Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okulumuz bir bağış okuludur. 1977 yılında Servet Akaydın tarafından (emekli sınıf öğretmeni) yaptırılmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okulumuz bir bağış okuludur. 1977 yılında Servet Akaydın tarafından (emekli sınıf öğretmeni) yaptırılmıştır."— Sunum transkripti:

1 Okulumuz bir bağış okuludur. 1977 yılında Servet Akaydın tarafından (emekli sınıf öğretmeni) yaptırılmıştır.

2 Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.02.2008 tarih ve 3767 sayılı yönergesi ile stratejik planlama sürecinin başlamasına müteakip okul müdürümüz Recep KOYUNCU Başkanlığında toplanan öğretmenler kurulumuz, stratejik planlama sürecinde görev dağılımını ve yol haritasını belirledi. Bütün okul çalışanlarının bu sürece katılımı kararlaştırıldı. Stratejik planlamanın ilk aşaması olan durum analizi yapıldı. Okul tarihçesi ve çevre incelemesi ile okul teşkilat şeması okulumuz öğretmenlerinin çalışmaları ile tamamlandı. Paydaşlarımız belirlendi. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okulumuz öğretmenler kurulu veli ve öğrenci temsilcilerinin katılımı ile toplanarak GZTF analizini yaptı. Yapılan anket sonuçlarından ve GZFT (SWOT)’taki zayıf yönlerden okulun fiziki şartlarının süre iyileştirmesi ele alınmıştır.

3 OGYE üyeleri özverili bir şekilde üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespitinde veri ihtiyacı; paydaşlarımızın beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, fizikî ve teknolojik alt yapının incelenmesi, öğrenci ve öğretmen performanslarının ortaya konması, okul gelir ve giderlerinin tespiti ve kurum kültürünün incelenmesiyle belirlenmiştir. SERPİL ÖZYAKAR MÜDÜR YRD SERVET ENGİN GENÇBAY REHBER ÖĞRET GÜL AYŞE YAVUZ SINIF ÖĞRET CEMİLE YILDIZ TÜRKÇE ÖĞRT HÜSEYİN GÜL SINIF ÖĞRET CEYHUN KILIÇ OKUL AİLE BİRLİĞİBŞK MEHMET ÜNLÜ MAHALLE MUHTARI MUKADDER SEVİM MEMUR NURSEL KAYA SINIF ÖĞRET MUSTAFA BEDİR MATEMATİK ÖĞRT ZEHRA ŞAHİN TOPRAK TÜRKÇE ÖĞRT

4 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI Okul Gelişim ve Yönetim Ekibinin Oluşturulması Tarihsel Gelişim, Mevzuat Analizi, Paydaş Analizi Durum Analizi, SWOT Analizi İlke ve değerlerinin belirlenmesi Misyon ve vizyonumuzun belirlemesi Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi Okul Stratejik Planın oluşturulması

5 FAALİYET TÜRÜHİZMET ALANIHİZMET TÜRÜ FAALİYET 1 EĞİTİM HİZMET-1 Rehberlik Hizmetleri Veli, Öğrenci, Öğretmen HİZMET-2 Sosyal EtkinliklerÖğrenci kulüpleri HİZMET -3 Spor EtkinlikleriFutbol, Voleybol, Basketbol FAALİYET 2 ÖĞRETİM HİZMET -1 Müfredatın İşlenmesi Sınıf Müfredatı HİZMET -2 Kurslar Seviye Tespit Sınavları, SBS deneme sınavları Hazırlık kursları HİZMET -3 Proje ÇalışmalarıFen projeleri, Matematik projeler FAALİYET 3 YÖNETİM HİZMET -1 Öğrenci İşleri Kayıt- Nakil işleri, Devam-devamsızlık, Sınıf Geçme HİZMET -2 Personel İşleri Derece terfi, Özlük hakları, Hizmet içi eğitim

6 PAYDAŞLARLiderÇalışanlarMüşteri Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Okul İdaresi√ Öğretmenler√ Veliler√ Öğrenciler√ Okulun Destek Personeli√ Sağlık Kurum ve Kuruluşları√√ İl Milli Eğit.√ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri√ Diğer Okullar√ Valilik√ Kaymakamlık√ Yerel yönetimler (Belediyeler)√ STK(Vakıf, dernek) Medya kuruluşları Diğer Kamu Kurumları√ Mezunlarımız√ Okul aile birliği√√ İl ve İlçe Çapındaki Ders Zümreler√ RAM√

7 Müdür Müdür Yardımcısı Öğrenci İşleri Öğrenci Dav. Değ.Kurulu Öğretmen Özlük İşlemleri Yardımcı Hizmetler Okul Gelişim Yönetim Ekibi Stratejik Planlama Ekibi İyileştirme Ekipleri Ekip Liderleri Öğretmenler Kurulu Zümre Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu Sınıf Öğretmenleri Branş Öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Okul Rehber Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Aile Birliği Okul Demokrasi Meclisi Sınıf Öğrenci Temsilcileri Tüm Öğrenciler

8 DERSLERNORMMEVCUTEKS İ KFAZLA Müdür11-- Müdür Yard.45-1 Okul Öncesi541- Sınıf Ö ğ retmeni29 -- Fen ve Teknoloji66-- Türkçe44-- Matematik44-- İ ngilizce55-- Teknoloji Tasarım22-- Din Kül.ve A.Bil.33-- Sosyal Bilgiler33-- Beden E ğ itimi22-- Müzik11-- Bilgisayar22-- Özel alt44- Rehber Ö ğ retmen514- Hizmetli321- Memur11--

9 SON ÜÇ YILIN Ö Ğ RENC İ SAYILARI 2011–20122012–20132013–2014 SINIFLAREKTEKTEKT ANAOKULU524597494695514798 1. SINIFLAR145125270134118252131112243 2. SINIFLAR124151275142120262123117240 3. SINIFLAR132120252124146270133121254 4. SINIFLAR146115261131110241124132256 5. SINIFLAR137113250131117248141105246 6. SINIFLAR120133253134109243135104239 7. SINIFLAR143113256117127244123100223 8. SINIFLAR 128108236128109237114128242 TOPLAM1127102321501041956199710849682052

10 YERLEŞİM BİNALARIN ALANIBAHÇE ALANITOPLAM ALAN 1000 m² vb 5500 m²6500m² 3.5.8. OKULUN FİZİKÎ İMKÂNLARI Okulumuz kaloriferli olup 2007-2008 eğitim ve öğretim yılından itibaren de yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Bahçemiz demir parmaklıklı taş duvarlarla çevrili olup çevre düzenlemesi yapılmıştır. Arka bahçede bir adet etrafı kapalı basketbol sahası bulunmaktadır.

11 SIRA NOFİZİKİ İMKÂNLAR201120122013 1Derslik ( Projeksiyon ve ses sistemli)61218 2 Fen Laboratuarı ( Özel bir lab yoktur, Toplantı salonuyla ortak kullanılmaktadır.) 111 3Bilgisayar Laboratuarı311 4 Kütüphane ( Özel bir kütüphane yoktur, Teknoloji Tasarım sınıfıyla ortaktır.) 111 5Müdür Odası111 6Müdür Yardımcısı Odası444 7Öğretmenler Odası111 8Rehberlik Servisi111 9Hizmetliler Odası (Merdiven altıdır)111 10Toplantı Salonu (Projeksiyonlu)--- 11Sunum Odası--- 12Memur Odası111 13Resim Odası--- 14Kantin--- 15Müzik odası--- 16 Kapalı spor salonu (Arka bahçede basket sahası, ön bahçede futbol sahası olarak kullanılır.) --- 17Diğer ( Arşiv, test odası, Zümre Odaları, depo)---

12 S.NOARAÇ-GEREÇ SAYISI 2011-20122012-20132013-2014 1 Masaüstü bilgisayar (Laboratuarlar hariç) 10 2 Dizüstü bilgisayar -- 3 Yazıcı 10 4 Fotokopi makinesi 222 5 Projeksiyon cihazı 14 6 Kamera/fotoğraf makinesi 111 7 Ses yayın cihazı 111 8 Bilgisayar Lab’ındaki bilgisayar sayısı 21

13 YILLAR GEL İ RLERG İ DERLER AYN İ NAKT İ GENEL BÜTÇE AYN İ NAKT İ GENEL BÜTÇE 201133,12532,872 201244,169 201330,66526,952

14 5. SWOT ANALİZİ 5.1 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 1-Okulumuzun köklü bir tarihi geçmişe sahip olması. 2-Öğretmenler arasında dayanışma 3-Öğretmenlerimizin alanlarında uzman olmaları; genç, dinamik ve yeniliğe açık olmaları. 4-Boş geçen dersin bulunmaması tüm branşlara branş öğretmenleri tarafından doldurulması 5-Öğrencilerin okula devamının sağlanması. 6-Disiplin olaylarının az olması. 7-Zümre öğretmenleri arasında güçlü bir iletişim ve işbirliğinin olması, zümre kararlarının uygulanması. 8- Öğretmenler kurulunda alınan kararların herkes tarafından benimsenip uygulanabilmesi. 9-Öğretmen ve öğrenciler arasında güçlü bir iletişim bulunması.

15 5.2 ZAYIF YÖNLERİMİZ 1- Okulun ekonomik kaynak yetersizliği çekmesi. 2- Okulun fiziki ortamının yetersiz olması, metrekareye 1.5 öğrenci düşmesi. 3-Okulun teknolojik altyapısının yetersiz olması 4-Okul-veli iş birliğinin istenen düzeyde olmaması. 5-Kantin hizmetlerinin yetersiz olması. 6-Okulumuzun işlek bir cadde üzerinde olmasından dolayı giriş-çıkış güvenliğinin yetersiz olması. 7- Binalarımızın eski ve taş duvarlı olması nedeniyle ortak kullanım alanlarının temizliğinin yeterli olmaması. 8- İl bazında yapılan başarı değerlendirme sınavlarında sayısal derslerde öğrenci başarılarının düşük olması 9-Yeterli dersliğimizin bulunmaması

16 FIRSATLARIMIZ 1-Okulumuzun merkezi bir yerde olması. 2-Mezunlarımız çokluğu ve mezunlarımız arasında siyaset, bilim, sanat, spor vb. alanlarda başarılı ve ünlü kişilerin olması. 3- Ulaşımın kolaylığı. 4- Velilerin sosyo-ekonomik durumlarının normal olması. TEHDİTLERİMİZ 1-Okul çevresinde gürültü kirliliğinin fazla olması. 2-Çevre güvenliğinin yeterli olmaması. 3-Okulun çevresinde cafe tarzı ortamların olması. 4- Medyanın bir takım programlarının öğrenci davranışlarını olumsuz yönde etkilemesi.

17 GELECEĞE BAKIŞ MİSYONUMUZ Öğrencilerin,ilgi ve yeteneklerine göre bir üst programa hazırlamak için, Kendine güvenen,katılımcı,araştırmacı kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek için, Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, Üreten,çalışmalarını projelendiren, Liderlik özelliklerinin yanı sıra iş birliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır. VİZYONUMUZ Yeniliklere açık Öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden Olaylara geniş bir açıdan bakabilen, Dinamik özgüveni ve sorumluluğun bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.

18 STRATEJİK AMAÇ : OKUL FİZİKİ VE TEKNOLOJİK İMKANLARININ ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK HEDEF 1 Okulumuzun var olan eğitim- öğretim ortamlarını yeniden tasarlanması amacıyla okulun fiziki imkanlarını geliştirmek FAALİYETLER 1.Okulumuz öğretmenler odası yenilenmesi. 2.Okulumuz öğrenci tuvaletleri yenilenmesi 3.Okulumuzda bulunan kamera sayısı 3’den 7’ye çıkarılarak mevcut kamera sistemi geliştirilmesi. 4.Okulumuzun bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlar imkanlar dahilinde yükseltilecektir. 5.Her yıl bilgisayarların modernizasyonunun yapılması 6.Okulumuz derslikleri yenilenmesi 7.Her yıl rutin olarak, okul sıra, masa, dolap ve panolarının onarımı yapılacak ve okul sıra, masa, dolap ve panoları değişmesi gereken bölümlere temini sağlanması. 8.Okul bahçe demirlerinin onarılması 9.Okul kantini faaliyete geçmesi 10.Her yıl rutin olarak yangın tüplerinin bakımı ve değişimi yapılması

19 PERFORMANS GÖSTERGELERİ -Eğitim öğretime hazır hale getirilen derslik sayısı -Mevcut sisteme eklenen kamera sayısı -Temin edinilen veya yenilenen malzemelerin sayısı -Bakımı ve değişimi yapılan yangın tüplerinin sayısı -Faaliyete geçen okul kantini -Öğretmen – öğrenci memnuniyet oranının artması -Fiziki mekanların yeterli hale gelmesi -Bakımı yapılan bilgisayar sayısı -Bilgisayarların periyodik bakımı sonrasında arızalanan bilgisayar sayısındaki düşüş miktarı

20 HEDEF 2 Eğitim öğretim sürecinde, teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulmasını sağlamak FAALİYETLER 1. Okul dersliklerinde projeksiyon sayısı kaynaklar kullanılarak arttırılacak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6 dersliğe 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 6 dersliğe 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 6 dersliğe 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 6 dersliğe projeksiyon cihazı kazandırarak 2014 yılı sonunda tüm sınıflarımızın projeksiyon cihazı ile donatılması 2. Öğretmen ve öğrencilerden bilgi-iletişi teknolojileri araçlarını kullanabilenlerin sayısını 2013/2014 eğitim öğretim yılına kadar %80’e yükseltilmesi 3. Okul web sitesinin sürekli güncel kalması sağlanacak PERFORMANS GÖSTERGELERİ -Bilgi-iletişim teknolojileri araçlarını kullanabilenlerin sayısı -Okulun fiziki imkanlarından memnun olan veli sayısı ve oranı -Öğretmen-öğrenci memnuniyet oranı -Teknolojik yönden donatılan sınıf ve atölyelerin sayısı -Üretime katılan öğrenci sayısı -Web sayfası aktif kullanımı

21 HEDEF 3 Her yıl okulun boyanması ve okul bahçesini güzelleştirmek FAALİYETLER 1.Her yıl okul bahçesi ve çevresine ağaç dikilmesi 2.Her yıl okulun sınıflarının ve koridorlarının boyanması PERFORMANS GÖSTERGELERİ -Okul bahçesindeki peyzaj çalışmaları -Okul sınıflarının ve koridorlarının boyanması HEDEF 4 Okulda daha hijyenik bir ortam oluşturması FAALİYETLER 1.Temizlik malzeme ihtiyacını karşılaması 2.Periyodik olarak genel temizlik işlerinin yapılması 3.Okulda hijyenin sağlanması amaçlı bilgilendirici seminerlerin rehberlik derslerinde düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ - Geçmiş yıllara oranla okul içi ve okul dışı temizliği - Karşılanan temizlik malzemesi miktarı - Yapılan memnuniyet ve problem tarama anketleri sonuçları

22 BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFLARI YIL SONU RAPORU ÖĞRETİM YILI:2010-2011ÖĞRETMEN SAYISI:79 İLİ:KAYSERİBİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ VAR MI?:Var İLÇESİ:KOCASİNANBİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENİ SAYISI:1 OKULUN ADI:SERVEK AKAYDIN İ.Ö.OBİLGİSAYAR USTA ÖĞRETİCİ SAYISI: WEB ADRESİ:Servetakaydin.meb.k12.tr BİLGİSAYAR KURSU ALAN ÖĞRETMEN SAYISI (EN AZ 75 SAAT):15 E-MAİL ADRESİ:318374@meb.k12.tr İNTEL GELECEK İÇİİN EĞİTİM KURSU KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFON/ FAKS:3522341975OKULDAKİ BDE UYGULAMALARI DURUMU: BT SINIFI KURULUM KAYNAĞI:Dünya Bankası BUGÜNE KADAR BT SINIFINDA KURS VERİLEN ÖĞRETMEN SAYISI:20-25 BT SINIFI KURULUM YILI:1998BT SINIFI GÜNLÜK KULLANIM SAATİ:6-8 KURULUM KAYNAĞI SERVER SAYISI ÖĞRENCİ PC SAYISI SCANNER PRİNTER PROJEKSİYON CD ROM DVD WRİTER HUB 24 PORT SWITCH MODEM SPEAKER WEB CAM MİC.KULAKLIK TEPEGÖZ ASETATI DERS YAZILIMI VAR OLAN İŞ. SİS. MS OFFICE YAZILIM VERİ TABANI YAZILI BT SINIFI 1Dünya Bankası120 1211 1 1 BT SINIFI 2Dünya Bankası120 121 1 1 BT SINIFI 3Dünya Bankası120 121 1 1 İHTİYAÇ21 ARIZALI21 BT DIŞI BT SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMALAR(Yapılan Çalışmalar) 1- Bilişim Teknoloji Laborutuarlarının donanım eksiklikleri imkanlar ölçüsünde giderilmeye çalışıldı. 2- Bilişim Teknolojisindeki bilgisayarlara Windows 98 işletim sistemi, Office XP, Logo 10 parmak kuruldu. 3- Bilişim Teknolojisindeki bilgisayarlara Dyned ingilizce programı kuruldu. 4- Bilişim Teknolojisindeki bilgisayarlardaki İnternet Explorer'ların updateleri yapıldı. 6- Okulumuzun web sayfası güncellendi, öğrencilerin çalışmaları siteye aktarıldı.

23 SERVET AKAYDIN İLKOKULU VE ORTAOKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR LABORATUARI KONFİGÜRASYONU NOİŞLEMCİRAMHARDİSKETHERNETFLOPPYCD-ROMFAREKLAVYEHOPARLÖRSES KARTIİNTERNET T1PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T2PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T3PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T4PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T5PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T6PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBAcerLan ALN-328 10/100++++- Var T7PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T8PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T9PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Yamaha DS-XG PCI Audio CODEC Var T10PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T11PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T12PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T13PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T14PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBAcerLan ALN-328 10/100++++-Var T15PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T16PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T17PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T18PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T19PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T20PII MMX 400 MHZ64 MB6.4 GBRealtek 8139++++-Yok TANAINTEL CORE2 DUO2 GB300 GBAccton EN 1207D Series+++++Sound MAXVar

24 SERVET AKAYDIN İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR LABORATUARI KONFİGÜRASYONU NOİŞLEMCİRAMHARDİSKETHERNETFLOPPYCD-ROMFAREKLAVYEHOPARLÖRSES KARTIİNTERNET T1PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T2PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T3PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T4PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T5PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T6PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GB AcerLan ALN-328 10/100++++- Var T7PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T8PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Var T9PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++- Yamaha DS-XG PCI Audio CODEC Var T10PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T11PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T12PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T13PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T14PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GB AcerLan ALN-328 10/100++++-Var T15PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T16PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T17PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T18PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T19PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBPro 120 100/10 Mbps++++-Var T20PII MMX 400 MHZ128 MB6.4 GBRealtek 8139++++-Yok TANAINTEL CORE2 DUO2 GB300 GBAccton EN 1207D Series+++++Sound MAXVar

25 Okulumuzda Ö ğ renci-Veli-Ö ğ retmen memnuniyet anketleri uygulanmakta ve iyileştirmeye ihtiyacı olan alanlar belirlenip bu konularda çalışmalar yapılmaktadır. OKUL ÇALIŞANLARI MENUN İ YET ANKET İ

26 Okulumuzda Ö ğ renci-Veli-Ö ğ retmen memnuniyet anketleri uygulanmakta ve iyileştirmeye ihtiyacı olan alanlar belirlenip bu konularda çalışmalar yapılmaktadır. Ö Ğ RENC İ MEMNUN İ YET ANKET İ

27 Okulumuzda Ö ğ renci-Veli-Ö ğ retmen memnuniyet anketleri uygulanmakta ve iyileştirmeye ihtiyacı olan alanlar belirlenip bu konularda çalışmalar yapılmaktadır. VEL İ MEMNUN İ YET ANKET İ

28

29 4+4+4 E ğ itim sistemine geçilmesinde dolayı mevcut öğretmenler odası sınıf yapılmış önceden çay ocağı olarak kullanılan yer öğretmenler odası olmuştur. Öğretmenler odasının fiziki şartları iyileştirilmeye ihtiyaç duymakla birlikte maddi durum içerisinde kaynak aranmaktadır. FİZİKİ İHTİYAÇLAR 1.Masa 2.Sandalye 3.Bilgisayar 4.Yazıcı 5.Öğretmen Dolapları kısacası bir öğretmenler odası da olması gereken her şeye ihtiyaç var

30

31

32

33

34 Okulumuz idari birimlerinde kullanılan malzemeler yeterli değildir.

35

36

37

38


"Okulumuz bir bağış okuludur. 1977 yılında Servet Akaydın tarafından (emekli sınıf öğretmeni) yaptırılmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları