Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZ KİRLİLİĞİ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem taşımaktadır. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZ KİRLİLİĞİ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem taşımaktadır. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması,"— Sunum transkripti:

1 DENİZ KİRLİLİĞİ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem taşımaktadır. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması, evsel, endüstriyel atıkların arıtılmadan veya kısmen arıtılarak denize verilmesi, deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol akıntıları, akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar, kirlenmeyi meydana getiren başlıca etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar belirli bir zamanda, bir bölgedeki kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz yönde etki etmektedir

2 Deniz kirliliğine sebep olan diğer faktörleri şöyle sıralayabiliriz:
Deniz kıyılarında bulunan kent merkezleri ve sanayi tesislerinden çıkan ve arıtılmadan denize boşaltılan atıklar. Tarımsal alanlarda erozyon sonucu akarsularla denize karışan toprak ve diğer kirleticiler. (Tarım alanlarından her yıl önemli miktarlarda toprak, erozyon yoluyla denizlere taşınmaktadır. Denizlere sadece toprak değil, tarımsal faaliyetler sonucu akarsulara karışan pestisit ve gübre gibi kimyasal atıklar da taşınmaktadır.) Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından oluşan sızıntılar. Gemiler ve diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik (petrol, yağ atıkları, zehirli sıvılar, pis sular , çöpler vb.)

3 Doğrudan deşarj ( madencilik )
Kirleticiler akarsulara ve denizlere doğrudan kentsel kanalizasyon sistemlerinden ve endüstriyel atık deşarjı yoluyla zararlı ve toksik atıklar olarak girer. Bakır, altın gibi metallerin madenciliği başka bir deniz kirliliği kaynağıdır. Kirlenen toprak akarsulara karışarak denizlere ulaşır. Yaygın bir endüstriyel kirletici olan bakırın çıkarılması sırasında bir kısmının toprağa karışarak denizleri kirletmesi sonucunda mercan poliplerinin yaşam döngülerinde önemli sonuçlara yol açar.

4 Derin deniz madenciliği
Derin deniz madenciliği yeni olduğu için çevre üzerine etkileri tam olarak bilinememektedir. Ancak uzmanlar okyanus tabanının bir kısmının koparılarak alınmasının o bölgede karışıklığa neden olacağından, suyun toksikliğini artıracağından ve sediment bulanıklığı yaratacağından emindirler. Okyanus tabanının bir bölümünün kaldırılması tabanı etkiler ve madenin yerine ve tipine göre kalıcı zararlar verebilir. Maden yapılan alandaki doğrudan etkisinin dışında kaçaklar, sızıntılar ve korozyon o bölgenin kimyasal yapısını da değiştirebilir.

5 Deniz ulaşımı kökenli kirlilik kaynakları
a-Gemilerden kaynaklanan atıklar b-Kazalar sonucunda oluşan kirlilik Bu kaynaklar şu şekilde sınıflandırılabilir; · Gemilerin normal operasyonlarından kaynaklanan sintine ve balasat gibi atıklar ile çöplerini denize boşaltmaları, · Gemilerin legal veya illegal yollardan taşıdıkları tehlikeleri atıkların veya maddelerin denize boşaltması, · Kaza durumunda denize petrol veya diğer zararlı maddelerin yayılması

6 Türkiye, deniz ulaştırması açısından dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden biridir. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz ulaşım yolu İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara deniz vasıtası ile sağlanmaktadır. Boğazlarımızdaki deniz trafiği, özellikle İstanbul Boğazı gibi yoğun yapılaşmanın görüldüğü noktalarda doğal ve yapay çevre bakımından çok ciddi çevresel riskler oluşturmaktadır.

7 Gemilerin ve diğer deniz araçlarından denizlerin kirletilmesine neden olan maddeler, özellikle uluslararsı sözleşmeler ve deniz kirlenmesini önleme kuralları gözönünde bulundurularak, aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Petrol ürünleri, Radyoaktif maddeler, Kütle halinde taşınan zehirli sıvı maddeler, Paket halinde veya taşınabilir tanklarda, yük konteynerlerinde, vagon veya kamyonlu  tanklarda taşınan zararlı maddeler, Gemilerin sintine, balast ve tank yıkama suları,yer değişilkliği Gemi kaynaklı evsel atık sular (tuvalet, lavabo, duş ve mutfaklardan gelen sular), Gemilerin çöpleri.

8 MARTI ÇALIŞMA SİSTEMİ Hızlı feribotlar gibi katamaran bir tekne olan Martı’nun çalışma sisteminde, metal hidrür tüplerinde depolanan hidrojenden yakıt pili sayesinde elde edilen elektrik enerjisi önce akülere depolanıyor. Ardından bu aküdeki enerji ile çalışan elektrik motoru sayesinde tekne hareket ediyor.Elektrolizin tam tersi bir tepkime gerçekleşiyor.Hidrojen Oksijenle birleşerek elektrik enerjisi su ve bir miktar ısı ortaya çıkıyor.Doğaya zararlı hiçbir madde enerji üretmek için açığa çıkmıyor. Bu sistemle giden “İstiklal”, 6,70 metre boyunda ve 3 metre eninde olacak. Kaptan dahil 5 kişi kapasiteli tasarlanan “İstiklal”, sessizce hareket  edeceği için gürültü kirliliği yapmayacak.

9 TÜDAV AÇIKLAMASI DENİZE ATILAN ÇÖPLER İÇİN NE YAPMALI?
Biz ülke olarak denizlerin korunması sorununu yeni yeni anlamaya veya keşfetmeye başladık. Geçmişte denizlerimizin korunması sorunu, zaman limanlara gelen veya uğraksız geçen gemilerin sintine veya çöp bıraktıktan sonra bunlara hatırı sayılır cezalar kesilince gündeme gelirdi. Oysa son yıllarda çok şey değişti. Çok kişi kirlenme konularına el atmaya, sorgulamaya başladı. Çünkü dünyadaki gelişmelerden herkes etkilenmeye başladı. Türk bayraklı bazı gemiler başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede denizi kirlettikleri için çok ağır cezalar aldılar. Ne olursa olsun bir değişim süreci yaşıyoruz. Bu her konuda geçerli ve bu bize ümit veriyor. Her demokratik ülkede olduğu gibi, uluslararası standartları anlamaya, uygulamaya, yakalamaya, neden bizde iyi uygulanmadığını ve kimin görevini iyi yapmadığını sorguluyoruz.

10 DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME YOLLARI

11 Geri dönüşüm kutularına atmadığımız her pet şişe, pil ve özellikle ilaçlar dolaylı yoldan deniz kirliliğine yol açmaktadır. Geri dönüşüm kutularına atmadığımız bu atıklar zamanla yer altı sularına karışıp denizlere ulaşmakta ve denizlerimizi kirletmektedir.

12 Atıkların Denizlere Atılmasını Önleme
Evsel Atıklar Endüstriyel Atıklar Tarımsal Atıklar Gemi Atıkları

13 Deniz Kirliliğini Önlemede Arıtmanın Önemi
Birincil Arıtma (Primer veya Mekanik) İkincil Arıtma (Sekonder veya Biyolojik) Üçüncül Arıtma

14

15 -Gemiler üzerindeki denetim sıkılaştırılmalı -Boğazdan geçen gemilere atıklarını denize dökmemeleri için Sahil Güvenlik eşlik etmeli -Kaptanlar bu konuda bilinçlendirilmeli ve gemide bu duruma dikkat etmeleri sağlanmalı

16 asdfas

17 Her konuda olduğu gibi üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda da projeler üretmeleri ve aktif rol oynamaları gerekmektedir. Üniversitemiz bu konuda rol- model olabilecek niteliktedir İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’ndeki hocalarımızdan Prof. Dr. Oğuz Okay ve ekibi su yüzeyindeki petrol ve türevlerini emen bir sünger yarattılar. Ağırlığının 25 katı petrol emen kauçuk esaslı sünger (sorbent) kazalar sonrası petrol atıklarını kısa sürede temizleyerek, çevre felaketlerini önleyecek.

18

19 Denizlerimizi Bu Durumdan Kurtarmalıyız
Denizi korumanın en kolay yolu onu hiç kirlememektir. (TURMEPA) TEŞEKKÜRLER...


"DENİZ KİRLİLİĞİ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem taşımaktadır. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları