profesyonel Bağlantılar: Staj, ileride öğrencilere potansiyel işverenlerle iletişim kurmalarını sağlayarak değerli iş referansları edinmelerine ve dolayısıyla gelecek için yatırım yapmalarına katkıda bulunur. İnönü Üniversitesi

7 Kimler Staj Yapabilir? İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün staj yönetmeliğinde belirtildiği üzere 3. sınıfa gelmiş bir öğrenci daha önce okumuş olduğu 5 dönem içerisinde en az 50 kredilik dersi (Türkçe, Tarih, İngilizce hariç) geçme şartını sağlaması durumunda 40 iş günü staj yapabilme hakkına sahip olur. Not: 5. dönemde en az üç derse devam zorunluluğu da aranacaktır. İnönü Üniversitesi

8 Staj İlkeleri Mühendislik Fakültesi öğrencileri, mezun olabilmek için yaz stajı yapmak zorundadırlar. Yaz stajının not ortalamasına bir etkisi yoktur. Başarılı ya da Başarısız gibi iki durumla sonuçlanarak mezuniyeti etkileyecek bir öneme sahiptir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün zorunlu yaz stajı 40 iş günüdür. Bazı iş yerlerinde Cumartesi de iş günü olarak kabul edilmiştir. Staj tarihi hesaplanırken bu durum dikkate alınmalıdır. İnönü Üniversitesi İnönü Üniversitesi

9 Staj İlkeleri Staj yapılacak kurumda en az bir tane Bilgisayar Mühendisinin olması gerekir. Staj yapılacak iş yerinin mesleki konularla ilgili bir sektörde yer alması şarttır. Staj yerlerini bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj tarihleri hesaplanırken bu süre içerisinde resmi tatil olan günler staj günü olarak değerlendirilmeyecektir. İnönü Üniversitesi

10 Staj yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini bölüme bildirmeleri
Staj yapmak isteyen öğrenciler, bölüm tarafından hazırlanmış olan matbu dilekçeleri doldurarak taleplerini bildirmek üzere staj bölüm koordinatörlüğüne veya bölüm sekreterliğine vermeleri gerekmektedir. Toplanan dilekçeler doğrultusunda sınıf danışmanı 50 kredi barajını geçen öğrencileri tespit edip staj yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesini ilan edecektir. Not: Dilekçedeki staj yapılacak yer bölümü, eğer staj yapacak iş yeri belli değilse boş bırakılabilir. İnönü Üniversitesi

11 Staj İçin Başvuran Öğrencilere Verilecek Belgeler
Bölüm Başkanı tarafından imzalanmış ve staja başvurmak için kuruma verilecek ilgili makama yazısı Taahhütname Sigortalı işe giriş bildirgesi Staj Defteri Staj Sicil Formu(Bölüme Gönderilecek Nüsha) Staj Sicil Formu(Staj Yapılan Kurumda Saklanacak Nüsha) Not: Staja başlama tarihi 06 Temmuz 2015’tir. Bu tarihten önceki staja başlama tarihi kabul edilmeyecektir. İnönü Üniversitesi

12 Staj Yapılacak Kuruma Başvuru İçin Yapılması Gerekenler
Staj yapmaya hak kazanan öğrencilerin, işyerlerine staj başvurusunda bulunurken, bölüm başkanı tarafından imzalanan ilgili makama yazısını vermeleri yeterli olacaktır. Birden fazla staj yerine başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, dağıtılan ilgili makama yazısını fotokopi ile çoğaltarak kullanabilirler. İlgili Makama başlıklı dilekçede belirtildiği gibi iş kazası ve meslek hastalığı sigortası İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacağından, iş yerleri tarafından öğrencilere verilecek olan staj kabul yazısında, staj başlama ve bitiş tarihleri ve iş gününün haftada 5 gün mü yoksa 6 gün mü olduğu kesinlikle belirtilmelidir. Bu durumlar belirtilmemiş ise staj kabul yazısı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Stajını iki farklı kurumda yapacak öğrenciler, staj tarihlerini belirlerken birinci stajın bittiği günün ertesi günü, ikinci stajın başladığı gün olarak hesaplamalıdırlar. İnönü Üniversitesi

13 Staj Kabul Yazısı Örneği
İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Staj Koordinasyon Birimine, Malatya Bölümünüz öğrencilerinden no’lu ’in 2015 yılı yaz dönemi stajını 22 Haziran-18 Ağustos 2015 tarihleri arasında haftada 5 gün olarak şirketimizde yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize arz ederiz. İnönü Üniversitesi

14 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Dağıtılan sigortalı işe giriş bildirgesi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak zorundadır. Daha önceden sigorta girişi yapılmış olan öğrenciler varsa, yani sigorta numarası olan öğrenciler varsa bildirgedeki Sigorta Numarası sekmesini doldurmak zorundadırlar (şu anda herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışan öğrenciler de dahil). Sigortanız devam ediyorsa aktif, sigortanız devam etmiyorsa pasif sekmesi mutlaka paraflanmalıdır. Daha önce sigorta girişi hiç yapılmamış öğrenciler bu sekmenin içine sigorta numaralarının olmadığını yazmaları gerekmektedir. İnönü Üniversitesi

15 Taahhütname Dağıtılan Taahhütnameler okunup eksiksiz bir şekilde doldurulmalı, bir problem çıktığında öğrenciye ulaşabilmek için telefon numaraları doğru bir şekilde yazılmalıdır. Taahhütnamede yazıldığı üzere öğrenciler, staja başladığı ilk 3 gün içerisinde, staj yaptığı kurum tarafından staja başladığını gösteren iş yerinin mührünü ve yetkili kişinin imzasını içeren yazının dekanlığa faks ile gönderilmesini sağlamak zorundadırlar. Faks gönderildikten sonra faksın dekanlığa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için staj danışmanına atma zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyenlerin sigortaları kesilecek ve stajları kabul edilmeyecektir. İnönü Üniversitesi

16 Staj Defteri 40 iş günü boyunca yapılan işler ve öğrenilen bilgiler günlük olarak staj defterine yazılacaktır. Staj karnesinin her sayfası yetkili mühendis tarafından onaylanacaktır. İki farklı yerde staj yapacak öğrenciler staj defterinden iki tane almaları gerekir. Yine diğer belgeleri fotokopi ile çoğaltabilirler. İnönü Üniversitesi

17 STAJ İŞLEMLERİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN STAJ DANIŞMANINA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Staj başvuru dilekçesi İki adet vesikalık fotoğraf Staja başvurulan işyeri tarafından verilecek olan Staj kabul yazısı Cumhuriyet Savcılığından alınmış olan sabıka kaydı belgesi Sigortalı işe giriş bildirgesi Sigortalı işe giriş belgesine zımbalanmış bir şekilde arkalı önlü çekilmiş nüfus cüzdanı fotokopisi Taahhütname Resim yapıştırılmış ve istenilen formatta doldurulmuş staj defteri Staj Sicil Formu(Bölüme Gönderilecek Nüsha) Staj Sicil Formu(Staj Yapılan Kurumda Saklanacak Nüsha) Not: Evrakların kaybolmaması için, evraklar bir poşet dosya içerisinde 15 Mayıs 2015 tarihine kadar Arş. Grv. Veysel Gögebakan’a teslim edilmelidir. İnönü Üniversitesi

18 STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN ÖĞRENCİLERE VERECEĞİ BELGELER
Dekanlık tarafından onaylanmış Staj Karnesi Staj yapılacak kuruma verilmek üzere zarf içinde iki adet staj sicil formu, savcılık belgesi ve kuruma yazılmış dilekçe Stajın başladığı günden itibaren ilk üç gün içerisinde staj yaptığı kurum tarafından staja başladığını gösteren iş yerinin mührünü ve yetkili kişinin imzasını içeren yazı Staj yapılacak tarih aralığında öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalı oluğunu belirten SGK belgesi

19 Staj Bittikten Sonra Staj Koordinatörlüğüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
Staj boyunca doldurulmuş Staj Defteri Bölüm sayfasında bulunan Tez Yazım Klavuzu formatına uygun şekilde yazılmış Staj Raporu Staj yapılan kurum tarafından öğrencinin staj durumunu belirten kapalı zarf içindeki Staj Sicil Formunun bölüme gönderilecek nüshası

20 Hatırlatma Önemli Tarihler
15 Mayıs 2015 Staj işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli evrakların bölüm staj koordinatörüne teslim edilmesinin son günü 15 Mayıs 2015 Bu tarihe kadar staj yapılacak yerin temin edilmesi gerekir. 22 Haziran 2015 Staja başlama tarihi


"2015 Yılı Yaz Stajı Bilgilendirme!!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları