Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMOSTAZ NEDİR? -Kanamanın Durması -Kanamanın Durması -Patolojik Hemostaz : Tromboz -Patolojik Hemostaz : Tromboz Kanama – Hemostaz – Tromboz Kanama –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMOSTAZ NEDİR? -Kanamanın Durması -Kanamanın Durması -Patolojik Hemostaz : Tromboz -Patolojik Hemostaz : Tromboz Kanama – Hemostaz – Tromboz Kanama –"— Sunum transkripti:

1 HEMOSTAZ NEDİR? -Kanamanın Durması -Kanamanın Durması -Patolojik Hemostaz : Tromboz -Patolojik Hemostaz : Tromboz Kanama – Hemostaz – Tromboz Kanama – Hemostaz – Tromboz

2

3 ENDOTEL HÜCRELERİ ENDOTEL HÜCRELERİ Renin/anjiotensin Renin/anjiotensin Endotelin Endotelin PAF PAF EDRF (NO,PGI2) EDRF (NO,PGI2) ANTIKOAGÜLAN PROKOAGÜLAN ANTIKOAGÜLAN PROKOAGÜLAN Heparan sülfat Doku faktörü Heparan sülfat Doku faktörü Dermatan sülfat PAR-1 Dermatan sülfat PAR-1 Trombomodülin Trombomodülin TFPI TFPI

4

5

6

7

8

9

10 PIHTILAŞMADA YENİ MODEL PIHTILAŞMADA YENİ MODEL Hücreye dayalı hemostaz Hücreye dayalı hemostaz cell based HEMOSTASIS

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 TROMBOZ DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KLİNİK TABLOLAR 1 Derin ven trombozu Derin ven trombozu Pulmoner emboli Pulmoner emboli Superior vena kava sendromu Superior vena kava sendromu Sinovenöz tromboz Sinovenöz tromboz Posttrombotik sendrom Posttrombotik sendrom Renal ven trombozu Renal ven trombozu Budd – Chiari sendromu Budd – Chiari sendromu Portal ven trombozu Portal ven trombozu Kan gelmeyen kateter Kan gelmeyen kateter Ayak ülserleri Ayak ülserleri Purpura fulminans Purpura fulminans Warfarine bağlı deri nekrozu Warfarine bağlı deri nekrozu Tekrarlayan düşükler Tekrarlayan düşükler

22 TROMBOZ DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KLİNİK TABLOLAR 2 Miyokard infarktüsü Miyokard infarktüsü İnme İnme Periferik arter yetersizliği / tıkanıklığı Periferik arter yetersizliği / tıkanıklığı Mezanter arter tıkanması Mezanter arter tıkanması Umbilikal arter tıkanması Umbilikal arter tıkanması Antifosfolipid antikor sendromu Antifosfolipid antikor sendromu Soğuk ekstremite Soğuk ekstremite

23 TANISAL TESTLER Birinci Basamak Protrombin zamanı Protrombin zamanı Aktive parsiyel tromboplastin zamanı Aktive parsiyel tromboplastin zamanı Trombin zamanı Trombin zamanı Fibrinojen Fibrinojen D – dimer D – dimer Fibrin yıkım ürünleri Fibrin yıkım ürünleri

24

25

26

27

28

29

30

31

32 GÖRÜNTÜLEME Ultrason Ultrason Venografi Venografi Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi Pulmoner arter anjio Pulmoner arter anjio MR/MR anjio MR/MR anjio BT BT Ekokardiografi Ekokardiografi

33

34

35 TANISAL TESTLER İkinci Basamak I Aktive protein C direnci/ FVL mutasyonu Aktive protein C direnci/ FVL mutasyonu Protrombin GA 20210 Protrombin GA 20210 Plazma protein C aktivitesi Plazma protein C aktivitesi “ “ S “ “ “ S “ “ antitrombin aktivitesi “ antitrombin aktivitesi “ homosistein düzeyi ( açlık ) “ homosistein düzeyi ( açlık ) Antikardiolipin antikorlar (IgM, IgG ) ve lupus antikoagülan Antikardiolipin antikorlar (IgM, IgG ) ve lupus antikoagülan FVIII düzeyleri FVIII düzeyleri

36 TANISAL TESTLER İkinci Basamak II Faktör IX,XI,XII düzeyleri Faktör IX,XI,XII düzeyleri Lipoprotein (a) Lipoprotein (a) Plazminojen düzeyi Plazminojen düzeyi PAI – 1 polimorfizmi PAI – 1 polimorfizmi t – PA t – PA Trombin – antitrombin kompleksi (TAT) Trombin – antitrombin kompleksi (TAT) Protrombin fragman (PF) 1+2 Protrombin fragman (PF) 1+2 Trombinin aktive ettiği fibrinoliz inhibitörü (TAFI) Trombinin aktive ettiği fibrinoliz inhibitörü (TAFI) Trombomodülin defekti Trombomodülin defekti Heparin kofaktör II Heparin kofaktör II Paroksismal noktüral hemoglobinüri, oral hücreli anemi tanısına yönelik tetkikler Paroksismal noktüral hemoglobinüri, oral hücreli anemi tanısına yönelik tetkikler

37

38

39

40

41

42

43

44

45 PROFİLAKSİ DVT 3-6 ay DVT 3-6 ay Tekrarlayan DVT Tekrarlayan DVT Pulmoner emboli Pulmoner emboli İnme Trombofili + İnme Trombofili + Edinsel faktörler Edinsel faktörler Yenidoğan Yenidoğan Her hasta ayrı ele alınabilir Her hasta ayrı ele alınabilir

46 Herkese sağlıklı sağlıklı hemostaz hemostaz ve ve MUTLU UZUN YAŞAM MUTLU UZUN YAŞAM diliyorum. diliyorum. Prof. Dr. Ömer Devecio ğ lu Prof. Dr. Ömer Devecio ğ lu


"HEMOSTAZ NEDİR? -Kanamanın Durması -Kanamanın Durması -Patolojik Hemostaz : Tromboz -Patolojik Hemostaz : Tromboz Kanama – Hemostaz – Tromboz Kanama –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları