Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Nisan 2015 MAKALE İNCELEMESİ CHAOS THEORY / KAOS TEORİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Nisan 2015 MAKALE İNCELEMESİ CHAOS THEORY / KAOS TEORİSİ"— Sunum transkripti:

1 1 Nisan 2015 MAKALE İNCELEMESİ CHAOS THEORY / KAOS TEORİSİ
T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI MAKALE İNCELEMESİ CHAOS THEORY / KAOS TEORİSİ Hazırlayan: Deniz ÇIPA Polathan KÜSBECİ Doktora Seminer Dersi için Prof. Dr. Yıldız Güzey’e Sunuldu 1 Nisan 2015

2 2. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 1. Araştırmanın Adı: Kaos Teorisi ve Strateji: Teori, Uygulama ve Yönetimsel Etkileri 2.Yazarlar: David Levy 3.Araştırmanın Yayınlandığı Kaynak: Strategic Management Journal, Vol. 15, (1994) 4. Anahtar Kelimeler: Kaos Teorisi, Simülasyon, Uluslararası Tedarik Zinciri 5. Makaleye Atıf Sayısı: Makalenin Yayın Tarihi: 1994

3 SMJ (Strategic Management Journal)
SMJ (Strategic Management Journal), 1980 yılında kurulmuştur. SMS yayınıdır. Stratejik Yönetim konusunda dünya çapında prestijli bir dergidir. SMJ çok sıkı bir çift eleme sürecinden geçirilen kaliteli makaleleri yayınlar. Stratejik Yönetim dergisi ; organizasyon yapısı, liderlik, girişimcilik ve örgütsel amaç, teknoloji ile rekabetin anlaşılması ve değerlendirilmesi, teknolojik, sosyal ve siyasal çevre, planlama süreçleri ve strateji konularını içermektedir.

4 JOHN WILEY & SONS John Wiley & Sons 1807 yılında kurulmuştur. Edebiyat, Ekonomi, Fizyoloji ,Tıp, Fizik, Kimya gibi tüm kategorilerde 400'den fazla Nobel ödüllü eserlerini yayınladı.

5 Akademik İstihdam David LEVY
Professor, University of Massachusetts, Boston, College of Management Present Harvard University, J. F. Kennedy School of Government

6 David LEVY Eğitim Harvard Business School, Boston, Mass. Doctor of Business Administration Thesis Title: The Costs of Coordinating International Production Recanati Business School, Tel Aviv University, Israel. M.B.A University of Manchester (UMIST), England. B.Sc. Management Science, 1st Class Honours Degree.

7 David LEVY Verdiği dersler Strateji, iş ve toplum, uluslararası ticaret, çokuluslu şirketler ve küresel politik ekonomi, örgüt teorisi Araştırma alanları İş dünyası ve iklim değişikliği, kurumsal siyasi strateji, yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi, çokuluslu şirketler ve küresel yönetişim Mesleki etkinlikler Academy of management Editorial boards of organization Organizaiton and environment Critical perspectives on international business

8 David LEVY Kitaplar Levy, David L. and Peter J. Newell, Editors, (2005) Business in International Environmental (Governance: A Political Economy Approach. Cambridge, Mass.: MIT Press. Uluslararası Çevre Yönetiminde İş: Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı) Begg, Kathryn, Frans van der Woerd, and David L. Levy, Editors, (forthcoming, 2004) Corporate Responses to Climate Change. Sheffield, UK:Greenleaf Publishing (İklim Değişikliğine Kurumsal Tepkiler)

9 David LEVY Ek Bilgiler Director of the Center for Sustainable Enterprise and Regional Competitiveness (Sürdürülebilir İşletme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Merkezi Direktörü) YAZARIN ÇAĞDAŞLARI John A Caslione Philip Kotler L. Douglas Kiel

10 Teşvik, Burslar, Ödüller
David LEVY Teşvik, Burslar, Ödüller 2011 Aspen Institute, Business and Society Program, Faculty Pioneer Award, 2011 (Aspen Enstitüsü, İş ve toplum programı ,fakülte öncüsü ödülü) College of Management Leadership Fellow 2005 Best Paper Award from the CMS Division of the AoM 2005 Grant from NESCAUM to study business impact of RGGI 2005 Dean’s Award for Distinguished Research 2001 Grant from Mass. Technology Collaborative, Renewable Energy Trust Fund 2000 Dean’s Award for Distinguished Research 1999 Visiting Research Scientist, Massachusetts Institute of Technology 1998 Research Fellowship, Belfer Center, Kennedy School, Harvard University

11 1. KAOS TEORİSİ ÖNCÜLERİ Alanındaki Ünlüler
Mitchell Feigenbaum: Kaos Teorisi matematiğinin, metodolojisinin büyük bölümünü oluşturmuş fizikçi. Jules Henri Poincare: Fransız matematikçi ve fizikçi. Edward Lorenz: Kelebek Etkisi terimini kazandırmış, matematikçi ve meteorolog. Benoit Mandelbrot: Bize Fraktal terimini kazandırmış matematikçi. James Yorke: Kaos terimini kazandıran matematikçi.

12 3. ARAŞTIRMANIN ÖZETİ Kaos teorisi aslen fiziksel bilimler bağlamında ortaya çıkmasına rağmen, Radzicki (1990) ve Butler (1990) gibi bilim adamları sosyal, ekolojik ve ekonomik sistemlerinde zamanla dinamik olarak gelişen karmaşık etkileşimler ve doğrusal olmayan ilişkilerle karaterize edilebildiğini ortaya koymuştur.. Bu düşünce kaos teorisinin ekoloji (Kauffman, 1991), tıp (Goldberger, Rigney ve West, 1990), uluslararası ilişkiler (Mayer- Kress ve Grossman, 1989) ve ekonomi (Baumol ve Benhabib , 1989; Kelsey, 1988) gibi alanlarda uygulanmasına izin vermiştir. Araştırmaya göre kaos teorisinin iş stratejisi alanında kendine belirgin bir alan bulmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde bu alanda çok fazla çalışma yapılmadığı görülmektedir.

13 3. ARAŞTIRMANIN ÖZETİ Bu makale kaos teorisinin sosyal bilimlerle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma kaos teorisinin işletmenin aktörleri arasındaki karmaşık etkileşimlerin ve işletmelerin dinamik gelişimlerinin anlaşılması için yararlı bir teorik çerçeve sağladığını savunmaktadır. İşletmelerin hem öngörülemezlik hem de temel kuralları sergileyen karmaşık ve dinamik sistemler olarak kavramsallaştırılabildiğini iddia etmektedir. Kaos teorisinin stratejiyle ilişkisi ve yönetsel etkileri tartışılmaktadır. Çalışmada kaos teorisinin iş durumuna uygulanması bilgisayarların üreticisi, tedarikçileri ve piyasası arasındaki etkileşimi betimleyen bir simülasyon model ile sunulmaktadır. Simülasyon sonuçları kaos teorisinin stratejik yönetime uygulanmasının yönetsel etkilerini göstermektedir. Simülasyon işletmeleri karmaşık, dinamik sistemler olarak görme düşüncesi ile tedarik zinciri işletim masraflarını düşüren yönetsel yaklaşımları açıklamanın mümkün olduğunu göstermektedir. Bu sayede yöneticiler karar verme özelliklerini geliştirmekte ve yenilikçi çözümler ortaya koymak için araştırma yapmaya yönelmektedir.

14 ARAŞTIRMANIN BAŞLIKLARI
KAOS TEORİSİNE GİRİŞ Kaos teorisi ve sosyal bilimler KAOS TEORİSİNİN STRATEJİYLE İLİŞKİSİ Uzun vadeli planlama çok zordur. İşletmeler istikrarlı bir dengeye ulaşamazlar. Dramatik değişim beklenmedik şekilde gerçekleşebilir. Olayların kısa vadeli tahminleri yapılabilir. Karmaşa ve belirsizlikle mücadele etmek için kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİNİN SİMÜLASYONU Karmaşık dinamik sistem olarak tedarik zinciri

15 ARAŞTIMANIN KAPSAMI Literatür & Similasyon
Similasyon (Benzerlik Similasyonu) Baz Alınan Kriterler Güncel Talep Güncel Satışiar Satış Öngörüsü Firma Yatırımı Hedef Yatırımı Satıcılara Verilen Siparişler Satıcılardan Alınan Siparişler Dönem Sonu Envanteri Hedef Envanteri Üretim Planı Genel Üretim & Eksik/Karşılanamayan Talep

16 HEDEF OKUYUCULAR Çok geniş bir okuyucu kitlesini kapsamaktadır. Özellikle Örgüt Teorisi ve Stratejik Yönetim alanında çalışma yapanlara hitap etmektedir.

17 ÜSLUP; Matematiksel daha fazla dahil edilmelidir. Kuram 1962 yılındaki Edward Lorenz’ in matematiksel hesaplamalarına dayanmaktadır.

18 NEDEN 481 ATIF YAPILMIŞTIR?
Orijinal bir ölçek kullanılsaydı, daha sonradan daha çok atıf alabilirdi.

19 481 ATIF YILLARA GÖRE

20 KONUYA KATKI SAĞLAYAN DİĞER YAZARLARIN ÇALIŞMALARI
Kiel, L. D., & Elliot, E. W. (Eds.). (1996). Chaos theory in the social sciences: Foundations and applications. University of Michigan Press. Kottler, P. and Caslione, J. A. (2009). Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence. AMACOM Div American Mgmt Assn. Williams, G. P. (1997). Chaos theory tamed. Joseph Henry Press. Dereli, T., Durmuşoğlu, A. and Kanat, Ş. (2006). İşletmelerde Kaos Yönetimi (Chaos Management at Organizations), İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi,

21 KONUYA KATKI SAĞLAYAN DİĞER YAZARLARIN ÇALIŞMALARI
Ertürk, A. (2012). Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaların (Chaos Theory: Reflections on Management and Education), Kastamonu Eğitim Dergisi, Gazi Üniversitesi, Cilt No:20, Sayı:3, Gökmen, A. (2009). Kaos Teorisinin Genel Bir Değerlendirilmesi (An Overview of Chaos Theory), Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hitit Üniversitesi, Cilt No: 2, Sayı:1, Altındağ, E., Cengiz, S., Öngel, V. (2014). Chaos in the Blue Ocean: An Empirical Study Including Implication of Modern Management Theories in Turkey. Jayanthi, S., Sinha, K. K. (1998). Innovation implementation in high technology manufacturing: A chaos-theoretic empirical analysis. Journal of Operations Management.

22 KONUYA KATKI SAĞLAYAN DİĞER YAZARLARIN ÇALIŞMALARI
Speakman, M., Sharpley, R. (2012). A Chaos Theory Perspective on Destination Crisis Management: Evidence from Mexico. Journal of Destination Marketing & Management. Velasquez, T. (2009). Chaos theory and the science of fractals, and their application in risk management. Copenhagen Business School. Wilding, D. R. (1999). The Detection and Quantification of Chaos in Supply Chains. Symposium on Logistics, Florence, Italy. McBride, N. (2005). Chaos theory as a model for interpreting information systems in organizations. Info Systems J. 15,

23 SONUÇ Kaos teorisi işletmenin aktörleri arasındaki karmaşık etkileşimi ve işletmenin dinamik gelişimini açıklayan umut verici bir sistem olarak görülmektedir. İşletmelerin karmaşık sistemler olarak kavramsallaştırılmasıyla, pek çok yönetsel etki geliştirilebilmektedir. Uzun vadeli tahmin karmaşık sistemlerde neredeyse imkansız görülmektedir ve dramatik değişiklikler beklenmedik şekilde gerçekleşebilmektedir. Sonuç olarak, esneklik ve uyum sağlayıcılık organizasyonun ayakta kalması için gereklidir. Aynı zamanda kaos teorisi amaçlara ulaşmak için belirsizlik ve karmaşa ile mücadelede kurallar geliştirmenin önemine dikkat çekmektedir.

24 SONUÇ Çalışmada sunulan simülasyon, kaos teorisinin iş stratejisi konularına getirdiği pratik uygulamayı göstermektedir. Simülasyon yönetimin tedarik zinciri sisteminin yapısını değiştirerek ve karışıklığın boyutunu azaltarak tedarik zincirinin istikrarsız durumuna nasıl müdahale ettiğini ve onun performansını nasıl geliştirdiğini göstermektedir.

25 MAKALE ELEŞTİRİSİ Makalenin Türü: Bu makale yazarın California temelli bir bilgisayar şirketiyle ilgili yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. Üzerinde çalışılan model, firma, tedarikçileri ve Pazar arasındaki karmaşık ilişkileri göstermektedir. Makale Amacı: Bu makale okuyucuları kaos teorisiyle ilgili bilgilendirmekte ve sosyal bilimlerle ilişkisini göstermeye çalışmaktadır. Literatür Değerlendirme: Kaynakça konuyla ilgili yıllarını içermektedir. Makale 1994 yılında yayınlanmıştır. Bulgu ve Yorumlar: Konu ile ilgili literatür taranmış ve çalışmada kullanılan simülasyonun konuyla ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır. Kaos teorisi sosyal bilimlere uyarlanmış ve ortaya çıkardığı yönetimsel etkiler açıklanmıştır. Kaynakça: 35 farklı kaynaktan yararlanılmıştır.

26 Teşekkürler  1 Nisan 2015


"1 Nisan 2015 MAKALE İNCELEMESİ CHAOS THEORY / KAOS TEORİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları