Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN DİAGNOSTİK LABORATUVAR BELİRLEYİCİLERİ I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN DİAGNOSTİK LABORATUVAR BELİRLEYİCİLERİ I"— Sunum transkripti:

1 AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN DİAGNOSTİK LABORATUVAR BELİRLEYİCİLERİ I
Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

2 Akut miyokard infarktüsü
Akut miyokard infarktüsü (AMI) miyokardın oksijen ihtiyacının koronerler tarafından karşılanamaması sonucu kalp kasında oluşan nekrozun tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. AMİ halen dünyada mortalite ve morbidite nedenleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalıklardan biridir.

3 AMI tanısı; klinik semptomlar, elektrokardiografi (EKG) değişiklikleri ve kardiak enzimlerin serum düzeylerindeki artış esaslarına dayanır.

4 Klinik semptomların ayırıcı tanıdaki değeri sınırlıdır.
Göğüs ağrısı kalp krizinin habercisi olabilir. Psikolojik sebeplerden akciğer, göğüs duvarı, kemik ve kas hastalıkları, yemek borusu ve göğüs kafesi büyük damarlarına kadar birçok sebepten göğüs ağrısı oluşabilmektedir.

5 EKG bulgularının değişik derecelerde spesifite ve duyarlılığı vardır.

6 Bazı analitlerin serum değerlerinin yükseldiğinin tespit edilmesiyle AMI tanısı doğrulanır. Böyle analitler, AMI’nün diagnostik laboratuvar belirleyicileri (kardiak markerler) olarak adlandırılırlar.

7 AMI tanısı için ideal bir belirleyici şu kriterlere sahip olmalıdır:
-İnfarktüse ya da en azından miyokarda spesifik olmalıdır. -Miyokard içi konsantrasyonu serum konsantrasyonunun birkaç katı olmalıdır. -Sensitivitesi enzim konsantrasyonlarındaki çok düşük değişiklikleri tespit etmeye izin vermelidir. -Hem erken hem geç getirilen hastalar için yeterli tanı koydurucu zaman aralığına sahip olmalıdır. -Acil laboratuvarına elverişli bir metodu bulunmalıdır.

8 AMI tanısı için sıklıkla kullanılan belirleyiciler; CK-MB, LDH, Miyoglobin ile Kardiyak Troponinlerdir.

9

10

11 AMI tanısı için AST da kullanılmıştır.
AST miyokardda fazla miktarda bulunmaktadır. Ancak karaciğer ve iskelet kası hastalıklarında da artmaktadır. Diğer taraftan acil tayini kolaydır.

12 AMI tanısı için Miyozin hafif zincir de kullanılabilir.
Miyozin hafif zincirin AMI’nün erken ve geç tanısı için kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak henüz acil laboratuvarlarda tayin edilemiyor.


"AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN DİAGNOSTİK LABORATUVAR BELİRLEYİCİLERİ I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları