Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM"— Sunum transkripti:

1 HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM
v4

2 PROJENİN AMAÇLARI Ulusal seviyede ilimizin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükseltmek, Eğitim niteliğini yükseltmede öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğini arttırmak, Çağdaş değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, İl/ilçe düzeyinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının başarı düzeyleri analiz edilerek pozitif kurumsal rekabeti teşvik etmek ve okulların gerekli tedbirleri almalarını sağlamak, Öğrencilerin sınav sistemlerine göre hazırlanmalarını sağlayarak sınav kaygılarını en aza indirmek,

3 Projenin Hedefleri İlimizi, YGS/LYS’ de lisans ve yüksek lisans kazandırma oranları yönünden ilk 10’a dâhil edebilmek, İlimizi, Orta Öğretim Başarı Sınavında en başarılı ilk 10 il arasına taşımaya destek olmak.

4 Projenin Başarı Göstergeleri
Orta öğretim kurumları için aşağıdaki göstergeler takip edilecektir. 1- Sınava giren öğrenci sayısı 2- Ön lisansa yerleşen öğrenci sayısı 3- Lisansa yerleşen öğrenci sayısı 4- Açık öğretim kurumları yerleşen öğrenci sayısı İlköğretim Kurumları için: 2- Yıllara göre SBS ortalaması (sınava gören tüm öğrencilerin sınav puan ortalamaları yıllara göre artış göstermiş mi?)

5 Organizasyon İl Proje Yürütme Ekibi İlçe Proje Yürütme Ekipleri
Okul Proje Yürütme Ekipleri Okul Proje Yürütme Ekipleri Okul Proje Yürütme Ekipleri Okul Proje Yürütme Ekipleri

6 Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Görevleri
Proje kapsamında ve yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Projeyi, sınav yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde uygulamak, Proje ile ilgili eğitim paydaşlarını bilgilendirmek, Ortak sınavların organizasyonunu yapmak. Rehberlik ve yönlendiricilik yapmak,

7 Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Görevleri-2
Analiz sonuçlarını zümre öğretmenler kurulları ile değerlendirmek Zümre öğretmenler kurullarının aktif şekilde çalışmasını sağlamak, 8. ve 12. sınıf öğrenci sayılarına öğretmenlere eşit sayıda öğrenci düşecek şekilde öğrenci gruplarını oluşturmak ve yönlendirici öğretmeni görevlendirmek. Veli (aile) ziyaretlerini planlamak.

8 İL PROJE YÜRÜTME EKİBİ ADI SOYADI UNVAN OKUL/KURUMU NECMETTİN ESEN
MÜDÜR YRD. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZER AKTEPE OKUL MD FEN LİSESİ MÜDÜRÜ İLKER ÖZDEMİR YILDIRIM RAM SEMA HEKİMOĞLU İNGİLİZCE SAKARYA İÖO ÖZNUR SÖNMEZ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT. DERYA GÜL REHBER ÖĞRT. ZEKİ MÜREN GÜZEL SANAT. L NİLÜFER LAÇİN BURSA ERKEK LİSESİ ERDAL KAYMAZ AR-GE UZMANI AR-GE BİRİMİ FATİH KENARLI

9 UYGULAMA SÜRECİ PROJENİN TÜM DOSYALARINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

10 Yerel Projelerimiz Kitap okuma saati
Öğretmenlerin sınıflara eşit olarak dağıtılması Ortak sınavlar Gurur çayı ve tebrik mektubu Zümre toplantıları Yönlendirici öğretmenlik Performans değerlendirmesi Memnuniyet anketleri Veli ziyaretleri Yerel Projelerimiz

11 KİTAP OKUMA SAATİ 1- KİTAP OKUMA SAATİ Resmi ve özel okulların tamamında her gün ilk dersler başlamadan önce 10 dakika kitap okuma saati olarak uygulama yapılacaktır. AMAÇ İdareci, öğretmen, öğrenci ve tüm personelin kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, öğrencilerin anlama, kavrama ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmek.

12 DERS PROGRAMLARI 2- DERS PROGRAMLARI Ders dağıtım programları, her branş öğretmeninin, ilköğretim okullarında ve ortaöğretim kurumlarında her sınıf seviyesinde eşit olarak derse girebileceği şekilde hazırlanacaktır. AMAÇ Müfredat programlarının öğretmenlerce takip edilerek zümre öğretmenler kurulu toplantılarının daha verimli yapılmasını sağlamak. Öğretmenlerin otokontrolü sağlanarak, “Programda geri kaldım, ileri gittim, öğrendi - öğrenmedi önemli değil, nasıl olsa tüm 9. sınıflar bende” gibi yaklaşımlar engellenecektir.

13 ORTAK SINAVLAR ve SINAV ANALİZLERİ
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında zümre öğretmenlerince ortak sınav soruları hazırlanacak ve ortak sınavlar yapılacaktır. Bu sınavlarda hazırlanacak olan soruların % 30’u geçmiş yıllara ait SBS,YGS / LYS’ de çıkan sorulardan ve/veya benzerlerinden olacaktır. AMAÇ Hazırlanacak olan soruların yanlarına hangi yıl sorulduğu yazılacak, böylece öğrencilerin SBS,YGS /LYS’ ye hazırlıkları ile okulun eğitim öğretiminde paralellik sağlanmış olacaktır. SBS,YGS /LYS’ye hazırlık yöntemlerinden biri de geçmiş yıllara ait soruların hatırlanması ve çözülmesidir. Bu süreçte öğrenci hem önceki yıllarda çıkan soruları çözmüş, hem de soru tekniğini kavramış olacaktır. Sınav Analiz Programı Klasik Sınavlar İndir >> Sınav Analiz Programı Çoktan Seçmeli Sınavlar İndir

14 ORTAK SINAVLAR ve SINAV ANALİZLERİ
Hiçbir öğretmen girdiği şubelerin başarısının diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır. Her şube için ayrı soru hazırlama sorunu ortadan kaldırılacak, böylece şubeler arasında soru sayısı ve zorluğu/kolaylığı açısından eşitlik sağlanacaktır. Analiz raporlarına göre okul ve kurumlar gerekli tedbirleri alacaktır. Analiz raporları zümre öğretmenler kurulunca değerlendirilerek yeni stratejiler üretilecek, böylece zümre öğretmenler kurulunun aktif bir şekilde ekip ruhu içerisinde çalışması sağlanmış olacaktır. Zümrelerce tespit edilen muhtemel risk faktörleri ve iyileştirmeye açık alanlar, OGYE (Okul Gelişim Yönetim Ekibi) tarafından alternatif çözümlerle giderilmeye çalışılacaktır.

15 GURUR ÇAYI 4 – GURUR ÇAYI Okullarda zümrelerce yapılacak ortak sınavlar sonucunda, ders bazında ilk üçe giren ve hedefine ulaşma konusunda en çok çaba gösteren öğrenciler arasından, okul proje ekibi tarafından seçilecektir. Seçilen öğrenciler ve velileri okul yönetimi ve öğretmenlerce düzenlenecek “Gurur Çayı” na davet edilerek tebrik mektubu verilecektir AMAÇ Okullarda, öğrencilerin elde ettiği sınav başarıları öne çıkarılarak hem öğrencilerin hem de velilerin motivasyonunu artırmak, velilere çocuklarının başarılarını önemsemelerinin gereğini vurgulamak.

16 Gurur Çayı Davetiye Örneği
GURUR ÇAYI Gurur Çayı Davetiye Örneği Sayın ………………………. Okulumuzda yapılan sınavda çocuğunuz üstün başarı göstermiştir. Sizi ve öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. ………………… tarihinde saat ………….’da okulumuzda düzenlenecek olan “GURUR ÇAYI” na davetlisiniz. Katılımınızı, bizi ve öğrencinizi onurlandırmanızı dileriz. Saygılarımla. Okul Müdürü Tebrik Mektubu Örneği Sayın ……………………………… Velisi bulunduğunuz, okulumuzun……/…..sınıfında eğitim öğretim gören …….. numaralı …………………………… /2011 eğitim öğretim yılı …..dönemi “………………” Dersi…….. Sınavında başarı göstermiştir. Öğrencinizin başarısında sizlerin katkısının büyük olduğunu düşünerek hem sizi hem de öğrencinizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. ……………..Öğretmeni Okul Müdürü

17 ZÜMRE TOPLANTILARI 5- ZÜMRE TOPLANTILARI Okullarda sınav öncesi ve sonrası zümre toplantıları yapılacak, bu toplantılarda ortak sınavlara hazırlığı ve/veya değerlendirilmesi yapılacaktır. AMAÇ Zümre öğretmenler kurulunun daha aktif ve verimli çalışmasını sağlamak.

18 YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMENLİK
8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim gören öğrencilere branş öğretmenlerince “Yönlendirici Öğretmenlik” yapılacaktır. AMAÇ Yönlendirici Öğretmenler kendilerine verilen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık ederek akademik başarılarını arttırmak için çaba göstereceklerdir. Ders başarısı dışındaki sorunlarda öğrencinin şube rehber öğretmenini ve okul rehber öğretmenini bilgilendirecektir.

19 YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMEN
Kendi grubunda bulunan öğrencilerle; Öğrencilerin ders başarılarını, sınav notlarını gözden geçirir. Sınav başarısını arttırmaya yönelik ihtiyaçları (test çözme tekniği,verimli ders çalışma yöntemi,sınav kaygısını azaltma, hızlı okuma teknikleri, motivasyon. vb.) belirler. Proje uygulama dosyalarını (Yönlendiricisi olduğu her öğrenci için öğrenci tanıma fişi, sınav hedef puan takip çizelgesi, haftalık grup paylaşım toplantı tutanağı, aile ziyaret tutanağı) hazırlar.

20 Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi
2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi AYLAR HAFTA FAALİYET AÇIKLAMALAR SORUMLULAR EKİM 1 Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Oluşturulması. 1 müdür yardımcısı,1 okul rehber öğretmeni,1 sınıf ve 1 branş öğretmeninden oluşan OKUL PYE isim listesi tarihine kadar İL MEM'e bildirilmelidir. Projenin etkinliğini artırmak ve velilerin katılımını sağlamak için Okul Aile Birliği ve diğer veli toplantılarında, HBBO projesinin amaçları ve faaliyetleri gündem maddesi olarak alınacaktır Okul İdaresi 2 Okul PYE'nin ortak sınav takvimini oluşturması, okul sitesinde, okulda yayınlanması ve öğretmenlere yönlendirecekleri 8. ve 12. sınıf öğrencilerini paylaştırmaları. Ortak Sınav: 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde, seviye belirleme sınavlarında soru çıkan derslerin sınav sorularının zümre olarak birlikte belirlenmesi ve aynı gün/saatte yapılmasıdır. Ortak sınav sorularının %30'unun geçmiş yıllarda çıkmış olan ulusal seviye belirleme sınav sorularından seçilmesi gerekir(Ortak sınav çizelge örneği ektedir.) Okul PYE 3 Okul Proje Yürütme Ekiplerinin kendi okullarındaki tüm öğretmenlere yapacağı proje tanıtım toplantısı HBBO projesi ve yönlendirici öğretmenlik açıklanmalıdır. Yönlendirici öğretmene düşen öğrenci sayısı okul 8.veya 12.sınıflarının mevcudunun branş öğretmeni sayısına bölünmesiyle bulunacaktır. Öğrenci paylaşımında ise her seviyeden öğrencinin guruplara eşit olarak paylaştırılması önerilir ancak farklı uygulamalar yapılabilir bu okul PYEP’nin inisiyatifindedir. 4 *Sınıf rehber öğretmenlerinin şubelerine yönelik proje tanıtım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 1.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. Bu paylaşım ve 12.sınıfların rehberlik dersinde yapılmalı 8 ve 12.sınıflara yönlendirici öğretmenleri açıklanmalıdır sınıflar bu projenin yalnızca kitap okuma etkinliğine katılacaklardır ve 12.sınıflarda ise kitap okuma yanında hedef puan ulaşım yöntemi ve en yüksek sınav puanı sonucu ödüllendirme şeklinde proje içinde olacaklardır. Bu sınıflarda bu görevi dersin öğretmeni yürütecektir. 1.dönem 1.sınav hedef puanı bir önceki yılın karnedeki karnede ki ders puanı(e okuldan öğrenilebilir), 2.ve 3.hedef puanlar bir önceki sınav puanı baz alınarak belirlenecektir. Sınıf şube rehber öğretmeni ve soru çıkan derslerin branş öğretmeni 20 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

21 Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi
2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi AYLAR HAFTA FAALİYET AÇIKLAMALAR SORUMLULAR KASIM 1 Yönlendirici öğretmenlerin grubu ile ilk paylaşım toplantısı Öğrencilerin ders başarılarının, sınav notlarının gözden geçirilmesi, Yönlendirici Öğretmen Sınav başarısını arttırmaya yönelik ihtiyaçların(test çözme tekniği, verimli ders çalışma yöntemi, sınav kaygısını azaltma, hızlı okuma, ders çalışma şekilleri vb.)belirlenmesi. Proje uygulama dosyalarının hazırlanmaya başlanması. (Danışanı olduğunuz her öğrenci için öğrenci tanıma fişi, sınav hedef puan takip çizelgesi, haftalık gurup paylaşım toplantı tutanağı, aile ziyaret tutanağı) *I.SINAV HAFTASI 2 Ev ziyaretlerinin planlanarak uygulamaya geçilmesi Ev ziyaretlerinde aile ziyaret tutanağı doldurulacaktır. 3 Yönlendirici öğretmenlerin grubu ile birlikte zaman geçirme etkinliği Tiyatro, konser, sinema vb. 4 *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi Sınav sonrası zümre toplantılarında, okul çapında branşın en yüksek not alan 3 öğrencisi ve hedefine en çok yaklaşan 3 öğrencisine tebrik mektubu ve gurur çayı davetiyesi zümre öğretmenlerince yazılarak okul PYE ne teslim edilecektir. Okul idaresi bayrak töreninde bu belgeleri öğrencilere verecek ve gurur çayı tarihini ilan edecektir. Okul İdaresi ve zümre öğretmenler kurulu 5 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 2.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. *2. Sınav öncesi zümre toplantısının yapılarak Okul PYE ne teslim edilmesi Sınav kaygısını giderme sunumu izletilebilir. 21 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

22 Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi
2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi AYLAR HAFTA FAALİYET AÇIKLAMALAR SORUMLULAR ARALIK 1 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı Hangi derse nasıl çalışılır? Sunum izletilebilir. *2.SINAV HAFTASI Yönlendirici Öğretmen 2 Etkili ders çalışma teknikleri Sunum izletilebilir. 3 *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*2.Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi Sınav sonrası zümre toplantılarında, okul çapında branşın en yüksek not alan 3 öğrencisi ve hedefine en çok yaklaşan 3 öğrencisine tebrik mektubu ve gurur çayı davetiyesi zümre öğretmenlerince yazılarak okul PYE ne teslim edilecektir. Okul idaresi bayrak töreninde bu belgeleri öğrencilere verecek ve gurur çayı tarihini ilan edecektir. Okul İdaresi ve zümre öğretmenler kurulu 4 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 3.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. *3. Sınav öncesi zümre toplantısının yapılarak Okul PYE ne teslim edilmesi Hızlı okuma teknikleri çalışması sunum izletilebilir. *3.SINAV HAFTASI OCAK *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*3.Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi Yönlendirici öğretmenlerin grubu ile birlikte zaman geçirme etkinliği Tiyatro, konser, sinema vb. 22 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

23 Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi
2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi AYLAR HAFTA FAALİYET AÇIKLAMALAR SORUMLULAR ŞUBAT 1 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı Yönlendirici Öğretmen 2 3 4 MART Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 1.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. *1. Sınav öncesi zümre toplantısının yapılarak Okul PYE ne teslim edilmesi Yönlendirici Öğretmen ve soru çıkan derslerin branş öğretmeni 2. DÖNEM 1.SINAV HAFTASI *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*1.Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi Sınav sonrası zümre toplantılarında, okul çapında branşın en yüksek not alan 3 öğrencisi ve hedefine en çok yaklaşan 3 öğrencisine tebrik mektubu ve gurur çayı davetiyesi zümre öğretmenlerince yazılarak okul PYE ne teslim edilecektir.Okul idaresi bayrak töreninde bu belgeleri öğrencilere verecek ve gurur çayı tarihini ilan edecektir. Okul İdaresi ve zümre öğretmenler kurulu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi 23

24 Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi
2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi AYLAR HAFTA FAALİYET AÇIKLAMALAR SORUMLULAR NİSAN 1 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 2.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. *. 2.Sınav öncesi zümre toplantısının yapılarak Okul PYE ne teslim edilmesi Yönlendirici Öğretmen ve soru çıkan derslerin branş öğretmeni 2 Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı 2.SINAV HAFTASI Yönlendirici Öğretmen 3 4 *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*2.Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi Sınav sonrası zümre toplantılarında, okul çapında branşın en yüksek not alan 3 öğrencisi ve hedefine en çok yaklaşan 3 öğrencisine tebrik mektubu ve gurur çayı davetiyesi zümre öğretmenlerince yazılarak okul PYE ne teslim edilecektir. Okul idaresi bayrak töreninde bu belgeleri öğrencilere verecek ve gurur çayı tarihini ilan edecektir. Okul İdaresi ve zümre öğretmenler kurulu MAYIS Öğrencilerin sınav başarılarını artırmaya yönelik gurup paylaşım toplantısı *Dersin öğretmenleri tarafından 3.sınav hedef puanının öğrencilerle birlikte belirlenmesi. *. Sınav öncesi zümre toplantısının yapılarak Okul PYE ne teslim edilmesi 3.SINAV HAFTASI *Belirlenen sınav başarı hedeflerine ulaşma düzeylerinin değerlendirilmesi.*3.Sınav sonrası zümre toplantısının yapılarak analizlerle birlikte Okul PYE ne teslim edilmesi 24 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

25 ÖDÜLLENDİRME 7- ÖDÜLLENDİRME Projede görev alan başarılı, özverili yönetici ve öğretmenler okul yönetimi tarafından belirlenerek İlçe Proje Yönetme Ekibi’ne bildirilir. AMAÇ Projede görevli yönetici ve öğretmenlerin eğitimde gönüllülük ve özverilerini teşvik için yazılı veya sözlü olarak ödüllendirilmelerini sağlamak.

26 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Yönetici ve öğretmenler bir önceki yıl gösterdikleri performanslarıyla kıyaslanarak değerlendirilecektir. AMAÇ Sosyo-ekonomik ve kültürel yönden farklı okulların hatta sınıfların birbiri ile mukayese edilmemesini, eğitim paydaşlarının kendi düzeyleri içinde motivasyonun artırılmasını sağlamak.

27 MEMNUNİYET ANKETLERİ 9- MEMNUNİYET ANKETLERİ Projenin yürütülmesi ile ilgili okulda öğretmen, öğrenci ve velilere isimsiz memnuniyet anketleri yapılacaktır. AMAÇ Projenin yürütülmesini ve öğrencilerin yönetici ve öğretmenleri proje hakkındaki algılarını hiçbir etki altında kalmadan ifade edebilmelerini, yönetici ve öğretmenlerin de eksikliklerini fark etmelerini sağlamak.

28 VELİ ZİYARETLERİ 10- VELİ ZİYARETLERİ Yönlendirici öğretmen kendi grubunda bulunan öğrenci ailelerini uygulama planı doğrultusunda ziyaret edeceklerdir

29 VELİ ZİYARETLERİ Veli ziyaretlerinde dikkat edilecek hususlar Ziyaret günü önceden belirlenip randevu alınacak. Bir yönetici başkanlığında, öğrencinin dersine giren (mümkünse) iki bayan iki erkek öğretmen tarafından yapılacak. İlgili öğrencinin, öğretmenler ve ailenin diğer fertleri ile aynı ortamda bulunması sağlanacak. Ziyaret esnasında, öğrenciyle ilgili hiçbir olumsuzluk anlatılmayacak. Öğrenciye ait olumlu yönlerden bahsedilecek. Kesinlikle eğitim öğretim konularının dışına çıkılmayacak.

30 Proje İçin Kaynaklar Uygulama Planı Öğrenci tanıma fişi
Hedef puan formu örneği Proje izleme formu Proje memnuniyet formu Hızlı Okuma ve anlama sunum ve programları Sınav kaygısı giderme sunumları SBS hazırlık sistemi YGS/LYS Sunumu Üniversite ve İş Dünyası Etkili ders çalışma yöntemleri Proje kapsamında yararlı olabileceğini düşündüğünüz dosya ya da belgeleri lütfen bizimle paylaşınız. E-posta:

31 İl Değerlendirme Raporları İlçe Değerlendirme Raporları
Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz Eğitim-Öğretim yılında okullarımızın proje kapsamında yaptıkları çalışmaları değerlendirmek için üç aşamalı bir süreç uygulanmıştır. Bunlar; İl Değerlendirme Raporları İlçe Değerlendirme Raporları Okul Değerlendirme Anketleri

32 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz
Velilerin proje kapsamında düzenlenen etkinliklere yeteri kadar katılmamaları. Önlemler: Afişler ve el broşürleri velilere yönelik olarak hazırlandı. Yaygınlaştırma amacıyla broşür ve 1000 afiş basıldı. Gazete haberleri yapıldı. Web sitesi üzerinde haberler yapıldı.

33 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz
Ortak sınavların özellikle tam gün eğitim yapan okullarda uygulanamaması Önlemler: Ortak sınav, zümre öğretmenleri tarafından birlikte hazırlanan ve zümre kararıyla daha önceden uygulama tarihleri belirtilen sınavlardır. Proje kapsamında yer alan ders öğretmenleri sınavı zümre olarak yapmalı ve zümre olarak sonuçların analiz etmelidir. Yönetmeliklere her dönem mutlaka bir sınavın ortak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

34 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz
Okul anketlerinin uygulanamaması Önlemler: Geçen öğretim yılında okul değerlendirme anketleri geç bir tarihte, öğrencilerin önemli bir bölümü okulda olmadıkları tarihte gönderilmişti, bu nedenle anket uygulamaları ile ilgili sorunlar yaşanmıştı. Bu eğitim-öğretim yılında yine aynı anketler uygulanacağından okul proje yürütme ekiplerinin dönem sonlarında anket yapması ve sonuçlarını analiz ederek ilçe proje yürütme ekiplerine göndermeleri yeterlidir.

35 Ortak sınavların analiz edilmesi Önlemler:
Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz Ortak sınavların analiz edilmesi Önlemler: Ortak sınavlar, klasik ve test olmak üzere iki türlü hazırlanabilir. Bu sınavlarda yapılacak sınavların tümünde sınav sonuçları ekteki dosyadan yararlanılarak mutlaka zümre öğretmenleri tarafından analiz edilmelidir. Analiz sonuçlarına göre derslerde öğrencilere yönelik tedbirler alınmalıdır.

36

37


"HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları