Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK Yazılım nedir? Matematik yazılımı nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK Yazılım nedir? Matematik yazılımı nedir?"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİK YAZILIMLARI Betül Hapak, Gamze Çay, Hatice Melike Sözen, Elif Bolluk, Ebru Kazak

2 İÇERİK Yazılım nedir? Matematik yazılımı nedir?
Matematik öğretiminde yazılımların yararları ve sınırlılıkları nelerdir? Yazılımlar Geogebra Diğer Yazılımlar (Mathcad, Derive, Graphmatica,Mathematica)

3 Yazılım Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlardır. Başka bir deyişle, bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı ifadeler bütünüdür.

4 Matematik Yazılımı Matematik yazılımları, başta eğitim olmak üzere bilim, sağlık, savunma, bilgisayar gibi alanlarda yeni şeyler üretme ve geliştirmede kullanılan programların genel adıdır. Matematik yazılımları kategorisinde; matematiksel gösterim, grafik oluşturma, çizim, modelleme, hesaplama, programlama gibi programlar bulunur.

5 MATEMATİK YAZILIMLARININ YARARLARI NELERDİR?

6 Yararları Teknoloji temelli yazılımlar, öğrencilere kendi yaşantıları yoluyla matematik öğrenmelerine olanak sağlar. Matematik yazılımlarının kullanımı ile desteklenen eğitim durumları,öğrenmeye yardımcı özelliklerinin yanı sıra, öğrencinin matematik bilgilerini birbirleriyle ilişkilendirerek içselleştirmesini sağlar.

7 Yararları Öğretimde yazılımların kullanılması öğrencilerin görselleştirme, problem çözme ve muhakeme becerilerini geliştirir. Matematiği öğrenciler açısından daha ilgi çekici hale getirmekte ve öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir.

8 Yararları Yazılımlar, kullanılan öğrenme ortamlarında, öğrencilerin geometri konularındaki performansı, geometrik düşünme düzeyleri, akıl yürütme, ilişkilendirme, işbirliği, iletişim becerileri ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Yazılımlar, öğrencilerin matematiğe karşı güvenlerini artırmakta ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktadır.

9 Yararları Matematiksel yazılımlar, öğrencilerin model oluşturma, ilişkilendirme ve genelleme yapmalarını sağlar. Matematik yazılımları öğrencilerin anlamalarında ve uzamsal algı oluşturmalarında etkilidir.

10 Yararları Matematik yazılımları matematik bilgisinin kullanımını ve öğrenmede matematik bilgisinin nasıl kullanılacağını öğretir. Matematiksel anlayışa ve bilgi birikimine katkı sağlar.

11 MATEMATİK YAZILIMLARININ SINIRLILIKLARI NELERDİR?

12 Sınırlılıkları Eğitim sistemine giren yenilikler, ister içerik, ister yöntem ya da teknoloji biçiminde olsun, ancak öğretmene yardımcı olabildikleri ölçüde etkili olabilirler. Bilgi teknolojileri temelli televizyon, film, bilgisayar gibi görsel-işitsel araçlar öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretmeni temel bilgi kaynağı olmaktan çıkarmıştır.

13 Sınırlılıkları Öğretmenin görevi öğrenmeyi izleme, yönlendirme ve geliştirme yönünde bir rehber, bir yol göstericidir. Başaran “Bilgisayarlar eğitimde araçtır, yani hedef değil hedefe giden yolun virajlarını azaltan bir teknolojidir. Öğretmenin yerini alması ise asla düşünülemez.” demiştir(2005).

14 Sınırlılıkları Öğrenci değil de bilgisayar yönlendirilmesi ile içerik takibinin yapıldığı örneklerde tek düze işleyiş sıkıcı olabilir. Öğretmen yazılım hakkında bilgi sahibi olmalı ve yazılımı kullanabilmelidir.

15 Marmara Üniversitesi’nde Teknik Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine Mathcad, Matlab vb. bilgisayar programlarının tanınması ve kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada öğrencilere bilgisayar programlarının kullanımı ile ilgili anketler uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda anketin uygulandığı üniversite ögrencilerinin, %50'sinden fazlasının bu programları hiç duymadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu programları kullanmış olanların oranı ise %20'yi geçmemektedir.

16 Güven (2002), ilköğretim 7. sınıf matematik dersinde yer alan geometri konularının öğretiminde dinamik geometri yazılımı Cabri kullanımı ile; Aktümen ve Kaçar (2003), ilköğretim 8. sınıf seviyesinde harfli ifadelerle işlemler yapabilme konusunda, Özdemir ve Tabuk (2004), “Çember, Daire ve Silindir“ konusunun öğretiminde,

17 Birgin ve arkadaşları (2008), ilköğretim 7
Birgin ve arkadaşları (2008), ilköğretim 7. sınıf matematik programında yer alan “Düzlemde Bir Noktanın Koordinatları ve Doğru Grafikleri” konusunun öğretiminde “Microsoft Excel” programı ile, Şataf (2009), ilköğretim 8. sınıf seviyesinde dönüşüm geometrisi ve üçgenler konusunda GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmalarda yazılım kullanımının öğrencilerin başarılarını artırmada farklı öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu saptanmıştır.

18 Yazılımlar

19 Geogebra Bu yazılım bir çok ülke tarafından eğitim sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu yıl ilköğretimde M.E.B tarafından matematik dersi 8. Sınıflardaki geometrik kavramların kavratılması için müfredata alınmıştır.

20 Yararları GeoGebra yazılımını kullanabilmek için üst seviye bilgisayar kullanıcısı olmaya gerek yoktur, başlangıç düzeyindeki bir bilgisayar kullanıcısı olmak yeterlidir. Yeterli bilgisayar bulunmayan bir okulda dahi GeoGebra’yı öğretmenler, geometri materyalleri hazırlamak için kullanabilirler.

21 Yararları Bu yazılım ile temel geometrik nesneleri oluşturabilir, bunları daha sonra dinamik olarak boyutlandırabiliriz. Noktalar, doğrular, üçgenler, paralel kenarlar, dörtgenler, fonksiyonlar ve grafikleri, trigonometrik hesaplamalar ve grafikleri ayrıca türev, integral hesaplamaları yapabilir ve grafiklerini oluşturabiliriz.

22 Deney Grubu: Geogebra’yı kullananlar
Kontrol Grubu: Yapılandırmacı yaklaşımı kullananlar Çokgenler konusunun öğretiminde, Geogebra yazılımıyla hazırlanan etkinlikleri kullanılarak ders işleyen deney grubu öğrencilerinin ve mevcut ilköğretim müfredatı çerçevesinde yapılandırmacı öğretim yaklaşımı ile ders işleyen kontrol grubu öğrencilerinin geometri başarılarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir. Fakat iki gruptaki bu artış deney grubu lehine daha fazla olmuştur.

23 Ayrıca izleme testi sonuçlarına göre:
Deney grubu öğrencileri öğrendiklerini daha fazla akılda tutabilmektedirler. GeoGebra, öğrenciler arasındaki işbirlikçi öğrenmeyi arttırmakta ve öğrencilere yeni bilgileri keşfetme olanakları sunmaktadır.

24 Geometri konularının öğretiminde yazılımların kullanılmasının iyi bir alternatif olduğu söylenebilir. Geogebra, soyut kavramları görselleştirdiği için, öğrenci motivasyonunu arttırmış ve temel geometri kavramlarının öğrenilmesine yardımcı olmuştur.

25 Diğer Yazılımlar Mathcad, mühendislik hesaplamalarınızı kareli deftere yazarcasına bilgisayar ortamında döküman oluşturmanıza imkan sağlar.

26

27 Diğer Yazılımlar Derive, derslerde yardımcı olması için geliştirilen basit bir matematik programıdır. Anlaşılır ve kullanımı kolay bir programdır. Programda hesap makineleri ile dosya alışverişi yapabilme özelliği de var.

28

29 Diğer Yazılımlar Graphmatica, kolayca iki boyutlu grafikler çizebileceğiniz bir programdır. Aynı anda ve farklı renklerde birden fazla grafik çizilebilir. Mutlak değer grafikleri, rasyonel fonksiyon grafikleri, trigonometrik grafikleri çizebiliriz.

30

31 Diğer Yazılımlar Mathematica, matematiksel her türlü hesaplamalar yapan genel bir sistemdir. Bu yazılım sayısal işlemler yapan bir hesap makinesi gibi de algılanabilir. Yoğun hesaplamalar gerektiren işlemler için zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır.

32

33 HAZIRLAYANLAR Elif BOLLUK Gamze ÇAY Ebru KAZAK Betül HAPAK Hatice Melike SÖZEN

34 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"İÇERİK Yazılım nedir? Matematik yazılımı nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları