Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAN TARIM MESLEK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAN TARIM MESLEK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 VAN TARIM MESLEK LİSESİ
Okulumuz Van-Erciş karayolunun 18. kilometresinde olup; Eğitim-Öğretim yılında Tarım Meslek Lisesi olarak faaliyete açılmış ve bu görevini Öğretim yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. Daha sonra yılları arasında Teknik Ziraat Orta okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmiş ve yılları arasında da Pratik Tarım Okulu olarak devam etmiştir.

2

3 1980 yılında okulumuzun statüsü yeniden değiştirilmiş, öğretim süresi üç yıldan dört yıla çıkarılarak “Zirai Üretim İşletmesi, Ziraat Meslek Lisesi ve Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür eğitim ve öğretim yılında Tarım Meslek Lisesi Veteriner Bölümü açılmış ve Öğrenimine devam etmektedir. Okulumuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. eğitim ve öğretim yılında Tarım Meslek Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü açılmış ve Öğrenimine devam etmektedir.

4 OKULUMUZDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Okulumuza merkezi sınav sistemi ile (SBS) öğrenci alınmaktadır. Okulumuzda Hayvan Sağlığı ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. 9.Sınıfta ortak kültür dersleri okutulurken 10. Sınıftan itibaren ağırlıklı olarak meslek dersleri okutulmaktadır.

5 Öğrencilerimizin okulda teorik olarak gördükleri dersleri pratik olarak beceri haline getirebilmeleri için 10 ve 11. Sınıf sonunda yaz tatillerinde 300 saat veya 12. Sınıfta haftada üç gün staj çalışması yapmaları sağlanmaktadır. Staj çalışması yapan öğrencilerimizin iş sağlığı sigortası okulumuz tarafından yaptırılmaktadır.

6 OKULUMUZDA AÇIK OLAN ALAN/DALLAR
GIDA TEKNOLOJİLERİ ALANI(GIDA KONTROL) Gıda Teknolojisi Alanı:Tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal fiziksel ,kimyasal ve mikro biyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. Son yıllarda gıda sektöründe ilkel yöntemler terk edilerek çağdaş teknolojiye ağırlık verilmektedir. Yeni gıda formülleri Yeni teknolojik buluşlar ve izlenen modernizasyon Ürünlerin çeşit yönünden giderek artması. Tüketici damak zevkinin ve sosyal yaşamın değişmesi Gıda Teknolojisi Alanının önemini artırmıştır.

7 (Tarım Meslek Lisesi Gıda Laboratuarı)

8 (Tarım Meslek Lisesi Gıda Laboratuarı)

9 Hayvan Sağlığı Alanı (Veteriner-Sağlık Dalı)
Veteriner-Sağlık Dalı:Evcil,küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması,hayvan ıslah çalışmalarında,hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir. Görevleri : Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık tanımları yapar. Hayvanlara koruyucu aşılar yapar.(şap şarbon kuduz gibi.) Hastalık çıkan yerde sağlık tedbirlerini alır. Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür. Hayvan ıslahında(yapay ve tabi tohumlamada) görev alır. VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ OLMAK İSTEYENLERİN; Biyoloji ve kimyaya ilgi duyan, Hayvanlarla şlgilenmekte hoşlanan, Görme,işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, Sabırlı ve düzenli Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARI;; Meslek mensupları ,daha çok açık havada,hayvancılık işletmelerinde,et süt üretim işletmelerinde ,çiftliklerde,ıslak gübre kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar.Hayvan sahipleri ve veteriner hekimle iletişimde bulunurlar.

10 İSTİHDAM ALANLARI Hayvan Sağlığı Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Kamu / özel kuruluşları, 2. Gıda, ilaç ve yem fabrikaları, 3. Hayvan klinik ve hastaneleri 4. Kamu / özel kuruluş laboratuvarları 5. Kendi işyerleri vb. yerlerde çalışabilirler. İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

11 Öğrenci Kazanımları Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1.Alana ait araç ve gereçleri tanır, gerektiğinde sorumluluğu dahilinde olanları kullanır ve bunların sterilizasyon ve dezenfeksiyonlarını yapar. 2. Hastalık etkenlerini ve kaynaklarını tanır, bunlara karşı mücadele yöntemlerini öğrenir, salgın hastalıklarla mücadelede veteriner hekime yardımcı olur. 3. Çeşitli aşı, ilaç enjeksiyonu ve anestezi uygulamalarını veteriner hekim denetiminde gerçekleştirir. 4. Zapturapt tekniklerini öğrenerek hayvanı operasyona hazırlar. 5. Operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur. 6. Yara bakımı ve pansuman uygulamalarını yapar. 7. Suni tohumlama uygulamalarını gerçekleştirir. 8. Doğum olaylarında ve gıda kontrol uygulamalarında veteriner hekime yardımcı olur. GİRİŞ KOŞULLARI 1. Öğrencilerin sağlık durumu, Hayvan Sağlığı Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. 2. Öğrencilerin; a. Mesleğini yapmaya engel olacak sağlık sorunları (Düz tabanlılık, işitme ve görme kaybı, el, ayak ve parmak vb. uzuv kaybı, astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları, çeşitli kimyasallara ve hayvanlara karşı allerjik reaksiyonlar vb.) bulunmadığına, b. Fiziki durumlarının gireceği mesleğin öğrenimine uygun olduğuna (Saha ve klinik çalışmalarına engel olacak kadar kısa boylu olmaması vb.) ilişkin resmi sağlık kurumlarından doktor raporu alınarak kayıtları yapılır.

12 MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN İSTİHDAM DURUMU
Mezun olan öğrencilerimiz bölgemizde bulunan işletmelerde istihdam imkanına sahiptirler. Ayrıca okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz KPSS sınavında 70 ve üzeri puan aldıklar takdirde il ve ilçe tarım müdürlüklerinde teknisyen olarak istihdam edilebilme şansına sahiptirler.

13 1. OKULUMUZUN ARAZİ DAĞILIMI
Kurumumuzun dekar arazisi mevcut iken; Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının tarihli arazi tahsis olurlarıyla; dekarı Organize Hayvancılık Projesi uygulanmak üzere Van Ticaret Borsasına verilmiştir. Ayrıca 750 dekarı da Adalet Bakanlığı’na devredilmiş olup, okulumuz bünyesinde yerleşim birimleri ile birlikte sadece 275 dekar arazisi kalmıştır. Kurumumuz, Eğitim-Öğretim, Üretim ve Hayvancılık hizmetlerini yürüten ve uygulamalı eğitime imkan ve önem veren bir kuruluştur Okulun ihtiyacı için seralarda sebze üretimi yapılmaktadır.

14 2. BİNA DURUMUMUZ .Okul ve İdare Binası Müdür Lojmanı
Personel Lojmanları(12) Misafirhane

15 3. PERSONEL DURUMUMUZ Okulumuzun en son personel durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. PERSONEL MEVCUDU İdareci(4) Öğretmen(10) İdari Personel (3) Güvenlikçi (2) İşçi (3)

16 ÖĞRENCİ MEVCUDU SINIFI: ALANI: MEVCUT:
9/A Gıda Teknolojisi K:4 E: 9/B Hayvan Sağlığı K:1 E: 10/A Gıda Teknolojisi K:7 E: 10/B Hayvan Sağlığı K:1 E: 11/A Gıda Teknolojisi K:1 E: 11/B Hayvan Sağlığı K:1 E: 12/A Hayvan Sağlığı K:1 E: 12/B Hayvan Sağlığı K:0 E: Toplam

17 4. EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Okulumuz kuruluşundan bu yana, Pratik Tarım Okulu mezunu 21, Teknik Tarım Okulu mezunu 65 ve Ziraat Meslek Lisesi yani Ziraat Teknisyeni mezunu olarak ta 517 mezun vermiş olup, halen ülke tarımına hizmet etmeyi sürdürmektedir.

18 Okulumuz lise dengi, 4 yıl üzerinden Eğitim veren Tarım Meslek Lisesi VETERİNER SAĞLIK ve GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMLERİ olup, Eğitim-Öğretim faaliyetleri müfredat programlarına uygun olarak yürütülmektedir Şu anda 121 öğrenci ile eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

19 Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden yeterli gelişim gösterebilmeleri için, normal ders müfredatının dışında da faaliyetlerde bulunmalarına çalışılmaktadır. Bu amaçla Van ili kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılmaları sağlanmaktadır. Bunun dışında yine öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerden yeterli gelişimlerini sağlamak amacıyla Kültür ve Edebiyat Kulübü, Spor ve Satranç Kulübü, Gezi ve İnceleme Kulübü, Çevre ve Güzelleştirme Kulübü adı altında Kulüp çalışmaları yapılmaktadır.


"VAN TARIM MESLEK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları