Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS - LYS. 2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS - LYS. 2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)"— Sunum transkripti:

1 YGS - LYS

2 2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

3 2015ÖSYS 1. BASAMAK YGS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ 2. BASAMAK LYS Matematik- Geometri Sınavı Fen Bilimleri Sınavı T.Dili ve Ed.- Coğ.1 Sınavı Sosyal Bilimler Sınavı Yabancı Dil Sınavı

4 GENEL İ LKELER GENEL İ LKELER Üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla olacaktır. (YGS-LYS) Lise müfredatından sorumlu olunacaktır. Bireysel başarıdan elde edilen diploma notu esastır. YGS’nin toplam puan içindeki a ğ ırlı ğ ı % 40, LYS’nin ise % 60 olacaktır. YGS ve LYS Puanları 100-500 aralı ğ ında hesaplanacaktır.

5 YGS SINAVINA K İ MLER G İ RECEK YGS’ye ister 2 yıllık bir bölüm (Meslek Lisesi ö ğ rencilerin sınavsız geçişle geçti ğ i 2 yıllık bölümler hariç), isterse 4 yıllık bir bölüm isteyen herkes girmek zorundadır. Yetenek sınavlarıyla bir bölüm kazanmak isteyen, polis meslek yüksek okuluna ve astsubaylık meslek yüksek okullarına başvurmak isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar. Açıkö ğ retim bölümlerine (2 veya 4 yıllık) girmek isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar. Uyarı: Meslek Lisesi ö ğ rencileri sınavsız geçişle kendi alanlarındaki 2 yıllık (Önlisans) bölümlere gitmek istiyorlarsa YGS’ye girmek zorunda de ğ ildirler. Sadece YGS başvurusu sırasında yapılan ÖSYS’ye başvuru yapmaları yeterlidir.

6

7 YGS 2015 Geri Sayım YGS 2015 Geri Sayım 142Gün/ 20Saat/ 27Dakika / 28Saniye/%57 15 Mart 2015 – Pazar saat: 10:00 YGS Sınav Başvuru tarihleri hakkında ÖSYM'den şimdilik herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

8  Ortaö ğ retimde okutulan ortak derslerden soru yöneltilecektir.  Sınavda adaylara tek soru kitapçı ğ ı ve tek cevap ka ğ ıdı verilecektir.  YGS’ de toplam soru sayısı 160 olacak, soruların çözümü için 160 dakika süre verilecektir.  Bu sınav sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanacaktır.

9

10 YGS’DEK İ TESTLER VE SORU SAYILARI TESTLERDERSLERSORU SAYISITOPLAM SORU SAYISI TÜRKÇE 40 TEMEL MAT. MATEMATİK 32 40 GEOMETRİ 8 SOSYAL BİL. TARİH 15 40 COĞRAFYA 12 FELSEFE 8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 FEN BİLİMLERİ FİZİK 14 40 KİMYA 13 BİYOLOJİ 13 TOPLAM SORU SAYISI 160

11 YGS PUAN TÜRLER İ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) TÜRKÇET. MAT.SOS. BİL.FEN BİL. YGS-120401030 YGS-220301040 YGS-340203010 YGS-430204010 YGS-537332010 YGS-633371020

12 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M PROGRAMLARINA BAŞVURAB İ LMEK İ Ç İ N EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREK İ R?

13 YÜKSEKÖ Ğ RET İ M PROGRAMININ TÜRÜ İ LG İ L İ PUAN TÜRLER İ PUAN KOŞULU Meslek Yüksekokulu ön lisan programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız Geçişten boş kalan kontenjanlar dahil) İ lgili YGS Puan TüründeEn az 140 puan Açık ö ğ retim ön lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS Puan TüründeEn az 140 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için YGS Puan TüründeEn az 140 puan Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K kontenjanlarını tercih edebilmek için İ lgili YGS/LYS Puan Türünde En az 180 puan Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen programlar dışındaki lisans programlarını tercih edebilmek için İ lgili LYS Puan TüründeEn az 180 puan

14 YGS BARAJ PUNI YGS BARAJ PUNI ÖSYS’de 2 Tür Baraj Puanı vardır: 140 Puan 180 Puan YGS’de 140 Puandan düşük puan almış iseniz: LYS sınavlarına giremeyeceksiniz demektir ve YGS puanlarıyla tercih yapamayaca ğ ınız anlamına gelir. Sadece sınavsız geçiş yapabilirsiniz. YGS puanınız 140 ′ tan yüksek 180 ′ den düşükse, LYS sınavına giremezsiniz. Ancak Meslek Yüksek Okulları (2 Yıllık) ve Açıkö ğ retim Bölümlerini tercih etme hakkınız bulunmaktadır: YGS’de 180 Puandan yüksek puan almış iseniz: LYS sınavlarına girebileceksiniz demektir. Girdi ğ iniz LYS sınavlarından 180 ve üstü puan alırsanız ilgili puan türündeki istedi ğ iniz üniversiteye tercih yapabilirsiniz. YGS'de aldı ğ ınız puan 180 ′ den düşükse: Meslek Yüksek Okulları (2 Yıllık), Açıkö ğ retim ve YGS Puanıyla ö ğ renci alan lisans bölümlerini tercih edebilirsiniz.

15 ÖZEL YETENEK GEREKTiREN PROGRAMLAR ÖZEL YETENEK GEREKTiREN PROGRAMLAR Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan programlara başvurmak için; YGS’ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 140 puan almış olmak gereklidir. Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan yüksekö ğ retim kurumlarından bazıları kendi baraj puanını belirler. Bu kurumlar; belirleyecekleri yöntemle, yerleştirmede kullanacakları puanlara adayların a ğ ırlıklı ortaö ğ retim başarı puanlarını katacaklar; ortaö ğ retimde aynı bölümden mezun olan adayların aynı alanda ö ğ retim yapan bir programa yerleştirilmesi söz konusu oldu ğ unda bu adayları OBP’ndan hesaplanacak ek puan uygulamasından yararlandıracaklardır. Bu ek puanın a ğ ırlı ğ ının ne olaca ğ ına yine yüksekö ğ retim kurumları kendileri karar vereceklerdir.

16 YETENEK SINAVI ve PORTFOLYO İ LE G İ REB İ LECEKLER İ 4YILLIK BÖLÜMLER Çizgi Film( Animasyon) Grafik Grafik Tasarımı Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Görsel İ letişim Tasarımı Foto ğ raf Foto ğ raf ve Video İ letişim ve Tasarım İ letişim Tasarımı Film Tasarımı Film Tasarım ve Yazarlık Film Tasarım ve Yönetmenli ğ i

17 Ekpuanla Yerleşilebilecek Lisans Programları Alanlarından mezun olanlar aşa ğ ıdaki yüksekö ğ retim lisans programına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili OBP’nin 0.12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP’nin 0.06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIK (Yüksekokul) Süre:4 Puan Türü:YGS-4

18 Bilişim Teknolojileri - B İ LG İ SAYAR TEKNOLOJ İ S İ VE B İ L İ Ş İ M S İ STEMLER İ (YO) Süre:4 Puan Türü:YGS1 - İ ŞLETME B İ LG İ YÖNET İ M İ (YO) Süre:4 Puan Türü:YGS6 - YÖNET İ M B İ L İ Ş İ M S İ STEMLER İ (YO) Süre:4 Puan:YGS6 - B İ LG İ SAYAR VE Ö Ğ RET İ M TEKNOLOJ İ LER İ Ö Ğ RETMENL İĞİ Süre:4 Puan Türü:YGS1

19 TEKNOLOJ İ FAKÜLTES İ L İ SANS PROGRAMLARI - Teknoloji Fakültelerinin lisans programları için genel kontenjanın yanında Mesleki ve Teknik Ortaö ğ retim Kurumu (M.T.O.K) kontenjanı vardır. M.T.O.K kontenjanını genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarının di ğ er alanlarında mezun olan adaylar tercihleri arasında gösteremezler.

20 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ BÖLÜMÜ M.T.O.K L İ SANS PROGRAMLARI Bilgisayar Mühendisli ğ i Süre:4 puan türü MF4 Biyomedikal Mühendisli ğ i Süre:4 puan türü MF4 Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i Süre:4 puan türü MF4 Yazılım Mühendisli ğ i Süre:4 puan türü MF4

21 Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olan ö ğ renciler aşa ğ ıdaki önlisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleşebileceklerdir. - Basım ve Yayın Teknolojileri - Bilgi ve Güvenli ğ i Teknolojisi - Bilgi Yönetimi - Bilgisayar Operatörlü ğ ü - Bilgisayar Programcılı ğ ı - Bilgisayar Teknolojisi - Co ğ rafi Bilgi Sistemleri - İ nternet ve A ğ Teknolojileri - Mobil Teknolojileri - Pazarlama

22 ÖZEL YETENEK GEREKTiREN PROGRAMLAR Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan programlara başvurmak için; YGS’ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 140 puan almış olmak gereklidir. Özel yetenek sınavı ile ö ğ renci alan yüksekö ğ retim kurumlarından bazıları kendi baraj puanını belirler. Bu kurumlar; belirleyecekleri yöntemle, yerleştirmede kullanacakları puanlara adayların ortaö ğ retim başarı puanlarını katacaklar; ortaö ğ retimde aynı bölümden mezun olan adayların aynı alanda ö ğ retim yapan bir programa yerleştirilmesi söz konusu oldu ğ unda bu adayları OBP’ndan hesaplanacak ek puan uygulamasından yararlandırılacaktır. Bu ek puanın a ğ ırlı ğ ının ne olaca ğ ına yine yüksekö ğ retim kurumları kendileri karar vereceklerdir.

23

24 Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edebilmek için. İ lgili YGS/LYS Puan Türünde - En az 180 puan almış olmak gereklidir.

25  Ortaö ğ retim 9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan konulardan oluşacaktır.  Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 13-21 Haziran tarihleri arasında iki hafta sonu toplam 5 oturumda yapılacaktır.  Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.  İ lgili barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere girebileceklerdir.  Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap ka ğ ıdı ise ortak olacaktır.

26

27 2014- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2014- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri TARİHSAATSINAV ADI 13.Haziran 2015 10.00 LYS-4: Sosyal Bilimler Sınavı 14.Haziran 2015 10.00 LYS-1: Mat.-Geo. Sınavı 14.00 LYS-5: Y. Dil Sınavı 20.Haziran 2015 10.00 LYS-2: Fen Bilimleri Sınavı 21 haziran 2015 10.00 LYS-3: Edebiyat-Coğ. Sınavı

28 MATEMAT İ K SINAVI (LYS-1) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ MATEMATİK5075 Dakika GEOMETRİ3060 Dakika TOPLAM80135 Dakika

29 FEN B İ L İ MLER İ SINAVI (LYS-2) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ FİZİK304 5 Dakika KİMYA3045 Dakika BİYOLOJİ304 5 Dakika TOPLAM 90 135 Dakika

30 EDEB İ YAT-CO Ğ RAFYA SINAVI (LYS-3) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ TÜRK DİLİ VE ED.5685 Dakika COĞRAFYA-12435 Dakika TOPLAM80120 Dakika

31 SOSYAL B İ L İ MLER SINAVI (LYS-4) DERSLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ TARİH4465 Dakika COĞRAFYA-21420 Dakika FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 32 50 Dakika FELSEFE GRUBU24 PSİKOLOJİ8 SOSYOLOJİ8 MANTIK8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 TOPLAM90135 Dakika

32 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Matematik-Geo. Sınavı LYS-1 Fen Bilimleri Sınavı LYS-2 Matematik-Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları Sağlık Bilimleri Programları Mühendislik ve Teknik Programlar

33 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR MF-1 Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Prog. Aktüerya Bil., Matematik, İstatistik, Finans Matematiği, Mat. Öğret., Uygulamalı Mat., Bilgisayar Bilimleri. MF-2 Fen ağırlıklı Temel Bilim Programları Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Öğret., Biyoloji Öğret. MF-3 Sağlık Bilimleri Programları Tıp, Eczacılık, Diş Hek., Hemşirelik, Veteriner, Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehb., Genetik ve Biyomühendislik, MF-4 Mühendislik ve Teknik Programlar İnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda Müh., Biyomühendislik, Gemi Makineleri İşletme Müh.

34 LYS PUAN TÜRLER İ 1. MF Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-2 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo.Fiz.Kim.Biy. MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395

35 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Matematik-Geo. Sınavı LYS-1 TD ve Edb.-Coğ.1 Sınavı (LYS-3) Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları Hukuk, Uluslar arası İlişkiler gibi Programlar Psikoloji, PDR, Felsefe, Sosyoloji gibi Programlar

36 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR TM-1Matematik ağırlıklı İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz İşlet. Yön., İşletme Enf., Ulus.Tic. ve Lojistik, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Yönetimi, İç Mim. ve Çevre Tasarımı. TM-2 Matematik ile Türkçe-Ed. eşit ağırlıklı Hukuk, Kamu Yön., Ulus.İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği. TM-3Türkçe-Edebiyat ağırlıklı Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Rehberlik ve Psk.Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Arkeoloji, Antropoloji.

37 LYS PUAN TÜRLER İ 2. TM Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-3 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. Mat.Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-11416552510187 TM-214 75228 8 TM-31510 51872510

38 ADAYLAR HANG İ SINAVLARA G İ RECEK? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) TD ve Edb.-Coğ.1 Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) Dil, Tarih Programları Medya ve İletişimle ilgili Programlar

39 PUAN TÜRLER İ NE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSUSEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR TS-1Sosyal Programlar Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo -TV- Sinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr., Basın ve Yayın, Görsel İletişim Tasarımı,Reklamcılık ve Halkla İlişkiler TS-2Dil ve Tarih ağırlıklı Prog.Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih, Türkçe Öğr., Hititoloji

40 LYS PUAN TÜRLER İ 3. TS Grubu Puan Türleri Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-3LYS-4 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1Tar.Coğ-2Fel.Gr TS-11310125158 7 TS-218611525515510

41 SINAVSIZ GEÇ İ Ş  Sınavsız geçiş 2013 yılında ve daha sonraki yıllarda da uygulanacaktır.  Sınavsız geçişi sadece 12. sınıfta de ğ il, mezun olduktan sonra da kullanabiliyorsunuz.  Sınavsız geçişte öncelik daima 12. sınıftadır.  Sınavsız geçişin YGS sınavıyla alakası yoktur. Belirli kurallara göre sınavsız geçişle yerleştirme yapılmaktadır.

42 Meslek Liselilerin Sınavsız Geçiş Öncelikleri 1 Mezuniyet yılı daha büyük adaylara öncelik verirler (Yani eski mezunların şansı düşüyor.). 2 Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3- Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. Not: METEB: Her ilde bir mesleki ve teknik e ğ itim bölgesi bulunmaktadır. Bu nedenle METEB il içi veya il dışı diye bilinir. 4- Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi veya METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5- Yukarıdaki 4 şarta göre eşit olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.

43 OBP, 250-500 aralığında bir değerdir. Yerleştirme puanları hesaplanırken, diploma notu önce 5 ile çarpılacak ve çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Örneğin: 80*5=400, 400*0.12=48 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak de ğ erlendirmeye alınacaktır. Okul puanına TÜBİTAK tan derece almış adayların ek puanları da eklenecektir. YGS ve LYS puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için yerleştirme puanının en büyük değeri: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.

44 EK PUAN EK PUAN 2013 e ğ itim ö ğ retim yılı itibariyle meslek (endüstri ve teknik) ve ö ğ retmen liselerinde okumaya başlayanlar (lise-1) için ek puan (0.06) artık uygulanmayacak. Yani ö ğ retmen lisesi ve meslek lisesi ö ğ rencileri, 2017 yılında mezun oldukları zaman ek puan alamayacak. Fakat 2012-2013 e ğ itim ö ğ retim yılında lise-2, lise-3, lise-4 ′ de okumakta olan ve mezun durumdaki ö ğ renciler için ek puan (0.06) uygulanmaya devam edilecektir (Madde 16 ′ daki geçici 61 madde).

45 YGS, LYS ve OBP puanların en büyük de ğ eri 500 oldu ğ u için, Düz liseli için yerleştirme puanının en büyük de ğ eri: 500 + 60 (0,12 x 500) = 560 olacaktır. Meslek Lisesi ve ö ğ retmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,06 x OBP) olarak hesaplanacaktır. Ek puanın en büyük de ğ eri 500 x 0,06 = 30 olacaktır. Meslek ve ö ğ retmen lisesi ö ğ rencileri için yerleştirme puanın en büyük de ğ eri: 500 + 60 (0,12 x 500) + 30 (0,06 x 500) = 590 olacaktır.

46 Ek puanı alabilmek için - İ lgili YGS/LYS Puan Türünde - En az 180 puan

47 Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adayların kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilme işleminde ek puan uygulanır. Adaylar kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilirken 0,12 katsayısına ek olarak 0,06 katsayısından da yararlanır. Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına (AÖF kontenjansız programları hariç) merkezi sistemle veya özel yetenek sınavıyla yerleştirilen adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınır.

48 ALINACAK TEDB İ RLER  De ğ işik kaynaklardan çok soru çözülerek test tekni ğ i geliştirilmeli  Okul dersleri ile YGS-LYS derslerini ayırt ederek ona göre çalışma planı yapılmalı  Meslek yönelimi önceden tespit edilmeli ve o puan türüne göre derslere a ğ ırlık verilmeli  Okuma hızı artırılmalı, bu amaçla ara sıra kitap okunmalı

49 UNUTMAYIN ! KEND İ N İ İ Y İ TANIYAN KONULARA HAK İ M OLAN B İ LG İ S İ NE GÜVENEN İ ST İ KRARLI VE DÜZENL İ ÇALIŞAN HANG İ S İ STEM OLURSA OLSUN AMACINA MUTLAKA ULAŞACAKTIR!

50 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z… REHBERL İ K SERV İ S İ REHBERLİK VE PSKOLOJİK DANIŞMAN İbrahim ASLAN


"YGS - LYS. 2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELİ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları