Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24.10.2013 Kocaeli Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniği Olgu Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24.10.2013 Kocaeli Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniği Olgu Sunumu."— Sunum transkripti:

1 24.10.2013 Kocaeli Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniği Olgu Sunumu

2 Yakınması 14 yaş 6 aylık erkek (30.01.2012) Gözlerde sararma

3 Öykü 3-4 ay önce farkedilmiş, giderek artmış. Kaşıntı yok.

4 Öz ve soygeçmişi Zamanında doğmuş,febril konvulziyon (toplam 3 adet) Anne baba akraba, ailede karaciğer hastalığı yok.

5 Başvuruda fizik muayene 55kg. (33p) Skleralar ikterik. Organomegali, clubbing, palmar eritem, asit, kollateral yok.

6 Ön tanı ?

7 Gilbert Sendromu Crigler Najjar tip 2 Hemolitik hastalık Kompanse siroz –(kronik karaciğer hast ?)

8 Ön tanı ? İndirekt hiperbilirübinemi Gilbert Sendromu Crigler Najjar tip 2 Hemolitik hastalık Direkt hiperbilirübinemi Kompanse siroz –(kronik karaciğer hast ?)

9 Başvuruda getirilen tetkikleri: 02.01.2012 AST 31, ALT 53 tot/dir bil 3/1 Hg 14.6, MCV 75, trombosit 301 bin HBsAg poz, anti HBs neg, antiHBc IgM neg, anti HAV IgM neg US’da karaciğer boyutları hafif artmış 158mm, parankim ekosu homojen, safra kesesi ve yolları n, dalak normal 26.01.2012 AST 30, ALT 43 tot/dir bil 4/1.35

10 Pozitif ve negatif bulgular Akraba evliliği Sarılık Kaşıntı olmaması Kronik karaciğer hastalığının fizik muayene bulgularının bulunmaması HBsAg pozitif Anti-HBcIgM negatifliği Hiperbilirübinemi, direkt fraksiyon totalin %33’ü

11 Ayırıcı Tanınız Nedir?

12 Ön tanı ? İndirekt hiperbilirübinemi Gilbert Sendromu Crigler Najjar tip 2 Hemolitik hastalık Direkt hiperbilirübinemi Kompanse siroz –(kronik karaciğer hast ?)

13 Ön tanı ? İndirekt hiperbilirübinemi Gilbert Sendromu Crigler Najjar tip 2 Hemolitik hastalık Direkt hiperbilirübinemi Kompanse siroz –(kronik karaciğer hast ?)

14 Başvuruda istenen ilk tetkikler albümin 4.2 PT 14, INR 1.33 protein e: ɣ globülin %24.9 IgG 1620mg/dl GGT 12 anti HCV neg, anti HAV IgG poz Üre 22, kreatinin 0.6 tot IgA 251, ttg IgA neg alfa-1 antitripsin 115mg/dl serüloplazmin nefelometrik 13.3mg/dl

15 Bundan sonra hangi tetkikleri isteyelim?

16 Sentez fonk bozuk … ɣ globülin yüksekçe Serüloplazmin düşük Karaciğer hast? (özgül tetkik + görüntüleme) Endoskopi (Varis?) Karaciğer biyopsisi Otoimmun hepatit? Wilson hastalığı?

17 MRCP Karaciğer konturlarında hafif lobulasyon Pankreatik kanal, sistik kanal, ana safra kanalı, ana hepatik kanal, sağ ve sol hepatik kanallar ve dallarının lümenleri açıktır. Ampulla Vateriye ait patoloji saptanmamıştır. Safra kesesi lümeni içinde safra çamuru ile uyumlu sinyal değişiklikleri Splenomegali (14cm) (Muayenede organomegali yok, traube açık) (Mayıs 2013)

18 Üst GİS endoskopi Özofagus varisi yok. + Splenomegali yok. Asit yok. Kollateral yok. Hemogramda hipersplenizm bulgusu yok. = Portal hipertansiyonu desteklemiyor. (PH’a yol açabilecek karaciğer hastalığını desteklemiyor, ekarte ettirmiyor.)

19 Wilson hastalığı ? 24 saatlik idrar bakırı 40mcg/gün Göz muayenesinde Kayser Fleisher halkası saptanmadı. D-penisilamin challenge testi: Bazal değer 42.3mcg/gün, İlaç sonrası 544mcg/gün (Bazal x 13) (22.03.2012)

20 Tanner S. Wilson’s disease:creating a clinical database and designing clinical trials. Euro Wilson Newsl 2007;4 (www.eurowilson.org.accessed 8 March 2008)www.eurowilson.org.accessed

21 Skor: 3 Tanner S. Wilson’s disease:creating a clinical database and designing clinical trials. Euro Wilson Newsl 2007;4 (www.eurowilson.org.accessed 8 March 2008)www.eurowilson.org.accessed

22 Karaciğer biyopsisi Siyah görünümde 2 cm uzunluğunda doku parçası elde edildi. (Mayıs 2013)

23 Karaciğer biyopsisi Doğal lobüler yapısı korunmuş 10 adet portal bölge Parankimde perisentral ağırlıklı intrasitoplazmik kahverenkli granüler pigment birikimi Portal bölgelerde izlenen yangısal infiltrasyon tek tük güve yeniği nekrozları yapmaktadır. Mason Trikrom boyasında portal bölgelerde minimal genişleme izlenmektedir. Retikülin boyasında çatının korunduğu görülmektedir. Orcein boyasında bağ dokusu artımı olan yerlerde belirgin elastik lif artımı izlenmektedir.

24 Karaciğer kuru doku bakırı 14mcg/g kuru doku (Bir yıllık şelasyon tedavisi ardından)

25 Wilson hastalığı ? Serüloplazmin tekrarı 2 kez normal sınırda bulundu.

26 İzlem Ocak 2012 Mart 2012 Nisan 2012 Haziran 2012 Ekim 2012 Kasım 2012 Şubat 2013 Mayıs 2013 AST31373119172812 ALT537252252655119 GGT12 9 ALP 145 T bil332.832.63.5 Kol 114 4.2 D bil11.191.31.71.51.60.6 Alb4.24.54.24.44.154.354.14.2 INR1.331.61.571.411.241.141.37 ve 1.22 ɣ Globülin %24%27 İlk başvuru

27 Tam kan sayımı normal seyretti Tarih12.10.1230.11.12 22.02.1324.05.1327.05.13 28.05.13 12:4511:1412:3310:3120:1416:0819:3123:0707:00 SEDİMANTASYON3 WBC8,668,495,956,417,317,886,277,51 NEU5,435,062,963,644,934,593,494,54 NEU%62,759,649,756,867,458,355,760,5 LYM2,382,582,342,31,662,51,922,18 LYM%27,430,439,335,822,831,730,529 MONO0,5780,6170,530,3130,5990,6350,6310,62 MONO%6,687,278,94,888,28,0610,18,26 EOS0,0730,0550,0580,090,0530,0870,0840,061 EOS%2,312,11,111,090,880,8642,41,47 BASO%0,8440,6510,9811,40,7281,11,340,814 RBC5,16 5,384,995,024,664,914,9 HGB13,715,414,914 13,213,8 HCT43,245,643,441,742,43941,1 MCV83,888,380,783,784,483,7 84 MCH26,629,827,62827,828,22828,2 MCHC31,833,734,333,532,933,733,533,6 PLT364299261201190206223207 MPV7,279,877,838,428,348,328,017,5 PCT0,2650,2950,2050,170,1580,1710,1790,155 PDW1719,717,716,917,619,418,818 RDW16,915,417,214,815,114,815,2

28 Otoimmun hepatit? IgG 2032mg/dl ANA, ASMA, LKM neg Biyopsi desteklemiyor. (Şubat-Mayıs 2013)

29 Tanı Kronik Hepatit B enfeksiyonu AST/ALT normal, HBeAg poz, anti Hbe neg, anti delta neg, HBV DNA 196.000 IU/ml  İnaktif taşıyıcı Dubin-Johnson Sendromu (Siyah karaciğer)

30 Dubin-Johnson Sendromu Kronik konjuge hiperbilirübinemi Asemptomatik Kaşıntısız Selim seyirli Tedavi gerektirmeyen Nadir Herediter (cMOAT mutasyonları)

31 Dubin-Johnson Sendromu Safra kanalikül membranından konjuge bilirübin gibi organik anyon konjugatlarının transferi sorunlu (cMOAT mutasyonları) Karaciğer makroskopik olarak siyah

32 Dubin-Johnson Sendromu TANI Konjuge hiperbilirübinemi Diğer karaciğer hastalıklarının bulunmaması (AST, ALT, ALP, GGT, albümin ve PT normal) Karakteristik idrar koproporfirin atılımı

33 İdrar Porfirinleri Hastamızın 24 saatlik idrarında Koproporfirin I24.3μg/gün(0-25) Koproporfirin III1.8μg/gün(0-75) Total porfirinler27.8μg/gün(0-150) (n) ---------------------------------------------------------- Dubin-Johnson Sendromunda total idrar koproporfirin atılımı normaldir; ancak %80’i koproporfirin I’dir. Normal bireylerde idrar porfirinlerinin %75’ini koproporfirin III oluşturur.

34 INR uzunluğu ? Faktör 7: %44 (Mayıs 2013) Dubin-Johnson Sendromlu hastaların %60’ında F7 eksikliği saptandığı bildirilmiş. Seligsohn U, Shani M, Ramot B, Adam A, Sheba C. Dubin-Johnson syndrome in Israel. II. Association with factor-VII deficiency. Q J Med. 1970 Oct;39(156):569-84.

35 Son vizit bilgileri / 16 yaş 3 aylık 63kg (31p, -0.5 SDS) 176cm (60p, 0.26 SDS) Organomegali yok. AST/ALT17/22 Total/Dir bil4.1/2 GGT/ALP11/126 PT/INR 14.3/1.15 22.10.2013

36 Teşekkürler…


"24.10.2013 Kocaeli Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniği Olgu Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları