Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Yüksek kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, laik, bilgili, kendini geliştiren, yetkin hekimler yetiştirmek Yüksek kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak Evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği Çalışma grupları Avrupa Kalp Damar Cerrahi Derneği Avrupa Kalp Damar Cerrahi Derneği Çalışma grupları TÜBİTAK Yüksek Öğrenim Kurumu Devlet Planlama Teşkilatı Türk Tabipler Birliği Yerel medya Diğer Kalp Damar Cerrahi Tıp Merkezleri Bölge halkı Hasta ve hasta yakınları Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri

4 Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık

5 Dinamik akademik personel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar I Dinamik akademik personel Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı Hastanenin üniversite yerleşkesinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması Kurum içi dinamik iletişim Düzenli, disiplinli, özverili çalışma Tüm öğretim üyelerinin tam gün çalışması

6 Düzenli eğitim, öğretim faaliyetleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar II Düzenli eğitim, öğretim faaliyetleri Kalp Cerrahisi ve Damar Cerrahisi alanında deneyimli öğretim üyelerinin bulunması Bölgedeki diğer hastaneler tarafından referans merkez olarak kabul edilmek. Bölgedeki diğer hekimlerle iş birliği içerisinde olmak.

7 İntern öğrencilerden faydalanılamayışı,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf Yanlar Yoğun hasta yükü, İntern öğrencilerden faydalanılamayışı, Özellikle sağlık politikaları yüzünden (Özel hastaneler vb kurumların sayısında artış ve özendirme) hasta akışında hafif de olsa kısıtlama Özellikle hastanedeki diğer bölümlerde olduğu gibi hasta kayıt sistemlerindeki yetersizlik yüzünden geniş sayıda hasta bilgisini içeren epidemiyolojik veya kesitsel çalışmaların yapılamaması

8 Saygın bir üniversitenin bünyesinde olmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Fırsatlar Saygın bir üniversitenin bünyesinde olmak Kalp Damar Cerrahisinin gelişen ve gelişmeye açık bir branş olması Diğer klinik branşlar ile ortak vakaların bulunması ve beraber cerrahi uygulanması Fakültedeki diğer bölümler ile iyi iletişim Bölgedeki diğer Kalp Damar Cerrahi Merkezleri ile olumlu ilişkiler Sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Tehditler Sağlık politikalarında belirsizlik Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği ve özellikle yoğun bakım ünitesi yatışlarında belirsiz faturalandırma Yüksek öğrenim kurumu ile ilişkili Akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin sık değişimi. Kadrolu yardımcı personel yetersizliği (Hemşire ve Teknisyen) Hızlı gelişen teknolojiye zamanında sahip olamama

10 A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç Çağdaş, güncel bilgiler doğrultusunda interaktif eğitim sağlamak. Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgi kaynaklarını kullanma becerisini kazandırmak. Araştırmayı seven, problem çözme ve iletişim gücü yetisini kazanan hekimler yetiştirmek.

11 Literatür okuma, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırma.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler 2008–2009 eğitim yılından itibaren ders içeriklerinin elektronik ortama konması. 2008–2009 eğitim yılından itibaren araştırma görevlilerinin çekirdek eğitim planlarının kesintisiz uygulanması. Literatür okuma, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırma. Proje ve bilimsel çalışmaları planlamayı, yürütmeyi ve yazmayı öğretmek. Uzmanlık eğitimi boyunca en az 1 uluslar arası, 3 ulusal düzeyde makale hazırlamak Diğer kliniklerle işbirliğinin ve ortak bilimsel faaliyetlerin artırılması, multidisipliner çalışmaların özendirilmesi.

12 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Araştırma kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak bilimsel araştırma sayısı ve kalitesini artırmak.

13 SCI uzantılı dergilerde yayın sayısını artırmak.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler SCI uzantılı dergilerde yayın sayısını artırmak. Yüksek atıf sayısı alabilecek yayın sayısını artırmak. Asistan tezlerinin proje temelli planlanması ve ARGE faaliyetleri ön planda tutularak sonuçların toplumsal, sosyal ve bilimsel alanda kullanımının olması için yeterli desteği sağlamak. Araştırma kaynaklarının tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını düzenlemek.

14 Araştırma yöntemleri ile ilgili kurslara katılımı sağlamak.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler II Araştırma yöntemleri ile ilgili kurslara katılımı sağlamak. Uzmanlık öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı kurs kongrelere ve ERASMUS vb değişim programlarına aktif katılımını sağlamak. Epidemiyolojik çalışmalar ve takip çalışmaları yapmak için gerekli altyapıyı (Hastaneye başvuran tüm hastaların yeterli kayıt hizmetleri) oluşturmak

15 C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Hastalara en iyi tetkik ve tedavi hizmetinin sunulması

16 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler Sürekli güncellenen bilgiler doğrultusunda tetkik ve tedavi hizmeti vermek Kök hücre, genomik ve proteomik araştırmalarını bizzat kalp damar cerrahi alanında uygulamak ve geniş çaplı klinik araştırmalar neticesinde yeni tedavi olanakları geliştirmek Türkiye genelinde yeni ve özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi neticesinde referans merkez olmak

17 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar D. Yönetim Süreçleri Katılımcı, açık ve adaletli yönetim sisteminin devamını sağlamak. İdari personel ve akademik personelin verimliliğini ve memnuniyetini artırmak.

18 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler Sadece öğrenci eğitimi alanında değil, araştırma görevlisi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarını da içeren geri bildirim anketleri düzenlemek Kronik hastalıklarda rehabilitasyon programlarını artırmak ve hasta eğitimi vermek


"Yüksek kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları