Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

302-3 Kırsal Turizm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "302-3 Kırsal Turizm."— Sunum transkripti:

1 302-3 Kırsal Turizm

2 Özel Uygunluk Kriterleri
302-3 Özel Uygunluk Kriterleri Çiftlik turizmi söz konusu ise, Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı Faydalanıcı, Turizm Tesislerinin Ruhsatlandırılması ve Nitelikleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli sertifikalar sahip olmalı Pastane yatırımlarında 5179&5996 Sayılı Gıda Kanunu göre gerekli sertifikalara sahip olmalı Faydalanıcı 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre gerekli kayıt sertifikasına sahip olmalı Konaklama tesisleri yatırımın sonunda en fazla 15 yatak kapasitesine sahip olmalı

3 Kırsal Turizm Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak ve kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binalarının inşası, Yeme-içme tesisleri yada çiftlik ürünleri için tanıtım standları kurulması, At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları, Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil ICT ekipmanlarının satın alınması, Kırsal turizm tesisleri için gerekli ekipmanların satın alınması. Makine-Ekipman Alımı

4 302-3 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

5 302-3 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN 15
Başvuru sahibinin, başvuru sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 15 Başvuru sahibinin n dağlık alanlarda veya orman köyünde faaliyet gösteren çiftçi olması 35 Yatırımın aynı yerel bölgede bulunan diğer projelerle sinerji oluşturması ve/veya kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2.uygulama dönemi) 30 Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 20

6 Kültür Balıkçılığının
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

7 Özel Uygunluk Kriterleri
302-4 Özel Uygunluk Kriterleri Faydalanıcı, ÇKS’ ye kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Çiftçi Kayıt Belgesine sahip hane halkından biri ile aynı adreste kayıtlı olmalı, Tarımsal İşletme, yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya yılda tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği olan sertifikalara sahip olmalı

8 Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar Listesi
Yapım İşleri Akuakültür çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi veya modernizasyonu Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi, Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri Makine-Ekipman Alımı

9 Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik ekipman alımı
Kültür Balıkçılığı Uygun Harcamalar Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik ekipman alımı Çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, akuakültür çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman; atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman

10 302-4 Uygun Harcama Tutarı En az En fazla

11 302-4 302-4 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ PUAN 30
Başvuru sahibi (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 30 Çiftçinin dağlık alanlarda ve/veya orman köyünde faaliyet göstermesi 25 Başvuru Sahibinin (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin )kadın olması 20 Pazarlama olanaklarının gösterilebildiği hallerde, balık türlerinin çeşitlendirilmesini hedefleyen projeler 15 Yatırımın, kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi (2.uygulama dönemi) 10

12 www.tkdk.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz…
DETAYLI BİLGİ İÇİN adresimizi ziyaret edebilirsiniz…


"302-3 Kırsal Turizm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları