Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSANCIL ( HÜMANİST, DUYUSAL) ÖĞRENME KURAMLARI MASLOW- ROGERS, COMBS VE KOHLBERG 16.04.20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSANCIL ( HÜMANİST, DUYUSAL) ÖĞRENME KURAMLARI MASLOW- ROGERS, COMBS VE KOHLBERG 16.04.20151."— Sunum transkripti:

1 İNSANCIL ( HÜMANİST, DUYUSAL) ÖĞRENME KURAMLARI MASLOW- ROGERS, COMBS VE KOHLBERG 16.04.20151

2 İnsancıl (Hümanist) Kuramın Temel İlkeleri: İnsanda doğal bir öğrenme isteği vardır. Öğrenilen konu; ancak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve amaçlarına uygun olarak algılandığında anlamlı öğrenme gerçekleşir. 16.04.20152

3 İnsancıl (Hümanist) Kuramın Temel İlkeleri: Öğrenme, tehdidin ve hata yapma korkusunun olmadığı özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleşir. 16.04.20153

4 İnsancıl (Hümanist) Kuramın Temel İlkeleri: Öğrenme, öğrencinin kendisi tarafından başlatıldığında ve öğrencinin hem bilişsel hem duyuşsal, hem psikomotor yönlerini içerdiğinde anlamlı ve kapsamlı olur. En yararlı öğrenme, öğrenmeyi öğrenmedir. 16.04.20154

5 Öğrenci değerli ve önemlidir Öğrencinin kendini algılayış biçimi önemlidir İnsanın en önemli güdüsü kendini gerçekleştirmedir İnsan hem aktif, hemde reaktif bir varlıktır 16.04.20155 İnsancıl (Hümanist) Kuramın Temel İlkeleri:

6 16.04.20156

7 BENLİK BİLİNCİ ( Rogers ) Benlik kavramı (kendilik kavramı) ve özben Benlik : Kişinin kendi özünü algılama biçimidir. Bu bilinç daha çok çevreyle etkileşimler sonucunda gelişir Özben: Bireyin gerçek benliğidir. Yeme, içme, diğer fizyolojik ihtiyaçlar ve içsel yaşantılar gibi… 16.04.20157

8 ROGERS İnsanda ; GERÇEK BENLİK ve İDEAL BENLİK var 16.04.20158

9 GERÇEK BENLİK ( BENLİK TASARIMI veya BENLİK BİLİNCİ ) Bireyin yaşantılarına bağlı olarak geliştirmiş olduğu, kendisine ilişkin algısıdır. Ör: Ben iyi bir matematikçiyim zira lisede matematikten hep yüksek notlar alıyordum 16.04.20159

10 İDEAL BENLİK ( BENLİK TASARIMI ) Bireyin ulaşmak istediği konuma ilişkin algısıdır. Ör: Ben geleceğin matematikçisi olabilirim. 16.04.201510

11 Gerçek Benlik; - Ben neyim? - Ben ne yapabilirim? 16.04.201511 İdeal Benlik - İlerde neler yapabilirim? - Hayattan ne istiyorum?

12 16.04.201512

13 ROGERS ÖZSAYGI = GERÇEK BENLİK – İDEAL BENLİK Fark ne kadar fazlaysa öz saygı o kadar düşük, Fark ne kadar azsa, öz saygı o kadar yüksektir 16.04.201513

14 AYNA TEORİSİ : Başkaları beni nasıl görüyorsa ben oyum 16.04.201514

15 Maslow ‘un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi Bireyin hiyerarşik bir şekilde giderilmesi gereken ihtiyaçları vardır 16.04.201515

16 16.04.201516 ( Kendini gerçekleştirme )

17 16.04.201517

18 16.04.201518

19 16.04.201519

20 16.04.201520

21 16.04.201521 Donald Olding Hebb Caine end Caine

22 16.04.201522 Beyin Temelli Öğrenme Nedir ? Beyin temelli öğrenme; anlamlı öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir. BTÖ, öğretime gelişimsel ve sosyo - kültürel açıdan bakan, insan beyninin yapısı ve fonksiyonları üzerine temellendirilmiş bütüncül bir yaklaşımdır.

23 16.04.201523 Beyin temelli öğrenme kuramına göre bireyler tam öğrenme düzeyinde, anlamlı öğrenir ve kendi bilgilerini yapılandırırlar. Dolayısıyla ezberleme yoktur

24 16.04.201524 “Öğrenme; zihindeki biyokimyasal bir değişmedir. Öğrenme süreci sonucunda, beyin hücreleri arasındaki nöronlarda yeni akson iplikçiklerinin oluştuğu iddia edilmektedir. Buna göre de “her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşmasıdır” denilebilir.

25 16.04.201525

26 16.04.201526

27 16.04.201527 Beyin Temelli Öğrenmenin Elemanları Beyin temelli öğrenmede amaç; bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi anlamlı olarak öğrenmektir. Bu durum üç etkileşimli elemanın varlığı ile gerçekleşir. Bu elemanlar şunlardır: 1 ) Rahatlatılmış uyanıklık (Hazırlık Aşaması) 2 ) Derinlemesine daldırma (Oluşum Aşaması) 3 ) Aktif süreçleme (Üretim Aşaması)

28 16.04.201528 1.Rahatlatılmış Uyanıklık: İnsan, bir şeye ilgi duyduğunda açılır, bir tehdit altında olunca da kapanır. Rahat ve açık olan beyin daha kolay öğrenmektedir.

29 2. Derinlemesine daldırma: Bireylerin karşı karşıya kaldığı içeriğe yoğunlaşmasıdır. Yani öğrenmeye çalıştığımız bilgileri sadece okuyarak değil, o bilgilerin içinde saatlerce düşünüp, kendinize zaman sınırlaması koymadan kendi potanızda eriterek öğrenmeye çalışmaktır. 16.04.201529

30 3. Aktif süreçleme: Beynin doğal kapasitesinde yoğunlaşma, onu artırma ve ondan faydalanma sürecidir. Bu aşama da beyin bilginin üzerinde yoğunlaşıp, öncesi ve sonrasıyla karşılaştırma sürecine girmiştir. Bu süreç öğrencinin bilgilerini kullanabildiği süreçtir. 16.04.201530

31 Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri 16.04.201531

32 16.04.201532 1 ) Beyin paralel bir işlemcidir. İnsan beyni birçok işi aynı anda yürütür.

33 16.04.201533

34 16.04.201534 2 ) Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Eğitimde de, sıkıntı, stres, baskı, korku vb. durumlar öğrenmeyi olumsuz etkilerken; mutluluk, hoşnutluk vb. duygular da öğrenme üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

35 3 ) Anlam arayışı doğuştandır. Beyin kendisine ulaşan verilere anlam yüklemeye çalışır. Bu yüzden derslerin heyecan verici ve anlamlı olması, öğrencilere geniş seçme olanağı sağlaması gerekir. 16.04.201535

36 16.04.201536 4 ) Anlam arayışı örüntüleme (patterning) ile oluşur. Örüntüleme; bilgilerin anlamlı şekilde sınıflandırılmasıdır. Etkili ve anlamlı öğrenme için örüntüler oluşturmak şarttır. Örüntüleme (sınıflama); hayal kurma, problem çözme veya eleştirel düşünce şeklinde yapabilirler. 5 ) Örüntülemede duygular önemlidir. Öğrenmemizi; ümit, beklentiler, özsaygı düzeyi, sosyal etkinliklere dayalı duygu ve düşüncelerimiz etkileyip düzenlemektedir.

37 16.04.201537 6 ) Beyin, parçaları ve bütünleri aynı anda algılar. Beyin loblarından birisi beyne gelen bilgiyi parçalara ayırırken, diğeri de bir bütün veya bütün serisi olarak algılayıp değerlendirmektedir. 7 ) Öğrenme hem çevresel (peripheral) hem de odaklaşmış dikkati gerektirir. Beynin doğrudan farkında olduğu, dikkat çeken çevresel uyarıcılar olduğu gibi, bakıp ta göremediği ilgi çekici olmayan uyaranlar da olabilir. Bu durum öğrenme ortamında beynin dikkat çekici uyaranlara cevap verdiğini göstermektedir.

38 16.04.201538 8) Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. İnsanlar birçok bilinçdışı süreci farkında olmadan algılamakta ve öğrenmektedir. 9) En az iki farklı türde belleğimiz vardır. Bu bellekler; uzamsal bellek sistemi ve ezberleyerek öğrenmede kullanılan sistemler kümesidir. İnsanların bazı durumları tekrara gerek kalmadan hatırlaması uzamsal bellekle alakalı bir durumdur (dün akşam ne yediğinizi hatırlamak gibi). Ancak birbiri ile alakalı olmayan bilgileri depolamak için tekrara gerek vardır.

39 16.04.201539 10) Öğrenme gelişimseldir. Beyin büyük ölçüde deneyimlerle gelişir 11) Öğrenme teşvikle ( zorlama ile) zenginleşir, tehdit ile engellenir. Bir korku karşısında beynin performansı düşer. Uygun bir şekilde zorlandığında ise, öğrenme isteği üst düzeye çıkar. 12) Her beyin tektir, kendine özgü düzenlenmiştir. Her insan aynı sisteme sahipse de bireysel farklılıklar inkâr edilemez.

40 16.04.201540 1 ) Bütünleştirilmiş program : Eğitim programının bütünleştirilmesi, bilgi zenginliğini arttırmanın ve bilgiyi anlamlı hale getirmenin önemli bir yoludur. Eğitim programını bütünleştirmeye başlamanın olası en basit yolu iki dersin içeriğini bir araya getirmektir. 2 ) Tematik (bir tema etrafında oluşan) öğretim : Bu yönteme tematik harita yöntemi de denilebilir. Bu yöntem, merkezdeki bir tema ya da temalar dizisinin, öğrencilerin tüm bilgileri ile ilişkilendirilmesine dayanır. 3 ) İşbirliğine dayalı öğrenme : Bu yöntem öğrencilerin iletişim kurma ve beraber çalışma kapasitelerini arttırmaya dayalıdır. Burada önemli ve ideal olan her grup üyesinin diğerine yardımcı olması ve sorumluluğun paylaşılmasıdır. Beyin temelli öğretim yöntemleri

41 16.04.201541 Geleneksel öğretim ile beyin temelli öğretim karşılaştırması KriterGeleneksel öğretimBeyin temelli öğretim Bilginin kaynağıÖğretmendir. Öğrenci bilgiyi deftere,kitaba yazarak alır. Sosyal etkileşim, grupla keşfetme, rol oynama, bütünleştirilmiş ders konusu Sınıf örgütlenmesiÖğretmen yönelimli veya bireysel çalışma Tematik, bütünleştirici, işbirliğine dayalı, bireysel projeler Sınıf yönetimiÖğretmen kontrollüÖğretmen gözetiminde, sorumluluk öğrencilere devredilmiştir. ( Ülgen, 2002 )

42 16.04.201542

43 16.04.201543

44 16.04.201544


"İNSANCIL ( HÜMANİST, DUYUSAL) ÖĞRENME KURAMLARI MASLOW- ROGERS, COMBS VE KOHLBERG 16.04.20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları