Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 “Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..

3 Oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

4 Haklı olduğun mücadeleden korkma
Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!.. Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın...”

5 İşte bizler Şeyh Edebalı’nın Osman Gazi’ye verdiği bu nasihatları yaşayan ve yaşatan bir nesil yetiştirmek için bu görevlerdeyiz. Özümüzden gelen, kökümüzden gelen hayat nüvelerimiz ve düsturumuz olan Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” manasının derinliğinde kendini bulan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.

6 “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma” düsturunu şiar edinen bir gençlik yetiştirmek için buradayız. “Bizler kutlu bir yolun yolcusu, ölmez bir davanın neferleriyiz. Bizler hayatını insan yetiştirmek üzere feda etmiş birer eğitim gönüllüsüyüz.”

7 “Ulusları kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler
“Ulusları kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” anlayışıyla hareket eden sorumluluk sahibi ve bu sorumluluğu gelecek nesillere aktarmakla görevli vatansever birer neferiz. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” İlkesini evinin duvarına değil, kalbinin başköşesine oturtan doğruluk abidesi fertler yetiştirmek için çalışmak zorundayız.

8 “Bizler zaman bendedir ve mekân bana emanettir” şuurunda bir gençlik yetiştirmek için buradayız.
Bizler sadece yaşadığı yeri değil, tüm insanlığı kucaklayan bir anlayışla; Gel ne olursan ol yine gel. İster putperest ol, ister Mecusi ol yine gel. Bizim yolumuz ümitsizlik yolu değildir, Bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel, diyebilen hoşgörü abidesi Mevlana’nın öğrencileriyiz.

9 Gelin birlik olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Bu dünya kimseye kalmaz. mesajını memleketin bütün evlatlarına ve bütün insanlığa vermek için buradayız.

10 Bütün bu gayretlerin neticesi olarak da memleketin evlatlarının gönül rahatlığıyla dudaklarımızdan şu satırların döküldüğünü görmek için buradayız. Biz gelmedik kavga için, Bizim işimiz sevgi için , Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldik.

11 Sevgi Dostluk Saygı DEĞERLERİMİZ Hoşgörü Yardımlaşma Merhamet Adalet Dürüstlük

12 Mevlana Mesnevisinde “Değer Nedir?” diye sorar ve cevaplar:
“Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek daha değerlidir. En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine şükreden insan daha değerlidir. Bu insan sadece bedenini değil canını da beslemiştir. Önce yok olmuş sonra başak vermiştir.”

13 DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?
Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.

14 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir: İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu? Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?

15 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi? Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi? Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

16 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli? Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi? Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?

17 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Yükselen şiddet eğilimleri,   Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),  Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

18 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
İş ahlâkında düşüş,   Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,   Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.

19 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.

20 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır.

21 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.

22 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışması yapmamız gerektiğine inandık.

23 DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
İyi karakterli bireyler yetiştirmek, Temel değerleri pekiştirmek, Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.

24 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI
Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek. Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

25 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ
EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN, DAHA MUTLU BİREYLER İÇİN, DAHA MUTLU AİLELER İÇİN, DAHA MUTLU BİR BURDUR İÇİN, DAHA MUTLU BİR TÜRKİYE İÇİN, VE NİHAYETİNDE DAHA MUTLU BİR DÜNYA İÇİN DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARI YAŞATMAK ZORUNDAYIZ.

26 ÜLKEMİZDE DEĞERLER EĞİTİMİ

27 18. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KARARLARI
20. “Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi Projesi” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 30. Öğretim programlarında, değerler eğitiminde değer aktarımı yerine ulusal ve evrensel değerler birlikte düşünülerek farkındalık kazandıracak yaklaşımlara öncelik verilmelidir. 31. Değerin bir tercih olduğu ve toplumların benzer tercihlere sahip kişilerden oluştuğu vurgulanarak öğretmenlere değer eğitimi bilinci kazandırılmalıdır. 32. Öğretmen yetiştiren tüm programlara değerler eğitimine yönelik bir ders konulmalı ve sistemdeki öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında değerler eğitimine yer Verilmelidir. 33. Ortak değerlerin vurgulanması ve değer farklılıklarının zenginlik olduğu bilincinin kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

28 34. Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik, STK’larla iş birliği yapılarak alan öğretmenlerinin ortak kullanabileceği program ve materyal geliştirilmelidir. 35. Değerler eğitimine, okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim dâhil olmak üzere eğitim öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içerisinde yer verilmeli ve bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile ve çevre ile iş birliğine gidilmeli, farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araçlarından faydalanılması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 36. Ödüllendirme kriterlerinde, değerler eğitimi açısından örnek davranışlar sergileyen öğrencilere yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 37. Medya ve değerler eğitimi ilişkisi konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik araştırma ve eğitim çalışmalarına önem verilmeli; bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

29 MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
İLK DERS GENELGESİ T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konu : İlk Ders GENELGE(2010/.53) Bunun için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ayrıca bu konuda gönüllü ve istekli okullarımızda öğretim yılı boyunca "Değerler Eğitimi " konusunda zümre öğretmenler kararı ile hazırlayacakları etkinlikleri uygulayabileceklerdir

30 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
Değerler Eğitimi, Yasayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is`in hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır.

31 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı bir eğitimdir. Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca değerler eğitimine yönelik farklı yaş grubundaki öğrenci ve öğretmenler için materyaller geliştirilmiştir.

32 DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
“Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” isimli bu proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır. YDEP, Mart 2000'de 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı.

33 DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?
Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz. Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz. Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır.

34 Değerler Eğitimi İlçe Komisyonlarının Görevleri
1-Değerler eğitiminin amaç ve hedefleri kapsamında, ilçede yürütülecek olan faaliyetleri planlamak,takip ve koordine etmek. 2-Okulların değerler eğitimi yıllık çalışma planlarına olur vermek ve takibini yapmak. 3-Değerler Eğitimi ile ilgili ilçede yapılacak çalışmalara rehberlik etmek,çalışmaları değerlendirmek ve sonuçları İl Yürütme Komisyonuna bildirmek. 4-Okul temsilcilerinin belirlenmesini sağlamak ve en az ayda bir defa okul temsilcileri ile toplantı yapmak. 5-Değerler Eğitimi çalışmalarının ilçede sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,gerekli olacak malzeme, materyal ve diğer kaynakları temin etmek. 6- Değerler Eğitimi ile ilgili ilçede yapılacak etkinlikleri incelemek,uygun olanlarına olur vermek ve izlemek.

35 7-Okullarda yapılan ve farklılık arz eden etkinlik örneklerini ilçe genelinde uygulanmasını sağlamak
8-Her değer dönemi sonunda, öğrencilere o değerin kazandırılmasına yönelik en başarılı çalışma yapan okulları ilan etmek ve ödüllendirmek, bu etkinlikleri il yürütme komisyonuna göndermek. 9-Değerler Eğitimi ile ilgili etkinliklerde öğretmen,öğrenci ve ailelerin etkin ve verimli rol almalarını sağlamak. 10-Değerler Eğitimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla komisyonların kurulmasını sağlamak ve takibini yapmak. 11-İlçelerdeki öğretmen ve idarecileri değerler eğitimi uygulaması konusunda bilgilendirmek, bu kapsamda ailelere verilecek eğitim uygulamalarının planlanması konusunda yardımcı olmak.

36 Değerler Eğitimi Okul Komisyonlarının Görevleri:
1-Okulda yürütülecek “Değerler Eğitimi” çalışmaları ile ilgili olarak öğretmen,öğrenci ve velileri bilgilendirmek. 2-İl Yürütme Komisyonu tarafından gönderilen örnek plan doğrultusunda okul yıllık planını hazırlayıp okul müdürünün ve ilçe mem müdürünün onayından sonra uygulanmasını sağlamak. 3- Okul temsilcini belirlemek ve temsilcinin en az ayda bir defa ilçe toplantısına katılmasını sağlamak. 4-Okul içerisinde ve dışında yapılacak çalışmaları; a)Okulun tamamına yönelik etkinlikler, b)Sınıf içi etkinlikler, c)Ailelere yönelik etkinlikler şeklinde planlamasını yapmak. 5-Değerler eğitiminin amaç ve hedefleri kapsamında okulda yürütülecek olan faaliyetleri planlamak.Değerler okul genelinde tüm sınıflara uygulanacak şekilde bir ayda birden fazla değer işlenecek şekilde planlanır.Planda ayın değerini sunmakla görevlendirilen sınıflar belirtilir.(2.sınıflara iyilik,4.sınıflara paylaşımcı olma gibi.)

37 6-Öğretmenlerden gelen faaliyetlere ilişkin değerlendirme raporlarını incelemek, bir sonraki “değer uygulamaları” için gerekli tedbirleri almak. 7- Okul, öğretmen,ve ailelerin değerler eğitimi kapsamında, etkin ve verimli rol almaları için gerekli çalışmaları yapmak. 8-Değerler Eğitimi ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iletişimi sağlamak. 9- Her değer dönemi sonunda, öğrencilere o değerin kazandırılmasına yönelik en başarılı çalışma yapan öğretmen,öğrenci ve velileri ilan etmek ve ödüllendirmek. 10- Değerler Eğitimi Kapsamında okulda aksayan yönleri tespit ederek, alınabilecek tedbirlere yönelik il/ilçe yürütme komisyonlarına teklifte bulunmak. 11-Konu ile ilgili materyallerin ilgili yerlere dağıtımını sağlamak, gerekli organizasyonları yapmak.

38 Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları:
1-Değerler Eğitimi Okul Komisyonuna başkanlık etmek. 2-Değerler Eğitiminin bu yönerge çerçevesinde okulda etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak, her “değer” başında o “değer” ile ilgili düzenlenecek aile eğitiminde kullanılacak olan dökümanlarını sınıf rehber öğretmenlerine vermek üzere hazırlamak. 3-Okul Komisyonunun çalışmaları hakkında üst makamlara gerektiğinde bilgi vermek. 4-Okulun iç(öğretmen,öğrenci,diğer personel) ve dış(veliler,sivil toplum kuruluşları) öğeleriyle işbirliği içinde çalışmak. 5-Değerler Eğitimi çalışmalarının sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler ile desteklenmesini sağlamak.

39 Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları:
1-Okul komisyonlarınca hazırlanan “OKUL YILLIK ÇALIŞMA PLANI” doğrultusunda okul içi ve okul dışı etkinlikler yapılması için çalışmak. 2-Değerler Eğitimi ile ilgili olarak velilerin bilgilendirilmesi ve yapılacak etkinliklere velilerin katılımını sağlamak. 3-Okul ve sınıf için gerekli malzeme ve materyal teminini sağlamak ve malzemelerin etkinliklerde kullanılmasını sağlamak. 4-Ayın değeri ile ilgili olarak öğrencilerle birlikte sınıf panosunun hazırlanmasını sağlamak. 5-Yapılacak zümre toplantılarında “Okul Değerler Eğitimi” çalışmalarını göz önüne alarak kararlar almak.

40 Ailelerin Görev ve Sorumlulukları:
1-Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri; okullarımızda verilen eğitimin ailede devamlılığı ancak okul ve ailenin işbirliği yapmasıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde mümkündür.İşte bu nedenlerle ailelerin değerler eğitimi çalışmalarına katılmaları ve yapılacak çalışmalara destek vermeleri büyük önem arz etmektedir. 2-Okul ve sınıf etkinliklerine görev almak,etkinliklerde kullanılacak materyal teminine yardımcı olmak. 3- Değerler Eğitimi Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda okulda düzenlenen kermes,piknik,konferans gibi etkinliklere katılmak ve yardımcı olmak.

41 DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİZ?
Program, birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir: (1)     Sınıf İçi Etkinlikler, (2)    Okul İçi Etkinlikler, (3)    Aileye Yönelik Etkinlikler.

42 Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması,
OKUL ETKİNLİKLERİ       Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması, (Okullarda bir pano sadece Değerler Eğitimi için ayrılıp düzenlenmelidir.) Okulun giriş kısmında herkesin görebileceği bir yere 1-2 ebadında “Değerler Ağacı” panosu asılabilir.      Okulda bulunan kulüplere ve ders dışı çalışmalara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

43 OKUL ETKİNLİKLERİ Her değerin başlangıcında görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından bütün okula o değerle ilgili tanıtım sunumu yapılabilir. Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi, Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,  Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

44 Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.
OKUL ETKİNLİKLERİ Öğrencilerin özdeşim kurabilecekleri ve örnek alabilecekleri tanınmış kişilerin okulda konuk edilmesi,   Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.

45 SINIF ETKİNLİKLERİ Bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Ders programlarının içine yedirilmiş bu etkinlikler, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır. Etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş öğretmenleri tarafından uygulanır. Her sınıf bir pano düzenlemelidir.

46 AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

47 AİLE EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ
Ailelere değerler eğitiminin önemi kavratılmalı. İkna çalışmaları yapılmalı. Karakteri sağlam, değerleri özümsemiş bireylerin akademik başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı. Veliye sonuç gösterilmeli,somut örnekler verilmeli. Değerler Eğitim uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir. Tek kanatlı kuş uçamaz.

48 Sınıf içinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanacak etkinlik örnekleri ARGE birimi tarafından okullara gönderilecektir. Okullara gönderilen etkinlikler sadece birer örnektir. Değerler Eğitimi Okul Yürütme Komisyonu bu etkinlikleri geliştirip zenginleştirebilir. Yapılan etkinlikler okullar arasında paylaşılabilir.

49 DEĞERLENDİRME Ayrıca gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle de değerlendirme yapılabilecektir. Okullardan gelecek raporlar ARGE birimi tarafından değerlendirilecektir.

50 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Okulların Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar ve duyuruların yayınlanması, Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık oluşturulması. Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması, Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve çeşitleri(insan, hayvan,tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılması.

51 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
İlkokul ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi” içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi, ARGE birimince hazırlanan veli mektuplarının okullar tarafından velilere ulaştırılması, “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında sergilenmesi, Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)

52 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer düzenlenmesi(sınıflar bazında), Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi, Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması, Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılmas

53 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi (ilkokul ve okulöncesi) Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup yorumlanması.(Kılavuz Kitapçığındaki seviyeye uygun olanlar) Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması(okulöncesi ve ilkokullarda) Sevgi konulu şiir dinletisi veya kısa bir oyun hazırlığı (ortaokul, ortaöğretim öğrencileri)

54 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sevgi konulu çizgi film gösterimi (okulöncesi ve ilkokul) Sevgi konulu film gösterimi (ortaokul ve ortaöğretim ) Değerle ilgili münazara, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin yapılması (ortaokul ve ortaöğretim ) “Sevgi Ağacı”nın sınıflarda oluşturulup sergilenmesi,(anaokulu ve ilkokul)

55 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi, Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.) Huzurevi ziyaretleri.

56 etkinliklere uygun branş derslerinde,
Elimiz Taşın Altında… Değerlerle ilgili etkinlikler; rehberlik ve serbest zaman etkinlik saatlerinde, etkinliklere uygun branş derslerinde, kulüp çalışmalarında ve ders dışı çalışmalarda ilgili öğretmen tarafından yürütülecektir. Bütün branş öğretmenleri ele alınan değere derslerinde muhakkak 3-5 dakika da olsa değinecek, öğrencilerle ilgili sorunlara yaklaşırken de seçilen değeri vurgulayacaktır.

57 "Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse
Michelangelo’nun resim yaptığı , Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespear’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin." Marthin Luther KİNG

58 UNUTULMAMALI Kİ; HİÇBİR ANNE BABA EVLADINA GÜZEL TERBİYEDEN DAHA DEĞERLİ BİR HEDİYE VERMİŞ OLMAZ. HZ.MUHAMMED(SAV)

59 TEŞEKKÜR EDERİZ


"BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları