Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA OYUN Psk.Dan.Mehmet Turgut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA OYUN Psk.Dan.Mehmet Turgut."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA OYUN Psk.Dan.Mehmet Turgut

2 ‘’Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yolu:Oyun’’
ÇOCUKLARDA OYUN ‘’Çocuğun Dünyasına Girebilmenin En Önemli Yolu:Oyun’’

3

4 Oyuna Dair Birkaç Söz… Küçük çocuğu olan, onun hatırı için onunla çocuklaşsın.(Hadis) Çocuk oyunla büyümelidir ( Eflatun ) Oyun oynamayan bir çocuk, yalnızca çocukluğun eğlencesini kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda tam anlamıyla gelişmiş bir yetişkin de olamaz.(Whitley) Oyun, hayatın özüdür ve bebeğin her şeyi öğrenebileceği tek yoldur.(Tudor-Hart)

5 Oyun Nedir? Belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı yada kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.

6 Oyuna İlişkin Özellikler-1
Oyun çok hareketli, yaratıcı ve esnek bir ortam teşkil eder. Oyun kuralları değişebilir;ancak bunu oyun oynayanların kabul etmesi gereklidir. Oyun günlük işlerin dışında yapılan ve maddi bir sonuç beklenmeden yapılan etkinliklerdir. Oyun, ‘iş’ in karşıtı olarak ifade edilmektedir. Sınırlandırılmış bir zaman ve belli bir mekan içerisinde yapılmaktadır.

7 Oyuna İlişkin Özellikler-2
Oyunda aktif katılım şarttır. Oyunun, oynayanlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Oyun bazı hallerde çok yoğun dikkat gerektirir. Oyun özgür ve rahat bir ortam içerir. Oyun deney ve araştırma içerir. Oyun zihni ve bedeni çalıştırır. Oyun farklı kişilerle (çocuklarla) sosyal kaynaşmayı sağlar. Oyun her zaman kişinin (çocuğun) ilgisini çeken ve beyni uyaran bir araçtır.

8 Oyuna İlişkin Özellikler-3
Oyunda birey mutluluk ve heyecan duyar. Oyun üretimi,yaratıcılığı, özgüveni, empati duygusunu geliştirir. Oyunda birey kurallara uymayı, paylaşmayı, hoşgörüyü, problemlere çözüm getirmeyi, belli bir disiplin içinde düşünmeyi, toplumsal rolleri, araştırmayı, uzlaşmayı, sorumluluk almayı, kendini ifade etmeyi, karar vermeyi ve sonuçlarına katlanmayı öğrenir.

9 Oyun ve Çocuk Oyun çocuğu tanımada en önemli yollardan biridir.Çünkü çocuk oyun içerisinde özgürdür, her türlü yapmacıktan uzaktır, içindeki duygu, düşüncelerini rahatça oyununa yansıtır. Bu yüzden çocuğun nasıl bir ruhsal durumda bulunduğunu, olaylara ne tür tepkiler verdiği oyun içerisindeki davranışları dikkatli bir şekilde gözlemlenerek ortaya çıkarılabilir.

10 Oyun ve Yaratıcılık Oyun, çocuğun yaratıcılığını en özgür şekilde ortaya koyduğu ortamdır.Çocuk oyun sayesinde kendini tanımaya başlar, kendi güçlerini sınayarak bazı alanlarda girişimlerde bulunmaya doğru yol alır.(Haluk Yavuzer)

11 Oyunun Gelişim Alanlarına Etkisi
1.Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri 2.Kişilik Gelişimi Üzerine Etkileri 3.Zihinsel Gelişim Üzerine Etkileri 4.Duygusal Gelişim Üzerine Etkileri 5.Dil Gelişimi Üzerine Etkileri 6.Fiziksel ve Psikomotor(Bedensel) Gelişim Üzerine Etkileri

12 1.Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri
Çocuk oyun ile kazandığı olumlu davranışları pekiştirip, olumsuz davranışları değiştirme olanağı bulmaktadır. Çocuk oyun oynayarak kuralları öğrenir ve ilerde topluma uyumlu bir yetişkin haline gelir. Çocuk oyun oynayarak akranları ile iyi ilişkiler geliştirir ve dünya ile ilgili düşünceler geliştirirler.

13 Çocuk oyun oynayarak kendine uygun olan toplumsal rolleri geliştirir.
Çocuk oyun ile karşısındakine saygı gösterme, yenilgiyi kabul etme, sorumluluk alma gibi sosyal açıdan çok önemli davranışlar geliştirir. Çocuk doğru yanlış, güzel çirkin, iyi kötü, haklı haksız gibi kavramlar ve ahlaki anlayışları oyun sırasında öğrenir, dener ve kendine uygun olanı pekiştirir.

14 2.Kişilik Gelişimi Üzerine Etkileri
Oyun oynayan çocuğun duyguları keskinleşir ve yeteneklerinin farkına varır. Oyun oynayan çocuk dürüstlüğü benimser. Oyun pasif çocuğu aktifleştirip cesaretlendirir. Oyun karar verme, analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirir.

15 Oyun oynayan çocuk kendine güvenme ve başkalarının haklarına saygılı olma konusunda gelişme gösterir. Oyun oynayan çocuğun işbirliği yapma yeteneği oluşur.

16 3.Zihinsel Gelişim Üzerine Etkileri
Oyun çocuğun dünyayı ve çevresini keşfetmesine, gerekli bilgileri edinmesine, merak duygusunu tatmin etmesine olanak sağlar. Oyun yoluyla çocuk mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebep sonuç ilişkileri kurmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi öğrenebilir. Oyun büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, tartma, zaman, mekan, uzaklık, uzay ile ilgili kavramların kazanılmasında etkilidir.

17 Oyun, eşleştirme, sıralama, sınıflama, analiz, sentez, değerlendirme, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişlerini kazandırma ve hızlandırmada etkilidir. Oyun anında çocuk düşünme, algılama, kavrama, mukayese etme, akıl yürütme ve öngörüde bulunma gibi sürekli bir zihinsel faaliyet içerisindedir. Oyun oynayan çocuk plan yapma, taktik geliştirme ve işbirliğine gidip fikir alışverişinde bulunma yeteneklerinde gelişme gösterir.

18 4.Duygusal Gelişim Üzerine Etkileri
Mutluluk, dostluk, sevinç, korku, acı, acıma, kaygı, düşmanlık, kin, nefret, sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık, ölüm gibi pek çok duygusal tepkiyi çocuk oyun yolu ile öğrenmektedir. Oyun çocuğun saldırganlık dürtüsünü ve birikmiş enerjisini boşaltmasını sağlamaktadır Çocuk yaşadığı duygusal sorunu oyunda ortaya koyabilmekte ve bu sorunu çözümleme yoluna gidebilmektedir.

19 Açıklama!!! Çocuk oyun yoluyla, gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir. Çocuklar oyun yoluyla sadece etkilendiği olayları sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda da anlatamadığı kaygılarını dile getirir ve olayı somutlaştırarak kendi istediği bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar. Bu şekilde de kaygılarından kurtulabilirler.

20 Örnek; Eğer çocuk yasak olan bir şeyi yaptığı için annesi tarafından cezalandırılırsa, kızgınlık ve suçluluk duygusunun üstesinden rol oyunlarıyla gelir. Rol oyununda kendisi anne olur ve bebekleri azarlar. Burada artık kendisi(çocuk) suçlu değil, cezalandırıcı konumundadır.

21 Çocuk ailesinde ve çevresinde gördüğü bütün toplumsal rollere yönelik olarak duygusal tepkilerini oyunlarına yansıtmaktadır. Çocuk oyun esnasında son derece özgür ve bağımsız hareket ederek duygularını ortaya koyar ve rahatlar. Oyun yoluyla çocuk kendini ifade etme ve çevresiyle uyumlu ilişkiler kurma gereksinimini giderir.

22 5.Dil Gelişimi Üzerine Etkileri
Çocuk oyun esnasında dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlama, yeni sözcükler kazanma, duygu ve düşüncelerini anlatma, bir problem durumu çözümleyebilme, tahminde bulunma, bilgi aktarma amacıyla kullanır. Konuşma becerisi artar, söz dağarcığı gelişir, rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama alışkanlığı kazanır, soru sormayı, yeni bilgiler edinmeyi, bilgilerini başkalarına açıklama alışkanlığını edinir.

23 Oyun ortamında çocuk, yeni sözcükler öğrenir, daha düzgün ve kurallı cümleler kurmayı öğrenir. Öğrendiği sözcüklerle arkadaşlarına bir şeyler anlatmayı, onları dinleyip anlamayı, bu yolla da dili kullanmayı öğrenir.

24 6.Fiziksel ve Psikomotor(Bedensel) Gelişim Üzerine Etkileri
Oyun çocuğun kas gelişimini hızlandırmaktadır. Koşma, atlama, sıçrama, tırmanma, sürünme gibi fiziki güç gerektiren oyunlar da çocuğun solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

25 Çocukların yürüme, koşma, atlama, tırmanma, kayma, inme, çıkma,fırlatma, yakalama, sıçrama, zıplama, sallanma gibi eylemlerle sürekli hareket halinde olmaları, onların büyük kas gelişimini desteklemekte ve etkilemektedir. Çocukların, el ve parmak kaslarının gelişimi olan küçük kasların gelişimi ise tutma, koparma, kesme, bağlama, çözme, düğümleme, yoğurma, delme, boyama, dikme, örme ve geçirme gibi etkinliklerin oranında artmaktadır.

26 ÇOCUKLARLA EVDE OYNAYABİLECEĞİNİZ BAZI OYUNLAR
Aşçılık oyunu Kutu oyunları Masal anlatma Gazete oluşturma Bloklarla oynama Puzzle yapmak Sinema günü Kitap okuma saati Bilim Dergileri ve Deney Etkinliği


"ÇOCUKLARDA OYUN Psk.Dan.Mehmet Turgut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları