Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Meşeler; çoğunlukla ağaç, az olarak ta ağaçcık ve boylu çalı görünüşünde, kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, bir cinsli bir evcikli odunsu bitkiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Meşeler; çoğunlukla ağaç, az olarak ta ağaçcık ve boylu çalı görünüşünde, kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, bir cinsli bir evcikli odunsu bitkiler."— Sunum transkripti:

1

2  Meşeler; çoğunlukla ağaç, az olarak ta ağaçcık ve boylu çalı görünüşünde, kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, bir cinsli bir evcikli odunsu bitkiler olup, Türkiye florasında önemli bir yer tutarlar. Meşeler; odunlarının anatomik yapıları, meyvelerinin olgunlaşma süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre 3 gruba ayrılır.       1. Akmeşeler       2. Kırmızı Meşeler       3. Herdem Yeşil Meşeler     

3   Bu gruplara dahil olup, Türkiye'de doğal olarak yetişen türler aşağıda sıralanmıştır;   Akmeşeler  Quercus robur (Saplı Meşe) Quercus petraea (Sapsız Meşe)  Quercus hartwissiana (Istranca Meşesi)  Quercus frainetto (Macar Meşesi)  Quercus vulcanica (Kasnak Meşesi)  Quercus pontica (Doğu Karadeniz Meşesi)  Quercus infectoria (Mazı Meşesi)  Quercus pubescens (Tüylü Meşe)  Quercus macranthera (İspir Meşesi)  Quercus virgiliana (Yalancı Tüylü Meşe)       Kırmızı Meşeler       Quercus libani (Lübnan Meşesi)       Quercus trojana (Makedonya Meşesi)       Quercus cerris (Saçlı Meşe)       Quercus brantii (İran Palamut Meşesi)       Quercus ithaburensis (Anadolu Palamut Meşesi)   Herdem Yeşil Meşeler       Quercus coccifera (Kermes Meşesi)       Quercus ilex (Pırnal Meşesi)       Quercus aucheri (Boz Pırnal Meşesi)

4 Familya: Fagaceae - Kayıngiller
AKMEŞELER: QUERCUS ROBUR 30-40m ye kadar boylanır, 2 m çap yapar. Kalın ve derin çatlaklıdır. Kabuğu tanence zengindir. Alt sürgünler hafif tüylü ileri dönemlerde çatlaklıdır. Yapraklar çok kısa saplıdır. Dip tarafa doğru daralır ve iki adet kulak memesi ile sonuçlanır.Olgun yaprakların her iki yüzü de tüysüz, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşildir. Alt kenarları derin lobludur. Dişi çiçeklerin birkaçı uzun (3-8 cm) bir sap üzerinde bulunur. Bu nedenle Saplı Meşe adı verilir. Palamutlar oluştukları yılın Ekim ayında olgunlaşır. Genç palamutların üzerinde çizgiler bulunur.

5

6 Meşe, geniş, dağınık ve oval taç görünüşlü bir ağaçtır
Meşe, geniş, dağınık ve oval taç görünüşlü bir ağaçtır. Güneşli yerlerde yaşarlar. Nemli iklimlerde yaprakları üzerindeki küf ve pudramsı fungus problem olabilir. Ağır topraklar (kil veya alüvyon içeren balçık toprak) da dahil olmak üzere ph değerleri içindeki verimli topraklarda bulunur. Genel olarak ortalama yağışın 350 mm nin üzerinde olduğu ve su tutma kapasitesi yüksek, genellikle yeteri kadar kil ihtiva eden topraklarda bulunur. Türkiye'de 2 alt türü bulunur: Quercus robur subsp. robur (yaprakları sapsız, geniş damarlı, palamutları taşıyan sap zayıf) Quercus robur subsp. pedunculiflora (yaprakları saplı-2 cm kadar, dar damarlanmalı, palamutları taşıyan sap sağlam)

7 http://www. papillon-poitou-charentes

8

9 Genellikle karışık ormanlarda bulunur.
Britanya, İrlanda ve Batı Asya-Türkiye, Kuzey Afrika yayılış yapar.Türkiye de Akdeniz ve Ege hariç hemen her bölgemizde görülür Güneydoğu Anadolu'da da rastlayabilirsiniz. Genellikle karışık ormanlarda bulunur.

10 Anatomik Özelikler Makroskobik yapı= Diri odun genelde dar,2-5 cm genişlikte,sarımsı beyaz renkte.Öz odun açık kahverengi,kesimden sonra koyulaşır.Halkalı traheli.Yıllık halka sınırı belirgin.ilkbahar odunu traheleri 4-5 sıralı.İlkbahar odunundan yaz odununa geçiş yavaş. Mikroskobik yapı =Halkalı traheli.İlkbahar odununda ortalama trahe teğet çapı 400µm,yaz odununda30-140µm. Trahelerin içleri fazla miktarda tüllerle dolu.Perforasyon tablaları basit tipte.Esas doku libriform lifleri,lif traheidleri ve vasisentrik traheidlerden oluşur. Britanya, İrlanda ve Batı Asya-Türkiye, Kuzey Afrika yayılış yapar.Türkiye de Akdeniz ve Ege hariç hemen her bölgemizde görülür Güneydoğu Anadolu'da da rastlayabilirsiniz. Genellikle karışık ormanlarda bulunur.

11 Kullanıma Yönelik Genel Değerlendirme
İşlenme özeliği= İyi Kurutulabilme özeliği= Orta Dayanıklılık= Çok dayanıklı Emprenye edilebilme= Güç

12 Kullanım Alanları Direk, travers, kaplama, yapı malzemesi, mobilya, doğrama, ev ve süs eşyaları, alet sapları, odun kömürü, ağaç kabuğu, meyve üretimi. Meşe ağacı en iyi kazık materyalidir. Ayrıca Meşe ağacı kabuklarından yapılan çay, mide ve bağırsak kanamalarını iyileştirir.

13 Meşe dalı Fenerbahçelilerin kudret ve kuvvetinin,yeşil renk muvaffakiyet ümidinin sembolüdür.


" Meşeler; çoğunlukla ağaç, az olarak ta ağaçcık ve boylu çalı görünüşünde, kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, bir cinsli bir evcikli odunsu bitkiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları