Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANYA TİCARET OLANAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANYA TİCARET OLANAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ALMANYA TİCARET OLANAKLARI
ALMANYA TİCARET OLANAKLARI Nilüfer YILMAZ İhracatı Geliştirme Uzmanı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA, Nisan 2015

2 ALMANYA TEMEL BİLGİLER

3 Almanya Temel Ekonomik Göstergeler
2011 2012 2013 2014b Nüfus 80,3 80,5 80,8 81,0 GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla) 3.751 3.537 3.738 3.786 Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla) 42.783 43.495 43.876 45.064 Reel Büyüme Oranı (%) 3,7 0,6 0,2 1,6 İşsizlik Oranı (%, ort.) 5,9 5,4 5,2 5,0a Enflasyon Oranı (%, ort., TÜFE) 2,3 2,0 1,2 0,1a Döviz Kuru ($/€, yılsonu) 1,29 1,32 1,38 1,21a * Avrupa’nın Rusya’dan sonra 2., dünyanın ise 15. en kalabalık ülkesi, (Alman İstatistik Bürosu) * Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı özel tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. * Almanya küresel krizi rekor tempoyla atlattı yılındaki resesyonun ardından Almanya 2010’da birleşme sonrasının en yüksek büyüme oranını yakaladı. Yüksek devlet borçları ise endişe kaynağı olmaya devam ediyor.  Kaynak: The Economist Intelligence Unit a Gerçekleşen, b EIU tahmini Ekonomi Bakanlığı

4 SEKTÖRLER

5 Sektörler- Tarım ve Hayvancılık/ Sanayi
Tarım ve Hayvancılık: GSYİH’nin yaklaşık %1’lik kısmı Ülke gıdada %80 oranında kendine yeterli Yükselen trend: Organik Tarım Sanayi: GSYİH’nin %30,3’lük kısmı Önemli sektörler: taşıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz eşya sektörleri Havacılık ve bilgisayar donanım sanayi daha az gelişmiş olan Almanya’da, ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır. Alman imalat sanayi ve ekonomisinin bel kemiği: Orta ölçekli firmalar, 500’den az sayıda çalışan, aile şirketi, batı eyaletlerinde daha yaygındır. Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmakta, (Ülke Masaları) İmalat sektörü GSYİH’nın %22,7’sini ve toplam istihdamın %22,2’sini oluşturmakta, (EUROMONITOR) Her 7 çalışandan 1’i otomotiv sektöründe istihdam edilmekte, (EUROMONITOR) Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmakta, (Ülke Masaları) Gerek ekolojik ürünlere tüketicilerin gösterdiği talep artışı, gerekse devlet desteklerinin etkisi ile organik tarımın payı hızla yükselmektedir. Doğu eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri: elektrik mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taşıtlar, cam ve seramik sektörleridir. Kaynak: Euromonitor International Ekonomi Bakanlığı

6 Sektörler- Madencilik
Petrol ve maden cevheri bakımından kaynakları sınırlı, Yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynağı, Taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahip, Potasyum ve küçük miktarlarda uranyum, kobalt, bizmut ve antimon gibi maden ve mineral kaynaklarına sahip, Almanya sanayisi, AB metal ve maden pazarının %15,2’sini oluşturmaktadır (ikinci sırada ise İtalya %5,3 pay). Dünyanın en büyük linyit üreticisi. Ancak linyit kullanımı yüksek miktarda karbondioksit çıkardığından, üretimin azaltılması ve hatta linyitle çalışan santrallerin devreden çıkarılması gündemdedir. (EIU) RUHR ve SAAR bölgesinde taşkömürü madenleri yoğunlaşmıştır. Ancak 2018’e kadar üretimin azalarak kalan 8 madenin de kapatılması beklenmektedir. (EIU) Kaynak: Euromonitor International Ekonomi Bakanlığı

7 Sektörler- İnşaat Alman ekonomisinde önemli bir yere sahip,
Avrupa inşaat piyasasında bina yatırımlarındaki %20’lik pazar payıyla (280 milyar avro) 1. sırada gelmekte, 392 bin firmada 2,4 milyon kalifiye işçi istihdam edilmekte, Miktardan ziyade kalite önemli, küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından sağlanmakta, 2013 yılında %1,9 büyüme, Konut inşaatında da %3,4 büyüme, 33,6 milyar avro ciro ve 230 bin konutun tamamlanması beklenmektedir. Kaynak: The German Business Portal- IXPOS, European Construction Industry Federation- FIEC Ekonomi Bakanlığı

8 Sektörler- Turizm 30 milyon turist, 38,1 milyar dolar gelir (yabancı),
Gelen turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından dünyada 7. sırada, 10 milyon kişi, 171,1 milyon iş seyahati ve 48,2 milyar avro harcama (yerli ve yabancı), Avrupa’da en gözde fuar ve kongre merkezi (dünyada ikinci sırada), En önemli turizm bölgeleri: Batı’da Bavyera, Baden-Württemberg ve Ren Vadisi, Doğu’da Berlin, Dresden, Thüringen ve Harz Dağları’dır. Hannover ve Frankfurt, ticaret fuarları ve diğer iş hayatı faaliyetleri ile küresel iş dünyası için cazibe merkezi konumundadırlar. Kaynak: The German Business Portal- IXPOS, World Tourism Organisation- UNWTO Turizm Alman ekonomisinde önemli sektörlerden biridir. Almanya daha çok Avrupalı turistler tarafından ziyaret edilen bir ülke konumundadır. Avrupa dışında başlıca turist gönderen ülkeler ise ABD ve Japonya’dır. Almanya her yıl en çok Hollandalı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ekonomi Bakanlığı

9 Sektörler- Ulaştırma Altyapısı
Yük taşımacılığının %77’si karayolu ile (3,3 milyar ton), %9’u demiryolları ile (373,7 milyon ton), Karayoluyla 7,5 tondan fazla yük taşıyan araçlar pazar ve resmi tatillerde trafiğe çıkamaz. Minimum 3,5 ton karayolunda yük taşımak için yerel Sanayi ve Ticaret Odası’ndan izin alınmalı, Kabotaj sınırı geçtikten sonra haftada üç nakliyeye izin vermekte, İzin verilen maksimum 12 tondan ağır olan römorkörler dahil kamyonlar Alman otoyolu kullanım ücreti ödemekte, Ayrıntılı bilgi Ulaştırma ve Federal Altyapı Bakanlığı (BMVI)’ndan alınabilir. Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

10 Sektörler- Ulaştırma Altyapısı
Dünya Bankası’nın 2014 Lojistik Performans İndeksi raporunda 160 ülke içinden 1. sırada, Yaklaşık 230 milyar avrodan fazla gelirle Avrupa’nın lojistik devi (2. ve 3. olan Fransa ve İngiltere’nin toplam gelirlerinden fazla), 60 bin firma ve 2,8 milyon çalışanıyla lojistik inovasyon, teknoloji ve hizmetinde dünya lideri, 13,1 milyar avroyla dünyanın en büyük intralojistik ihracatçısı (Çin ve ABD sırasıyla 9,4 milyar ve 7,8 milyar avro), Deutsche Post World Net ( Nº 1), DHL, DB Schenker ve Dachser gibi dünya lojistik firmalarının merkezidir. Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

11 Sektörler- Enerji Fosil yakıtlar açısından dışa bağımlı,
Yurtiçi tüketiminin ¼’ini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklarına, geniş kömür (kok ve linyit) kaynaklarına sahip, Ülke, kullandığı enerjinin ¾’ünü ithal etmekte, 2014 yılı itibariyle toplam elektrik üretiminin %25,6’sı linyit, %25,8’i yenilenebilir enerji, %18’i taş kömürü, %15,9’u nükleer enerji, %9,6’sı doğal gaz kaynaklı, Kurulu fotovoltatik kapasitesi Avrupa’da 1. sırada, dünyada 4. sırada (%35 pay), Rüzgar enerjisinde Avrupa’da 1. sırada, Ülkede enerji üreten kuruluşlar ağırlıkla özel sektör kuruluşlarıdır. Kaynak: The German Business Portal- IXPOS, Alman İstatistik Kurumu- DESTATIS Yenilenebilir enerjide en büyük pay rüzgar enerjisinde Ekonomi Bakanlığı

12 Sektörler- Perakende ve Toptan
Yaklaşık 530 bin firma (163 bini toptan; 367 bini perakende) Sektörün toplam cirosu yaklaşık 1,5 trilyon avro (1,1 trilyon avro toptan; 498 milyar avro perakende) (otomotiv 361 milyar avro), 1,9 milyon toptan ve 3 milyon perakende olmak üzere toplam 4,9 milyon çalışan, Yalnızca gıda sektöründe yaklaşık olarak kişi, Özel markalı ürünler (fiyat- kalite), En hızlı büyüme: İnternet perakendeciliğinde (2013 yılında 33,1 milyar avro ciro) Kaynak: Alman Perakende Ticaret Derneği-HDE, The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

13 Sektörler- Perakende Perakende- Hızlı Tüketim Malları Fiyat Endeksi
Diğer Avrupa ülkelerine göre ucuz. Almanya’da ailelerin gıda harcamalarına ayırdıkları tutar Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi komşu ülkelerle kıyaslandığında düşük kalmaktadır. İndirim mağazaları perakendeciliğin önemli bir önemli bölümünü oluşturmaktadır. Almanya’da perakendecilik alanında rekabet oldukça yüksek ve Alman tüketiciler fiyat odaklıdır. Perakende sektöründe gıda ürünlerinin fiyat seviyesi Batı Avrupa’daki ülkelerin en düşüklerindendir. İndirim marketlerinin artan popülerliği, Almanların fiyat hassasiyetini artırmıştır. Organik gıda satan indirim marketleri. Almanya’da yapılan tüm gıda ve içecek satışlarının üçte ikisi indirim mağazalarında gerçekleşmektedir. Metro AG satın almaları da Türkiye’den yapılmakta. Kaynak: Alman Perakende Ticaret Derneği-HDE Ekonomi Bakanlığı

14 Sektörler- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri- BİT) Avrupa'daki en büyük Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) pazarı, Ülkenin sayıca fazla KOBİ’leri (Mittelstand), BİT ve güvenlik çözümleri- "Made in Germany" için yenilikçi etkeni ve geniş müşteri tabanı, "Made in Germany"- Küresel piyasalarda mükemmel bir üne sahip, yenilik, kalite ve uzmanlık için marka, Uluslararası şirketler giderek ülkenin mükemmel işgücünden, altyapısından, orta düzeydeki ücret yapısından ve rekabetçi vergi sisteminden faydalanmak ve Avrupa’daki en yüksek verimlilik oranına sahip ülkelerden biri olduğu için Almanya'ya yerleşme kararı vermektedir. Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ülkenin ekonomik ve endüstriyel yapısına birçok iş olanağı sağlayan ve oldukça üretken KOBİ’ler hakim (Almanya’da Mittelstand olarak bilinir) Ekonomi Bakanlığı

15 Sektörler- Otomotiv Avrupa’nın en büyük pazarı
Avrupa’nın en büyük otomotiv pazarı: Avrupa’da üretilen tüm binek otomobillerin %30’undan fazlası ve tüm yeni kayıtların yaklaşık %20’si (2013 yılında 2,9 milyon, 2014 yılında 3 milyon), Avrupa’daki en fazla orijinal ekipman üreticisi (OEM) Almanya’da (43 OEM tesisi), 2013 yılında Batı Avrupa’daki OEM pazar payı %51’den fazla, Doğu Avrupa’da en fazla binek otomobili satılan (2013 yılında 290 bin) Polonya’ya komşu (yıllık %6 artış), Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

16 Sektörler- Otomotiv Almanya’nın en büyük endüstrisi
Almanya’nın en büyük sanayi sektörü: yılında 361 milyar avro ciro, toplam sanayi gelirlerinin %20’si, 2014 yılında 385 milyar avro ciro, Sektörde 775 bin kişi istihdam edilmekte, Otomotiv patentinde Dünya lideri, Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

17 Sektörler- Otomotiv Satışlar
Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA ÜRETİM Satış Değeri (milyon avro) Yurtiçi Satışlar (KDV hariç) Yurtdışı Satışlar İstihdam (yıllık ortalama) 2013 2014 Araç 78.073 82.465 447.14 Römork ve Parçaları 8.545 9.265 4.279 4.6 4.266 4.665 31.449 32.035 Yedek Parça ve Aksesuar 69.941 73.389 44.581 45.931 25.359 27.458 Otomotiv Sanayi Toplamı Ekonomi Bakanlığı

18 Sektörler- Otomotiv En seçkin otomotiv sanayi ve mükemmel mühendisliğiyle tanınmakta, Asya'dan Amerika'ya Alman otomobilleri yenilikçi, güvenilir, güvenli ve iyi tasarımlı olarak tanımlanmakta, Avrupa'nın lider üretim ve satış pazarına yakın. Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

19 Sektörler- Otomotiv Avrupa’daki Otomobil Montaj ve Motor Üretim Tesisleri Avusturya 5 Hollanda 9 Belçika Polonya 14 Bulgaristan 1 Portekiz 6 Beyaz Rusya 2 Romanya 3 Çek Cumhuriyeti 8 Sırbistan Almanya 43 Rusya 34 İspanya 15 İsveç 11 Finlandiya Slovenya Fransa Slovakya Macaristan 4 Türkiye Hırvatistan Ukrayna 7 İtalya 22 İngiltere Kazakistan Özbekistan 26 ülke- 293 tesis AB (28) 16 ülke- 226 tesis Kaynak: European Automobile Manufacturers Association- ACEA Ekonomi Bakanlığı

20 Sektörler- Otomotiv Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ekonomi Bakanlığı

21 Sektörler- Otomotiv Üretim Lideri
Avrupa’nın toplam otomobil üretiminin üçte birinden fazlası kapasite, Dünyada her beş arabadan biri Alman markası, Dünya’nın çeşitli yerlerinde yaklaşık 15 milyon adet üretim (Dünya üretiminin %17’sinden fazla), Dünyanın en büyük 100 otomobil satıcısından 21 tanesi Alman firması, Avrupa’nın araç üretiminde lider: 2014 yılında 5,6 milyon binek araç, 300 binden fazla kamyon ve otobüs (Almanya içi üretim), Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

22 Sektörler- Otomotiv Ekonomi Bakanlığı

23 Sektörler- Otomotiv Dünya Binek Otomobil Üretimi
2013 2014* Değişim % Avrupa 3,2 AB-27 4,7 Almanya 3 Fransa 2,6 İtalya 3,3 İspanya 8,2 İngiltere 1,2 Nafta **) 5,2 ABD 5,1 Mercosur **) -16 Brezilya -14,7 Asya 5,9 Çin 13,2 Japonya 1,1 Toplam 3,7 * Geçici veriler **) kamyonet dahil Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ekonomi Bakanlığı

24 Sektörler- Otomotiv Almanya Binek Otomobil Üretimi Passenger Cars 2013
2014 Değişim % Total 6,1 Mini 0,9 Small -2,6 Compact 13,8 Medium 2 Upper Medium 0,2 Luxury 22,7 Off-Road 7 Sports Car -7,2 Utilities -0,2 Mini Van -0,7 Large Van 3 Other 6.199 5.728 -7,6 Domestic production Total 3,0 Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ekonomi Bakanlığı

25 Sektörler- Otomotiv Premium Pazar Merkezi
Dünyada üretilen premium marka araçların yaklaşık %80’i Alman, Alman premium segment araç üretimi Batı Avrupa üretiminde %37 paya sahiptir. Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

26 Sektörler- Otomotiv AR-GE Lideri
Dünya otomotiv AR-GE harcamalarının üçte birini yapmakta, Alman otomotiv sektörü ülkenin en yenilikçi sektörü, Almanya’nın toplam AR-GE harcamalarının (55 milyar avro) üçte biri (18,3 milyar avro- yıllık %5 artış), Alman otomotiv firmaları Avrupa’daki AR-GE büyümesinde %60’dan fazla paya sahip, Sektördeki AR-GE personeli sayısı 95 binden fazla (yıllık %3 artış), Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI Ekonomi Bakanlığı

27 Sektörler- Otomotiv Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI
Ekonomi Bakanlığı

28 Sektörler- Otomotiv İhracat Başarısı
2013 yılında Almanya’da üretilen otomobillerin %77’si uluslararası piyasalara tahsis edilmiş: yeni rekor, 2014 yılında da %77, Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA 2013 2014 Değişim % Binek Araç Adedi 2,5 İhracat Oranı 77,20% 76,80% Ticari Araç Adedi (6 tona kadar) 9,2 74,50% 74,60% Ekonomi Bakanlığı

29 Sektörler- Otomotiv Ülkelere Göre İhracat- adet 2013 2014 Değişim %
        2014 Değişim % Avrupa 5,4 AB 1,5 Belçika ve Lüksemburg -3 Danimarka 36.761 37.705 2,6 Finlandiya 28.85 29.426 2 Fransa 251.68 4,8 Yunanistan 10.296 12.385 20,3 İngiltere 7 İrlanda 22.024 29.759 35,1 İtalya 13,7 Hollanda 89.767 81.431 -9,3 Avusturya 88.877 90.151 1,4 Portekiz 27.156 39.844 46,7 İsveç 75.624 86.459 14,3 İspanya 31,2 Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ekonomi Bakanlığı

30 Sektörler- Otomotiv Ülkelere Göre İhracat- adet 2013 2014 Değişim %
Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ülkelere Göre İhracat- adet 2013       2014 Değişim % Yeni AB Üyeleri 26 Bulgaristan 3.318 3.323 0,2 Hırvatistan 6.379 8.552 34,1 Polonya 49.304 63.367 28,5 Romanya 11.619 14.136 21,7 Slovakya 10.525 11.32 7,6 Slovenya 9.842 11.293 14,7 Çek Cumhuriyeti 25.754 35.807 39 Macaristan 14.375 18.336 27,6 Diğer 10.58 12.369 16,9 Ekonomi Bakanlığı

31 Sektörler- Otomotiv Ülkelere Göre İhracat- adet 2013 2014 Değişim %
Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ülkelere Göre İhracat- adet 2013 2014 Değişim % Diğer Avrupa -15,1 Norveç 36.886 38.943 5,6 Rusya Federasyonu 98.688 -25,4 İsviçre 79.218 82.871 4,6 Türkiye -15,2 Diğer 27.022 13.409 -50,4 Afrika 96.703 -8 Amerika 776.28 -8,7 Brezilya 44.557 40.335 -9,5 Kanada 76.409 71.131 -6,9 Meksika 34.758 27.945 -19,6 ABD -6,4 38.639 23.488 -39,2 Kaynak: German Association of the Automotive Industry- VDA Ekonomi Bakanlığı

32 Sektörler- Otomotiv Binek araç ve hafif ticari araç ihracatı 2013 yılında 200 milyar avro (%3 artış), İç pazar geliri ise 80 milyar avro (yıllık %0,4 artış) Kaynak: Germany Trade and Invest- GTAI, German Association of the Automotive Industry- VDA Ülkelere Göre İhracat- adet 2013 2014 Değişim % Asya 8 Çin 12,9 Hindistan 18.739 20.739 10,7 Japonya -0,1 Güney Kore 92.07 29,3 Tayvan 28.68 38.159 33,1 Diğer 162.7 -9,1 Avustralya ve Okyanusya 80.085 77.995 -2,6 Toplam İhracat 2,5 Ekonomi Bakanlığı

33 Sektörler- Otomotiv AB’ye İthalat
Tüm Araç Tipleri Onayları İçin Çerçeve Direktifi AB pazarında satılacak her motorlu taşıt için gereklilikleri sunmakta, Direktif satış prosedürlerini, motorlu araçlar ve montaj dahil teknik gereklilikleri içeren ayrı direktiflerin bir listesini içermekte, Farklı motorlu araçlar, yedek parça ve aksesuarlar için tarifeler AB tarife veri tabanında (TARIC) mevcut, Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

34 Sektörler- Otomotiv Almanya’ya İthalat
Alman otomotiv pazarı oldukça karmaşık, rekabetçi ve özelleşmiş, En önemli faktör kalite, tüketiciler ciddi ve güvenilir tedarikçiler aramakta, Yüksek kalitenin yanında rekabetçi fiyat olmalı, Gerekli sertifikalar, güvenlik işaretleri ve kalite mühürleri (DIN, CE, vb) olmalı, Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) ürünlerin uygun olup olmadığı konusunda bilgi verebilir, Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

35 Sektörler- Otomotiv Almanya’ya İthalat
Üretimde kimyasallar kullanıldığından tüm üreticilerin ve ithalatçıların ürünlerinin REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzni ve Kısıtlanması Mevzuatı) ’ne uyması gerekmekte, REACH’e göre, şirketler kendi ürünlerinde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin bilgileri biraraya getirip, Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency- ECHA)’na kayıt yaptırmak zorunda, Otomotiv şirketleri için German Association of the Automotive Industry- VDA, otomobil sektöründe REACH uygulanması için bir rehber yayınlamıştır. Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

36 Sektörler- Otomotiv Dağıtım Kanalları
Almanya'da otomobil üreticileri son derece yedek parçalara bağımlı, Otomotiv yedek parçaları dağıtımı iki şekilde yapılmakta; üreticiden doğrudan üreticiye satışta kendi onarımda yetkili atölyeleri (Original Equipment Supplier-OES) ve aynı zamanda bağımsız yedek parça satıcı ve tamircileri (Indipendent After Market- IAM),  Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

37 Sektörler- Otomotiv Dağıtım Kanalları
Alman otomobil pazarına girmenin en iyi yolu sektörde uzmanlaşmış temsilcilerle anlaşma, Günümüzde, Almanya'da tüketiciler için tüm hizmetleri sunan ticari acentalar mevcut, Bazılarının kendi dağıtım depoları ve ürünü ithal etmekten satmaya kadar hizmetleri mevcut, Güvenilir ticari acenta bilgileri için Alman Ticari Acenta ve Dağıtım Derneği’ne (CDH) başvurulabilir. (http://en.cdh.de/) Kaynak: The German Business Portal- IXPOS Ekonomi Bakanlığı

38 ALMANYA DIŞ TİCARETİ

39 Almanya’nın Dış Ticaret Değerleri (milyar dolar)
Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

40 Dünya İhracat Değerleri (milyar dolar)
2012 2013 2014 2013 % pay Dünya 18.003 17.974 - 100,0 1 Çin Halk Cumhuriyeti 2.049 2.209 2.343 12,3 2 ABD 1.546 1.578 1.623 8,8 3 Almanya 1.416 1.459 1.511 8,1 4 Japonya 799 715 691 4,0 5 Hollanda 555 571 672 3,2 6 Fransa 557 567 582 7 Güney Kore Cum. 548 560 573 3,1 8 İngiltere 481 506 3,0 9 Rusya Federasyonu 525 527 2,9 10 İtalya 502 514 529 11 Belçika 447 511 470 2,8 31 Türkiye 153 152 158 0,8 2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Çin'den sonra ikinci, 2012,2013 ve 2014 yılında ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

41 Dünya İthalat Değerleri (milyar dolar)
2012 2013 2014 2013 % pay Dünya 18.275 18.703 - 100,0 1 ABD 2.334 2.328 2.410 12,4 2 Çin Halk Cumhuriyeti 1.818 1.950 1.962 10,4 3 Almanya 1.173 1.194 1.218 6,4 4 Japonya 886 833 813 4,5 5 Hong Kong 553 706 3,8 6 Fransa 663 669 675 3,6 7 İngiltere 689 657 683 3,5 8 Güney Kore Cum. 520 516 526 2,8 9 Hollanda 501 506 588 2,7 10 Belçika 438 488 451 2,6 11 İtalya 489 476 472 2,5 19 Türkiye 237 252 242 1,3 2009 yılında ithalat büyüklüğü bakımından ABD’den sonra ikinci sırada olan Almanya 2014 yılında da önceki dört yılda olduğu gibi ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada gelmektedir. Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

42 Almanya Dış Ticareti- İhracat (milyar dolar)
GTIP No Ürün Adı  2013 2014 % Değişim ( ) 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça, aksesuarı 244 268 9,86 84 Nükleer reaktörler, kazan; makine ve cihazlar, aletler, parçaları 251 263 4,81 85 Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları 143 147 3,23 30 Eczacılık ürünleri 75 80 7,07 39 Plastik ve plastikten mamul eşya 61 71 16,47 90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet 68 69 1,61 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar 43 47 10,74 88 Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 44 7,90 73 Demir veya çelikten eşya 33 34 3,18 29 Organik kimyasal ürünler 10,92 72 Demir ve çelik 0,00 38 Muhtelif kimyasal maddeler 25 26 3,37 Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

43 Almanya Dış Ticareti- İthalat (milyar dolar)
GTIP No Ürün Adı  2013 2014 % Değişim ( ) 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar 177 160 -9,40 84 Nükleer reaktörler, kazan; makine ve cihazlar, aletler, parçaları 143 149 4,16 85 Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları 128 133 3,59 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça, aksesuarı 97 107 10,43 30 Eczacılık ürünleri 45 50 9,71 39 Plastik ve plastikten mamul eşya 43 5,09 90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet 37 38 5,18 29 Organik kimyasal ürünler 33 34 2,48 88 Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 31 14,92 72 Demir ve çelik 2,94 73 Demir veya çelikten eşya 22 24 5,92 94 Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar 19 21 11,07 Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

44 Almanya’nın Ülkelere Göre İhracatı
 milyon dolar 2012 2013 2014 Değişim % ( ) Fransa 2,0 ABD 9,2 İngiltere 89.288 94.647 11,8 Çin Halk Cumhuriyeti 85.944 89.462 99.975 Hollanda 91.194 90.595 93.664 3,4 Avusturya 74.347 73.313 73.559 0,3 İtalya 72.000 70.245 72.056 2,6 Polonya 54.211 56.022 62.656 İsviçre 63.372 63.625 62.094 -2,4 Belçika 57.297 55.230 55.682 0,8 İspanya 40.063 41.585 46.426 11,6 Çek Cumhuriyeti 38.892 40.567 44.213 9,0 Türkiye (16. sırada) 25.910 28.693 26.193 -8,7 Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

45 Almanya’nın Ülkelere Göre İhracatı- Pay %
Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

46 Almanya’nın Ülkelere Göre İthalatı
 milyon dolar 2012 2013 2014 Değişim % ( ) Hollanda 47,3 Fransa 83.241 84.269 95.171 12,9 Çin Halk Cumhuriyeti 98.725 80.675 -18,3 Belçika 49.319 49.526 73.329 48,1 İtalya 63.206 62.788 64.857 3,3 Polonya 43.056 47.491 55.453 16,8 Çek Cumhuriyeti 42.727 43.923 52.590 19,7 İngiltere 55.936 51.475 52.281 1,6 Avusturya 47.618 48.074 51.113 6,3 İsviçre 49.491 51.945 50.891 -2,0 ABD 66.557 66.384 48.936 -26,3 Rusya Federasyonu 54.571 39.031 34.478 -11,7 Türkiye 15.404 16.278 15.785 -3,0 Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

47 Almanya’nın Ülkelere Göre İthalatı- Pay %
Kaynak: ITC- Trade Map Ekonomi Bakanlığı

48 TÜRKİYE – ALMANYA DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE – ALMANYA DIŞ TİCARETİ

49 Türkiye- Almanya Dış Ticareti (milyon dolar)
Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

50 Türkiye’nin Almanya’ya İhracatı (milyon dolar)
GTİP No Ürün Adı 2013 2014 % Pay 8409 Sadece veya esas itibariyle veya pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 965 1.105 7,3 6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 897 1.004 6,6 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 731 820 5,4 8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 503 749 4,9 8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 368 446 2,9 6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. 395 423 2,8 6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 369 404 2,7 6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 376 388 2,6 6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme) 305 315 2,1 2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri 226 289 1,9 8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 236 270 1,8 6115 Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve patik çoraplar 234 253 1,7 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 219 245 1,6 4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 238 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

51 Türkiye’nin Almanya’dan İthalatı (milyon dolar)
GTİP No Ürün Adı 2013 2014 % Pay 8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 3.434 3.105 13,9 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 1.285 1.253 5,6 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 505 534 2,4 7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 355 412 1,8 8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 403 394 8409 Sadece veya esas itibariyle veya pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 325 379 1,7 8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar 306 1,4 8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 257 261 1,2 3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler 266 254 1,1 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre-sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 230 222 1,0 8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 238 219 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

52 Potansiyel Tarım ve Sanayi Ürünleri
Hazır giyim Otomotiv yan sanayi Elektronik Ev tekstili Beyaz eşya Mücevherat Sert kabuklu meyveler Kuru meyveler Konserve meyve sebze Yaş meyve sebze Şekerli çikolatalı mamuller Meyve suları Su ürünleri Organik tarım ürünleri Ekonomi Bakanlığı

53 İl Bazında Toplam İhracat (milyon dolar)
İl Adı 2013 2014 Değişim % Genele Oranı % Firma Adet 1 İSTANBUL 77.134 80.871 4,85 51,30 32.168 2 BURSA 12.387 12.178 -1,68 7,73 3.968 3 İZMİR 9.328 9.385 0,61 5,95 4.478 4 ANKARA 7.556 8.087 7,03 5,13 4.240 5 KOCAELİ 8.141 7.955 -2,28 5,05 1.410 6 GAZİANTEP 6.495 6.638 2,20 4,21 1.786 7 DENİZLİ 2.840 2.907 2,36 1,84 947 8 SAKARYA 2.243 2.603 16,04 1,65 343 9 HATAY 2.058 2.061 0,15 1,31 934 10 MANİSA 1.801 1.962 8,96 1,24 486 11 KAYSERİ 1.825 1.945 6,60 1,23 1.019 12 ADANA 1.905 1.909 0,23 1,21 1.088 13 MERSİN 1.460 1.707 16,98 1,08 1.063 14 KONYA 1.370 1.494 9,10 0,95 1.523 15 TRABZON 1.166 1.317 12,94 0,84 235 16 ANTALYA 1.048 1.031 -1,67 0,65 1.017 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

54 İl Bazında Almanya’ya İhracat (milyon dolar)
İl Adı 2013 2014 2015 (Ocak) Değer Firma Adet 1 İSTANBUL 7.387 6.919 8.033 7.210 594 2.616 2 BURSA 1.979 1.017 2.149 1.113 159 492 3 İZMİR 1.088 1.266 1.200 1.283 83 533 4 KOCAELİ 409 368 508 396 38 198 5 MANİSA 389 161 422 171 26 96 6 ANKARA 337 662 420 711 194 7 DENİZLİ 288 312 314 348 25 153 8 SAKARYA 179 80 205 78 16 28 9 ADANA 176 134 130 13 50 10 TRABZON 163 31 24 14 11 GAZİANTEP 145 183 167 239 12 85 TEKİRDAĞ 133 140 94 KAYSERİ 105 186 127 214 76 ESKİŞEHİR 79 107 40 15 YALOVA 90 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

55 Sakarya’nın Ülkelere Göre İhracatı (dolar)
Sıra Ülke Adı 2012 2013 2014 Değişim % 1 RUSYA FEDERASYONU -5,55 2 İSRAİL 58,08 3 ALMANYA 14,52 4 İNGİLTERE 1,67 5 FRANSA -22,88 6 BELÇİKA 100,90 7 MISIR 153,22 8 İSPANYA 3,67 9 POLONYA 3,88 10 İSVEÇ 47,25 11 İTALYA 38,02 12 İRLANDA 139,31 13 IRAK -22,19 14 CEZAYİR 30,52 15 FAS 106,79 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

56 Sakarya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (dolar)
GTIP Kodu 2012 2013 2014 8703 Binek otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 8716 Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. ile aksam-parçaları 3207 Seramik, emaye/ cam sanayinde kullanılan boya, sır, cila vb. 8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik 6908 Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 7610 Aluminyum inşaat ve aksamı 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. 7616 Aluminyumdan diğer eşya 1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs. 8414 Hava-vakum pompası, hava/ gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

57 Sakarya’nın Almanya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (dolar)
GTIP Kodu 2012 2013 2014 8703 Binek otomobiller, steyşın vagonlar, yarış arabaları 8716 Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. İle aksam-parçaları 7610 Aluminyum inşaat ve aksamı 7616 Aluminyumdan diğer eşya 8414 Hava-vakum pompası, hava/ gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 7604 Aluminyum çubuk ve profiller 8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar 6908 Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu 8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 10.203 7326 Demir/ çelikten diğer eşya 3207 Seramik, emaye/ cam sanayinde kullanılan boya, sır, cila vb. 8526 Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol cihazları Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

58 Sakarya’nın Almanya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (dolar)
GTIP Kodu 2012 2013 2014 8716 Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. İle aksam-parçaları 8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 9032 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları 8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 8526 Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol cihazları 8.799 2929 Diğer azot gruplu bileşikler 9029 Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlar 78.341 7606 Aluminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm 8422 Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. İşler için makine, cihaz 39.114 3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı

59 ALMANYA EYALETLER

60 Almanya Eyaletler EYALET BAŞKENT Berlin Baden-Württemberg Stuttgart
Bavyera Münih Brandenburg Potsdam Bremen Hamburg Hessen Wiesbaden Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Aşağı Saksonya Hannover Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen) Düsseldorf Rheinland-Pfalz Mainz Saarland Saarbrücken Saksonya Dresden Saksonya-Anhalt Magdeburg Schleswig-Holstein Kiel Thüringen Erfurt Devlet federatif yapıdadır. Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır (Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Ön Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). Ekonomi Bakanlığı

61 Almanya Eyaletler Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 599 milyar avroluk GSYİH ile birçok bağımsız ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip, Bavyera Eyaleti 488 milyar avro; Baden Wüttenberg Eyaleti 407 milyar avroluk bir ekonomik büyüklüğe sahip, Almanya’nın en çok ithalat ve ihracat yapan eyaleti sırasıyla 207 milyar avro ithalat ve 180 milyar avroluk ihracat rakamıyla Kuzey Ren Vestfalya, 151 milyar avro ithalat ve 181 milyar avro ihracat rakamıyla Baden-Württemberg, Diğer önemli bir eyalet olan Bavyera’nın ithalat ve ihracat rakamları sırasıyla 150 milyar avro ve 169 milyar avrodur. Kaynak: Almanya Federal İstatistik Ofisi- DESTATIS ve Eyalet İstatistik Ofisleri Ekonomi Bakanlığı

62 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
DIŞ TİCARET POLİTİKASI

63 Gümrük Birliği Sanayi ürünlerinde gümrük vergisi: %0
Tarım ürünlerinde tercihli rejim uygulaması. Ürün bazında gümrük vergileri (TARIC) KDV : % 19 : % 7 (temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, bazı sağlık ürünleri) Kurumlar Vergisi : % 15 (standart) ortalama %29,6 Ayrıntılı bilgi: Ekonomi Bakanlığı

64 Tarife Dışı Engeller AB teknik mevzuatı: tüketici sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması. CE İşareti: birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. üründe zorunlu. Gıda ürünleri için: HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunlu, AB Genel Gıda Yasası REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikası tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır. REACH kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH mevzuatına tabiidir. İlaç Kalıntısı AB mevzuatı (Risk analizi) Bazı gıda ürünlerinde yüksek vergi oranları (Zeytinyağı, makarna vb.) Türk malı imajı Ekonomi Bakanlığı

65 ALMANYA İŞ YAPMA ÖZELLİKLERİ

66 İş Yapma Özellikleri Dakiklik önemli, randevular önceden alınmalı,
Tercihen yüz yüze görüşme ve kartvizit değişimi, Formal ilişki, ciddiyet önemli, İlk siparişlerin zamanında ve istenen şekilde temini iş ilişkisinin devamı açısından çok önemli, Muhafazakar (zorda kalmadıkça tedarikçisini değiştirmez), Bulunmaktansa bulmayı tercih eder, Referanslara önem verir, İşadamları yanlarında bol miktarda kartvizit götürmelidir. Çünkü Almanlar kartvizit değiştirmekten çok hoşlanmaktadır. Kartvizitte pozisyon ve konum mutlaka belirtilmelidir. Üniversite derecesi veya sahip olunan bazı özelliklerin de belirtilmesinde fayda vardır. Eğer çalışılan kuruluşun bilinen bir saygınlığı varsa, şirketin kuruluş tarihinin de yazılması uygun olur. Ekonomi Bakanlığı

67 İş Yapma Özellikleri Pazara girmesi zor,
Pazara girildiğinde ise uzun dönemli ticari işbirliği (düzenli mal tedariği), Eyalete göre değişen iş kültürü, Türk ihracat sektörleri hakkında bilgi eksikliği, İşadamları parlak reklamlardan, gösterilerden ve hatırlanabilir sloganlardan olumsuz etkilenmekte, Hazırlanacak olan broşürlerde ciddi bir renk tonunun olmasına özen gösterilmelidir. Ekonomi Bakanlığı

68 ALMANYA TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİ

69 Almanya Tüketici Özellikleri
Fiyat karşılaştırması (indirim marketleri cirosunda Avrupa lideri), Kalite, tasarım ve standart, Muhafazakarlık, E-ticaretin önemi artıyor, Yaşlanan nüfus: değişen talepler. Ürün güvenliği standartlarının en üst düzeyde olduğu, en yenilikçi ve en kaliteli ürünler talep eden sofistike tüketici kitlesine sahip bir ülke pazarında değişen tüm küresel koşullara rağmen var olmak bir firmanın uluslararası rekabetçiliğini arttırdığı gibi kurumsal kapasitesinin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. Almanya’da nüfus yaşlanması sorunu pazarda önümüzdeki dönemde tüketici ve buna bağlı talep yapısını esaslı bir şekilde değiştirecektir. Alman Federal İstatistik Bürosu’na göre, bugün 80,8 milyon olan nüfus düşmeye başlayacak ve 2050 yılında 75 milyona inecektir. 2050’de, bugün toplam nüfusun %50’si 60 yaş üstü olacaktır. Bu durumun ülkemiz için, Almanya pazarında yeni niş alanları ortaya çıkaracaktır. Kullanıcının genel sağlık durumunu takip eden akıllı sensörlere sahip tekstil ürünleri, yaşlı nüfus için hayatı kolaylaştıracak ev içi ekipman ve dekorasyon, doğal-sağlıklı yaşam temalı tarım ürünleri gibi birçok ürün üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, nüfus yaşlanmasıyla beraber potansiyel arz edecek diğer bazı sektörler de, evde bakım hizmeti sektörü ve bakım evlerine olan talebin artmasıyla birlikte müteahhitlik ve ev tekstili sektörleri olabilecektir. E-Ticaret ürün çeşitliliği, fiyat kıyaslamasına izin vermesi bakımından ve günlük kampanya sitelerinin yaygınlaşmasıyla arttı döneminde %50’nin üzerinde artış. Ekonomi Bakanlığı

70 Almanya’da Yaşayan Türkler
Baden-Württemberg Saarland Rheinland-Pfalz Hessen Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Bremen Schleswig-Holstein Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Berlin Brandenburg Sachsen-Anhalt Sachsen Thüringen Bayern % 44 % 30 % 10 1960’lı yıllarda Almanya’ya “misafir işçi” olarak giden Türk vatandaşları, özellikle 1980’li yıllardan itibaren girişimciliğe yönelerek kendi iş yerlerini kurmuş ve işveren konumuna gelmiş, Türk işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında ise perakende ticaret, otelcilik ve lokantacılık, el sanatları, toptan ticaret, imalat sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinin ön plana çıktığı görülmekte, Bugünkü eğilimlerin devam etmesi halinde Almanya’daki Türk girişimci sayısının 2015 yılına kadar ’e ulaşacağı Türkler tarafından sahip olunan işletmelerinde yaklaşık kişiye iş imkânı sağlanacağı, yatırım hacminin 15 milyar avroya ulaşacağı ve bu firmaların yıllık toplam cirolarının 66 milyar avro civarında gerçekleşeceği tahmin edilmekte (Ülke Masası) Ekonomi Bakanlığı

71 Almanya’da Yaşayan Türkler
3,5 milyon Türk nüfusu, 80 bin Türk kökenli girişimci, Yaklaşık 420 bin kişiye istihdam, Yaşlı Alman nüfus. Almanya’nın ülkemiz için taşıdığı diğer bir potansiyel de şirket satın alınması hususundadır. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmada, 2006–2016 yılları arasında AB ülkelerinde yerleşik çoğunluğu aile şirketi olan firmaların üçte birinin el değiştirmesinin beklendiği ve bu kapsamda; Almanya’da ’den fazla firmanın el değiştirmesinin öngörüldüğü vurgulanmaktadır. Türk şirketlerinin son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdikleri ortaklık kurma veya satın almalarında, “marka” ve “dağıtım kanalları”ndan yararlanma eğilimi önemli bir itici güç olarak öne çıkmaktadır. Firmalarımıza bu konuda nasıl destek verilebileceği hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerinin, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenmesi uygulaması getirilmiştir. Kaynak: Avrupalı İş Adamları Birliği- BTEU Ekonomi Bakanlığı

72 GZFT ANALİZİ

73 Pazardaki Güçlü Yönlerimiz
Pazarın satın alma gücünün yüksek olması nedeniyle tüketici talebi yüksek ve geniş ürün grubuna yönelik olmaktadır. Türk malları ve Türkiye’nin tanınırlık seviyesi ürün/hizmetlerin pazara girişini rakiplere kıyasla daha az zorlukla karşılaşılmasına imkan vermektedir. Ülkemiz kökenli göçmenlerin varlığı sayesinde sürekli bir ticari ilişki bulunmaktadır. İki ülkeyi ve dili bilen insan kaynakları oldukça tatminkar seviyededir. Ekonomi Bakanlığı

74 Pazardaki Güçlü Yönlerimiz
Bazı ürünlerimizin kalite ve çeşitliliği takdir edilmektedir. İki ülke coğrafi olarak yakın konumda bulunmakta olup, hava/kara ve deniz yoluyla ticaret rakiplere kıyasla daha kısa sürede ve esnek yapılarda gerçekleştirilmektedir. İş Çevresi ve İşadamı Dernekleri’nin varlığı sayesinde firmalarımızın göreceli olarak pazara daha kolay ulaşabilme potansiyeli bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı

75 Pazardaki Zayıf Yönlerimiz
Pazarın ürün bazında seçici olmasından dolayı ihraç ürünlerimiz ürün ve gıda güvenliği ve çevre yönetmeliği konularında eksik kalmaktadır. KOBİ’lerin bilgi açığı ve ön hazırlık eksikliği nedeniyle ticari ilişkilerin başlatılmasında ve yürütülmesinde sıkıntılar oluşmaktadır. Vize, taşıma kotası ve benzeri kronik pazara giriş engelleri daha tam olarak aşılamamıştır. Hakim ticari zihniyetimizin (kervanın yolda düzülmesi) bazı pazarlar açısından büyük risk taşımaktadır. Firmalar ticari ilişkilerini planlı bir şekilde yürütmemektedir. Ekonomi Bakanlığı

76 Fırsatlar Markalaşma ve tutunma tecrübesi sayesinde firmaların daha kurumsal yapılara dönüşebilmesi kolaylaşmakta ve uluslararası piyasada rekabet güçleri artmaktadır. Almanya pazarına giriş deneyimi uluslararası planda görünürlüğü artırmakta ve diğer pazarlara girişte avantajlar sağlamaktadır. Dünya’nın en önemli fuar merkezlerinin bu ülke içinde bulunmasından dolayı diğer ülkelere açılmak daha kolay olabilmektedir. Yaşlanan nüfus ve neslin devamı sorunu ile birlikte ortaya çıkan şirket devri ve marka satın alma imkanları bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı

77 Tehditler Piyasadaki rekabetin eğilimi ve şiddeti tehdit oluşturmaktadır. Yerli firmalar ve rakiplerin bir bölümü markalaşmış ve büyük ölçüde kurumsal firmalardır. Tüketici bilinç seviyesi yüksektir. Ürünler hakkındaki olumsuzluklar geometrik dizi gibi yayılmakta ve unutulmamaktadır. Tüketiciler tutuculuk sergileyebilmektedir. Bu nedenle kötü ekonomik koşullarda yabancı markalara yönelim azalabilmektedir. Orta sınıfın oransal azalma eğilimi nedeniyle talepte düşme eğilimi başlamıştır. Ekonomi Bakanlığı

78 Tehditler AB iç pazarının kendine yeterlik seviyesine ulaşma potansiyeli ve serbestlik seviyesi nedeniyle yabancı ürünlere/hizmetlere yönelik talep azalabilmektedir. Kilit şirketlerin devri bağlamında tutuculuk yapılabileceğinden dolayı marka satın alınması bazı sektörlerde ve firmalarda gerçekleşemeyecektir. Ülke içinde daha hassas korunma (patent, etiketleme, ürün ve gıda güvenliği vb.) önlemleri bulunduğundan belirli ürünler pazara kolayca sunulamayacak veya zincirleme sorunlara neden olacaktır. Ekonomi Bakanlığı

79 YARARLI KAYNAKLAR

80 Yararlanabileceğiniz Web Sayfaları
Ekonomi Bakanlığı

81 Önemli Adresler www.wlw.de (Üretici, toptancı ve distribütörler)
(Sektörel bazda mağaza zincirleri) (Ticari Mümessiller) (Birlik adresleri) (Fuar bilgileri) (Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası) FİRMA BİLGİLERİ İÇİN: Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret Odaları (Müşavirliklerden/Ataşeliklerden temin edilebilir) (Bazı bilgiler ücretli) ÜCRETLİ ADRESLER: Belirli bir süre sonra firma bilanço bilgileri web tabanlı temin edilebilecek. Ekonomi Bakanlığı

82 İlginiz için teşekkür ederim. Nilüfer YILMAZ yilmaznil@ekonomi. gov
İlginiz için teşekkür ederim. Nilüfer YILMAZ Ekonomi Bakanlığı


"ALMANYA TİCARET OLANAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları