Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alem : Plantae Bölüm : Pinopyta Sınıf : Pinopsida Takım :Pinales Familya: Cupressaceae Cins : Thuja Tür : T.plicata Türkçe adı : Batı mazısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alem : Plantae Bölüm : Pinopyta Sınıf : Pinopsida Takım :Pinales Familya: Cupressaceae Cins : Thuja Tür : T.plicata Türkçe adı : Batı mazısı."— Sunum transkripti:

1 Alem : Plantae Bölüm : Pinopyta Sınıf : Pinopsida Takım :Pinales Familya: Cupressaceae Cins : Thuja Tür : T.plicata Türkçe adı : Batı mazısı

2 20051952.jpg THUJA PLİCATA Thuja plicata Batı mazısı

3 Genellikle piramitsi bir görünüm sergileyen mazı a ğ açlarının ince, pulsu bir dı ş kabu ğ u ve lifli bir iç kabu ğ u vardır. Thuja plicata Batı mazısı

4 Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı do ğ ru yönelmi ş tir. Sürgünlere kar ş ılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunla ş mamı ş olanları i ğ nemsi biçimlidir. Thuja plicata Batı mazısı

5 Ayrı dalların uçlarında olu ş an yuvarlak biçimli erkek çiçek kümelerinin kırmızımsı ya da sarımsı rengine kar ş ılık, oldukça küçük yapıdaki dili çiçek kümeleri leyla ğ ımsı ye ş il renkleriyle ayırt edilir Thuja plicata Batı mazısı

6 Ortalama 4-6 çift ince, esnek puldan olu ş an yumurta biçimli kozalaklarının uzunlukları 8-16 mm arasında de ğ i ş ir. Thuja plicata Batı mazısı

7 Türkiye'de do ğ al olarak bulunmazlar ancak süs bitkisi olarak yeti ş tirilmektedir. Thuja plicata Batı mazısı

8 Neme ve çürümeye kar ş ı oldukça dayanıklı odunu ba ş ta tekne yapımı olmak üzere çe ş itli amaçlar için kullanılır. Thuja plicata Batı mazısı

9 Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı do ğ ru yönelmi ş tir. Sürgünlere kar ş ılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunla ş mamı ş olanları i ğ nemsi biçimlidir. Bu a ğ acın piramitsi tacının çevre geni ş li ğ i 6 m'ye ula ş ır. Alt yüzeyinde beyazımsı lekeler bulunan pulsu yaprakları vardır. Thuja plicata Batı mazısı

10

11 Kuzey Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyılarına özgü Boylu mazı yakla ş ık 60 m'ye de ğ in büyüyebilen de ğ erli bir orman a ğ acıdır. Thuja plicata Batı mazısı

12 Thujalar tazeden nemliye, asidikten alkaliye varan besinli topraklarda yeti ş ir. Kuraklı ğ a kar ş ı fazla dayanıklı de ğ ildir. Thuja plicata Batı mazısı

13 Sunulmu ş kalitede ve bitkinin büyüklü ğ üne göre çit bitkisi olarak 40 cm - 50 cm dikim mesafelerini dikkate almalısınız. Thuja plicata Batı mazısı

14

15

16 Thuja plicata Sunshine.jpg Thuja plicata Batı mazısı

17 Thuja pilicata cv. ‘ Auera’ Thuja plicata Batı mazısı


"Alem : Plantae Bölüm : Pinopyta Sınıf : Pinopsida Takım :Pinales Familya: Cupressaceae Cins : Thuja Tür : T.plicata Türkçe adı : Batı mazısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları