Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş ve Meslek Ahlakı Din ve Laiklik 1Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş ve Meslek Ahlakı Din ve Laiklik 1Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER."— Sunum transkripti:

1 İş ve Meslek Ahlakı Din ve Laiklik 1Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER

2 İŞ VE MESLEK AHLAKI Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER2

3 Çalışma ve Meslek Ahlakı İlkeleri Dürüst çalışmak ibadettir Kul Hakkı yemek büyük günahtır. Başkalarının emeğine saygı duymak gerekir. İnsan sevgisi, saygı ve hoşgörü Doğruluk ve Güvenilirlik Çevre Bilinci ve Duyarlılık Sorumluluk Bilinci Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER3

4 Çalışma ve Meslek Ahlakı İlkeleri Sorumluluk Bilinci Görev ve Hizmetlerin gereğini yapmak Verimli ve üretici olmak Kusursuz Ürün ve Hizmet üretimi Hizmette insanlara eşit davranmak Mesleki dayanışma ve işbirliği Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER4

5 Dürüst Çalışmak İbadettir. İslam dininde dürüst çalışmak ibadet olarak kabul edilmiştir. Çaba sarf etmeden varılan sonuçlar devamlı değildir. Hiç ölmeyecekmişsin gibi DÜNYA için, yarın ölecekmişsin gibi AHİRET için çalışınız. (Hadis) İki günü eşit olan zarardadır. (Hadis) Peygamberimize Allah’tan gelen ilk emir OKU olmuştur. Bu emir sadece peygamberimize değil, peygamberimiz aracılığı ile tüm insanlaradır. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER5

6 Dürüst Çalışmak İbadettir. Çalışmak insana mutluluk getirir. Çalışanın ruh ve beden sağlığı yerinde olur. Ruh ve beden sağlığı yerinde olan insan daha çok çalışır ve verimli olur. Kendisine ve ve topluma daha faydalı olur. Günümüzde gelişmiş ülkeler bu duruma çok çalışmaları sonucunda gelmişlerdir. Dinimiz iş ve meslek sahibi olup ailesinin rızkı için çalışmayı kutsal sayarak çalışan kişinin ibadet sevabı kazanacağını belirtmiştir. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER6

7 Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır. Bugün “İnsan Hakları” kavramı altında ifade edilen hak ve hürriyetlerin islam kültüründeki karşılığı “Kul Hakkı” dır. Allah’ın yarattığı tüm canlıların hukuku “Kul Hakkı” kavramının içerisindedir. Allah’ın diğer günahları affettiği halde kul hakkını affetmediğini bilmeliyiz. Kul Hakkı ihlaline sebep olan bazı davranışlar; İnsanları aldatmak, işn gereğini yapmamak, insanlara eziyet etmek, borcunu zamanında ödememek, görevini kötüye kullanmak v.b…. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER7

8 Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır. İslam’ın kul hakkı ile ilgili koyduğu temel ilkelerden biri de, “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkası için istemek; kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi de başkası için istememektir.’ Müslüman- elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir. (Hadis) Kim iyi bir iş yaparsa kendi yararınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Rabb’in kulları asla zulmedici değildir. (Hadis) Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER8

9 Başkalarının Emeğine Saygı Duymak Emeğe saygı temel insan haklarındandır. Kişilerin bilgi birikimlerine, çalışmaları sonucunda ortaya çıkardıkları işlere, emeğe saygı duyulması gerekir. Yapılan işin karşılığı ücret ile olabileceği gibi, güzel bir sözle de olabilir. Çalışması sonucu güzel bir söz duymak kişiyi onurlandırır. Çalışanın alın teri kurumadan hakkını verin (Hadis) Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını ve ücretlerinin eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin. (Kuran-ı Kerim) Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER9

10 İnsan Sevgisi, Saygı ve Hoşgörü Sevgi, Allahın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Her insan hayatı boyunca çok sevdiği, güvendiği, yakın hissettiği kişilerle birlikte olmak ister. Musafaha edin ki, kalplerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin. (Hadis) İslam dinine göre insan ilişkilerinde samimiyet, güvenilirlik, nezaket, sevgi ve saygı esastır. Bizler başkalarının düşüncelerine, inançlarına saygılı olmalıyız. Herkese karşı sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalıyız. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER10

11 Doğruluk ve Güvenilirlik Doğru ve Güvenilir olmak güzel ahlakın bir özelliğidir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür, insan doğrulukla hareket ede ede Allah katında doğrulardan yazılır. (Hadis) Ekonomik ve toplumsal hayatın verimliliği, insanların birbirine olan güvenine bağlıdır. Müslüman’ın sözü ve özü doğru olduğu gibi, işi de doğru olmalıdır. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER11

12 Çevre Bilinci ve Duyarlılık Çevrecilik, çevre kirliliğine yol açan sebepleri ortadan kaldırmayı veya doğal hayatı korumaya yönelik faaliyetlerdir. İnsanlar elleriyle işledikleri yüzünden, karada ve denizde denge bozulur; Allah da belki geri dönerler diye yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırır. (Kuran-ı Kerim) Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER12

13 Sorumluluk Bilinci Büt5ün insanlar üstlendikleri görevlerden sorumludurlar. Yapmakta olduğun şeylerden mutlaka sorguya çekileceksin (Ayet) Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı yönettiklerinden; erkek, eşi ve çocuklarından; kadın, eşinin evinden; işçi işverenin kendisine emanet ettiği malın yönetiminden sorumludur. (Hz. Muhammed) Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER13

14 Görev ve Hizmetlerin Gereğini Yapmak Görev ve sorumluluk beraberce ele alınan iki kavramdır. Bir kişiye herhangi bir görev verilmişse ona sorumluluk da yüklenmiş demektir. Bir işçi ve sanatkarın görevi, verilen işi en güzel şekilde yapmaktır. Böylece hem kendine helal kazanç sağlamış hem de ülkenin kalkınmasına hizmet etmiş olur. Görev bilincine sahip olan kişilerden oluşan bir toplum her bakımdan kendine yeterli olur. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER14

15 Verimli ve Üretici Olmak Verimli olmak genellikle bir iş, bir eser ortaya koymak, iyileştirmek ve güzelleştirmek anlamına gelir. Verimli olmak; zamanı, malzemeyi ve aracı yerli yerinde ve yeteri kadar kullanmaktır. Zaman israfı ve enerji kaybına sebep olan çalışma verimi düşürür. Üretici olmak ise; bir eseri veya işi tamamlayıp bir ürün meydana getirmektir. Yapıcı ve üretici olan insanların oluşturduğu toplum, maddi ve manevi yönden huzurlu ve mutlu olur. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER15

16 Kusursuz Ürün ve Hizmet Üretimi Bir ülkede toplumsal birliktelik ve düzenin korunabilmesinde kusursuz ürün ve hizmet üretiminin büyük katkısı vardır. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Sattığı kusurlu malı daha sonra “Satılan mal değiştirilmez.” deyip değiştirmek istemeyen mağaza sahibinin bu davranışı doğru değildir. Allah Teala sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu sağlam ve güzel yapmanızı sever. (Hz.Muhammed) Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER16

17 Hizmette İnsanlara eşit davranmak Toplumda birlik ve beraberliğin, huzur ve mutluluğun sağlanması herkese eşit davranmakla mümkündür. Çalışma hayatında karşılıklı sevgi, saygı ve adalet prensiplerine uygun olarak hareket edilmelidir. İslam dini, çalıştırdığı kişileri ezen, onların hak ve hukukunu ihmal eden bir işvereni onaylamadığı gibi; yaptığı işin gereklerinin yerine getirmeyen çalışanı da uygun bulmaz. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER17

18 Mesleki Dayanışma ve İşbirliği Mesleki dayanışma maddi ve manevi bir güç kaynağıdır. Mesleki alanda duyulan ihtiyacların giderilmesi için yardımlaşma şarttır. Aynı mesleği icra eden kişiler birbirlerine yardım ederler. Bir işyerinde verimli bir çalışma yapılabilmesi için iş bölümü mutlaka olmalıdır. Hiç kimse bir işin tamamını tek başına yapamaz. Bu nedenle çalışanlar arasında iş bölümü yapılmalıdır. Böylece iş hızlanmış ve üretim artmış olur. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER18

19 Türk Geleneğinde İş ve Ticaret Ahlakı İş Ahlakının içinde yer alan Unsurlar Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER19 Çalışma Disiplini Verimlilik Kalite Etkililik

20 Türk Geleneğinde İş ve Ticaret Ahlakı Kuran-ı Kerim’den; Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER20 “Tartıyı doğru tutun, terazide eksiklik yapmayın.” “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıkların da tam; onlara satmak için ölçüp tarttıkların da ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki, kendilerini büyük bir günde hesap vermek için diriltecekler. Öyle bir gün ki, insanlar o günde alemlerin Rabb’inin huzurunda divan duracaklar.”

21 Çırak, Kalfa Usta ve İşveren İlişkisi Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER21 USTA

22 Çırak, Kalfa Usta ve İşveren İlişkisi Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER22 Yardımlaşma Sevgi Saygı Bilgi Hoşgörü Çırak, Kalfa ve Usta İlişkisi

23 İslam Dininde Çalışmaya verilen önem Toplum halinde yaşamanın insana sağladığı bazı haklar ve yüklediği sorumluluklar vardır. Haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek, herkesin ortak görevidir. (Ayet) ALLAH BİR KİMSEYİ ANCAK GÜCÜNÜN YETTİĞİ ŞEYLE YÜKÜMLÜ KILAR. ONUN KAZANDIĞI İYİLİK KENDİ YARARINA, KÖTÜLÜK DE KENDİ ZARARINADIR. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER23

24 Sanatkarlığın İslam dinindeki Önemi Sanat; insanın kendi kabiliyet ve bilgisiyle eserler meydana getirmesi ustalık, bilgi, hüner demektir. Allah, insanı üstün yeteneklerle donatmış ve evreni onun emrine vermiştir. Zeka ve kabiliyetlerini kullanarak bir takım icat ve yeniliklerde bulunma imkanı sunmuştur. Sanatkarlık Allah vergisi bir yetenektir. İslam dini incelendiğinde peygamberlerin hepsinin bir mesleği olduğu görülür. Peygamberimiz “Davut zırh yaparak geçinir, elinin emeğini yerdi” diyerek sanatı ve sanatkarı övmüştür. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER24

25 Atatürk’ün Çalışma ile ilgili Görüşleri Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor… Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır… Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı, mutlaka mücadelede başarılı olmakla mümkündür. Yapılan işin kimseye faydası yok ise onun çalışmak verimsiz bir uğraşı olarak kalır. Bu nedenle, topluma faydalı bir iş yapmak lazımdır; bu durum, çalışmayı sosyal bir vazife hükmü haline koyar. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER25

26 Atatürk’ün Çalışma ile ilgili Görüşleri Bir insan hayatında büyük bir başarı kazanabilir, fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse, o başarı da unutulmaya mahkumdur. Onun için çalışmak ve daima başarı aramak herkes için esas olmalıdır. Bizim dinimiz hiçbir zaman kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir. Allah’ın emrettiği şey, Müslüman erkek ve kadının beraber olarak ilim ve irfan kazanmasıdır. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER26

27 Atatürk’ün Çalışma ile ilgili Görüşleri Allah’ın emri çok çalışmaktır… Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın icaplarına göre ilim ve fen her türlü medeniyet buluşlarından azami derecede istifade etmektir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk Milletinin karakteri yüksektir. Tür Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER27

28 Atatürk’ün Çalışma ile ilgili Görüşleri Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır. Bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir millet sanat dan ve sanatkardan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve hasta bir kimse gibidir. Hatta kastettiğim manayı bu söz de ifadeye yeterli değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur… Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER28

29 DİN VE LAİKLİK Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER29

30 Laiklik Nedir? Din ile Devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devletin din ve vicdan hürriyetinin gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır. T.C Anayasasına 1937 tarihinde girdi. Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelerden birisi Laiklik ile din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. İnanç özgürlüğü ve ibadet serbestliği anayasa güvencesi altına alındı. Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER30

31 Laiklik Nedir? Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER31 Aklı Esas Alır. LAİKLİK Bilimin Verilerini dikkate alır Din ve devlet işleri birbirinden ayrılır Din ve vicdan hürriyeti devlet tarafından güvence altındadır.


"İş ve Meslek Ahlakı Din ve Laiklik 1Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları