Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA."— Sunum transkripti:

1 1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA

2 1.1. Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler Yiyecek kapları: Toprak-seramik-metal-cam Yiyecek kapları: Toprak-seramik-metal-cam Demir-bakır-kalaydan yapılan malzemeler Demir-bakır-kalaydan yapılan malzemeler Savunma saldırı araçları: Balta, ok, yay,... Savunma saldırı araçları: Balta, ok, yay,... Giyecek ihtiyacı: Kürklerin işlenmesi Giyecek ihtiyacı: Kürklerin işlenmesi Kozmetik üretimi: Rimel-parfüm-sabun- Kozmetik üretimi: Rimel-parfüm-sabun- Tuz Tuz Tedavi amaçlı bitki kullanımı: Nane limon,... Tedavi amaçlı bitki kullanımı: Nane limon,... Yiyeceklerin saklanması: Kurutma-turşu-kükürt, reçel, pekmez, yoğurt… Yiyeceklerin saklanması: Kurutma-turşu-kükürt, reçel, pekmez, yoğurt… Giysilerin boyanması: Boya, kök boya Giysilerin boyanması: Boya, kök boya Cam, kağıt, cila, sır, alkol, mürekkep, tuz Cam, kağıt, cila, sır, alkol, mürekkep, tuz

3 SİMYADAN KİMYAYA GEÇENLER Sülfürik asit (zaç yağı), Nitrik asit (kezzap), Hidroklorik asit (tuz ruhu)

4 Eski çağlarda insanlar, sınama yanılma yolu ile doğada bulunan bir kısım maddelerin faydalarını keşfetmişlerdir. Bu maddelere örnek olarak ; - Yemek tuzu (NaCl) - Göz taşı (CuSO 4 ) - Şap (KAl(SO 4 ) 2.12H 2 O) - Kükürt (S) - Kıbrıs Taşı (FeSO 4 ) - Malahit - Kil Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler

5 Simyanın Kısa Tarihçesi Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat'ı bünyesinde barındırırdı. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur.

6 Mısır ve Çin'de Bilimsel Çalışmalar

7 Yunan ve Roma Tıp Aletleri

8 Simya Değersiz maddeleri altına çevirme, Değersiz maddeleri altına çevirme, Bütün hastalıkları iyileştirme Bütün hastalıkları iyileştirme Hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına SİMYA denir. Bu işle uğraşanlara SİMYACI denir. Hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına SİMYA denir. Bu işle uğraşanlara SİMYACI denir.

9 Bakır ve Altın

10 Felsefe taşı Hem değersiz madenleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksiri elde etmek için kullanılacak efsanevi taş Hem değersiz madenleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksiri elde etmek için kullanılacak efsanevi taş Dokunduğu her nesneyi altına dönüştüreceğine inanılan taş Dokunduğu her nesneyi altına dönüştüreceğine inanılan taş

11 Lokman Hekim Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir.

12 Simya, bir bilim dalı değildir. Çünkü; Çünkü; 1. Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar. 2. Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz. 3. Sistematik bilgiler içermez. 4. Bilgi birikimi oluşmamıştır. 5. Ölçmeye dayalı değildir.

13 Simyadan kimyaya geçen teknikler Damıtma Damıtma Süzme Süzme Kristallendirme Kristallendirme Pıhtılaştırma Pıhtılaştırma Buharlaştırma Buharlaştırma Özütleme Özütleme Mayalama Mayalama

14 Simyadan günümüze aktarılan bulgular Barut Barut Madenlerin işlenmesi Madenlerin işlenmesi Metaller üzerinde çalışmalar Metaller üzerinde çalışmalar Mürekkep Mürekkep Kozmetik Kozmetik Boya üretimi Boya üretimi Derinin boyatılması Derinin boyatılması Seramik, cam Seramik, cam Esans üretimi Esans üretimi Kağıt Kağıt Cam Cam

15 Simyacıların eski dönemlerde kullandığı bazı yöntemler ve aletler YöntemAlet Damıtmaİmbik SüblimleşmeSaklama kabı KavurmaFırın Mayalanma Katılaşma Kristallenme

16 1.3. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi ARİSTO'ya göre elementler

17 Tarihte elementler 4 element 5 Element (Çin) Chi

18 Element Kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere element denir. (Eski tanım. Zor ayrılanları içermez.) Kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere element denir. (Eski tanım. Zor ayrılanları içermez.) Kimyasal yolla kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere element denir. Kimyasal yolla kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere element denir. Örnek: H, O, N, S, Au, Ag, Fe, Pt, … Örnek: H, O, N, S, Au, Ag, Fe, Pt, …

19 Radyoaktif Bölünme Radyoaktif maddelerin keşfedilmesiyle bu tanım sakıncalı hale gelmiştir. Çünkü radyoaktif parçalanma sonucu atom parçalanarak daha basit elementlere dönüşebilir.

20 Simya'da elementler ve Sembolleri

21 Bazı elementler ve simgelerinin değişimi

22 Element Atomlardaki proton sayısı elementlerin kimlik özelliklerini oluşturur. Atomlardaki proton sayısı elementlerin kimlik özelliklerini oluşturur. Hidrojen atomlarının tümünde 1 proton vardır. Hidrojen atomlarının tümünde 1 proton vardır. Oksijen atomlarının tümünde 8 proton vardır. Oksijen atomlarının tümünde 8 proton vardır. Klor atomlarının tümünde 17 proton vardır. Klor atomlarının tümünde 17 proton vardır.

23 Elementler

24 Bilimsel çalışmaların başlangıcı Elementlerin saf olarak elde edilmesi Elementlerin saf olarak elde edilmesi Elementlerin birbirleriyle etkileşimleri üzerine çalışmalar Elementlerin birbirleriyle etkileşimleri üzerine çalışmalar Hollandalı kimyacı Van Helmont (1577-1644) deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır. Hollandalı kimyacı Van Helmont (1577-1644) deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır.

25 Soru: Günümüz bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi elementtir? a.Su b.Hava c.Toprak d.Ateş e.Oksijen

26 değildir Aşağıdakilerden hangisi element değildir? (Günümüz bilgilerine göre) a.Altın b.Kükürt c.Bakır d.Civa e.Kıbrıs Taşı (FeSO 4 )

27 Soru Filozof taşı kuramı; I. Soy olmayan metaller altına dönüşürler. II. Filozof taşı, altın ve gümüşün tüm özelliklerini taşımalıdır. III. Ruhun arınması filozof taşı ile sağlanır. Yukarıdaki görüşlerden hangilerini içerir? a) Yalnız Ib) Yalnız IIc) Yalnız III d) I ve IIIe) I, II ve III

28 Soru: Aşağıdakilerden hangisi elementtir? a.Tuz b.Çelik c.Altın d.Tuz ruhu e.Cam

29 İbni Sina (980-1037) Batıda, Avicenna adıyla bilinir.Batıda, Avicenna adıyla bilinir. Astroloji ve simyaya itibar etmemiştir. Astroloji ve simyaya itibar etmemiştir. İbn-i Sinâ’ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolayısıyla daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi mümkün değildir.İbn-i Sinâ’ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolayısıyla daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi mümkün değildir. Doğa olaylarının açıklanmasında doğaüstü ve maddesel olmayan güçlerin etkisinin kabulünün gerekmediğini söylemiştir.Doğa olaylarının açıklanmasında doğaüstü ve maddesel olmayan güçlerin etkisinin kabulünün gerekmediğini söylemiştir. Yazdığı kitaplar 1700'lü yıllara kadar tıp ve ilaç kitabı olarak okutulmuştur.Yazdığı kitaplar 1700'lü yıllara kadar tıp ve ilaç kitabı olarak okutulmuştur. Yaptığı çalışmalar gözlem ve deneye dayanır.Yaptığı çalışmalar gözlem ve deneye dayanır.

30 Ebu Musa Câbir bin Hayyan (721- 815) Harran Üniversitesi rektörü Harran Üniversitesi rektörü Atomun parçalayacağını görmüş büyük bir bilim adamıdır. Atomun parçalayacağını görmüş büyük bir bilim adamıdır. İnbik geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. İnbik geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir. Eserlerinden 12. yüzyılında Latinceye çevrilmiş olan Kitab al-Kimya adlı eseri, Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni olmuştur. Eserlerinden 12. yüzyılında Latinceye çevrilmiş olan Kitab al-Kimya adlı eseri, Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni olmuştur. İnbik

31 Örnek: Simya ile uğraşanlar, I. Az değerli metalleri altın gibi kıymetli metallere dönüştürmek. II. Ölümsüzlük iksirini keşfetmek. III. Atomun iç yapısı hakkında sistematik deneyler yaparak bilgi edinmek. hedeflerinden hangilerine ulaşmak için çalışmışlardır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Cevap: C

32 Örnek: yanlış Simya ile uğraşanların tarih boyunca yaptıkları çalışmalar ile ilgili aşağıda ki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Çalışmalarını deneme yanılma metodu ile yapmışlardır. B) Sistematik bir çalışma gerçekleştirerek keşifler yapmamışlardır. C) Çoğunlukla nitel çalışmalar yapmışlardır. D) Çalışmalarını özellikle sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleştirmişlerdir. E) Bazı hastalıkları hazırladıkları karışımlarla iyileştirmeyi başarmışlardır. Cevap: D

33 Örnek: I. Damıtma II. Kavurma III. Mayalama Yukarıda verilen laboratuvarda kullanılan yöntemlerden hangileri simyanın kimyaya mirasıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII D) I ve III E) I, II ve III CEVAP:E

34 Örnek: Aşağıdakilerden hangisi simyagerlerin kimya endüstrisine yaptıkları katkılardan biri değildir? A)Barutun keşfi B)Esans üretimi C)Boya üretimi D)Seramik ve cam üretimi E)Yapay ipek üretimi CEVAP:E

35 Soru Günümüz bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi atomun kimliğini belirler? a) proton b) elektron c) nötron d) elektron+nötron e) proton+nötron

36 Simya ve Kimya (ÖDEV) Ortak Faklı Kimya Farklı Simya


"1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları