Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

2 DÜNDEN BUGÜNE EĞİTEK... EĞİTEK (1998) TEST BÜROSU
ÖĞRETİCİ FİLMLER MERKEZİ FİLM RADYO GRAFİK Merkezi TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ve HİZ. Gn. Md. RADYO TV İLE EĞİTİM Başkanlığı EĞİTEK (1998)

3 EĞİTEK NEDİR? Eğitek, eğitim teknolojisi alanında araştırmanın, geliştirmenin adı… İlk ve orta düzeyde uzaktan eğitimin adı… Üretimin, üretileni paylaşmanın adı… Nesnel bir ölçme değerlendirme sisteminin adı… Bilgi sistemlerinde çağcıl uygulamaların adı…

4 EĞİTEK NEDİR? Bilgisayar destekli eğitimi yaygınlaştırma çabasının adı… Bilgiye erişim sağlama yolunda atılan önemli bir adımın adı… Yönetimde toplam kalite anlayışının adı… Eğitimde geleceği yakalama yarışının adı…

5 EĞİTEK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIKLARI...
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU ÖĞRENME MERKEZLERİ

6 EĞİTEK PROJELERİ Sertifika programları
İnternet Ortamında İşbirliğine Dayalı Proje Tabanlı Öğrenme (World Links Projesi) Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Eğitimi ve Mesleki Eğitim Etüt Projesi Açıköğretim çevrimiçi kaynakları projesi Web soru bankası Eğitim portalı

7 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ öğretim yılında öğrenci ile ilk eğitimine başlamıştır. Kuruluş amacı: Uzaktan Eğitim yöntemi ile lise seviyesinde eğitime ihtiyaç duyan herkese hizmet sunmak. öğretim yılında ara sınıflara da kayıt almaya başlamıştır. öğretim yılında Anadolu Üniv. İle Batı Avrupa’da yurt dışı eğitimine başladı, de Suudi Arabistan ve Libya da eklendi

8 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ öğretim yılında öğrenciye eğitim verilmiştir. Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları: Genel Lise Endüstri Meslek Lisesi Ticaret ve Meslek Lissi Kız Meslek Lisesi İmam Hatip Lisesi 8.718

9 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Eğitim Materyalleri: TV ve Radyo Programları
Basılı Materyalleri (Ders kitabı, ders notu ve bülten) Öğrenciler kitaplarını, illerinde bulunan EğiTek Araç ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek kendileri almaktadırlar.

10 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Sınavlar:
Tüm il merkezlerinde belirlenen okullarda, merkezi sistemle yapılmaktadır. Tüm dersler için test sorular sorulmaktadır. Ders Geçme: Bir öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için dönem sonu notunun en az 45 puan olması gerekir.

11 AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU öğretim yılında öğrenci ile ilk eğitime başlamıştır. Kuruluş amacı: Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve yaş sınırını aşan yetişkinlere Uzaktan Eğitim yöntemi ile ilköğretim(6-7-8) seviyesinde hizmet sunmak. öğretim yılında öğrenciye eğitim verilmiştir.

12 AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU Eğitim Materyalleri: TV ve Radyo Programları
Basılı Materyalleri (Ders kitabı, ders notu ve bülten) Ders Geçme: Bir öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için yılsonu notunun en az 2 olması gerekir.

13 MESLEKİ TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU
Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Eğitek bünyesinde1999 tarihinde eğitime başlamıştır. Kuruluş amacı: İlköğretim Okulu mezunu veya daha üst düzey öğrenim görmüş vatandaşlara, uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüzyüze eğitim programları uygulayarak meslek kazandırmak. Bu güne kadar yaklaşık kişiye Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmiştir.

14 MESLEKİ TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU
Eğitim Materyalleri: Ders kitabı, ders notu, video, kaset, CD. Sınavlar: Yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Sözlü sınava katılabilmek için yazılı sınavdan başarılı olmak gerekir.

15 ÖĞRENME MERKEZİ Öğrenme Merkezlerinin Amacı
Öğrencilere, öğrenci olmayan gençlere ve yetişkinlere; Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, Boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirme olanağını sunmak, Ayrıca, açık öğretim öğrencilerine; Yüz yüze eğitim hizmeti, Öğrencilik hizmetleri sunulan ortamlar oluşturmak, ve bu ortamlarda; öğrencilere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere tüm yıl, tam gün, yaşam boyu eğitim vermektir.

16 ÖĞRENME MERKEZİ

17 ÖĞRENME MERKEZİ Bazı öğrenme merkezlerindeki öğrenci verileri ;
Van -Muradiye Öğrenme merkezi aktif öğrenci sayısı : 430 mezun öğrenci sayısı : 78 toplam öğrenci sayısı : 508 Ankara- İmrahor Öğrenme merkezi aktif öğrenci sayısı : 75 mezun öğrenci sayısı : 2 toplam öğrenci sayısı : 77

18 SERTİFİKA PROGRAMLARI
"İnternet Tabanlı Sertifika Programları" Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen bir projedir. Bilgisayar Programcılığı ve Bilgi Yönetimi alanlarında sertifika eğitimleri verilmektedir.

19 SERTİFİKA PROGRAMLARI
Sertifika programları, teknoloji ve bilişim sektörlerine yönelik olarak, kursiyerleri sistem analizi, yazılım geliştirme ve ofis teknolojileri alanında eğiterek, bu sektörde çalışabilecek nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

20 SERTİFİKA PROGRAMLARI
BİLGİ YÖNETİM SERTİFİKA PROGRAMI Bilgi işçisi yetiştirmek için geliştirilen bir programdır. Bilgi işçilerinin görevleri; günlük faaliyetlerinde bilgiyi oluşturmak, bilgiyi saklamak, bilgiyi iletmek, bilgiye erişmek, bilginin üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi istenilen şekle dönüştürmektir. Programın Amacı İnternet Destekli Öğretim ile verilecek derslerin kursiyerlere en uygun bilgisayar teknolojileri (yazı, ses, animasyon, video görüntüleri v.b.) ile ulaştırılmasını sağlamak.

21 SERTİFİKA PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI SERTİFİKA PROGRAMI Sakarya Üniversitesinin İnternet Destekli Öğretimle verdiği bilgisayar programcılığı sertifika programı, günümüzün gelişen teknolojisi olan bilgisayar sektöründe sistem analizi yapmayı ve program kodu yazmayı öğreten, bu sektörde mevcut olan yetişmiş işgücü açığını kapatmak ve internet üzerinden öğretimi yaygınlaştırmak için oluşturulmuş bir sertifika programıdır.

22 SERTİFİKA PROGRAMLARI
Programın Amacı Bilişim alanında çalışmak veya kendini bu konuda yetiştirmek isteyen kişilerin bu alanında İnternet üzerinden eğitimini sağlamak, Devlet kurumları veya özel şirketlerin çalışanlarını yetiştirmek amacıyla, zaman ve iş gücü kayıplarını ortadan kaldırarak ve maliyetleri düşürerek, bu eğitimlerini İnternet Destekli Öğretimle yapmalarını sağlamak,

23 SERTİFİKA PROGRAMLARI
EĞİTİM YÖNTEMİ Dersler Sakarya Üniversitesi Öğretim sistemiyle İnternet Destekli olarak verilecektedir. Materyaller, Sakarya Üniversitesinde bu konuda uzman kişiler tarafından hazırlanmış, yazı, ses, animasyon ve video görüntüleri kullanılmaktadır. Her dersin bir danışmanı vardır. Bu danışmanlar, ders için örnekler, alıştırmalar, uygulamalar, ödevler ve bazı sınavları İnternet üzerinden öğrencilere ulaştırmaktadır.

24 SERTİFİKA PROGRAMLARI
Sınavlar Kursiyerlerin kendilerini denemeleri amacıyla her dönemin sonunda uzaktan eğitim modeline bağlı olarak online sınavlar yapılır. İki Dönemlik eğitim sonunda SAU ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği yer ve zamanda Sertifika Sınavları yazılı olarak gözetmen eşliğinde yapılır.

25 AÇIKÖĞRETİM ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLARI PROJESİ
Henüz proje aşamasındadır. Elektronik ortamda uzaktan eğitim öğrencilerinin ve diğer ilgililerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kaynak sağlanması amaçlanmıştır.

26 AÇIKÖĞRETİM ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLARI PROJESİ
Açıköğretim Çevrimiçi Bilgi Kaynakları Projesi alt projeleri ile tamamlandığında ; Uzaktan eğitim alanında bilginin ve bilgi kaynaklarının paylaşıldığı bir ortam oluşturulacak, Öğrencilerin ders kaynaklarına elektronik ortamda da erişimleri sağlanacak, Alandaki gelişmelerin izlenebilmesi için ortam sağlanacak, Bilgi ve bilgi kaynaklarına aynı anda birden fazla kişi tarafından erişim olanaklı kılınacaktır.

27 WEB SORU BANKASI PROJESi
Henüz proje aşamasındadır. Projenin amacı ; Öğretmenler arası işbirliğinin artırılması, ölçme ve soru hazırlama tekniklerinin kazandırılması ve ölçme zenginliğinin oluşumuna katkıda bulunmak. Sınavların elektronik ortamda yapılmasına altyapı oluşturmak.

28 WORLDLINKS PROJESi 1998 yılında 15 ilde 22 okulda pilot olarak uygulanmaya başlanılan proje, ülke geneline yaygınlaşması tamamlanmış olup 81 ilde 105 okula ulaşmıştır. Eylül 1998'de 65 öğretmenin katılımı ile başlayan projede, düzenlenen hizmet içi eğitimlerle bu sayı artmış ve bugüne değin 544 öğretmenimiz proje faaliyetlerine katılmıştır.

29 WORLDLINKS PROJESi İnternet üzerinde işbirliğine dayalı proje tabanlı bir öğrenme modelidir. World Links Projesinin Genel Amacı Bilgi iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonu,dünyanın çeşitli ülkelerindeki öğretmen ve öğrencileri İnternet'te buluşturarak, ortak öğrenme metodları geliştirmek; işbirliğine dayalı, proje tabanlı, öğrenci merkezli öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

30 WORLDLINKS PROJESi Proje kapsamındaki okullarımızın, kendi aralarında işbirliğine dayalı projeler üreterek, kardeş okullar veya diğer ülkelerin WorldLinks okulları ile de ortak projeler geliştirmeleri, bilgi alışverişi ve kültür paylaşımını gerçekleştirmeleri projenin bir gereğidir.

31 EĞİTİM PORTALI Eğitek bünyesinde yürütülen bütün çalışmalar, bu projeye hazırlık niteliği taşımaktadır. Söz konusu diğer projelerin tamamlanması ile eğitim portalı projesinin altyapısı tamamlanmış olacaktır. MEB’ in en büyük ve çok önemsediği bir projedir.

32 EĞİTİM PORTALI Bu proje ile;
Hazırlanan eğitim içeriği, ülke genelinde aynı anda ders içeriğine yardımcı olarak kullanılabilecektir. Bu durum, eğitimde bütünlük ve standardizasyonun sağlanmasına yardımcı olabilecektir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilecek. Her yerden güvenli, eğitime yönelik, zengin Türkçe içeriğe ulaşma imkanı sağlanacak.

33 EĞİTİM PORTALI İnternet üzerinden kullanıcıya ulaştırılan içerikle eğitim maliyetinin düşürülmesi ( ulaşım, baskı, kırtasiye, çoğaltım..gibi). İnternetin var olan çok zengin bilgi içeriğinden araştırma yöntemiyle yararlanma. Eğitim portalı ile; yalnızca Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız değil, bununla birlikte diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına kolayca ulaşmak ve onlara bu hizmeti sunmak.

34 Sn. Saliha KARAŞİNAY ile WEB üzerinden Mesleki Eğitim ve Yabancı Dil Eğitimi üzerine yapılan röportaj…

35 Sorduğumuz Sorular Projeler nasıl hayata geçiriliyor?
Üniversiteler projeleriyle geliyorlar. Bunların arasında materyalleri, yöntemleri bulunuyor. Proje içerikleri nasıl denetleniyor? Üniversitelerin getirdiği materyaller MEB bünyesinde Talim Terbiye Kurulu tarafından denetleniyor. Hukuksal açıdan herhangi bir sakınca görülmediği takdirde programa başlanıyor. Bu programlar tüm halka açıklıyor. Eğitek bu projelerin organizasyonunu yapıyor.

36 Sorduğumuz Sorular Sertifikaların geçerliliği nedir?
MEB onaylı sertifika veriliyor. Dersler eşzamanlı mı işleniyor? Hem senkron hem de A- senkron Grup içi iletişim nasıl sağlanıyor? Öğrenenler kendi aralarında iletişim var. Ödevleri, etkinlikleri birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Kendi aralarında yüz- yüze eğitim gerçekleşmemektedir.

37 Sorduğumuz Sorular Projeler için alt yapı nasıl sağlanıyor?
Projeyi başlatacak firmalar kendi alt yapılarını kendileri hazırlıyorlar. Firma ve üniversiteler alt yapılarıyla geliyorlar. Süreç nasıl başlıyor? Eğitime başlarlarken (yabancı dil) önce web üzerinden bir sınavla kurlar belirleniyor. Öğrenciler sınava girerek kur atlayabiliyorlar. Final sınavı belirlenen merkezlerde web üzerinden ortak yapılıyor. Final sınavı senkron oluyor.

38 Sorduğumuz Sorular Öğrenci sürece nasıl katılıyor?
Kayıt olurken verilen kullanım kılavuzu ile öğrencinin web sitesini tanıması sağlanıyor. Dersler başlamadan herkese kullanıcı adı ve şifre veriliyor. İnternet dışında hangi iletişim teknolojilerinden yararlanıyorsunuz? İletişim şekli olarak sadece interneti kullanıyoruz. İleriki aşamalarda yaygınlaştırmak için TRT – 4 ‘ün yayınlarını kullanacağız.

39 Sorduğumuz Sorular Yabancı dil için neden uzaktan eğitimi kullanıyorsunuz? Sınıf ortamını sevmeyenler, telaffuzda zorluk çekenler, çalışanlar için ve özellikle fırsat eşitliği için internet tercih ediliyor. Öğrencilerinizin bu sistemden verim aldığını nasıl belirliyorsunuz ? Bu sistemin verimini kontrol etmek için insanlara anket yapıyoruz.

40 Sorduğumuz Sorular Proje tüm Türkiye’ de yaygınlaştırıldı mı?
Projenin Ankara ve Sakarya’da sadece öğretmenlere yönelik pilot uygulaması vardır. Bu bölgelerde öğretmenler seçilmiş durumda. Başlangıçta toplam 166 öğretmen başvuru yapmış. Fakat 93’ ü finale girmiş. Yani yarısı süreci terk etmiş. Öğrenci takibi – devamlılığı nasıl sağlanıyor? Eğitek kendi bünyesinde çok ciddi bir takip yapıyor. Sistemdeki tüm öğrencilerin saatlik bilgileri takip ediliyor. Ne kadar programda kaldığı , başarısı, hangi derslere girdiği vb.

41 Sorduğumuz Sorular Öğrenciler hangi sistemlerle kontrol ediliyor?
Kurum içerisinde Öğrenci Yönetim Sistemi (Learning Management System) geliştirilmiştir. Bu sistemde kontrol amaçlı danışmanlar ve bazı programlar var. Bu programlar; izleme, değerlendirme, danışman öğretmenler ve çağrı grubu. Şu anda gündemde olan proje hangisi? Şu anda başlayacak büyük bir proje var. E-portal. Tüm öğrenci,öğretmen ve çalışanlara yönelik çok büyük bir proje. Yani MEB büyük bir proje başlatıyor.

42 Grup SaMiMiCe


"UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları