Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Harun ÖKNEL Serdar ATA Ahmet KIRMIZIOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Harun ÖKNEL Serdar ATA Ahmet KIRMIZIOĞLU"— Sunum transkripti:

1 111220049 Harun ÖKNEL 111220052 Serdar ATA 111220054 Ahmet KIRMIZIOĞLU
CMMI Harun ÖKNEL Serdar ATA Ahmet KIRMIZIOĞLU

2 CMMI nedir? CMMI Seviyeleri ve Süreç Alan Bileşenleri CMMI Kullanım Alanları CMMI’ın Sağladığı Avantajlar Türkiye’deki Referanslar

3 CMMI Nedir? Türkçe karşılığı Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli anlamına gelir. CMMI, bir veya daha fazla çok disiplin için etkili süreçlerin gerekli elemanlarını içeren bir modeldir.

4 Yazılım proje yönetimini kolaylaştırmak ve hedeflenen yazılım kalitesini sağlamak için,
Amerikan Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilmiş, Süreçlerin roller ve sorumluluklar ile birlikte tanımlanmasını sağlayan, Bir modeldir.

5 Bir sistemin kalitesi, o sistemin işleyişine ait süreçlerin kaliteli olmasıyla doğrudan ilgilidir.
CMMI genel anlayışında , bir kurumun süreçlerini iyileştirmek yatar. Süreç alanlarında nelerin eksik olduğu ve nelerin olması gerektiği anlatılır.

6 Takımyıldızlar CMMI v1.2 ile beraber, belirli bir ilgi alanında süreç gelişimine yönelik, ‘Takımyıldız’ adı verilen 3 yeni oluşum geliştirilmiştir. Bunlar; CMMI-DEV (DEVELOPMENT ) Ürün yada hizmet oluşturma, CMMI-SVC (SERVICES) Hizmet vermek, CMMI-ACQ (ACQUISITION) Satın alma, Bu takımyıldızlardan sadece CMMI-DEV yayınlanmıştır.

7 Süreç Alanı Bileşenleri
Model bileşenleri; -Gerekli Bileşenler, -Beklenen Bileşenler, -Bilgi amaçlı bileşenler, olmak üzere 3 grupta işlenir.

8 1.Gerekli Bileşenler Bir organizasyonun, bir süreç alanını başarması için üstesinden gereken elemanları tanımlar. CMMI’daki gerekli bileşenler ‘özel amaçlar’ ve ‘genel amaçlar’dır.

9 2.Beklenen Bileşenler Bir organizasyonun gerekli bileşenleri başarması için yapması gerekenleri tanımlar. Beklenen bileşenler ‘özel uygulamalar’ ve ‘genel uygulamalar’ ı içerir.

10 3.Bilgi Amaçlı Bileşenler Organizasyonun beklenen ve gerekli bileşenlere nasıl erişeceğini düşünmesi için detay sağlayan bileşenlerdir. Alt uygulamalar, iş ürünleri, genel uygulama olgunlaşmaları, ama ve uygulama notları bu bileşenlere örnektir.

11 Şekil 1- Süreç Alanı Bileşenleri

12 CMMI Seviyeleri CMMI Seviye 1:Initial(Başlangıç)
Yazılım geliştirme süreci gelişi güzel yapılmaktadır ve genel olarak kaotik bir düzen söz konusudur. Bu seviyede başarı kişisel çabalar ile oluşmaktadır. Herhangi bir kriz durumunda planlar göz ardı edilir.

13 CMMI Seviye 2 :Repeatable(Tekrarlanabilen)
Genellikle proje yönetimi konusundaki kontrol noktaları belirlenmiştir ve projeler önceden dökümante edilmiş olan proje planlarına göre yürütülmekte ve yönetilmektedir. Yazılım gereksinimleri bir şekilde yönetilir, bu gereksinimler ile ilgili ürünler oluşturulur. Proje yönetim sistemi ile proje geliştirme süreci etkin bir şekilde kontrol edilir. 2.Olgunluk seviyesinin süreç alanları şunlardır: Gereksinim yönetimi Proje planlama Proje izleme ve takip Tedarikçi sözleşme yönetimi Süreç ve ürün kalite güvencesi Yapılandırma yönetimi

14 3.Olgunluk seviyesinin süreç alanları şunlardır: Gereksinim geliştirme
CMMI Seviye 3:Defined(Tanımlı) Artık süreçler ve tanımlanmış ve anlaşılmıştır. Tüm süreçler standartlar, prosedürler, araçlar ve metotlar ile açıklanmış ve anlatılmıştır. Tüm projelerde standart yazılım geliştirme süreçlerinin uyarlanmış hali kullanılır. Bu seviyede süreçler daha özenli ve detaylı olarak tanımlanmıştır. 3.Olgunluk seviyesinin süreç alanları şunlardır: Gereksinim geliştirme Teknik çözüm Ürün bütünleştirme Doğrulama, Geçerlilik Kurumsal süreç odaklanması Kurumsal süreç tanımlama Kurumsal eğitim Bütünleşik proje yönetimi Risk yönetimi Karar çözümleme ve çözüm üretme

15 CMMI Seviye 4:Managed(Yönetilen)
Bu seviyede sürecin başarılı olup olmadığını belirlemek için önem arz eden alt süreçler belirlenir ve bu alt süreçler istatiksel ve nicel teknikleri ile kontrol edilir. 3. seviyeden temel farkı, süreç performansının öngörülebilir olmasıdır. Bu seviyede maliyet ve süre tahminlerinde yüksek oranda başarı görülür. Projelere yapılan kaynak atamaları kararlı olduğundan dolayı, proje başarımları çok yüksektir.

16 CMMI Seviye 5:Optimizing(İyileştirilen)
Bu seviyede, süreçten gelen sayısal geri beslemeler ve teknolojilerden yararlanılarak «sürekli iyileştirme» yapılır. Tüm organizasyon süreç iyileştirmeye odaklanmıştır. Bu seviyede süreç değişkenliğinin genel nedenleri ve sürecin değişimini adreslemekle ilgilenir.

17 5. olgunluk seviyesindeki şirketlerde, süreç iyileştirme kararları sayısal verilere dayanır. Yaygın olarak karşılaşılan ortak sorunlar saptanır. Ortak sorunlar için ortak çözümler geliştirilir. İyileştirmelerin geri dönüş maliyetleri sayısal olarak hesaplanabilir. Bu seviedeki firmalarda kararlılık oranları çok yüksektir. Çünkü işleri en düşük maliyetlerle gerçekleştirirken, ürünlerini en yüksek fiyattan da satabilirler.

18 CMMI Kullanım Alanları
Ürün ve hizmet geliştirme Hizmet kurulumu, yönetimi ve dağıtımı Ürün ve hizmet satın alma

19 CMMI İyileştirme Sürecinin Adımları
1. Kefalet(Sahiplenme ve Kaynak Sağlama) İyileştirme sürecinde ilk yapılması gereken şey, üst yönetimin bu konuyu sahiplenmesini ve kaynak desteği vermesini sağlamaktır. Bu sahiplenme iyileştirme sürecinin başarılı olabilmesi açısından kritik önem arz eder.

20 2. Temel Eğitimin Alınmasının Sağlanması
CMMI yaklaşımının temel yapısının anlaşılabilmesi için mutlaka uygun bir CMMI eğitiminin alınması gereklidir.

21 3. Organizasyonun Değişime Hazırlanması
Süreç iyileştirme işleminde iş ile ilgili sebepler ve hedefler belirlenmelidir. Bu amaçla, değişimin kazanımları ve maliyetlerini de içeren bir gerekçe yaratılmalıdır.

22 4. Süreç Tanımlama/İyileştirme Grubunun Oluşturulması
Süreç iyileştirme aktivitelerini koordine edecek bir grup oluşturulur. Bu grubun üyeleri süreç iyileştirme rehberleri olarak görev yapacaklardır.

23 5. Durum Tespiti Özellikle kültürel fırsatlar ve engelleri tanımlayabilmek adına veri toplamak için yöneticiler, proje liderleri ve çalışanlar arasında bir araştırma yapılması gerekir. Bunun sonucunda mevcut durum belirlenir.

24 6. Hedefin Tespiti Proje ekibinin çalışacakları pozisyonların belirlendiği aşamadır. Süreçler arasında öncelik belirlenir ve iyileştirme planı hazırlanır. Yapılan çalışmalar bu plan çerçevesinde izlenir.

25 7. İletişimin Sağlanması ve Koordinasyon
Tüm bu süreçler boyunca güven ilişkisinin sağlanması ve iletişimin açık olması çok önemlidir. Yapılan planın bütün ekiple paylaşılması ve geri bildirimlerin(feedback) alınması esas olmalıdır.

26 8. İlerlemenin İzlenmesi
Periyodik(haftalık, aylık) raporlama programlarının kip edilmesi, projenin sürdürülebilir olması açısından çok önemlidir. Ayrıca şu anki durumun değerlendirilmesi için profesyonel değerlendiricilerden ve analistlerden yardım alınabilir.

27 CMMI’ın Sağladığı Avantajlar
CMMI belgesi alarak, müşterilerinize uluslararası kabul gören bir yolla güven verirsiniz. CMMI belgenizle, yazılım geliştirme süreçlerinin doğru uygulanacağını garanti ederek proje sonunda bu güveni boşa çıkartmazsınız. Yazılım geliştirme sürecinde oluşabilecek riskleri ve bunların maliyetlerini önceden tahmin edebilirisiniz. Uluslarası alanda tanınıp yurtdışındaki müşterilerinize güven ortamı sağlarsınız.

28 Referanslar ASELSAN MST ASELSAN MGEO ASELSAN HC TUBİTAK UEKEA TÜRKSAT
SIEMENS Cybersoft Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM)

29 TEŞEKKÜRLER…


"Harun ÖKNEL Serdar ATA Ahmet KIRMIZIOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları