Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FURKAN ISCELI 7-A 897 TURCE PERFORMANS ODEV’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FURKAN ISCELI 7-A 897 TURCE PERFORMANS ODEV’"— Sunum transkripti:

1 FURKAN ISCELI 7-A 897 TURCE PERFORMANS ODEV’
\

2 Soru   Yazarken kitapları bir yana bırakır,aklımdan çıkarırım;kendi gidişimi aksatırlar diye.Gerçekten de iyi yazarlar üstüme iyi abanır,yüreksiz ederler beni.Hani bir ressam varmış,horoz resimleri yaparmış da,uşaklarına  atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş,ben de öyle…     Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? a)      Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal etmesi. b)      Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı. c)      Özgün eserler verememe korkusu. d)      Kendine gereğinden fazla güvenmesi

3 cevap 1; c

4 Soru Ben insanın iş görme isteğini ve yaşama çabasını daima canlı tutmasını isterim.Ölüm,bahçeme fidanlarını dikerken bulmalı beni;ama ölüm korkusu,bahçemi yitirme korkusu içinde değil”diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.? a)      Hayatı sevdiği b) Telaşlı olduğu c) Umutlu olduğu d) Çalışkan olduğu

5 Cevap 2 b

6 Soru 3 “ Yüksek düşüncelerin bayağı zevklerle bir arada bulunması mümkün değildir.Zevklerin bayağılığı düşüncenin asaletini zedeler.Düşünce alanında üst seviyede olduğunu sandığımız insanların zevklerinde basitlik ve bayağılık görüyorsak, o kimsenin fikri değerlendirmelerine de şüphe ile bakmak gerekir.O zaman görülecektir ki düşünce alanında da bu insan aldatıcı bir parlaklığa sahiptir.” Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? a) Asil düşünceli insanlar her alanda kendisini geliştirirler. b) Olgun bir insanda düşünce ve zevk birlikte gelişir. c) Estetik duygusu gelişmiş insanlar zevk sahibidir. d) Zevkli insanlar daha az hata yaparlar.

7 Cevap 3 b

8 Soru 4 Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir
Soru Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir.Ev sahibi olanlar ölçüsünde elinden geleni yapar.Bu arada dertler paylaşılır,anılar tazelenir,dostluklar pekiştirilir.Kısaca konuk ağırlamak Türk toplumunda dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Paragrafta konuk ağırlamanın hangi işlevi üzerinde durulmamıştır? a) İnsan ilişkilerini güçlendirdiği b) Özveri duygusunu geliştirdiği. c) Sevgi ve saygı ortamı yarattığı. d)Toplumsal gelişmeyi hızlandırdığı

9 Cevap 4 d

10 Soru 5 Çağdaşlaşma denildiğinde,çağımızın özlemleri,gereksinimleri,akımları karşısında duyarlı ve hoşgörülü olmayı anlıyoruz.Çağdaş insan,çevresiyle,ülkesiyle hatta dünya ile birlikte yaşar;çevresinin sorunlarıyla yüklüdür ve huzursuzdur.Bu insanda mutluluk değerleri toplumsal ve evrenseldir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş insana uygun düşmez? a) Bilinçli olmak b) Değişime açık olmak c) Sorunları paylaşmak d) Karamsar olmak

11 d

12 Soru 6 Eleştirmenin herhangi bir yapıtı değerlendirmesi için,belli ölçütlerinin olması gerekir.Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli.”diyor Atilla İlhan.Bunun için de ölçütler üzerinde önemle duruyor.Ama bana sorarsanız,eleştirmeni eleştirmen yapan,kullandığı ölçütün doğruluğu değil,onu kullanışındaki ustalıktır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tanık gösterme b) Betimleme c) Tartışma d) Öyküleme

13 C

14 SORU 7 Tarih bilgisi,öğrencilere kuru,özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil;belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil,toplumun yaşamında da olmalı. Aşağıdakilerden hangisi,bu görüşe temel oluşturmaz? a) Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı b) Tarih kitaplarının yetersiz olduğu c) Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu d)Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı

15 C

16 SORU 8 Ben öykülerimi yazarken genelde bilgisayarla değil de tükenmez kalem ve kağıtlarla çalışıyorum.Çünkü kağıdı önüme her aldığımda bana:”Gerçekleri değil,hayalleri getir.”dediğini hissediyorum ”Hayallerini getir ve onların kendi gerçeklerine dönmesine izin ver.”Picasso’nun sözü tam da buraya göre:”Hayal edebiliyorsam,çizebilirim.” Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? a) Öyküleme-karşılaştırma b) Açıklama-tanık gösterme c) Betimleme-benzetme d) Tartışma-tanık gösterme

17 B

18 SORU 9 İlkokul çağındaki bir öğrencinin kırk dakikalık derste dikkatini öğretmende tutma süresi on beş dakikadır.Lise öğrencilerinde ise dikkatli ders dinleme otuz dakikaya kadar çıkmaktadır.Verimli ders işlemek isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir. Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır? a) Tanımlama b)Tanık gösterme c) Karşılaştırma d) Benzetme

19 C

20 SORU 10 Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı,   kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.    Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?    A) Öyküleyici Anlatım            B) Betimleyici Anlatım    C) Tartışmacı Anlatım            D) Açıklayıcı Anlatım

21 b

22 SORU 11 İnsanın değeri, yaptığı işle ölçülür. Etrafımıza şöyle bir
   bakmakla bunu daha iyi açıklamış oluruz. Tarihin say-    falarını süsleyen Sokrates’i, Mimar Sinan’ı, Madam ve    Mösyö Curiler’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü bir an    gözümüzde canlandırmak, değerin, yapılan, yaptırılan işlerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kanıtlayan delillerdir.    Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?  A)      Başarılı olan her insan tarihteki haklı yerini alır. B)      İnsanlar yaptıkları işlerin iyiliği ile tarihe geçerler. C)       Başarısız insanlar değersizdir. D)      İnsanlar başardıkları işlere göre toplumların ve dünyanın gözünde değer kazanır

23 d

24 SORU 12 Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir.
  Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.    Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  A)      Hayatı seven insanlar mutlu olur. B)      Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz. C)       Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır. D)      Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.

25 c

26 SORU 13 Konuşmacının durumu herhangi bir türde yazı yazan bir kişinin durumundan farklıdır. Bir yazar, seslendiği okur kesimiyle yüz yüze değildir. Oysa, genellikle konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır. Bu yüzden seçeceği dil ve anlatım kişisel, kişisel olduğu kadar da doğrudan nitelik taşımalıdır.    Yukarıdaki paragrafta konuşmacının durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?    A) Konuşmacı seslendiği kişilerle yüz yüze olduğu için bazı        zorluklar yaşar.    B) Konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır.    C) Seçeceği dile dikkat etmesi gerekir.    D) Yazarlar gibi hitap ettiği kişilerle uzaktan seslenmez.

27 a

28 SORU:14) Bence edebiyat,bütün türleriyle masalla başlar,masalla biter.Masal,türler içinde en çok şiire yakındır.Ritmiyle,tekrarıyla,hayaliyle,…Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı,korkularımızı,sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar,yeni insanlar,yeni hayvanlar yaratır masal.Bu nedenle en çok şiire yakındır. Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)Yinelemelere yer verildiğine, B)Düş öğesinden yararlanıldığına, C)Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna, D)Değişik türlerin kaynağı olduğuna,

29 CEVAP C

30 SORU:15) İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü yansımaz.Önemli olan,bu insanca duyguyu iyi değerlendirebilmektir.Nasıl ki kullanılması bilinmeyen bir silah bazen geri tepip büyük zararlara yol açabiliyorsa,korku da denetim altında tutulmayıp kendi başına bırakılırsa sonuç hiç kimse için iyi olmaz.Korkalım;ama neden,niçin korktuğumuzu bilelim.Korkuya yenilme kaygısının tutsağı olmayalım. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A)Korkuyla birlikte yaşamayı öğrenelim. B)Korkudan,uygun biçimde yararlanmaya çalışalım. C)Korkunun,toplumu değişik yönlerden etkilediğini unutmayalım. D)Korkuyu bir engel değil,bir araç olarak görelim. E)Korkumuzun nedenini öğrenip ona göre davranalım.

31 CEVAP e

32 SORU 16 Edebiyatın modası geçti mi? Sanata gereksinmesi
kalmadı mı toplumumuzun? ‘Sanata evet’ kampanyaları açılmasına gerek duyulduğuna ve bu kampanyalara rağmen hâlâ yüksek sesle bir ‘Evet!’ gelmediğine göre sanattan umudumuzu kestik mi? Nasıl yücelteceğiz insanımızı sanatsız? Karanlık düşüncelerin fal, burç,astroloji çıkmazından  nasıl kurtaracağız? Televizyon programları- nın yapay yorumu yerine nasıl gerçek sanatın doygunluğuna ulaşacağız?      Yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? A)  Televizyon programlarının çok izlenmesinden B)   Sanat için ses getirmeyen kampanyalar düzenlenme-sinden C)   Sanatın hak ettiği önemini yitirmesinden D)  Toplumun artık sanata ihtiyaç duymamasından

33 c

34 SORU Ne demek istediklerini çoğu zaman çıkarırsınız; ama tahmin ettiğiniz  anlam ile söyledikleri sözden çıkan anlam çok farklıdır. Bu durumda tahmininize mi güveneceksiniz yoksa duyduğunuza mı? Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?   A) Bazı insanlar çelişkili konuşmayı sever. B) İnsanları ne düşünecekleri konusunda şaşırtmak çok eğlencelidir. C) Bazı insanlar ileri geri konuşmayı marifet zanneder D) Kimi zaman insanların ne söyledikleri belli değildir.

35 SORU:18) (1) Bu kitap, yaşamının değişik dönemlerinden seçilmiş ürünlerden oluşuyor.(11) Ağırlık 197O’ler den önce yazdığım şiirlerde(111) Son beş yılda dergilerde birçok şiir yayımladım, ancak bu şiirleri kitaba almadım.(1V)Anılarımda da belirttiğim gibi bunlar kendimle uzun bir hesaplaşmadan sonra oluşan şiirler.(V) Dolayısıyla beni bütün yöntemlerimle okurlarımla tanıtacaktır. Yukarıdaki numaralanmış gibi cümlelerden düşüncenin hangisi akışını bozmaktadır? A)1. B)2 C)3 D)4 E)5

36 CEVAP18 c

37 SORU (I) Batı şiirinde yer yer kendini gösteren duygu düşmanlığını , İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış düzeni bozulan insanlığın çırpınan ve çatışan sorunlara bağlamak hiç de yanlış olmaz. (II) Böylece insanlık bir ölüm kalım kavgası içinde bunalırken, şiirde sevgiden, özlemden, uçup giden dakikalardan, çocukluk ve gençlik anılarından bahsetmek, neredeyse ayıp sayıldı. (III) Tüm bu duygusuzluğun sebebi savaştı.(IV) Ayıp olmasın derken duygunun yerini düşünce; düşün, hayalin yerini gerçek aldı. (V) Ardından da insanlık sorunlarına duyulan ilgi azaldI Yukarıdaki paragrafta anlatımın akışını bozan cümle hangisidir? A)   I       B) III        C) IV         D) V

38 b

39 SORU Sanatçının mektupları bir araya getirilerek bir kitap oluşturulmuş.(1)Oluşturulan kitap iki bölüme ayrılmış.(2)Birinci bölümde sanatçının çeşitli kişilere yazın alanında yazdıkları,ikinci bölümde ise ona yazılanlardan alıntılar yer alıyor.(3)Sanatçı şiiri,düz yazıdan daha çok seviyor.(4)Bir mektubunda: “Şiirin bir tek dizesi bile,koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.” diyor.(5)Bu söz de onun şiire ilişkin görüşlerini kısaca açıklıyor. Bu parça,açıklanan düşünceler açısından iki paragrafa ayrılmak istense,ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A)1 B)2 C)3 D)4 N E)5

40 CEVAP:20 c

41 21. Çocukların çoğu anne-babasının kendini anlamadığındanyakınır
21. Çocukların çoğu anne-babasının kendini anlamadığındanyakınır. (I)Biraz  sohbet edip üzerinde konuştuğunuzda, istedikleri her şeyi yapmalarına izin verilmemesinden şikayet ederler. (II) Bu çocuklar, yasakları anlayış eksikliği olarak yorumlar.(III) Hem anne-babalar hem de çocuklar duyguları anlama ve davranışları kabul etme arasında ayrım yapmadıkları için ‘kuşak farkı’ şeklindeki bahanenin ardına sığınılır. (IV)Anne-babalar çoğu kez sözlerinin dinlendiğini kanıtlamak kaygısıyla gelen isteklerin ardında yatan sebepleri anlamaya çalışmazlar. (V) Bu nedenle çocuklarından gelen istekleri hiç düşünmeden geri çevirirler   Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar? A) II        B) III          C) IV         D) V  

42 c

43 SORU:22 İnsanların beğenileri birbirine uymaz.Belki o kırmızıdan hoşlanıyor,siz yeşili seviyorsunuzdur.Belki o,Wagner’in müziğini beğeniyor.siz Mozart’ı yeğliyorsunuzdur. … Gördüklerinden ve dinlediklerinden aldığı tat sizinkine uymuyor diye karşınızdakini zevksizlikle,kabalıkla suçlamaya hakkınız yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere,düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A)Kimi zaman beğenilerinizin bağdaştığı da olur. B)Öteki sanat dallarında da böyledir bu. C)Öyleyse nelerden hoşlandığınızı bilmeniz gerekir. D)Çünkü,insanların beğenileriyle davranışları arasında ilişki vardır. E)Değerlendirmeleri belirli ölçütlere göre yapmak gerekir.

44 CEVAP:22 d

45 SORU:23 Herkes mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçmeye mecburdur. Ancak bu yolları elinde bir ışık olmadan geçmeye çalışmaktansa, başkalarının tecrübe meşalelerinden faydalanarak yürümek daha kolay ve karlı değil midir? Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? A) Gelecekte başarılı olmak için genç yaşta bir mesleğe atılmak gerekir. B) Hayat, uzun ve zor bir yoldur. C) Hayatı daha kolay bir hale getirmek için başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gerekir D) Herkes, mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçer.

46 CEVAP:23 c

47 SORU:24) Para, gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında, hararetten yanan bir insan için birkaç damla soğuk su, bir torba altından çok daha değerlidir Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Gerçek Zenginlik B) Çöl ve Su C) Soğuk Su D) İhtiyaçların Giderilmesi

48 CEVAP:24 A

49 SORU:25) Hislerimizi etkileyen yüz ifadeleri üzerinde yapılan çalışmalar, iyi durumdayken bile pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Oysa gülümseme ve gülme, biyolojik süreci etkileyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Onlar, beynimize giden kan ve oksijen miktarını, sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini artırır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yapılan araştırmalar, pek fazla gülmediğimiz ortaya çıkarmıştır. B) Gülümseme kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. C) Gülümseme insan biyolojisini etkiler. D) Sağlıklı insanlarda beyne giden kan ve oksijen miktarı daha fazladır.

50 CEVAP:25) : D

51 Soru:26) Eski bir geçmişi olan Türk romanını, Avrupa’ lı gözüyle inceleyen, onun zayıf ve güçlü yönlerini gösteren, sanat eğilimlerini saptamayı amaçlayan denemelerimiz yok. Hiçbir yazarımız, romanımızı, temsilcilerimizden okuyup anlamaya çalışmıyor; yapıtlar üzerinde ciddi tartışmalar yok. Bir yazarımızdan söz edilmesi için onun ölmüş olması gerekiyor.denilebilir ki, eleştiriyle mersiye’nin İç içeriği bize özgü durumudur. Bu paragrafta yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A) Aydınlarımızın edebiyata ilgisiz kalmalarından. B) Eksikliğine rağmen romanımızın gelişmemiş olmasından C) Romancılara, hayattayken gereken önemin verilmemesinden D) Ülkemizde batılı anlayışta eleştiri yapılmamasından

52 CEVAP:26)D

53 SORU:27) Okur sayısı düşük. Kitaplarının satışından kazandığı para, yazarı geçindirmiyor. Yazar yazdığıyla geçinemediği için, yan işler tutmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu yazarlı bir yan iş oluyor. Böylece yazarın, yaratıcılık özgürlüğü daha baştan kısıtlanıyor. Ayrıca yazar her yazdığını istediği zaman, kolayca yayınlatamıyor. Yayınlatabilirse ve salt yayınlattığı ile geçinmek isterse, o zaman da durmadan yazması, yazdıkları üzerinde düşünmeden, yeniden yazması gerekiyor. Bu parçada yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Yazdıklarının, istenilen sayıda okuyucu bulamamasından. B) Sadece yazarlıkla geçinmelerinin zor olmasından C) Ağır koşullar içerisinde bulunmanın,yaratma güçlerini kamçılamasından D) Yazılanları yayınlatmada zorluklarla karşılaşmalarından.

54 CEVAP:27)C

55

56

57

58

59

60

61


"FURKAN ISCELI 7-A 897 TURCE PERFORMANS ODEV’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları