Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )"— Sunum transkripti:

1 1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )

2 2 Noktalama işaretleri konusunu daha dik- katli takip etmek, örneklerle kurallar ara- sındaki ilişkiyi iyi kurmak, doğru yorumla- mak gerekir. 1)Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

3 3 Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin) 2) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

4 4 Dur - ak Kök Ek 3) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Aşçı - lar Gövde Ek

5 5 Fiil Kökler Al- Dur- Gör- 4) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Fiil Gövdeleri Başar- Okut- Yazdır-

6 6 İsim Yapma Ekleri -ak -den -ış 5) İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerininse başına ve sonuna kısa çizgi konur. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Fiil Yapma Ekleri -ımsa- -la- -tır-

7 7 A-raş-tır-ma Ku-yum-cu-luk Prog-ram 6) Heceleri göstermek için kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

8 8 Aydın-İzmir yolu Türk-Alman ilişkileri 09.30-10.30 Türkçe-Fransızca Sözlük 7) Arasında, ve, ile, ila,...-den...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

9 9 Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. On on beş yıl geçti aradan. Toplantıya üç beş kişi geldi. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

10 10 50 - 20 = 30 8) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 50 20 30

11 11 Bugün hava sıcaklığı -2 °C olacakmış. 9) Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

12 12 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Uzun Çizgi ( — )

13 13 Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: — Eski şehri gezdin mi? — Rothschild’in evine gittin mi? — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

14 14 Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal) Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

15 15 Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu: “Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel) Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

16 16 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — ) TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

17 17 Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için TDK’nın yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri


"1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kısa Çizgi ( - ) Uzun Çizgi ( — )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları