Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ZEKA ALANLARI VE GÖZLEMLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ZEKA ALANLARI VE GÖZLEMLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ZEKA ALANLARI VE GÖZLEMLENMESİ

2 Çoklu Zeka Alanları ve Belirlenmesi
Zeka Gelişimini Etkileyen Etmenler Zeka Alanlarının Belirlenmesi Zeka Alanlarının Tanımı İşaretleme Listeleri ve Dereceleme Ölçekleri Test

3 Zeka Gelişimini Etkileyen Etmenler
Biyolojik Nitelik Öz Yaşam Öyküsü Tarihsel ve Kültürel Özgeçmiş Kristalleştirici/Felce Uğratıcı Deneyimler

4 Öğrencilerin Zeka Alanlarının Belirlenmesi
Gözlem İşaretleme Listesi ve Dereceleme Ölçekleri Anektod Kaydı Kimdir Bu? Görüşme

5 Gözlem Öğrencinin derste gösterdiği tutum ve davranışlardan öğrencinin hangi zeka alanına yatkın olduğu tespit edilebilir.

6 İşaretleme Listesi ve Dereceleme Ölçekleri
Sözel – Dilsel Zeka Mantıksal – Matematiksel Zeka Görsel – Uzamsal Zeka Müziksel – Ritmik Zeka Bedensel – Kinestetik Zeka Doğa Zekası Kişiler Arası Zeka İçsel Zeka

7 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Sözel ve Dilsel Zeka
Dinleyerek daha iyi öğrenir Kitap okumayı sever Yazmaktan hoşlanır

8 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Mantıksal ve Matematiksel Zeka
Problemleri kafadan çözer Matematiği sever Soyut düşünebilir

9 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Görsel ve Uzamsal Zeka
Renklere karşı duyarlıdır Resim yapmayı sever Çok hayal kurar

10 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Müziksel ve Ritmik Zeka
Güzel şarkı söyler Müzik aleti çalar Ritmik konuşur

11 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Bedensel ve Kinestetik Zeka
Yaparak öğrenmeyi sever El becerileri gelişmiştir Durmadan kımıldar

12 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Doğa Zekası
Bitki beslemeyi sever Hayvanlara meraklıdır Evde hayvan besler

13 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri Kişilerarası Zeka
Arkadaşlarını sık arar Arkadaşlarına öğütler verir Fikirlerine önem verilir

14 İşaretleme Listesi Ve Dereceleme Ölçekleri içsel Zeka
Yalnız oynamayı sever Kimseye akıl danışmaz Yaptığı işlerin farkındadır

15 Anektod Kaydı Herhangi bir öğrencinin belli bir ortamdaki bir davranışının ayrıntılı olarak tasvir edilmesidir. Objektif tasvirlere dayanması şarttır. Doğal koşullarda ortaya çıkar.

16 Kimdir Bu Tekniği Öğrencinin hangi görev ve etkinliklere yatkın olduğunu saptamak için başvurulan yöntemdir. Proje Lideri : Dış ilişkiler yürütücüsü : Arabulucu : Yazman : Redaksiyon sorumlusu : Sanat – Müzik sorumlusu: Ulaşım sorumlusu : Video kayıt sorumlusu :

17 Görüşme Öğretmenin öğrenci hakkında anne – baba ve diğer öğretmenlerle görüşme yapmasıdır. Öğrencinin başarısız olduğu durumlar değil , neleri daha iyi yaptığı araştırılır.

18 Zeka Alanlarının Tanımı
Sözel – Dilsel Zeka 1 , 2 Mantıksal – Matematiksel Zeka Görsel – Uzamsal Zeka 1 , 2 Müziksel – Ritmik Zeka Bedensel – Kinestetik Zeka Doğa Zekası Kişiler Arası Zeka İçsel Zeka

19 Sözel – Dilsel Zeka Dinleme Becerisi Yüksektir Kelime Oyunlarını Sever
İyi Bir Fıkra Anlatıcısıdır Kitaplarla İç İçedir İyi Bir Kelime Dağarcığı Vardır Sözel Olarak İyi İletişim Kurar İyi Bir Hafızası Vardır Yazmaktan Hoşlanır

20 Sözel – Dilsel Zeka 2 Gardner ‘ a göre Sözel zeka elemanları:
Ses bilgisi (Fonoloji) Sözdizimi (Sentax) Anlam bilgisi (Semantik) Pragmatik

21 Mantıksal – Matematiksel Zeka
Zihinden İşlemleri Kolayca Yapar Güçlü Bir Muhakemesi Vardır Kategorileri,İlişkileri Fark eder,Açıklar Bilgiler Arasında Bağlantılar Kurar Matematik Oyunlarından Zevk Alır Satranç ve Dama Gibi Oyunlardan Zevk Alır Soyut ve Kavramsal Düşünebilir Sebep – Sonuç İlişkilerini Kolayca Anlar

22 Görsel - Uzamsal Zeka Harita,Tablo ve Diyagramları Kolay Okur
Arkadaşlarına Oranla Daha Çok Hayal Kurar Resim,Sanat Etkinliklerinden Hoşlanır Yaşına Oranla Daha İyi Şekil Çizer Bulmaca Çözmekten Hoşlanır Resimlerden Daha Fazla Öğrenirler Kitap Ve Defterlerini Çizer Nesnelerin Yerini Bilir

23 Görsel - Uzamsal Zeka 2 Gardner ‘ a göre Görsel Zeka yetenekleri :
Nesneleri doğru şekilde algılama Bir nesneyi uzayda hareket ediyor gibi hayal etme Birinin algılarını iki ve üç boyutlu hale getirme

24 Müziksel - Ritmik Zeka Şarkıların melodilerini hatırlar.
Güzel şarkı söyler. Müzik aleti çalar. Ritmik konuşur yada hareket eder. Farkında olmadan mırıldanır. Çalışırken masaya vurarak ritim tutar. Çevresel gürültülere duyarlıdır. Müzik dinleyerek çalışmayı sever.

25 Müziksel Ritmik Etkinlikler
Bir şarkı yazılır. Sınıfça müzik aleti çalınır. Farklı kültürlerin müziği dinlenir. Sesler ve melodiler kopyalanır. Müzikle ilgili bilgisayar yazılımı kullanılır. Bir cıngıl yazılır. Video gösterisi yapılır. Ses efektleri kullanılır. Sesler keşfedilir. Çalışırken müzik dinlenir. Kulaklıklarla müzik dinletilir. Fon müziği kullanılır. Müzikle bütünlük sağlanır.

26 Müziksel Ritmik Etkinliklerin Amaçları
Sınıfta olumlu bir duygusal ortamı pekiştirmek. İlgi uyandırmak ve derse karşı istekli hale getirmek. Dikkat ve konsantrasyonu sağlamak. Öğrencileri rahatlatmak ve stresi azaltmak. Hatırlamayı kolaylaştırmak. Tüm derslerde yaratıcılığı teşvik etmek.

27 Bedensel - Kinestetik Zeka
Duygularını vücut diliyle ifade eder. Boya ve hamurla oynamayı sever. Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever. Küçük kas gelişimi mükemmeldir. Bir veya daha fazla sporla uğraşır. Otururken elleri ve ayaklarıyla oynar. Yerinde duramaz.

28 Bedensel Kinestetik Zekanın 3 Temel Boyutu Vardır
Bedensel hareketleri ustalıkla denetleyebilme. Nesneleri yetkin bir şekilde yönlendirebilme. Beden ve akıl arasında bir ahenk(uyum) oluşturmaktır.

29 Bedensel – Kinestetik Etkinlikler
Bir kavram canlandırılır Bir koreograf yapılır. Konuşmaksızın bir görev yapılır. İşaret dili öğretilir. Pandonim sergilenir. Açık mekanda çalışılır. İp atlanır , yap boz oynanır. Bir rol canlandırılır. Jestler,beden dili kullanılır. Alan gezileri düzenlenir. Manipulatifler kullanılır. İnteraktif okuma yapılır.

30 Doğa Zekası Hayvanlara karşı çok meraklıdır.
Açık havada olmaktan hoşlanır. Bahçe işlerini sever. Varlıkları sınıflandırmaya meraklıdır. Farklı bitki ve hayvanlara merak duyar. Çevre kirliliğine duyarlıdır. Doğa dergilerini ve belgeselleri izler. Doğa olaylarına meraklıdır.

31 Doğa Zekası Etkinlikleri
Doğa gezisi,kamp yapılır. Doğal park ziyareti yapılır. Doğayla ilgili videolar seyredilir. Seyir defteri tutulur. Sınıflandırma sistemi oluşturulur. Doğadan fotoğraflar çekilir. Bir hayvan veya bitki hakkında rapor yazılır. İşlenilen konu doğayla ilişkilendirilir. Doğa sesleri dinlenir. Doğa gözlemleri yapılır. Doğa ve canlılarla ilgili belgeseller izlenir.

32 Kişiler Arası Zeka Sosyal ilişki kurmaktan hoşlanır.
Doğal bir lider olarak görülür. Problemi olan arkadaşlarına öğütler verir. Organizasyonların baş elemanıdır. Bir şeyler anlatmaktan hoşlanır. İki yada daha fazla yakın arkadaşı vardır. Başkalarını düşünür , diğerleri onu arkadaşlık için arar.

33 Kişiler Arası Etkinlikler
Eşli tartışma yapılır. Bir takım sunuşu yapılır. Karşılıklı röportaj yapılır. Birinin rolü üstlenilir. Akran öğretimi yapılır. Bir olay planlanır. Bir sosyal sorun çözülür. Bir beceri öğretilir. Simülasyonlar yapılır. Deney düzenlenir. Spor takımları kurulur. Etkin dinleme uygulamaları yapılır. Çeşitli organizasyonlar düzenlenir.

34 İçsel Zeka Bağımsızlık duygusu güçlüdür.
Güçlü ve zayıf yönlerini tanır. Gerçekçi amaçlar oluşturulur. Kendini iyi motive eder. Hobileri vardır. Kendi başına çalışmayı tercih eder. Ne hissettiğini doğru bir şekilde söyler. Öz saygısı yüksektir.

35 İçsel Etkinlikler Yapılacaklar listesi tutulur.
Bir hareket planı yapılır. Meditasyon yapılır. Sessiz çalışılır. Alternatifler değerlendirilir. Bir otobiyografi yazılır. Kişisel şiirler yazılır. Bir durum savunulur. Sevdiğin , sevmediğin durumlar ifade edilir. Konu kişisel yaşamlarla ilişkilendirilir. Kitap rafları düzenlenir. Bireyselleştirilmiş eğitim uygulanır.

36 Test 1-Bağımsız olmayı sever Kendisinin güçlü ve zayıf yanlarını bilir
Kendine saygısı yüksektir 2-Çevresinde lider olarak görülür Organizasyonların vazgeçilmez elemanıdır Arkadaşlarına bir şeyler anlatmaktan hoşlanır

37 Test 3-Strateji oyunlarını sever Bilgisayar oyunlarından hoşlanır
Deneylerden hoşlanır 4-Merak ettiği şeyleri eline alarak inceler. Bir şeyi okumak yerine yaparak öğrenmek ister. Boş vakitlerini dışarıda geçirmek ister

38 Test 5-Rüyaları çok net ayrıntılarıyla hatırlar
Kitaplarını,defterlerini vb. çizer Renklere karşı duyarlıdır


"ÇOKLU ZEKA ALANLARI VE GÖZLEMLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları