Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benim adım Pedro Guinea ama bir çok ki ş i tarafından e ş kıya Malasombra olarak tanınırım.Bir zamanlar Judela Kraliyet sarayında II.Juan’ın kölesiydim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Benim adım Pedro Guinea ama bir çok ki ş i tarafından e ş kıya Malasombra olarak tanınırım.Bir zamanlar Judela Kraliyet sarayında II.Juan’ın kölesiydim."— Sunum transkripti:

1

2 Benim adım Pedro Guinea ama bir çok ki ş i tarafından e ş kıya Malasombra olarak tanınırım.Bir zamanlar Judela Kraliyet sarayında II.Juan’ın kölesiydim. İş im kralın yiyecek ve içeceklerini tatmaktı. Yemekler çok güzeldi ama bazen kralın dü ş manları tarafından zehir koyulan yemekler olurdu. Bu yüzden ba ş dönmelerine ve hastalıklara alı ş mı ş tım.

3 Birgün kral mercimek yemek istedi. Ben de mercime ğ i sevmesdim. Gözlerimi kapatarak bir çay ka ş ı ğ ını a ğ zıma attım ve o anda bıyıklı çirkin bir mercimek beni öpmek istiyormu ş gibi hissettim.A ğ zımdakileri yanlı ş lıkla kralın suratına püskürttüm. Kral bu duruma çok öfkelendi ve kellesini uçurun diye emir verdi.

4 Kralın askerleri beni zincire vurdu.

5 Ş arap yiyecek ve mücevher ta ş ıyan bir yı ğ ın askerin hırsızlara kar ş ı korudu ğ u bir kervana katıldık.Ço ğ u zaman hırsızlar Bardenas civarındaki köylere saldırırlardı.

6 Birden askerlerden biri ba ğ ırdı ve toz bulutu içinde kaldık. Toz bulutu da ğ ıldı ğ ında askerler de kaybolmu ş tu onların yerine 29 çirkin maskeli adam gördük. Grubun lideri kılıcıyla benim zincirlerimi kırdı ve bana artık özgürsün dedi.

7 Ben onu inceliyordum neredeyse 2 metre boyundaydı ve kırmızı kafalıydı. Domuz budu gibi kolları, hayvan derileriyle kaplı garip kıyafeti ve kurt gibi bir kafası vardı. Sanchicorrata bana baktı ve ş öyle dedi ‘Sen cesur birisine benziyorsun Sen iyi bir e ş kıya olabilirsini. Bize katılmak ister misin ? Bu soruya çok ş a ş ırmı ş tım. Ben bir köleydim ve tüm hayatım boyunca emir almı ş tım. Bana seçme hakkı vermemi ş lerdi. Kısa süre dü ş ündükten sonra kabul etti ğ imi söyledim. Ben de artıkSanchicorrota’nın 30 e ş kiyasından biri olmu ş tum.

8 Sı ğ ına ğ ımız da ğ ın tepesindeki bir ma ğ aradaydı. Burası saklı bir yerdi ama buradan bütün çöl görülebiliyordu. Ma ğ ara ta ş tan bir kale gibiydi. E ş kiyalarv açlıktan ölmek istemeyen, haksızlı ğ a dayanamayan insanlardı. Onlar ürünlerini krala vermek zorunda kalıp kar ş ılı ğ ında hiçbir ş ey alamayan köylüler ve anlamadıkları ş eyler u ğ runa sava ş maktan bıkmı ş askerlerden olu ş uyordu Bu zamana kadar bizim için gerçek kral Sanchicorrota’ydı.

9 Sanchicorrota bana gerçek adının Sancho oldu ğ unu, iri cüsseli oldu ğ u için deKüçük- Sanchico diye bir lakabı oldu ğ unu söyledi. Rota adının da Basque dilinde de ğ irmen anlamına gelen‘errota’ dan geldi ğ ini söyledi. Onun ailesinibn Cascante’da bir de ğ irmeni varmı ş ve neredeyse bütün ö ğ üttükleri unu krala vermek zorundqa kalıyorlarmı ş. Bir gün Sancho çok kızmı ş ve buna dayanamamı ş. Kral da tüm ailesini zindana atmı ş O satteen sonra adalet için sava ş an bir e ş kıya karar vermi ş

10 Zenginlerin kervanına saldırır…

11 Ve ganimetlerimizi köylülerle ve Bardenas etrafında ya ş ayan yerlilerle payla ş ırdık.

12 Onlar da bizi kralları gibi görürler ve bizim ş erefimize dans ederlerdi...

13 Ben her zaman Sanchicorrota’nın yanında olurdum ve koyu tenli oldu ğ um için bana ‘ Gölge’ derlerdi. Ama beni yakalamak isteyen askerler ise ‘kötü gölge’ derlerdi

14 Sanchicorrota çok zekiydi. Askerler 200 altın ödüllü Sanchicorrota aranıyor afi ş lerini astıklarında kendi resimlerini kralınkiyle de ğ i ş tirip ödülü de 400 altına çıkarırdı.

15 Askerler hep bizi izlerdi ama biz hep izimizi kaybettirirdik çünkü Sanchicorrota’nın bir hilesi vardı. Atları hep ters sürerdi böylece izler hep kar ş ı yöne giderdi. Daha sonra gülüp ‘bizi asla yakalayamayacaklar ‘ derdi.

16 Maalesef bir gün ziyafet çekti ğ imiz sırada..

17 I saw Sanchicorrota! !! Bir hain askerlere yerimizi bildirdi ve 100 den fazla atlı asker bizi kovalamaya ba ş ladı.

18 Kaçmaya çalı ş tık fakat daha fazla asker etrafımızı sardı ve hepimizin öldü ğ üne emin olana kadar saldırdılar

19 Ben ölü taklidi yaparak kurtulmayı ba ş ardım. Hafif araladı ğ ım gözümle sanchicorrota’ nın kaçıp da ğ a tırmandı ğ ını görebildim

20 O da ğ ın tepesine ula ş tı ğ ında ‘beni asla canlı yakalayamayacaksınız ‘ diye ba ğ ırdı.. Ve kendini öldürdü…

21 Kralın askerleriSanchicorrota’nın öldü ğ ünü görünce rahatladılar.Bu arada ben de ma ğ aramıza gittim ve rüzgarla a ğ ıtları duyulan Bardenas köylüleriyle birlikte saatlerce a ğ ladım

22 Bir süre kederli bir halde gizlendim ama sonunda karar verdim ve dedim ki ‘Tekrar köle olmak istemiyorum’ Kıyafetimi de ğ i ş tirdim veBardenas’a geri döndüm. 30 yeni e ş kıya topladım.

23 Birlikte özgür olmak isteyen bütün kadın ve erkekleri savunan Sanchicorrota’nın ş erefi için sava ş maya karar verdik.

24

25 Akanni, Elías Benguerar Zouine, Hajar Borja Vazquez, Abraham Calin Branzei, Adrián Casajus Burgui, Yeray Casares Ancil, Natalia Cordero Gómez, Paula Curaca Obando, Emmanuel Jhosep Dévora Ilundáin, Artius González Muez, Asier Goñi Ruiz, Maite Martín López, Izan Mcdonald Adindu Malo, Jorge Chidi Muñoz Redín, Diego Osman Sanchez, Ammar Ali Peña Oliván, Marcos Pérez Goñi, Celia Piñeiro Ballester, Andrea Redecilla Sucino, Ana María Rifai, Mounir Rios Linares, Naiara-Ainhoa Sanz Erro, Saioa Valeri Garov, Miguel

26 Abendaño Biurrun, Markel Ahmedov Palov, Amet Ansa Malo, Ane Arbeloa Juániz, Naiara Bernad Martínez, Jon Blanco Gómez, Alex Cairns Martinez, Elizabeth Campo Mera, Nerea Fernández Piera, Leyre García Villar, Javier Jaso Toni, Iris Jiménez Jiménez, Angel Luri López, Unai Marcos Barrenetxea, Alain Moreno Martín, Josu Muñoz Vazquez, Sara Peña Oliván, Pablo Ramos Pesantes, José Javier Sainz Bernal, Izan Santaren Ozaeta, Asier Todorova Hristova, Mikaela Vivanco Granda, Kristine Angeline Yerro Aizpeurrutia, Oihan Zambrano Cedeño, Emersson

27 Aranguren Antomas, Irati Arroyo Lanz, David Azqueta Urbiola, Ibai Baigorri Hincapié, Iosu Buenaño Sofrone, Jonathan Oswaldo Ciro Rojas, Daniela Clemente Santos, Iker De Miguel Goñi, Aroa Garrués Rived, Sofía Gordoa Ladrón, Oscar Guzmán Alegre, Erik Mikel Hernández Fernández, Nerea Martínez Aguirre, Anne Mera Hernández, Jeancarlo Morales Nagore, Yerai Moreno Area, Olaia Pérez Egea, Unai Perez Vargas, Maria Fernanda Rouidjali, Meriem Ruiz Rodríguez, César Sánchez Rubio, Adrián Vergara García, Xabier Villamar Jiménez, Senaida


"Benim adım Pedro Guinea ama bir çok ki ş i tarafından e ş kıya Malasombra olarak tanınırım.Bir zamanlar Judela Kraliyet sarayında II.Juan’ın kölesiydim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları