Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herkes için –sürdürülebilir- Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herkes için –sürdürülebilir- Eğitim"— Sunum transkripti:

1 Herkes için –sürdürülebilir- Eğitim
16 Nisan 2015 24ncü Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Niğde Üniversitesi Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

2 “Herkes için Eğitim” ve 6 Soru..
“Herkes” kimdir? Herkes “niçin” eğitilecektir? (misyon) “Eğitim” dağılımı nasıl? (kim ne zamana kadar ve ne kadar eğitilecek?) (vizyon) Eğitim sürecinde korunacak ilkeler? (değerler) Kırılması gereken “açmaz dengeleri” neler ve nasıl kırılacaklar? (strateji) Ve bu çerçeve içinde herkes nasıl eğitilecek? Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

3 1. Herkes kimdir? 77 milyon mu? Daha mı az, daha mı çok?
Ama buna imkan yok. O halde kategorize edilmeli. İki ayrı anahtara göre sınıflama: Verilecek eğitimi “geriye ödeme” düzeyine göre, “İhtiyaç profili”nin gerçekleştirilebilirliğine göre. Her iki halde de A-B-C sınıflaması 1A/2A Grubundakiler en önemli ve öncelikli. Bunlar: Tozlayıcı’lar (pollinator) ve otodidakt’lar Bunlar her yaş, meslek, unvan grubunda olabilirler. Henüz doğmamış bebekler katılmalı. Ölüm döşeğinde olanlar da katılmalı. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

4 2. Herkes “niçin” eğitilecektir? (misyon)
“Eğitim”den en temel beklenti nedir? A-B-C gruplarının her birine göre ayrı cevaplanmalı. En temel beklenti: Kişinin, imkânlarını, kısıtlarını ve bu çerçevedeki ihtiyaçlarını belirleyip giderebilmesi. Buna göre misyon: Tüm doğruları sorgulayabilecek bir zihinsel duruluk ve esneklik kazanarak, alternatif doğrular arasından işine yarayabilecekleri seçip öğrenebilmek. Mevcut insan yetiştirme sistemimiz: “eğitim” >> “eğmek”>> “igdiş”.. Education >> (L) ëdücere >> “dik durdurmak”.. A-B-C’nin her bir alt grubu, bu misyona göre “eğitilmeli”. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

5 3. “Eğitim” dağılımı nasıl? (kim ne zamana kadar ve ne kadar eğitilecek?) (vizyon)
İmkanların ihtiyaçlara dağıtılmasında anahtar bu sorudur. En büyük pay yine “tozlayıcılar” ve “otodidaktlar”a. “Ezber”e ve “öğretilme”ye bağımlı olanlara en küçük dilim. Öğrenme ihtiyacı olmadığına inanmış olanlara ise sıfır pay. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

6 4. Eğitim sürecinde korunacak ilkeler? (değerler)
Soru sormak eğitim sürecinin temel yapıtaşı olmalı, Sorgulamaya kapalı HİÇ BİR ŞEY olmamalı, Benimsetme ve koşullandırma kural dışı olmalı, “Onurlu hata”, disiplin kavramının temeli olmalı, Siyasi, ideolojik, dini öğretilerden TAMAMEN bağımsız olmalı, En temel ahlak ölçüsü HİÇ BİR ŞEYE “zarar verme” olmalı. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

7 5. Kırılması gereken “açmaz dengeleri” neler ve nasıl kırılacaklar
5. Kırılması gereken “açmaz dengeleri” neler ve nasıl kırılacaklar? (strateji) Tanım: “Açmaz Dengeleri’nin Kırılması”: Eğer bir olay, birbirini etkileyen iki zıt parametreye bağlı ise, bu ikisi arasındaki dengeye “açmaz dengesi” deniliyor. Bir önlemin “stratejik” sayılabilmesi için bu açmaz dengesini kırabilmesi gerekir. “Herkes için Eğitim” bağlamındaki “açmaz dengeleri” nelerdir? Eğitim sınıfının, benimsetme, koşullandırma, ezber, sorgulamama, takrir gibi, bu yaklaşımda yeri olmayan yöntemlere –çoğunlukla- bağımlı olması, Örgün ve yaygın eğitim sistemlerimizin geleneksel olarak siyaset tarafından benimsetme amacıyla kullanılagelmesi karşısında, önerilen yaklaşımın ideolojik benimsetmeyi kural dışı sayması, Önerilen sistemin özü, “ortam hazırlama” ve “kendi kendine öğrenme” iken, eğitim kültürümüzün bilgi depolamaya dayalı oluşu. vd… Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

8 5. Kırılması gereken “açmaz dengeleri” neler ve nasıl kırılacaklar
5. Kırılması gereken “açmaz dengeleri” neler ve nasıl kırılacaklar? (strateji) –devam- Açmaz dengeleri nasıl kırılabilir? Örnek olarak verilen 3 açmaz dengesinin kırılması için ümit verici bir eğilim yoktur. Tek olabilir çözüm, önerilen bu yaklaşıma yakın (veya aynı) düşüncede olanların –ki mutlaka bir yerlerde vardırlar- teknolojinin de yardımıyla güçlü bir ağ oluşturabilmeleridir. Bu sarmaldan (kısır döngü) nasıl çıkılabileceği konusunda tek ümit bağlanabilecek araç, bu ağın rasyonel aklı temsil edebilen ürünlerini ortak akılla geliştirip ortaya koyması ve yandaş sayısını artırarak bir baskı grubu olabilmesidir. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

9 6. Ve bu çerçeve içinde herkes nasıl eğitilecek?
En temel kalıtsal mirasımız ve çağın yeni paradigması olan “öğrenme”ye dayalı olmalı. Öğrenme akademik bir süreç değildir. Bebeklikten itibaren yapılan her türlü bedensel ve zihinsel eylem beyinde yeni bağlantılar geliştirir. Beyinde oluşan her yeni bağlantı, yeni bedensel ve zihinsel eylemleri tetikler. Bu süreç –bir spiral gibi- kendi kendini besler. Zengin Öğrenme Ortamları yoluyla öğrenilmeli. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

10 6. Ve bu çerçeve içinde herkes nasıl eğitilecek? (devam)
Şu öğrenme ağları yoluyla öğrenilmeli: Kişinin kendi nöral ağı, (beyin-zihin-beden bağlantıları) Kişisel öğrenme ağı (okul, ev, yerel toplum ile öğrenme ağı) İnteraktif enformasyon ağı (anlık iletişim yoluyla öğrenme) Kişinin yaratıcı ağı (kendi kendine ve/ya partnerle yeni fikir oluşturma ağı) Dünyanın başka yerlerindeki bilgi-beceri sahipleriyle bağlantılar, Toplumsal hareketler yoluyla dahil olunan ağlar, Bilgi paylaşımı, kültür paylaşımı ve dijital araçlara dayalı eğitim ağları. Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

11 Bu 6 soru eğitimin maksimleri’dir..
maxim maxim maxim “Herkes için Eğitim” maxim maxim maxim Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015

12 www.beyaznokta.org.tr www.tinaztitiz.com
Teşekkür ederiz Nisan 2015 © Copyright SMUH®, 2015


"Herkes için –sürdürülebilir- Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları