Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı

2 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 2 2003 Yılında Ekonomik Performansı Etkileyen Gelişmeler 2002 Kasım seçimleri ve tek parti hükümeti Uluslararası Para Fonu’ndan sağlanan mali destek Irak’ta sıcak savaş Mali disiplin ve fiyat istikrarı Dünya ekonomisinde toparlanma Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi Enflasyon ve faiz oranlarında düşüş Beklentilerde iyileşme; portföy tercihlerinde TL lehine değişme, tüketim talebinde artış Döviz rezervlerinde hızlı artış Cari açıkta büyüme

3 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 3 Gelişmekte Olan Ülkelere Özel Sermaye Hareketi (net) World Economic Outlook 99'00'01'02'03 0 20 40 60 80 100 120 140 Milyar dolar 0 20 40 60 80 100 120 140

4 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 4 GSMH (Sabit fiyatlarla ve dolar bazında büyüme) 99'00'01'02'03 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5 -10 -15 -20 -25 -30 % TLDolar

5 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 5 Büyüme ve Sermaye Hareketi 99'00'01'02'03 0 5 10 15 20 -5 -10 -15 Milyar dolar 0 5 10 -5 -10 % Sermaye hareketiSermaye hareketi+IMFBüyüme

6 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 6 Tasarruf Açığı/GSMH 99'00'01'02'03 0 5 10 15 20 -5 -10 -15 -20 % ToplamKamuÖzel

7 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 7 Bütçe dengesi*, faiz dışı fazla*, TEFE (yıllık %) * GSMH'nin yüzdesi 99'00'01'02'03'04 0 5 10 -5 -10 -15 -20 -25 BD, FDF 0 20 40 60 80 TEFE Bütçe dengesiFDFTEFE

8 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 8 TÜFE (12 aylık % değ) ve Faiz Oranı (yıllık) '02'03'04 0 30 60 90 % TÜFEO/nKamu borç faizi

9 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 9 MB Rezervleri ve Döviz Pozisyonu Milyar dolar '02'03'04 15 20 25 30 35 40 Rezervler 0 2 4 -2 -4 -6 -8 -10 -12 D pozisyonu MB rezervleriMB döviz pozisyonu

10 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 10

11 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 11 Mevduat Banka Kredileri (%) 99'00'01'02'03'04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 GSMH'ye oranıT. mevduata oranı

12 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 12 Dış Ticaret (yıllık milyar dolar) 99'00'01'02'03'04 0 20 40 60 80 -20 -40 0 20 40 60 80 -20 -40 İthalatİhracatDış ticaret dengesi

13 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 13 Cari Işlemler Dengesi 99'00'01'02'03'04 0 5 -5 -10 Milyar dolar 0 1 2 3 -2 -3 -4 -5 -6 GSMH'ye oranı % Cari dengeGSMH'ye oranı

14 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 14 Dış Borç Stoku (milyar dolar) 9900010203 Toplam102.9118.7113.8130.9147.3 Kamu42.448.846.363.965.6 MB11.014.124.321.924.4 Özel49.655.843.145.052.6 Finansal20.624.412.811.014.7 Fin olma 29.931.330.434.037.8

15 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 15 Toplam Aktifler 99'00'01'02'03 0 50 100 150 200 Milyar dolar 0 20 40 60 80 100 % Toplam aktiflerGSMH'nin yüzdesi

16 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 16 Faaliyetteki Bankalar 8085909599'00'01'02'03'04 M 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

17 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 17 İlk Beş ve İlk On: Sektör Aktif Payı (%) 99'00'01'02'03 İlk beş 4648565860 İlk on 6869798182

18 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 18 '99'00'01'02'03 0% 20% 40% 60% 80% 100% Likit aktiflerMenkul kıy.KredilerDonuk aktiflerDiğer Aktiflerin Dağılımı (%)

19 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 19 Pasiflerin TL ve YP Dağılımı '99'00'01'02'03 0% 20% 40% 60% 80% 100% TL pasiflerYP pasifler

20 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 20 Bilanço içi Döviz Pozisyonu (YP Aktif-YP Pasif) 99'00'01'02'03'04 M'04 N 0 -5 -10 -15 -20 Milyar dolar 0 -5 -10 -15 -20 Dövize endeksli haricDövize endeksli dahil

21 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 21 Özkaynaklar * Cari yıl karı dahil 99'00'01'02'03 0 5 10 15 20 25 30 Milyar dolar 0 5 10 15 20 25 30 Taktiflere oranı (%) ÖzkaynaklarÖzkaynaklar/t.aktifler

22 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 22 Özkaynak Karlılığı 2001 ve sonrası YY ve enflasyon muhasebesine göre 99'00'01'02'03 0 10 20 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 % Sektör

23 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 23 Bankacılık ve Sermaye Piyasası (GSYİH’nın % desi)

24 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 24 Ekonomik sorunları makul bir sürede ve katlanabilir bir maliyetle çözmenin yolu finansal sektörün büyütülmesidir.

25 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 25 Finansal Sektörün Büyümesini Olumsuz Etkileyen Faktörler Belirsizlik ve yüksek risk yaratan makro ekonomik çevre Yüksek para ikamesi Vergiler nedeniyle yüksek aracılık maliyeti Rekabeti zayıflatan düzenlemeler Düzenlemeler arasında uyumsuzluk Reform sürecinin ekonominin tüm alanlarına yayılmaması Kayıtdışılık Risklerle karşılaştırıldığında düşük kar Sermaye kıtlığı Tepki düzenlemeleri

26 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 26 Türkiye Bankalar Birliği banka sahipliği ve bankacılık mesleği ile asla bağdaşmayan, yasalara ve ilkelere aykırı davrananların cezalandırılmasını ve neden oldukları zararların karşılanmasını talep etmektedir. Düzenlemeler yapılırken, sahiplerin ve yöneticilerin risk yönetimi sorumluluğu ile kötü niyetli davranışlar ayrılmalıdır.

27 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 27 Finansal sektörün büyümesi ve sağlıklı çalışması için tüm düzenlemeler istikrarlı, birbirleriyle, uluslararası düzenlemeler ile ve ekonomik realite ile uyumlu olmalıdır.

28 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 28 Gündemdeki Önemli Düzenlemeler Bankalar Kanunu, TMSF’nin yeniden yapılanması Mevduat güvencesinin sınırlandırılması Bilanço risklerinin azaltılması ve aktif kalitesinin iyileştirilmesi İcra ve iflas yasası uygulaması Tüketici Yasası Aracılık maliyetinin düşürülmesi Haksız rekabet ve kayıtdışılık ile mücadele Müşteri sırrı ve ticari sır Suç gelirleri yasası Risk yönetiminin iyileştirilmesi Kredi kartları yasası Ortak projeler Yeni TL Basel II

29 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 29 Bankalarımıza Düşen Görevler Banka sisteminin itibarının artırılması ve sisteme duyulan güvenin korunması Bankacılık sisteminin büyütülmesi Bankacılık mesleğinin saygınlığının korunması Tasarrufların büyütülmesi ve verimli kullanılması Kurallara ve temel bankacılık ilkelerine bağlılık Risklerin doğru tespit edilmesi ve yönetilmesi Sermayenin güçlendirilmesi Haksız rekabetin önlenmesi Tasarruf sahiplerinin, banka müşterilerinin, çalışanların ve sermayedarların haklarını korumak Ekonomik büyümeye ve gelişmeye katkı sağlamak Müşterilerinizi, özellikle tasarruf sahiplerini iyi anlayınız.

30 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 30 Her alanda yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğu bir ortamda finansal sektöre hassasiyetle yaklaşılmalıdır; daha etkin bir denetimi amaçlayan düzenlemeler girişimcilerin risk alma isteğini yok etmemelidir. Finansal sektöre sermaye tahsisi ekonomik olarak özendirilmeli, sermaye özenle korunmalıdır.

31 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 31 Ekonomik kararların sağlıklı olarak alınabilmesi için makul vadelerin öngörülebilir, risklerin düşük ve yönetilebilir olduğu bir ortama gereksinim vardır.

32 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 32 Beklentimiz Uluslararası kredi notunun yükseltilmesi İşleyen bir piyasa ekonomisi Rekabetin korunması Uluslararası rekabete uygun kurallar ve düzenlemeler Etkin denetim İstikrarlı bir faaliyet ortamı

33 Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 33 Teşekkür ederim.


"Türkiye Bankalar Birliği 47. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları