Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA SÜLÜN ÖZŞENOL RAM MÜDÜRÜ 16.04.20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA SÜLÜN ÖZŞENOL RAM MÜDÜRÜ 16.04.20151."— Sunum transkripti:

1 DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA SÜLÜN ÖZŞENOL RAM MÜDÜRÜ 16.04.20151

2 DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA Bu toplantının amacı yaşadı ğ ımız olayın ne oldu ğ unu daha iyi kavrayabilmemiz,daha sonradan ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerin önlenmesi,olayın yeniden yapılandırılması ve boşlukların doldurulması,bu travmatik durumu takip eden olayları düşünceleri izlenimleri ve tepkilerin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi,normal iyileşmenin hızlandırılması,yaşama sevincinin desteklenmesi ve korunmasıdır. 16.04.20152

3 TOPLANTIYI YAPMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR Dışarıya rahatsız etmeyin yazısı asılacak Oturma düzeni olarak U düzeni hazırlanacak Yaka kartları hazırlanacak Yiyecek ve içecekler toplantı başlamadan önce hazırlanacak 12-15 kişiye uygulanıyor ideali 10-12 kişi Gönüllülük esasına dayalı Kapalı bir bir grup toplantısı ve kuralları var En fazla 2-2,5 saat sürmeli 16.04.20153

4 DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA Deebrifing do ğ al afetlerden belli bir süre sonra yapılmalı çünkü insanla yaşamsal durumlarını düzene sokmak zorundalar ve biyolojik gereksinmelerini yerine getirmeliler öncelikle. Fakat örne ğ in uçak kazasında ölenlerin akrabalarına hemen yapılabilir. Kişi ne kadar bilgi veriyorsa o kadarını vermeye ihtiyacı var demektir Toplantı sırasında bazen ‘burayı çok iyi anlayamadım,biraz daha anlatabilir misiniz’ gibi çok az soru sorabiliriz. Oturumda grupta bulunanlardan bizim yaşantımızı merak edenlere ben siz de ğ ilim, ben sizler için buradayım ve burada önemli olan sizin yaşantılarınız’ diyece ğ iz. 16.04.20154

5 UYGULAMA AŞAMASINDA Uygulama öncesi yapılacakları yaptık Oturma düzeninde herkes oturdu Lider ve ko lider u nun açık ucunda olacak Lider kendini ünvanı ile tanıtacak ve bu çalışmaya benzer çalışmaları daha öncede yaptı ğ ını ifade edecek. Daha sonra ko lider kendini tanıtacak. Toplantının amacı olayın özetiyle birlikte verilip kurallar ve süre söylenecek. 16.04.20155

6 KURALLAR  cep telefonları kapatılacak  Toplantı süresince hiç kimse dışarı çıkamaz ve içeri girilemez( sadecegrup elemanı çok yo ğ un bir duygu durumu yaşarsa ko lider onu dışarıya çıkarabilir)  Hiç kimse bir şey söylemeye mecbur de ğ ildır  Katılımcılar başkalarından duyduklarını ve gördüklerini de ğ il kendi tepki duygu ve düşüncelerini ifade edecektır  Gizlilik esastır.Tabı kendi duygu ve düşüncelerinizi tepkilerinizi başkalarına söyleme serbesli ğ iniz var ancak burada başkalarından duyacaklarınız bu odanın dışında tekrarlanmamalıdır.  Toplantıda süre demokratık bir şekilde kullanılacaktır  Bir kişi konuşurken başkası söze girmeyecek(.Lider gerekli görürse kısa sorularla boşlukları doldurabilir.Toplantı sırasında lider konuşan kişi ile göz teması kurmak zorunda) 16.04.20156

7 KURALLAR Sırası geldi ğ inde konuşmak istemeyen bir kişi daha sonra konuşmak isterse müsaade ediyoruz.Fakat o anda işledi ğ imiz aşama için geçerli.Bir başka aşama için konuşamıyor.. Sonra gruba travma sonrası yaşananların; olay, düşünce,duygusal izlenim ve tepkilerini herkesin bir sıra halinde anlataca ğ ını daha sonra normalleştirme aşamasını yapaca ğ ımızı belirtiyoruz. Bunun takiben kritik olaylar karşısında genellikle verilen tepkiler hakkında biraz bilgi vermek,baş etmeyle ilgili bazı önerilerde bulunmak istiyorum.Ayrıca toplantının sonunda tekrar toplanmak isteyip istemedi ğ inizi görüşece ğ iz.Şimdı olay kısmından başlamak istiyorum: 16.04.20157

8 TOPLANTIYA BAKIŞ Olayla ilgili kendi deneyim özetini verdikten sonra Olay sırasında ve sonrasında yaşadı ğ ınız bazı duyguları ele alaca ğ ız Olay sırasında yaşadı ğ ınız bazı duyusal izlenimlere odaklanaca ğ ız Sonrada yaşadı ğ ımız tepkilere de ğ inece ğ iz Bunu takiben; kritik olaylar karşısında genellikle görülen tepkiler konusunda bilgi vermek ve kendinize nasıl yardım edece ğ iniz konusunda tavsiyelerde bulunmak istiyorum. 16.04.20158

9 OLAY AŞAMASI  Olay oldu ğ unda ne yapıyordunuz?  Ne oldu ? ( ses,gürültü,ışık vs. )  Ne yaptınız?  Olayın ne oldu ğ unu anladı ğ ınızda ne yaptınız  Daha sonra ne yaptınız 16.04.20159

10 DÜŞÜNCE AŞAMASI  İ lk anda aklınızdan geçenler  Olayı o ğ rendikten sonra ( o an) ki duygularınız (öfke, üzüntü, kızgınlık, çaresizlik vs)  Sonraki düşüncelerınız  Şimdı ne düşünüyorsunuz 16.04.201510

11 DUYGUSAL İZLENİM AŞAMASI  Hangi duyunuzu en canlı hatırlıyorsunuz.  Olayla ilgili kafanızda oluşan-beyninize işleyen simge veya simgeler neler (Görsel,işitsel,duyusal,kokusal) yani beyninizde canlanan resim ne, 16.04.201511

12 TEPK İ AŞAMASI TEPK İ AŞAMASI  İ lk duygusal tepkiniz neydı (kızgınlık,korku,suçluluk vs)olay sırasında ne hissettiniz  Olaydan hemen sonraki duygusal veya bedensel tepkiniz neydı  Sonraki zaman yani şimdiki duygu ve düşünceleriniz neler 16.04.201512

13 NORMALLEŞT İ RME AŞAMASI  Geriye dönüp baktı ğ ınızda pişmanlık duydu ğ unuz şeyler varmı  Şimdiye kadar buna benzer bir olay yaşayan var mı, nasıl başa çıkmış, bu olayla nasıl başa çıktınız ne yaptınız.  Şimdiden sonra ne yapılabilir 16.04.201513

14 Bana öyle geliyor ki bu yaşantıyla ilgili pek çok önemli noktaya duygu,düşünce ve tepkilerinizi ifade ettiniz.Toplantıyı bitirmeden önce sizlere vermek istedi ğ im bazı bilgi ve öneriler var. Ayrıca bireysel olarak görüşmek isteyenler olursa görüşebiliriz. 16.04.201514

15 TRAVMA SONRASI STRES TEPK İ LER İ  Travmatik olayla ilgili düşünce ve görüntülerin canlanması- Kabuslar  Çevreden ve insanlardan kopma, olayın hatırlatıcılarından kaçma  Sersemlik,içe dönüklük,ileriye dönük amaçsızlık ve boşluk hissi  Ölümü (veya olayı) kabullenmede güçlük, ölüme veya olaya karşı kızgınlık, güven duygusu ve kontrolü yitirme  Sinirlilik ve gerginlik, dikkat da ğ ınıklı ğ ı, uyku bozuklukları olabilir  Küçük ipuçlarına karşı ör. Herhangı bir ses, görüntü vs. bile çok şiddetli tepkiler verebilirler  Daha hızlı veya daha yavaş kalp atışı, baş dönmesi, üşüme veya ateş basması, yemek yeme ve uyku bozuklukları  Günlük rutin işlere dönmede yavaşlık ve verim düşüklü ğ ü olabılır. 16.04.201515

16 ÖNER İ LER Mümkün oldu ğ unca günlük yaşamı devam ettirme Gerilimi azaltmak için müzik dinleme, resim yapma, şiir ve yazı yazma, kültür fizik gibi aktiviteler yapma Kahve, şeker, alkol, sigara kullanımında aşırılı ğ a kaçmama Deneyim ve yaşantılar hakkında kişi yada kişilerle konuşmak Olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazın veya resmedin Sizi rahatsız eden imgeler varsa: Ör; görsel- tv dizisi deyıp kanal de ğ iştirebilir veya kapatabilirsiniz. İ şitsel- radyo kanalı sesini kısabılır, istasyon de ğ iştirebilir veya kapatabilirsiniz. Kabus- kabusu uyandı ğ ında detaylı olarak anlatabilir hatta mutlu son ekleyebilirsiniz. Koku- kötü kokular geliyorsa burun ucuna parfüm sürülebilir. 16.04.201516

17 E Ğ ER  Tepkiler 3-4 hafta içinde hiç azalmadan yo ğ un olarak devam ediyorsa,  Zaman içinde azalmak yerine artıyorsa  Kişi gerçek dışı duygular yaşıyorsa  Günlük yaşamdaki işlevlerini yerine getiremiyorsa  Aşırı yemek yeme, aşırı uyuma veya aşırı uyanıklılık durumu varsa Profesyonel yardım alınmalıdır 16.04.201517

18 İlginize teşekkürler 16.04.201518


"DEEBR İ F İ NG –PS İ KOLOJ İ K B İ LG İ LEND İ RME VE ANLAMLANDIRMA SÜLÜN ÖZŞENOL RAM MÜDÜRÜ 16.04.20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları