Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 3. Hafta Ses Dalgaları-1 Meksika Dalgası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 3. Hafta Ses Dalgaları-1 Meksika Dalgası."— Sunum transkripti:

1 MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 3. Hafta Ses Dalgaları-1 Meksika Dalgası

2 Dalga Denklemi x-yönünde hareket eden 1 boyutlu bir dalganın homojen dalga denklemi şu şekilde ifade edilir: Q akustik zorlamasına sahip bu dalganın dalga denklemi ise şu şekilde ifade edilir: (Düzlemsel bir kaynak tarafından yaratılan ses dalgası bu denklemlerle yazılır.)

3 Kaynak Tipleri-Genel Noktasal Kaynak Doğrusal Kaynak Düzlemsel Kaynak

4 Dalga denkleminin genel çözümü: sağa giden dalgasola giden dalga Dalga Denklemi

5 Dalga Sayısı Dalga Sayısı (k): Bir dalganın uzamsal frekansı olarak tanımlanabilir ve harmonik bir dalganın bir periyodundaki dalga sayısını ifade eder. Frekans (r/s) Frekans (Hz) Dalgaboyu (m) Dalga sayısı (1/m)

6 Dalga Denkleminin Çözümü Dalga denkleminin zaman (t) ve uzam (x) daki harmonik çözümü sağa ve sola giden dalga için aşağıdaki formlarda verilebilir: veya Örneğin veya

7 Dalga Denkleminin Çözümü Sağa giden dalgalar için: burada,  +  =π/2 veya çözümü bulunur. Bu çözümler, harmonik ses (saf ton) denklemlerini ifade eder.

8 Zaman ve Uzamda Dalga Hareketi

9 Düzlemsel Dalgalar Basınç-Hız İlişkisi (Euler Denklemi) (Momentumun Korunumu) Basıncın çözümü: Partikül Hızı: Sağa giden dalga Sola giden dalga

10 Düzlemsel Dalgalar Partikül hızının genliği Şiddet (Yeğinlik) Ortamın karakteristik empedansı Maksimum şiddet:

11 olarak verilen dalganın a)Hangi yöne gittiğini belirleyiniz. b)Genliğinin RMS değerini dB cinsinden hesaplayınız. c)30 o C’de bu dalganın dalga boyunu ve dalga sayısını bulunuz. d)Ortamın karakteristik empedansını hesaplayınız e)Partikül hızının genliğini hesaplayınız. f)Dalganın maksimum şiddetini dB cinsinden hesaplayınız. g)Ses basıncının formunun homojen dalga denklemini sağladığını gösteriniz. Havanın yoğunluğu: 1.225 kg/m 3 Örnek-1

12 a)Dalganın formu olduğundan sağa giden bir dalgadır. b) Örnek 1-Çözüm c)

13 Örnek1-Çözüm (devam) d) e)Sağa giden dalga f)

14 Örnek1-Çözüm (devam) g)

15 Sınır Koşulları Rijit Duvar Hava Sönümleyici Hava Rijit Duvar Sönümleyici Empedansı Tip 1. Rijit Duvar Sınır Koşulu Hava Partikül Hızı 2. Rijit Duvar+Sönümleyici

16 Sınır Koşulları Tip 3. Esnek Duvar Sınır Koşulu Hava Partikül Hızı Esnek Duvar Hava Esnek Duvar Yüzey Hızı Sönümleyici Hava Esnek Duvar Sönümleyici Empedansı 4. Esnek Duvar+Sönümleyici

17 Sınır Koşulları Tip 5. Atmosfere açık Sınır Koşulu Hava Partikül Hızı 6. Atmosfere açık düzlemsel dalga Hava Analizlerden hesaplanır Dalganın yayınımı Atmosfer Dalganın yayınımı

18 Dalgaların Sınırdan Yansıması Rijit sınır Soft sınır (Tam Esnek) Düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa Yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa

19 Örnek-2 Elastik duvarın yüzey yerdeğiştirmesi aşağıdaki gibi verilmektedir; Aşağıda verilen bir ortamda sesin yayınımının formu olarak verildiğine göre basıncın genliğini hesaplayınız. Yutucu Elastik Duvar b Rijit

20 Örnek-2-Çözüm a) Sınır koşulları tablosundan 4. durum için y=0 koşulu: Elastik duvarın ivmesi y=0’da

21 y=b’de …..(1) …..(2)

22

23 Boyuna (Longitidunal) Dalgalar Enine (Transverse) Dalgalar Dalga Tipleri

24 Su Dalgaları (Water Waves) Yüzey Dalgaları (Rayleigh Surface Waves): Deprem Yıkıcı Dalgası Yüzey ve içerideki iki nokta da bir elips boyunca aynı yöne doğru dönerler Yüzey ve içerideki iki nokta bir elips boyunca farklı yöne doğru dönerler


"MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 3. Hafta Ses Dalgaları-1 Meksika Dalgası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları