Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Bilimine Giriş - II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Bilimine Giriş - II"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Bilimine Giriş - II
Dr. Mustafa Ergün

2 Eğitim kurumunun ve temel eğitim kavramlarının ortaya çıkışı

3 Antik zamanda Atina’da Platon kendi okulu olan AKADEMİA’yı, Aristoteles de kendi okulu olan LYCEUM’u kurdu. Bu okullar “Akademi” ve Lise” olarak belli düzeylerdeki okul kademelerine ve binalarına ad olarak veriliyor.

4 Antik Yunan’da bir okul olarak GYMNASIUM’lar ortaya çıktı
Antik Yunan’da bir okul olarak GYMNASIUM’lar ortaya çıktı. Soyunulup (çıplak kalıp) beden hareketleri yapılan yer anlamındaki bu binalarda, aynı zamanda diğer eğitim konuları da işleniyordu. “Gimnazyum” bugün bütün dünyada lise düzeyindeki kurumlarla başka amaçlı bir çok eğitim kurumuna ad olarak veriliyor. Pompei Gymnazyumu

5 Okul binaları İslam dünyasında mektep ve medreseler, Batı dünyasında da üniversitelerle gelişmeye devam etti.

6 Sanayi devriminden sonra okul binalarında, dershanelerin yanı sıra laboratuvarlar, atölyeler, spor salonları, resim ve müzik salonları gibi unsurlar da ortaya çıktı.

7 Ders programları Antik Yunanda ders programlarının üçlü kısmı (trivium), Helenistik dönemde de dörtlü kısmı (Quadrivium) ortaya çıktı. Bunlara “Hürlerin Yedi Sanatı” veya “Yedi Hür Sanat” deniliyordu.

8 Değişik medrese kademelerinde okutulan dersler ve ders kitapları
Medrese derecesi Ders adı Okutulan Kitaplar Yirmili Belâgat Kelâm Fıkıh Mutavvel Hâşiye-i Tecrîd Şerh-i Feraiz Otuzlu Hadis Şerh-i Miftah Tenkih, Tavzih Mesâbih Kırklı Usul-ü Fıkıh Miftahu’l-Ulûm Sadru’ş-Şerîa, Meşârik Tavzih (Teftezânî) Mesâbih (Bagavî) Ellili Hâriç Hidâye Şerh-i Mevakıf Devamı var…

9 Değişik medrese kademelerinde okutulan dersler ve ders kitapları
Medrese derecesi Ders adı Okutulan Kitaplar Ellili Dâhil Fıkıh Usul-ü Fıkıh Hadis Tefsir Hidâye Telvîh Buharî Keşşaf, Beyzâvî Sahn-ı Seman Telvîh, Şerh-i Adûd Altmışlı Kelâm Hidaye, Şerh-i Feraiz Şerh-i Mevâkıf Keşşaf Medreselerde ders geçme sistemi vardı. Bir ders bitmeden sıradaki diğer derse geçilmiyordu.

10 Sanayi devriminden sonra okullar kademelere ayrıldı
Sanayi devriminden sonra okullar kademelere ayrıldı. Her okulun ve her sınıfın ders programları ayrıldı. Her sınıfta değişik bilim dersleri yer aldı. Sınıf geçme sistemi uygulaması başladı.


"Eğitim Bilimine Giriş - II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları