Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables. 2 Değişkenlerin Özellikleri Tipi olmalıdır Veri içerirler Küçük – Büyük harf ayrımı vardır Değişken isimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables. 2 Değişkenlerin Özellikleri Tipi olmalıdır Veri içerirler Küçük – Büyük harf ayrımı vardır Değişken isimleri."— Sunum transkripti:

1 1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables

2 2 Değişkenlerin Özellikleri Tipi olmalıdır Veri içerirler Küçük – Büyük harf ayrımı vardır Değişken isimleri rakamla başlamaz, rezerve edilmiş kelimeler olamaz

3 3 Anahtar Kelimeler (Keywords)

4 4 Değişken Tanımı int x = 3; Tip Değişken Değer İfade sonu

5 5 Değişken Tanımı int nTamsayi; string sYazi; int nTamsayi = 42; string sYazi = “Bu bir satır!"; int nTamsayi; string sYazi;... nTamsayi = 42; sYazi = " Bu bir satır!";

6 6 Değer atama zorunluluğu string sDegersiz; MessageBox.Show(sDegersiz, “merhaba!", MessageBoxButtons.OK); HATA!

7 7 Değişken Tipleri (Types) Temel Tipler Tamsayılar Kayar nokta sayıları Karakterler Karakter Dizeleri Tarihler

8 8 Tamsayılar (Integers) short 2 bytes (–32,768 32,767) short sval = -12; ushort 2 bytes (0 65,535) ushort sval= 12; int 4 bytes (–2,147,483,647 2,147,483,647) int nval = -12500; uint4 bytes (0 4,294,967,295) uint nval = 12500; long 8 bytes long lVal = -548444101; ulong 8 bytes Ulong lVal = 548444101

9 9 Kayar nokta sayıları (Floating Point Numbers) float 4 bytes float fVal = -1,2; double 8 bytes double dVal = -3.565; decimal 8 bytes decimal dVal = -3456.343;

10 10 İfadeler (Expressions) İfadeler değişkenler üzerinde işlem yapmaya yarar. Bilinen tipte değer döndürürler. İki tip ifade vardır Operatörler Fonksiyonlar

11 11 Aritmetik ifadeler Birden fazla değişkene ihtiyaçları vardır. Matematiksel işlem yaparlar + (Toplama operatörü) - (Çıkartma operatörü) * (Çarpma operatörü) / (Bölme operatörü) % (Modülo operatörü) ….

12 12 Aritmetik ifadeler Kısaltmalar int m = 5; int n = 4; m = m + n; eşittir m += n; Yani her iki işlemin sonucunda da m 9 değerini alırken n ’nin değeri değişmez.

13 13 Tekli işleçler Tek değişken üzerinde işlem yaparlar ++ arttırma işleci i++; i = i + 1; demektir. -- azaltma işleci i --; i = i - 1; demektir. Değişkenin önünde veya arkasında olmasına göre farklı sonuçlar verir. Yani “i++” ile “++i” aynı değildir.

14 14 Arttırma ve Eksiltme İşlemleri ++k k'yı 1 arttırır ve ++k'yı kullanan deyime yeni değeri döndürür. k++ k'nın o andaki değeri kullanılır ve kullanıldıktan sonra değeri bir arttırılır. --k k'yı bir azaltır ve azaltılan değer –k ifadesini bulunduran deyimde kullanılır. k-- k'nın o andaki değeri kullanılır sonra k bir azaltılır.

15 15 Örnek int k=0, m; m = ++k; m m ' nin değeri 1 ve k k ' nin değeri de 1 olur int k=0, m; m = k++; m m ' nin değeri 0 ve k k ' nin değeri 1 olur. int k=5, m, n=2; m = --k + n; m m ' nin değeri 6 ve k k ' nin değeri de 4 olur int k=0, m, n=7; m = k++ + --n; m m ' nin değeri 6 ve k k ' nin değeri 1 ve n ' nin değeri 6 olur.

16 16 Alıştırma Aşağıdaki program sonucunda, değişkenlerin değerleri ne olur? int i, j, k; i = 2; j = 3 + i++; k = 3 + ++i; i *= ++k + j--; i /= k-- + ++j;

17 17 Alıştırma Devam Şıkların birbirlerini etkilemediği düşünülürse her bir satırdan sonra m değişkeninin değeri ne olur? int i = 0, j = 6, k = 4, m = 5; m = k-- + ++i;m = k-- + ++i; m *= j % 4;m *= j % 4; m += k++ + (j-- * ++i);m += k++ + (j-- * ++i);

18 18 İşlem Sırası Bir ifade içindeki işlemlerin yapılış sırasında "İşlem Sırası" adı verilir. C# dilinde (ya da diğer dillerde) bazı operatörlerin işlem öncelikleri vardır. Verilen bir ifadede sonucun ne olduğu bilmek için işlem önceliklerinin bilinmesi gereklidir.

19 19 Örnek PÜBÇEÇ kuralını kullanarak öncelikleri belirleyebilirsiniz. P Parantez Ü Üstel BBölme ÇÇarpma EEkleme ÇÇıkartma P Parantez Ü Üstel BBölme ÇÇarpma EEkleme ÇÇıkartma 1 + 2 * 3 - 4 / 5 = ? 1 + (2 * 3) – (4 / 5) 6.26.2

20 20 Örnek (sonuç) İfadede tamsayılar kullanılırsa, bölme işlemleri tamsayı sonucu verir (Diğer bir deyişle ondalıklı kısım yok edilir) 4/5 = 0 (tamsayı bölümü) 1 + (2 * 3) – (4 / 5) 7 7

21 21 Alıştırma Farklı veri türleri aynı işlemlerle farklı sonuçlar verebilir. Sonraki iki sayfadaki kodları yazarak programların çıktılarını görünüz. Aradaki farkı yorumlayınız.

22 22 Alıştırma (devam)

23 23 Alıştırma (devam)

24 24 Karakterler char 1 byte0-256 'a' 'z' 'A' 'Z' '?' '@' '0' '9' Özel karakterler “\” işareti başta konularak gösterilir. '\n' : alt satıra geç karakteri '\t' : sekiz karakter sonraya atla '\'' : tek tırnak '\\' : \ işareti (ters bölü) ve diğerleri

25 25 Karakter Dizileri Karakter dizileri (string) arka arkaya gelen karakterlerden oluşmuştur. Dizenin sonlandırılmasında ‘\0’ karakteri kullanılır. Örnek : “Merhaba!” “birinci satır\n ikinici satır \n üçüncü satır” “” Boş dizi

26 26 Karakter Dizileri (Devam) Özel sınıf : “string” sınıfı Unicode – 16 bit Örnek : string myString = “Merhaba!”; Verbatim strings string myString = @“2.5” disket”;

27 27 string işlemleri İki string’i birleştime Sonuç : “Merhaba Dünya!”

28 28 string işlemleri string içerisinde arama int IndexOf () Sonuç : 1 Alıştırma : int LastIndexOf() fonksiyonunu msdn’den araştırıp nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreniniz.

29 29 string işlemleri string’i bölmek string Substring() Sonuç : “rha”

30 30 Alıştırma Adınızı ve soyadınızı ayrı ayrı iki string içerisine yükleyiniz. Bu iki string’i üçüncü bir string içerisine toplayınız. Sonucu ekrana yazdırınız.

31 31 Tarih Tarih işlemlerinde C# dili için özel “DateTime” sınıfı kullanılmaktadır. DateTime sınıfı “yıl,ay,gün,saat,saniye,milisaniye ” bilgilerini tutabilir.

32 32 DateTime Nesnesi Oluşturma DateTime dt = new DateTime(yıl,ay,gun); Tip Değişken Adı Yeni bir nesne Oluşturma Başlangıç Değerleri

33 33 Örnek Yeni bir nesne oluşturuluyor

34 34 Sabit (Constant) Değişkenler Değerleri değiştirilemez. Tipleri vardır. İşlemlerde kullanılır ama atama yapılamaz. Tanım ifadesinin başına “const” anahtar kelimesi konularak oluşturulur. Değerleri tanımlama anında belirlenir, sonradan değiştirilemez. const int nVar = 34;

35 35 Örnek


"1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables. 2 Değişkenlerin Özellikleri Tipi olmalıdır Veri içerirler Küçük – Büyük harf ayrımı vardır Değişken isimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları