Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kırsal Turizm 302-3. Çiftlik turizmi söz konusu ise, Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kırsal Turizm 302-3. Çiftlik turizmi söz konusu ise, Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde."— Sunum transkripti:

1 1 Kırsal Turizm 302-3

2 Çiftlik turizmi söz konusu ise, Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı Faydalanıcı, Turizm Tesislerinin Ruhsatlandırılması ve Nitelikleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli sertifikalar sahip olmalı Pastane yatırımlarında 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu göre gerekli sertifikalara sahip olmalı Faydalanıcı 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre gerekli kayıt sertifikasına sahip olmalı Konaklama tesisleri yatırımın sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine sahip olmalı Özel Uygunluk Kriterleri 2

3 Kırsal Turizm Uygun Harcamalar Listesi Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak ve kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binalarının inşası, Yeme-içme tesisleri yada çiftlik ürünleri için tanıtım standları kurulması, At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları, Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması, Kırsal turizm tesisleri için gerekli ekipmanların satın alınması. Yapım İşleriMakine-Ekipman Alımı

4 4 302-3 15.000 € En az 400.000 € En fazla

5 5 302-3 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Başvuru sahibinin, başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 15 Başvuru sahibinin n dağlık alanlarda veya orman köyünde faaliyet gösteren çiftçi olması 35 Yatırımın aynı yerel bölgede bulunan diğer projelerle sinerji oluşturması ve/veya kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2.uygulama dönemi) 30 Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 20

6 6 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 302-4

7 Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı, Tarımsal İşletme, yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya yılda 11-50 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı Özel Uygunluk Kriterleri 7

8 Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar Listesi Akuakültür çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi veya modernizasyonuHavuz ve rezervuarların iyileştirilmesi, Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri Yapım İşleriMakine-Ekipman Alımı

9 Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik ekipman alımı Çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, akuakültür çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman; atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar

10 302-4 10 10.000 € En az 200.000 € En fazla

11 302-4 11 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Başvuru sahibi (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 30 Çiftçinin dağlık alanlarda ve/veya orman köyünde faaliyet göstermesi 25 Başvuru Sahibinin (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin )kadın olması 20 Pazarlama olanaklarının gösterilebildiği hallerde, balık türlerinin çeşitlendirilmesini hedefleyen projeler 15 Yatırımın, kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2.uygulama dönemi) 10 302-4

12 DETAYLI BİLGİ İÇİN www.tkdk.gov.tr www.tkdk.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz…


"1 Kırsal Turizm 302-3. Çiftlik turizmi söz konusu ise, Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları