Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MURATLI KAYMAKAMLIĞI HACI RAFET GÜMÜŞ İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MURATLI KAYMAKAMLIĞI HACI RAFET GÜMÜŞ İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. MURATLI KAYMAKAMLIĞI HACI RAFET GÜMÜŞ İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 BÜTÜN İLÇE OKULLARININ AYNI ALANDA TOPLAMAYA YÖNELİK PROJE OKULLAR KAMPÜSÜ ” “

3 PROJENİN ADI OKULLARKAMPÜSÜ

4 Proje Paydaşları Bütün okul müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü Projeyi yönetecek Kurum Kuruluşlar - Sekretarya Hacı Rafet Gümüş İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü İzleme Ve Değerlendirme Muratlı Kaymakamlığı tarafından yapılır. Proje Süresi 30.10.2012 - 15.03.2013

5 KAPSAM Muratlı İlçesindeki Tüm Okullar DAYANAK Eğitim Kampüsleri Yönergesi

6 TANIMLAR A) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumların her birini, B) Kampus: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumlar ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, laboratuar, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı ifade eder.

7 PROJENİN GEREKÇESİ  Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde dağınık olarak sürüp giden okul sistemini toplu okul sistemine dönüştürmek ve bu sayede eğitimi tek elden toplu ve daha iyi bir şekilde idare etmek  Bu sayede öğrencilerin daha sosyal, daha donanımlı ve daha güvenilir ortamda ve birçok açıdan daha olumlu özelliklere sahip okul ortamında gelişimini sağlamaktır.

8 PROJENİN ÖZETİ  Muratlı genelindeki dağınık olarak sürüp giden okul sistemini toplu okul sistemine dönüştürülerek öğrencilerin daha sosyal, daha donanımlı ve daha güvenilir ortamda ve birçok açıdan daha olumlu özelliklere sahip okul ortamında gelişimini sağlamak.

9  Bu projenin içinde birçok aksaklığı, pürüzü kökten giderecek çözüm sunuları var. Okulu, öğrencinin, “okuldan bir an önce gidelim.” demeyeceği sosyal bir yaşam merkezine dönüştürmek. Aynı zamanda bu okulları olağanüstü zamanlarda kullanılabilecek sığınma evleri olarak tasarlamak.

10  Eski usullerle süregelen eğitim durumunu son dönem geliştirilen eğitim felsefelerine göre uyarlamak, ezberci eğitim sisteminden analitik ve sosyal yönü ağır eğitim durumunu oluşturmaya çalışmak. Ancak bu projenin uygulanması belki zaman alabilir ama eğitim sistemi sağlam dayanağa oturtulmuş olacaktır.

11 PROJENİN AMACI  Çağın gereksinimlerine uygun, sosyal tesisleri olan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen, eğitimdeki verimi arttıran eğitim ortamları oluşturmak. Bütün bunlarla birlikte dağınık halde bulunan eğitim kurumlarını bir kampüste toplayarak eğitime harcanan giderleri azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

12 FAALİYETLER GÖREVLER 1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla alakalı bilgilerin alınması 2- Varsa daha önceki yazışmaların incelenmesi. 3- Arsanın mevcut durumunun incelenmesi. 4- Paydaşlarla proje hakkındaki görüşmeler. a) Kadastro Şefliği'nden alanın koordineli çapının alınması b) Belediye Başkanlığı'ndan imar durumu belgesinin alınması c) Tarım İl Müdürlüğünün görüşüne göre "Toprak Koruma Projesi"nin hazırlattırılması. 5-İmar planı yapımına esas teşkil edecek jeolojik-jeofizik etüt raporunun jeoloji mühendislerine hazırlatılarak Çevre VE Şehircilik İl Müdürlüğüne onaya sunulması

13 7- Belediyenin a) Tarım İl Müdürlüğünden b) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden c) Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden d) Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğünden e) Meteoroloji İl Müdürlüğünden f) Sağlık İl Müdürlüğünden görüşlerini alarak ve hazırlanan çevre düzen planı ile birlikte Belediye Meclisine sunulması 8- Projenin gerekli makama teslimi 6- Harita mühendisi ve şehir plancısı tarafından hali hazır haritaların hazırlanması ve 1/25 000 ölçekli çevre düzen planı hükümlerine göre 1/5 000- 1/1 000 ölçekli uygulama planının hazırlanması

14 YAPILACAK İŞ A Ç IKLAMA TAHMİNİ MALİYET Jeolojik-jeofizik et ü t raporunun hazırlanması İmar planı yapımına esas teşkil edecek jeolojik-jeofizik et ü t raporunun jeoloji m ü hendislerine hazırlatılarak.............................. Uygulama planının hazırlanması Harita m ü hendisi ve şehir plancısı tarafından hali hazır haritaların hazırlanması ve 1/25 000 ö l ç ekli ç evre d ü zen planı h ü k ü mlerine g ö re 1/5 000- 1/1 000 ö l ç ekli uygulama planının hazırlanması................................

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Hulusi TATAR Proje Koordinatörü PROJE EKİBİ Mustafa BEKTAŞ Din Kültürü ve AHL Bil. Öğrt. Olcay ÇEŞMEBAŞI Tarih Öğretmeni M. Çağatay ARDIÇ Matematik Öğretmeni Mustafa ŞAHİN T. Dili ve Edebiyatı Öğrt. TESEKKÜRLER


"T.C. MURATLI KAYMAKAMLIĞI HACI RAFET GÜMÜŞ İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları