Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHP (Personal Home Page) “Kişisel Ana Sayfa”. PHP Rasmus Lerdorf PHP/FI (Form Inter- preter/Form Yorumlayıcı) - PHP2 Rasmus Lerdorf, 1995, Zeev Suraski,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHP (Personal Home Page) “Kişisel Ana Sayfa”. PHP Rasmus Lerdorf PHP/FI (Form Inter- preter/Form Yorumlayıcı) - PHP2 Rasmus Lerdorf, 1995, Zeev Suraski,"— Sunum transkripti:

1 PHP (Personal Home Page) “Kişisel Ana Sayfa”

2 PHP Rasmus Lerdorf PHP/FI (Form Inter- preter/Form Yorumlayıcı) - PHP2 Rasmus Lerdorf, 1995, Zeev Suraski, Stig Bakken, Shane Cara- veo ve Jim Winstead. PHP'yi Perl'den ödünç alma rutinlerle iş yapan bir paket olmaktan çıkartıp, nesne-yönelimli (Object-Oriented) bir programlama dili haline getirdi.

3 PHP Nedir? Bir Script dilidir. PHP yorumcusu, “Zend-çekirdeği” adı verilen bir “Scripting teknolojsi”ine dayalı olarak, Zeev Suraski ile Andi Gutmans tarafından sıfırdan, tamamen yeniden yazılmıştır. 20 Ocak 2000'de İsrail 'de PHP'nin ilk uluslararası konferansı yapıldı ve 4'ncü sürümünün betası ortaya kondu.

4 PHP Etiketi

5 Html içene Php (embedded)Gömülmesi Hacettepe Böte - Php

6 PHP’de Yorum Satırları

7 PHP - DEĞİŞKENLER $ogrenci = “Abuzer Gözükara"; $abuzerin_yasi = 24; echo $ogrenci; Abuzer Gözkara echo $abuzerin_yasi; 24

8 PHP – DEĞİŞKENLER case sensetive 1)$ogrenci - $Ogrenci ?(Aynı Değişken mi) 2) $ogrenci = “Pakize”; echo $ogrenci; echo “$ogrenci”; ????

9 PHP-Veri Türleri string (text) integer (numerik) double (numerik) array object (Nesne)

10 string (text) Php- Değişkenler - Hacettepe Böte Web Çıktısı Abuzerbay02

11 Numerik Veri Tipleri “integer” – “double” $integer_veri_1 = 35; $integer_veri_2 = -3487; -32768 den 32767 ---------------------------------------------------- $double_veri_1 = 4.567; $double_veri_2 = -16.1; 1.79769313486232E308 den -4.94065645841247E-324 (Negatif Degerler icin) +4.94065645841247E-324 den 1.79769313486232E308 (Pozitif Degerler icin) 1.5E3 = 1500 gibi

12 Matematiksel İşlemler + Toplama işlemi için - Çıkarma işlemi için * Çarpma işlemi için / Bölme işlemi için % Mod islemi icin kullanilir.( 16 % 3 = 1 gibi)

13 Matematiksel İşlemler Web çıktısı Toplam masrafınız 380 Milyondur...

14 Değişkenin Değerini Kendine Eklemek $counter = 20; $counter = $counter + 1; echo $counter; Web Çıktısı 21 Web Çıktısı 21 $counter = 20; $counter++; echo $counter;

15 Değişkenin Değerini Artırmak $counter = 10; $counter + = 2; echo $counter; Web Çıktısı 12 $fiyat = 350 ; $fiyat + = $fiyat; echo “Toplam fiyat $fiyat Milyondur.”; Web Çıktısı Toplam fiyat 351 Milyondur

16 İşlemlerde Öncelik Sırası $fiyat = 8 + 20 * 2; Web çıktısı 48 $fiyat = (8 + 20) * 2; Web çıktısı 56 $fiyat = (40+10) / 5 – 4; Web çıktısı 6

17 Problem Bir arabanın kdv’siz fiyatı 15.000 $ dır.Kdv oranı ise %8 ‘dir. Arabaya kdv fiyatı üzerinden %10 indirim yapılmaktadır. Arabanın etiket fiyatını bulunuz.

18 Arabanın Fiyatı Web Çıktısı Arabanin Fiyati 15000 dolardir. Kdv dahil degildir. Arabanin Fiyati 16200 dolardir. Kdv dahil. Arabanin Fiyati 14580 dolardir. Yüzde 10 indirim yapilmistir. Kdv dahil.

19 "Define"

20 Çarpım Web Çıktısı 68 34 Abuzer * 2

21 gettype () ve settype () Kavramlari -------------------------------------------------------------------------------- Web Çıktısı integer Web Çıktısı string

22 isset,unset,ve empty echo isset ($sinifi); 1 unset ($sinifi); Verinin tamamen yok edilmesini sağlar. empty() isset () komutunun mantıksal olarak tam tersidir. Kullanım olarak aynı isset () te olduğu gibidir. Komutun içinde verdiğimiz değişken adı eğer hiç tanımlı değilse,sıfıra eşit ise veya boşluk ( " ") değerine eşit ise "1" değeri döndürülür.Eğer değişken tanımlı ve bu değerlerden birine eşit değilse hiç bir değer dönmez.

23 PHP ‘de if deyimi if ( koşullar ) { koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar } elseif (diğer koşullar) { diğer koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar } else { diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar }

24 if = 60) echo("$not1 alan öğrenci geçer not almıştır."); else echo("$not1 alan öğrenci geçer not alamamıştır."); if ($not2 >= 60) echo("$not2 alan öğrenci geçer not alamıştır."); else echo("$not2 alan öğrenci geçer not alamamıştır."); ?> Web Çıktısı 70 alan öğrenci geçer not almıştır.50 alan öğrenci geçer not alamamıştır.

25 if = 90) echo("$not alan öğrenci A notu almıştır."); else if ($not >= 80) echo("$not alan öğrenci B notu almıştır."); else if ($not >= 80) echo("$not alan öğrenci B notu almıştır."); else if ($not >= 70) echo("$not alan öğrenci C notu almıştır."); else if ($not >= 60) echo("$not alan öğrenci D notu almıştır."); else echo("$not alan öğrenci F notu almıştır."); ?> Web çıktısı 70 alan öğrenci C notu almıştır.

26 Switch Deyimi Adı anahtar anlamına gelen switch deyimi, verilen bir değişkenin değerinin sıralanan koşullardan hangisine uygun olduğunu sınar ve o koşula ilişkin komutları icra eder. PHP'nin yaptığı işi bitirdikten sonra switch deyiminin dışına çıkmasını sağlayan, break komutu vardır: switch ( değişken ) { case KOŞUL-1 ; Koşul-1 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar break; case KOŞUL-2 ; Koşul-2 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar break; case KOŞUL-3 ; Koşul-3 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar break; case KOŞUL-4 ; Koşul-4 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar break; default: diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar }

27

28 While while (koşul){ Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar }

29 While $i = 0; while ($i <= 20) { echo($i); echo(“ ”); $i++; } Web çıktısı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30 for for ( $degisken_atama; koşul ; artış miktarı ) { Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar }

31 for for ($i = 0; $i <= 20; $i++ ) { echo(“$i”); echo(“-”); } Web çıktısı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 YILDIZ(ÖDEV) Aşağıdaki yıldız şekillerini çizdiriniz. * ** *** **** ***** ****** ******* ******** ********* ********** *********** ********** ********* ******** ****** ****** ***** **** *** ** *

33 Function function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2,...,argümanN) { fonksiyonun yapacağı işe ilişkin komutlar }

34 Function Web çıktısı Merhaba Fatih Gürsul

35 Function ile PHP'de Fonksiyon

36


"PHP (Personal Home Page) “Kişisel Ana Sayfa”. PHP Rasmus Lerdorf PHP/FI (Form Inter- preter/Form Yorumlayıcı) - PHP2 Rasmus Lerdorf, 1995, Zeev Suraski," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları