Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Rational-irrational mantıksız  Regular-irregular düzensiz  Relevant-irrelevant alakasız  Responsible-irresponsible sorunsuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Rational-irrational mantıksız  Regular-irregular düzensiz  Relevant-irrelevant alakasız  Responsible-irresponsible sorunsuz."— Sunum transkripti:

1

2  Rational-irrational mantıksız  Regular-irregular düzensiz  Relevant-irrelevant alakasız  Responsible-irresponsible sorunsuz

3  Advantageous-disadvantageous dezavantaj  Respectful-disrespectful saygısız  Tasteful-distasteful antipatik  Loyal-disloyal vefasız  Honest-dishonet sahtekar  Similar-dissimilar farklı

4  Mortal-immortal ölümsüz  Mature-immature olgunla ş mamı ş  Modest-immodest açık saçık  Moral-immoral ahlaksız  Perfect-imperfect kusurlu  Personal-impersonal ki ş iliksiz  Polite-impolite kaba  Posible-imposible imkansız

5  Legal-illegal usulsüz  Legible-illegible okunaksız  Logical-illogical mantıksız  Literate-illiterate cahil

6  Ability-inability beceriksizlik  Complete-incomplete tamamlanmamı ş  Tolerant-intolerant müsamahasız  Flexible-inflexible e ğ ilmez  Experienced-inexperienced tecrübesiz  Elegant-inelegant zerafetsiz  Secure-insecure güvensiz  Sensible-insensible duyarsız  Correct-incorrect yanlı ş  Animate-inanimate cansız  Considerate-inconsiderate dü ş üncesiz  Sredible-incredible inanılmaz  Capaple-incapaple kabiliyetsiz

7  Able-unable aciz  Aware-unaware habersiz  Believable-unbelievable inanılmaz  Coloured-uncoloured tarafsız  Kind-unkind nezaketsiz  Deniable-undeniable yadsınamaz  Developde-undeveloped geri  Divided-undivided bütün  Done-undone silmek  Employd-unemployd i ş siz  Well-unwell keyifsiz  Married-unmarried bekar  Lucky-unlucky ş anssız  Tidy-untidy düzensiz  İ nformed-uninformed haberdar edilmemi ş  Happy-unhappy mutsuz  Pleasant-unpleasant ho ş olmayan


" Rational-irrational mantıksız  Regular-irregular düzensiz  Relevant-irrelevant alakasız  Responsible-irresponsible sorunsuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları