Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ULUSAL DİNAR I. KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI KONU: SEVGİ ALT TEMALAR (ÇEVRE SEVGİSİ, VATAN SEVGİSİ, ANNE SEVGİSİ, OKUL SEVGİSİ, ÖĞRETMEN SEVGİSİ…)

2 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI NEDEN ÖYKÜ YAZMA? Öğrenciler için kendilerini değişik ve yaratıcı bir biçimde anlatmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü toplumsal yaşam kişisel sorunlara yaratıcı çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Alışılmış yöntemlerin, sorunların çözümünde yeterli olmadığı durumlarda daha önce denenmemiş yollar devreye girer. Buna bağlı olarak birey değişen topluma uyum sağlamak ve istediği bir yaşamı sürmek için yaratıcılığa gereksinim duyar. Yazma açısından üzerinde çalışılması en uygun tür öyküdür. Çünkü öykü, roman kadar uzun ve karmaşık değildir. Hem gerçekçi hem de kurmaca ögeleri bünyesinde barındırır. Çok uzun bir yazınsal tür olmaması da yazmaya karşı öğrencileri isteklendirir. Bunun yanında öykü çocukların dinlemekten ve okumaktan hoşlandıkları yazınsal türlerin başında gelir. Çocuğun hayal gücünü geliştirdiği gibi anlatılan olayları belli bir bütünlük içinde kavramasını ve neden sonuç ilişkisi gibi zihinsel becerileri başarıyla gerçekleştirmesini sağlar. Öykü diğer türlere göre yaratıcı düşünceye daha çok yer verilmesi gereken bir türdür. Çünkü öykü çocukların belli bir yaştan sonra merak duymaya başladıkları bir yazınsal türdür. Bu dönem çocuğun gerçek yaşama ilgi duyduğu yaş olarak isimlendirilebilir. Artık masal çağı bitecek, yerini yavaş yavaş öykü ve romana, yani gerçek ya da gerçeğe uygun olay anlatımının ağır bastığı yazı türlerine bırakacaktır . Ayrıca Türkçe dersleriyle öğrencilere kazandırılmak istenen temel beceriler arasında Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, araştırma, karar verme gibi becerilerin gelişmesinde öykü yazmanın katkısı da yadsınamaz bir gerçektir.

3 En soluk mürekkep, en iyi hafızadan daha kalıcıdır.
AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI YARIŞMANIN AMACI: Öğrencileri duru bir Türkçenin kullanıldığı öyküler yazmaya özendirmek Sevginin insan yaşamında çok önemli bir değer olduğu farkındalığını öğrencilerde oluşturmak YARIŞMA TAKVİMİ PROJE TASARIMI: 19 Ocak Ocak 2015 YARIŞMA ONAYI: 26 Ocak Şubat 2015 YARIŞMA DUYURUSU: 10 Mart 2015 SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Nisan 2015’tir. SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ :27 Nisan 2015 ÖDÜL TÖRENİ : 9 MAYIS.2015 Yarışmaya katılacak kişinin, yazdığı öykü metniyle birlikte Katılım Formu’nu doldurarak en geç 20 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese göndermesi gerekmektedir. En soluk mürekkep, en iyi hafızadan daha kalıcıdır.

4 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ÖYKÜ YARIŞMASI ORGANLARI: A-) YÜRÜTME ve ÖN SEÇİCİ KURUL: Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yarışmaya katılan hikayelerin ilk değerlendirmeleri okul müdürlüğü tarafından oluşturulan Ön Seçici Kurul tarafından yapılır. YÜRÜTME KURULU Dinar Kaymakamlığı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu Müdürlüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal İlköğretim kurumu Okul Aile Birliği Bşk. ÖN İNCELEME SEÇİCİ KURULU KOORDİNATÖR: Havva SARDOHAN (Türkçe Öğretmeni) Mitat COŞKUN (İngilizce Öğretmeni) Betül YEŞİLPINAR (Türkçe Öğretmeni) Hatice YİĞİTTOP (Türkçe Öğretmeni) Beyhan ESAS (Türkçe Öğretmeni) İlknur ŞAHİN (Türkçe Öğretmeni) Murat TOPAY (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: İlk değerlendirmeden geçen öyküler, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar Yürütme Kurulu’na aktarılacaktır. SEÇİCİ KURUL Mavisel Yener (Yazar), Gündüz Öğüt (Yazar) Alper Akdeniz (Yazar)

5 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda üç öyküye, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. İlk üç derecenin dışında Seçici Kurul tarafından basılmaya değer bulunan öyküler kitap haline getirilecektir. Ödüller; Mayıs 2015 tarihinde, saat: 14:00’te Dinar’da Park Ala Düğün Salonunda düzenlenecek törende verilecektir. ÖDÜLLER: 1. Seçilen Öykü Ödülü: Öğrenci-1500 TL, Öğretmen- 750 TL 2. Seçilen Öykü Ödülü: Öğrenci-1000 TL, Öğretmen- 500 TL 3. Seçilen Öykü Ödülü: Öğrenci-750 TL, Öğretmen- 250 TL 4. Mansiyon Ödülü: Basılmaya layık görülen en az 10 en fazla 15 öykü yazan öğrenciler de ödül törenine davet edilerek ayrıca mansiyon ödülü verilecektir. Ödül törenine gelecek öğrencilerin yol paraları kendilerine ait olup yemek ve konaklama giderleri yürütme kurulu tarafından karşılanacaktır.

6 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 1. Yarışmaya ilköğretim kurumlarının öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan tüm öğrenciler katılabilirler. 2. Katılımcı yalnızca bir (1) öyküyle yarışmaya katılabilir. 3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır. 4. Öykü Türkçe dilinde yazılmalı, yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır. 5. Öykü yarışmasının konusu: “Sevgi”dir. Alt temaları “Çevre Sevgisi, Vatan Sevgisi, Anne Sevgisi, Okul Sevgisi, Öğretmen Sevgisi vb. ”dir. 6. Yarışmaya Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz. 7. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalı ve Word dökümanı halindeki dosyayı “üç (3)” kopya halinde (ekte bulunan) doldurulmuş katılım formu ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu adresine, en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar ulaştırılmalıdır. Ayrıca yazılan eserler adresine elektronik ortamda gönderilmelidir. 8. Öykü adı öykünün başında yazdığı gibi katılım formuna da yazılmalıdır. Doldurulan katılım formu ve üç nüsha halindeki öykü metni bir zarfa koyularak postalanmalıdır. 9. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. 10. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

7 Söz kulağa, yazı uzağa gider. Türk Atasözü
AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI 11. Yarışmaya katılacak öykülerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmamalıdır, aksi taktirde değerlendirme dışında kalacaktır. 12. Başvuruların şartnameye uygunluğu Yürütme Kurulu tarafından denetlenir. 13. Dereceye giren öykülerin yanı sıra basılmaya değer bulunan öykülerin yazarları, öykülerinin hazırlanacak öykü kitabında yer almasını kabul etmiş olurlar. YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ BAŞVURU ve İLETİŞİM
 BİLGİLERİ Kişi isimleri: Telefon Numaraları e-posta adresleri Mehmet ÖZTÜRK Murat TOPAY Cafer ÇİÇEKDEMİR Yarışma e-posta adresi: Eserlerin Yazılı Çıktılarının Gönderileceği Adres: Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal İlköğretim kurumu Müdürlüğü Dinar/Afyonkarahisar posta kodu: 03400 Söz kulağa, yazı uzağa gider. Türk Atasözü

8 AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU ULUSAL DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ÖYKÜNÜN ADI: ÖĞRENCİNİN ADI – SOYADI: ÖĞRENCİNİN DOĞUM TARİHİ: ÖĞRENCİNİN T.C. KİMLİK NOSU:                   OKUDUĞU OKUL: OKUDUĞU ŞUBE: OKUL NUMARASI: E-POSTA ADRESİ:       YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİYE YOL GÖSTEREN VE YARDIM EDEN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: TELEFON NUMARASI: E POSTA ADRESİ:  ÖĞRENCİ VELİSİNİN ADI SOYADI: ÖĞRENCİ VELİSİNİN TELEFON NUMARASI: ÖĞRENCİ VELİSİNİN ADRESİ:

9 ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ AÇILIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ AÇILIŞ PROGRAMI -9 Mayıs 2015 Cumartesi saat 09.00’da ilçemizdeki tüm okullardan yirmişer kişilik öğrenci grupları, bayrak ve flamaları ile birlikte 1 öğretmen ve 1 idareci Hükümet Konağı önünde hazır bulunacaklardır. Ayrıca etkinliklere katılan tüm öğrenci grupları da belirtilen tarih ve saatte aynı yerde hazır bulunacaklardır. -Etkinlik çerçevesinde koordinatör okul müdürlerinin etkinliklerini tanıtıcı konuşmaları -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelengini sunması -Dinar Belediye Bandosu Eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi -Türkçe Şöleni yazılı sınavı için tüm grupların kortej eşliğinde Fatih Ortaokuluna kadar yürüyüşü ÖDÜL TÖRENİ TARİH : MAYIS.2015 YER : DİNAR PARK ALA KONFERANS SALONU SAATİ : Açılış -Protokol konuşmaları -İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu Klasik Müzik Dinletisi -Plaket Töreni -Okuma ve Yazma etkinliklerinde dereceye giren öğrenci ve okulların ödül töreni Mustafa ŞAHİN Dinar Kaymakamı


"AFYONKARAHİSAR - DİNAR ULUSAL TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları