Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SUNUSU meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SUNUSU meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf 1."— Sunum transkripti:

1 NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SUNUSU meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf 1

2 Stratejik Plan Yapma Zorunluluğu 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı Genelgesi MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı 2

3 5018 sayılı Kanunda (Madde 9) Kamu idarelerine, Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle ve uygulamanın izlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 3

4 Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı Genelgesi Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013/26 sayılı genelgesinde ilçe,okul/kurumlarda stratejik plan yapmayı zorunlu kılmış ve bu planlama sürecinde danışmanlık,eğitim,rehberlik hizmetlerinin verilmesi için ARGE birimlerini görevlendirmiştir. 4

5 MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı Hazırlık programı, Bakanlık merkez teşkilatı, il - ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların stratejik planlarının (2015-2019) hazırlık sürecini kapsamaktadırdegisim.DATdegisim.DAT 5

6 Strateji Nedir? Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla tüm tanımlamaların da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da; yön göstermeyle ilgilidir. 6

7 Bir Konunun Stratejik Olabilmesi İçin Önemli sorunları içermesi Uzun vadeli bakışla oluşturulmalı Riskleri yönetmemizi sağlamalı Kaynak temini ve kullanımını göstermelidir. 7

8 Stratejik Planlama İle Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır. 8

9 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 9 2015 2019 2016 2017 2018

10 Stratejik Planlama Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır, Gerçekçidir, Kaliteli yönetimin aracıdır, Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, Katılımcı bir yaklaşımdır. 10

11 Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir, Salt bir belge değildir, Sadece bütçeye dönük değildir. 11

12 STRATEJİK PLAN AŞAMALARI 12 NEREDEYİZ?  Durum Analizi o Kurum içi Analiz o Çevre Analizi o Paydaş Analizi o GZFT Analizi o Stratejik Konular NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?  Misyon  Vizyon  Stratejik Amaçlar  Stratejik Hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Faaliyetler  Projeler BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?  İzleme  Performans Değerlendirmesi

13 STRATEJİK PLAN BAŞLIKLARI Durum Analizi /Değerlendirme Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Politika ve Stratejiler Faaliyetler ve Projeler İzleme ve Değerlendirme Maliyetlendirme

14 DURUM ANALİZİ 1-Tarihi gelişim 2-Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi 3-Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi 4-Kurum içi ve dışı analizler (paydaş analizi,PEST analizi,GZFT…) 5-Üst Politika Belgeleri 6-Sorun (Gelişim)Alanları Analizi 14

15 1-Tarihi Gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\1-Tarihsel Gelişim.docxbakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\1-Tarihsel Gelişim.docx 15

16 2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi.xlsxbakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi.xlsx 16

17 3.Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi Yasal yükümlülükler gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak okul/kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir. bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\3-Faaliyet Alanları.docx bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\3-Faaliyet Alanları.docx 17

18 Faaliyet Alanları ve Hizmetler(okul/kurum örnek) BİRİMLERA-Faaliyet Alanı: Eğitim …………………………….. B-Faaliyet Alanı: Öğretim …………………………….. C-Faaliyet Alanı: Yönetim İşleri …………………………….. D-Faaliyet Alanı:…………….. ………………………………… 18

19 4-Kurum İçi ve Dışı Analizler a)Paydaş Analizi b)Örgütsel Yapı c)Beşeri Kaynaklar d)Teknolojik Düzey e)Mali Durum f)İstatistiki Veriler g)PEST Analizi h)GZFT Analizi 19

20 a-Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır 20

21 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) 21

22 İç Paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler vb. 22

23 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, sendikalar, ilgili sektör birlikleri 23

24 Stratejik Ortak Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. Bu tür ortalılarda gönüllülük esastır. ÖRNEK: Medya 24

25 Temel Ortak Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik 25

26 Yararlanıcı, Hedef Kitle Yararlanıcı, Hedef Kitle Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar 26

27 Paydaş Görüşleri Alınması Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz 27

28 Paydaş Görüşleri Alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı 28

29 Paydaş Analizi Belirleme PaydaşÇalışanMüşteriTemel Ortak Strateji Ortak Tedarikçi 29 Paydaş analizi örnek

30 MEB’in Paydaşları MEB’in Paydaşları İÇ PAYDAŞLARDIŞ PAYDAŞLAR Kurum İçi Birimler Eğitim yöneticileri Anne, Baba ve Veliler Sendikalar Öğretmenler vb gibi.Üniversiteler vb gibi. 30

31 MEB Paydaş Matrisi MEB Paydaş Matrisi müşteri Temel ortakStratejik ortakÇalışan Üniversiteler Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya vb.gibi 31

32 b)Örgütsel Yapı c)Beşeri Kaynaklar d)Teknolojik Düzey e)Mali Durum f)İstatistiki Veriler bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\5-Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsanKurum içi ve Dışı Analiz 2.docx 32

33 g)PEST Analizi Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik 33

34 Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler 34

35 Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları 35

36 Sosyal Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler 36

37 Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi 37

38 h-GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler zaman.DAT 38

39 GZFT (SWOT) F 39 T

40 Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi 40

41 Güçlü Yönlerin Saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın 41

42 Zayıf Yönlerin Saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? 42

43 Kuruluş Dışı Analiz Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi 43

44 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi gelişmeler yaşanmakta ? 44

45 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\GZFT.docx 45

46 5-Üst Politika Belgeleri bakanlığa gidecek - 2013- 2014 güncelleme\6-Üst Politika belgeleri.docx bakanlığa gidecek - 2013- 2014 güncelleme\6-Üst Politika belgeleri.docx 46

47 6-Sorun Alanları (Gelişim Alanları) Analizi  Örgütün durum analizi ile ortaya koyduğu temel sorun alanlarının, bir başka deyişle gelişim veya gelişmeye açık alanlarının belirlendiği bölümdür.  Temel olarak GZFT analizi ve üst politika belgeleri analizi verilerinden faydalanılır.  İlk olarak tüm sorun alanları liste halinde tespit edilir. Ardından bu alanlarda istenen gelişimin sağlanabilmesi yani hedefleme yapılabilmesi için belirli başlıklar halinde gruplamalar yapılır. 47

48 6-Sorun Alanları (Gelişim Alanları) Analizi  Belirli başlıklar altında yapılan gruplamalar; stratejik planda ele alacağımız gelişim alanı gruplarını yani Temaları belirtir. Ancak Tema başlıklarının Misyon ve Vizyondan hareketle de netleştirileceği unutulmamalıdır.  Tema başlıklarının belirlenmesinin ardından, ilgili tema başlığı için eksik kalan gelişim alanı önerileri başlık altına eklenir.  Elde edilen listeler durum analizi verileri ve tutarlılık açılarından kontrol edilerek gelişim alanları listeleri tamamlanır. 48

49 Temalar Birimin temel görev alanlarını belirler. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımları, sorun alanları grupları ile misyon-vizyon kavramlarından çıkarılırlar. Ancak birebir görev tanımları olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 2-3‘ü geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\7-Gelişim Alanları.docx bakanlığa gidecek - 2013-2014 güncelleme\7-Gelişim Alanları.docx 49

50 Temalara Örnek (İl Millî Eğitim Müdürlükleri için) 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim kalitesi (Öğrenci akademik başarısı OKS, SBS, ÖSS, sınıf başarısı,taşımalı eğitim, memnuniyet) Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler 2. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Personel Hizmetleri, Denetim, Okul ve derslik yapımı, arsa temini Araştırma, yayın, İstatistik,proje-işbirliği Donatım- onarım Bilgi-iletişim teknolojisi Yurt-burs Atama (Yönetici, Usta öğretici)

51 51 Tema Başlıkları 1. Eğitim‐Öğretim 1.Paydaş ilişkileri 2. Eğitime Destek Hizmetleri 2.İnsan Kaynakları 3.Fiziki Durum 4.Mali Kaynaklar 5.Akademik Başarı 6.Sektörel İşbirliği 7.Sosyal,Kültürel,Sportif Faaliyetler Okul ve Kurumlar İçin Tema Başlıkları(örnek)

52 TEŞEKKÜR EDERİZ. 52


"NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SUNUSU meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları