Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. TÜRKİYE ETİK KONGRESİ MUHASEBE ETKİNLİĞİNDE TEMEL İLKELER Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış PROF. DR. M. BANU DURUKAN SALI ARAŞ. GÖR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. TÜRKİYE ETİK KONGRESİ MUHASEBE ETKİNLİĞİNDE TEMEL İLKELER Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış PROF. DR. M. BANU DURUKAN SALI ARAŞ. GÖR."— Sunum transkripti:

1 5. TÜRKİYE ETİK KONGRESİ MUHASEBE ETKİNLİĞİNDE TEMEL İLKELER Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış PROF. DR. M. BANU DURUKAN SALI ARAŞ. GÖR. MELİSSA NİHAL CAGLE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KUŞADASI, 5 NİSAN 2014

2 FARKLI MESLEKLERDE TEMEL ETİK İLKELERE GENEL BİR BAKIŞ Felsefi Etik ve Uygulamalı Etik (Meslek Etiği) Faklı Meslek Gruplarının Etik İlke ve Kurallarının İçerik Analizi Sonuç

3 Felsefi Etik Uygulamalı Etik FELSEFİ ETİK VE UYGULAMALI ETİK (MESLEK ETİĞİ) Soyut ve genel ahlaki ilkeler Kişiler arası düzeyde Farklı disiplinlerde ortaya çıkan etik sorunlar Temel etik ilkeleri pratikteki etik problemlere uygular Makro düzeyde sosyal ve ekonomik sistemler ile ilgilenir.

4 Meslek Mensubu Mesleki Bilgi Meslek Etiği FELSEFİ ETİK VE UYGULAMALI ETİK (MESLEK ETİĞİ) Toplum KALİTELİ HİZMET MESLEĞE SAYGI MESLEK MENSUBUNA GÜVEN

5 # Meslek Etiği  İlke Bazlı  Kural Bazlı  İlke ve Kural Bazlı Etik İkilemler FELSEFİ ETİK VE UYGULAMALI ETİK (MESLEK ETİĞİ)

6 Amaç 12 farklı mesleğin etik kurallarını analiz ederek tema eğilimleri ve kalıplaşmış ilkelerini tespit edip, karşılaştırmaktır. İçerik Analizi FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ

7 Meslek Türkiye Meslek Etik Kurallarını Düzenleyen Kuruluş Uluslararası Etik Kuralları Esas Alınarak Düzenlenen Meslek Etik Kuralları Akademisyenler Üniversite Etik Kurulu - Banka Çalışanları Türkiye Bankalar Birliği - Gazeteciler Medya Etik Konseyi - Gümrük Çalışanları Gümrük Müsteşarlığı Etik Komisyonu Dünya Gümrük Örgütü "Arusha Deklarasyonu", 2000 tarihli "Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları" Avukatlar Türkiye Barolar Birliği - Kamu Personeli Kamu Görevlileri Etik Kurulu - Kütüphaneciler Türk Kütüphaneciler Derneği - Muhasebeciler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Mühendisler Mühendisler Birliği Dünya Mühendisler Birliği’nin “Etik Kodları” Öğretmenler MEB Etik Komisyonları - Sermaye Piyasası Çalışanları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Olağanüstü Genel Kurulu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) HekimlerTürk Tabipleri BirliğiDünya Tabipler Birliği’nin bildirgeleri FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ

8 Meslek Etik Kurallarının oluşturulma amaçlarında karşılaşılan ortak değerler, Etik kültürünü yerlestirmek Etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak Prensiplere uyumla ilgili tehditleri belirlemesini, degerlendirmesini sağlamak Yüksek kalitede hizmet sağlanmasına yardımcı olmak Üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak Meslek onurunun gözetilmesi Toplumun meslek mensuplarından beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek İstikrar ve güvenin korunması Ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması, yolsuzluklardan arındırılması Toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak, FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ

9 Kodlama: 117 kriter, 3 ana ve 9 alt-kategori FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ İçerik Analiz KategorileriAlt-Kategoriler Kurallar Genel Kural Özel Kural İlkeler Gizlilik Tarafsızlık Yeterlilik ve Özen Dürüstlük Mesleki Davranış Varsayımlar Kamu Yararı Saygı

10 FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ Genel Kural Özel Kural..  sözlü hareket ve fiili saldırı yapılmaması,  iş yerinde alkol, keyif verici maddelerin kullanılmaması,  şiddeti körükleyici, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışların yapılmaması, vb.  acil durumlarda ilkyardım sunması,  tedaviyi yarıda bırakamaması,  avukatların aynı dava için birbirine karsıt isteklerde bulunamaması,  durusmayı terk edememesi,  bankacıların potansiyel müşterileri öncelikle kendi kurumuna yönlendirmesi

11 FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ. Tarafsızlık Gizlilik Yeterlilik ve Özen Mesleki Davranış Dürüstlük iş ilişkilerinin bir sonucu olarak elde edilmiş gizli bilgileri açıklamamak önyargı, çıkar çatışması ve usulsüz etkiler olmadan görevini yerine getirmek mesleki hizmetleri yerine getirirken teknik ve mesleki standartlarla uyum, mesleki yeterliliğin elde edilmesi mesleki ilişkilerde dürüst, açık sözlü, adil olması, yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunulmaması meslek yasaları ve düzenlemelerine uyum, mesleği gözden düşürücü herhangi bir hareketten kaçınılması

12 FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ Kamu Yararı Saygı.. kişilik haklarına saygı (nezaket), düşünce özgürlüğüne saygı ve insan onurunu gözetmesi kamu hizmetini kişisel çıkarlarının üstünde tutma, yararlılık, kaynakların etkili kullanımı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, toplum ahlakına uygun davranışların sergilenmesi, sosyal sorumluluk ilkesine ters düşmemesi

13 FARKLI MESLEK GRUPLARININ ETİK İLKE VE KURALLARININ İÇERİK ANALİZİ İçerik Analizi KategorileriAlt-Kategoriler% Kurallar Genel Kural12.82 Özel Kural11.11 Toplam23.93 İlkeler Gizlilik5.98 Tarafsızlık11.11 Yeterlilik ve Özen9.40 Dürüstlük15.38 Mesleki Davranış20.51 Toplam62.38 Varsayımlar Kamu Yararı6.84 Saygı6.84 Toplam13.68

14 MESLEK ETİĞİ bir mesleğin saygınlığının ve meslek mensuplarına güvenin TEMEL TAŞIDIR. SONUÇ


"5. TÜRKİYE ETİK KONGRESİ MUHASEBE ETKİNLİĞİNDE TEMEL İLKELER Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış PROF. DR. M. BANU DURUKAN SALI ARAŞ. GÖR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları