Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOLEKÜL İÇİ BAĞLAR 1. İYONİK BAĞ: Metaller Elektron vererek +, Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde + ve – yükler arasında oluşan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOLEKÜL İÇİ BAĞLAR 1. İYONİK BAĞ: Metaller Elektron vererek +, Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde + ve – yükler arasında oluşan."— Sunum transkripti:

1 MOLEKÜL İÇİ BAĞLAR 1. İYONİK BAĞ: Metaller Elektron vererek +, Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde + ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekime İYONİK BAĞ denir.

2 ÖZELLİKLERİ 1.Metallerle Ametaller arasında gerçekleşir. 2. Elektron alış verişi esasına dayanır. 3. + ve – yükler arasındaki elektrostatik çekimdir. 4. Polardır. (Kutuplu) 5. En kuvvetli iyonik bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında bulunur. (1A-7A) 6.İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katı halde bulunurlar. 7.Katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak eriyik ve çözeltileri iletkendir.

3 2. KOVALENT BAĞ: Elementlerin elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağa denir. ÖR: H 2 nin yapısını inceleyiniz ? ÇÖZÜM: 1 H :1s 1, diğer H’in de benzer biçimde 1s orbitalinde 1e’u vardır. Bu iki yarı dolu atomik orbital girişim yaparak bağ orbitalini oluşturur. Bağ orbitalindeki elektronlar artık her iki atoma aittir. Bu şekilde H-H bağı oluşmuş olur..... 1S H H

4 ÖR: O 2 nin yapısını inceleyiniz ? 8 O :1s 2 2s 2 2p 4 (2px 2 2py 1 2pz 1 ) şeklindedir. Diğer O’in de benzer biçimde 2py ve 2pz orbitalinde 1e’ u vardır. Bu 4 yarı dolu atomik orbital girişim yaparak bağ orbitalini oluşturur. Bağ orbitalindeki elektronlar artık her iki atoma aittir. Bu şekilde O=O bağı oluşmuş olur. ::.. Pz.. Py O O

5 ÖR: N 2 nin yapısını inceleyiniz ? 7 N :1s 2 2s 2 2p 3 (2px 1 2py 1 2pz 1 ) şeklindedir. Diğer O’in de benzer biçimde 2px, 2py ve 2pz orbitalinde 1e’ u vardır. Bu 6 yarı dolu atomik orbital girişim yaparak bağ orbitalini oluşturur... Px ::.. Pz.. Py N N.... Bağ orbitalindeki elektronlar artık her iki atoma aittir. Bu şekilde bağı oluşmuş olur. N

6 Benzer biçimde; HCl, H 2 O, NH 3, CH 4.........gibi ÖSS’de çıkması muhtemel moleküllerin bağ yapılarını da inceleyiniz.

7 1. Ametal-Ametal arasında gerçekleşir. (Ancak gaz fazında bazı metal-ametal bileşiklerinde de kovalent bağa rastlanır.) ÖR: BeCl 2, AlCl 3, BH 3... gibi. KOVALENT BAĞIN ÖZELLİKLERİ

8 2. Elektronlarının ortaklaşa kullanılması esasına dayanır. ÖR: HF nin yapısını incelersek. H : F..... gibi. Bağ orbitalindeki 2 elektron her iki atoma aittir. DUBLETİNİ TAMAMLADI OKTEDİNİ TAMAMLADI : Ortaklaşa kullanılan elektronlar.......

9 3. Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıya bileceği (Hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. ÖR: 1 H, 2 He, 4 Be, 5 B, un yapa bileceği maksimum kovalent bağ sayılarını araştırınız ? ÇÖZÜM 1H : 1s 1 1KB 2He: 1s 2 KB YOK 4Be: 1s 2 2s 2 2p (2s 1 2pX 1 ) 2 KB 5B : 1s 2 2s 2 2p 1 (2s 1 2px 1 2py 1 ) 3 KB

10 ÖR: 7 N, 8 O, 9 F’un yapa bileceği maksimum kovalent bağ sayılarını araştırınız ? ÇÖZÜM 6 C : 1s 2 2s 2 2p 2 (2s 1 2px 1 2py 1 2pz 1 ) 4 KB 7 N : 1s 2 2s 2 2p 3 (2s 2 2px 1 2py 1 2pz 1 ) 3 KB 8 O : 1s 2 2s 2 2p 4 (2s 2 2px 2 2py 1 2pz 1 ) 2 KB 9 F : 1s 2 2s 2 2p 5 (2s 2 2px 2 2py 2 2pz 1 ) 1 KB

11 1A1 ADET KOVALENT BAĞ 2A2 ADET KOVALENT BAĞ 3A3 ADET KOVALENT BAĞ 4A4 ADET KOVALENT BAĞ 5A3 ADET KOVALENT BAĞ 6A2 ADET KOVALENT BAĞ 7A 1 ADET KOVALENT BAĞ 8A YOK KISACA GENELLERSEK

12 4. İki ametal arasındaki tekli bağlara SİGMA (σ) bağı denir. İki a metal arasında birden fazla kovalent bağ varsa bunlardan biri sigma (kuvvetli) diğeri pi (л) (zayıf) bağıdır. ÖRNEK H-C C-H SİGMA (σ) pi (л)

13 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH=CH 2 ÖRNEK MOLEKÜLÜNDE KAÇ ADET Pİ VE KAÇ ADET SİGMA BAĞI OLDUĞUNU BULUNUZ ?

14 5.Aynı ametaller arasında gerçekleşen (Elektonegatiflikleri aynı) kovalent bağa APOLAR KOVALENT BAĞ denir. ÖR: H 2, O 2, N 2... gibi A POLAR KOVALENT BAĞ : V=0

15 6. Farklı ametaller arasında gerçekleşen kovalent bağa POLAR KOVALENT BAĞ denir. ÖR: HCl, AlCl 3, BH 3... gibi. : Polar kovalent bağ

16 7. Bir molekül üzerinde bağların oluşturduğu çekimin vektörel toplamı sıfır ise molekül APOLARdır. V = 0 OLDUĞUNDAN MOLEKÜL APOLAR Tüm C-H bağları Polar kovalent bağ

17 ÖR: BeCl 2, AlCl 3, BH 3, CH 4... Gibi moleküllerin Apolar olup olmadığını araştırınız ? BeH 2 ’nin yapısı. CH 4 ’ün yapısı. AlCl 3 ‘ün yapısıBeCl 2 ’nin yapısı. V=0 V=0 a polar molekül 109,5 0 120 o 180 0

18 9. Bir molekül üzerinde bağların oluşturduğu çekimin vektörel toplamı sıfır değil ise MOLEKÜL POLAR dır. ÖR: HCl, NH 3, H 2 O... gibi. +- + - + -..

19 3. KOORDİNE KOVALENT BAĞ Bir kovalent bağı oluşturan elektronlardan her ikisi de aynı atom tarafından sağlanmışsa bu tür bağlara “Koordine Kovalent Bağ” denir. NH 3 +H + NH 4 +.. N H H H +H++H+ N H H H H + BH 3 +H - BH 4 - B H H H +: H - B H H H H-

20 HİBRİTLEŞME Aynı enerji seviyesindeki dolu ve boş orbitallere HİBRİT ORBİTALLERİ denir. Hibrit orbitallerinin birbiriyle girişim yapıp, yeniden düzenlenerek, farklı ve eşit orbitallerin oluşmasına HİBRİTLEŞME ya da MELEZLEŞME diyoruz. 1 tane S + 1 tane P orbitali hibritleşire, SP hibritleşmesi 1 tane S + 2 tane P orbitali hibritleşire, SP 2 hibritleşmesi 1 tane S + 3 tane P orbitali hibritleşire, SP 3 hibritleşmesi NOT: d hibritleşmesi, ÖSS’ de çıkmadığından dikkate alınmamıştır.

21 ÖRNEK: BeCl 2 ’ün yapısını incelersek; 4 Be: 1s 2 2s 2 2p 0 Bir atom, yapa bileceği maximum bağı yapmak ister. Bu sebeple, az bir enerji verildiğinde yani, Be atomu uyarıldığında; Be’ un değerlik orbitalleri bir biri içine girişim yapar ve 4 Be : 1s 2 ( 2s 1 2px 1 2py 2pz ) şeklinde 2 farklı yarı dolu orbitale bölünürler. 1 tane S + 1 tane P orbitalinden oluşmuş bu hibritleşmeye, SP hibritleşmesi diyoruz.

22 BeCl 2 ’nin yapısı. 180 0 açı Doğrusal Hibritleşme = SP Bağ sayısı = 2 Bağ tipi= sigma Bağ açısı= 180 0 Bağ= Polar Molekül şekli= Doğrusal Molekül = A polar Hibrit orbitallerinin en önemli özelliği, merkez atomunun etrafında bir birine en büyük açı yapacak şekilde yönelmeleridir. Buda BeCl 2 de 180 0 açıyla mümkündür. Oluşan bu şekle doğrusal diyoruz.

23 ÖRNEK: BH 3 ’ün yapısını incelersek; 5 B : 1s 2 2s 2 2p 1 Bir atom, yapa bileceği maximum bağı yapmak ister. Bu sebeple, az bir enerji verildiğinde yani B atomu uyarıldığında; borun değerlik orbitalleri bir biri içine girişim yapar ve 5 B : 1s 2 (2s 1 2px 1 2py 1 2pz 0 ) Şeklinde eşit enerjili 3 farklı yarı dolu orbitale bölünürler. 1 tane S + 2 tane P orbitalinden oluşmuş bu hibritleşmeye, SP 2 hibritleşmesi diyoruz.

24 BH 3 ’ün yapısı. Düzlem üçgen 120 0 Hibritleşme = SP 2 Bağ sayısı = 3 Bağ tipi= sigma Bağ açısı= 120 0 Bağ= Polar Molekül şekli= Düzlem Üçgen Molekül = A polar Hibrit orbitallerinin en önemli özelliği, merkez atomunun etrafında bir birine en büyük açı yapacak şekilde yönelmeleri olduğundan,BH 3 de bu açı 120 0 olur. Oluşan bu şekle Düzlem Üçgen diyoruz.

25 ÖRNEK: CH 4 ’ün yapısını incelersek; 6 C : 1s 2 2s 2 2p 2 Bir atom, yapa bileceği maximum bağı yapmak ister. Bu sebeple, az bir enerji verildiğinde yani C atomu uyarıldığında; karbonun değerlik orbitalleri bir biri içine girişim yapar ve 6 C : 1s 2 (2s 1 2px 1 2py 1 2pz 1 ) şeklinde eşit enerjili 4 farklı yarı dolu orbitale bölünürler. 1 tane S + 3 tane P orbitalinden oluşmuş bu hibritleşmeye, SP 3 hibritleşmesi diyoruz.

26 Hibrit orbitallerinin en önemli özelliği, merkez atomunun etrafında bir birine en büyük açı yapacak şekilde yönelirler. Buda CH 4 te 109,5 0 açıyla mümkündür. Oluşan bu geometrik şekle düzgün dört yüzlü diyoruz. Hibritleşme = SP 3 Bağ sayısı = 4 Bağ tipi= sigma Bağ= Polar Bağ açısı= 109.5 0 Molekül şekli= Düzgün Dörtyüzlü Molekül= A polar

27 ÖRNEK: NH 3 ’ün yapısını incelersek; 7 N : 1s 2 2s 2 2p 3 Azotunda C gibi hibritleştiği düşünülürse, 7 N : 1s 2 (2s 2 2px 1 2py 1 2pz 1 ) şeklinde eşit enerjili 4 farklı yarı dolu orbitale bölünürler. 1 tane S + 3 tane P orbitalinden oluşmuş bu hibritleşmeye, SP 3 yada P 3 hibritleşmesi diyoruz. Ancak bu hibrit orbitallerinden birisi bağ oluşturmaz.

28 Hibrit orbitallerinin en önemli özelliği, merkez atomunun etrafında bir birine en büyük açı yapacak şekilde yönelmeleridir. Buda NH 3 te 107 0 açıyla mümkünolur. Oluşan bu geometrik şekle Üçgen Pramit diyoruz. Hibritleşme = SP 3 Bağ sayısı = 3 Bağ tipi= sigma Bağ= Polar Bağ açısı= 107 Molekül şekli= Üçgen Pramit Molekül= Polar + -..

29 ÖRNEK: H 2 O’ nun yapısını incelersek; 8 O : 1s 2 2s 2 2p 4 Azotunda C gibi hibritleştiği düşünülürse, 7 N : 1s 2 (2s 2 2px 2 2py 1 2pz 1 ) şeklinde eşit enerjili 4 farklı yarı dolu orbitale bölünürler. 1 tane S + 3 tane P orbitalinden oluşmuş bu orbitallere SP 3 yada P 3 hibritleşmesi diyoruz. Ancak bu hibrit orbitallerinden ikisi bağ oluşturmaz.

30 Hibrit orbitallerinin en önemli özelliği, merkez atomunun etrafında bir birine en büyük açı yapacak şekilde yönelirler. Buda H 2 O da 104,5 0 açıyla mümkündür. Oluşan bu geometrik şekle Kırık Doğru diyoruz. Hibritleşme = SP 3 Bağ sayısı = 2 Bağ tipi= sigma Bağ= Polar Bağ açısı= 104.5 0 Molekül şekli= Kırık Doğru Molekül= Polar + -..

31 GRUP1A2A3A4A5A6A7A ÖRNEK LiClBeCl 2 BH 3 CH 4 NH 3 H2OH2OHCl HİBRİTLRŞME -SPSP 2 SP 3 - BAĞ SAYISI 1234321 BAĞ AÇISI 0 0 180 0 120 0 109,5 0 107 0 104,5 0 0 0 GEOMETRİK ŞEKLİ DOĞ RUSAL DÜZ. ÜÇGEN DÜZGÜN DÖRT YÜZLÜ ÜÇGEN PRAMİT KIRIK DOĞRU DOĞ RUSAL MOLEKÜL İÇİ BAĞLAR İYONİK POLAR KOV. BAĞ POLAR KOV. BAĞ. MOLEKÜL POLARLIĞI POLAR A POLAR A POLAR A POLAR MOLEKÜLLER ARA.BAĞLAR İ YONİKİYONİKW-W D-D HİDRO- JEN BDİ-Dİ

32 MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR 1. Van-der Waals Etkileşimi; He, Ne, Ar... gibi soy gazlarda ; H 2, O 2, N 2... gibi kovalent bağlı a polar moleküllerde; CH 4, BH 3, CCl 4... gibi kovalent bağlı a polar moleküllerde katı ve sıvı fazlarında moleküller arasında görülen etkileşime denir. Van-der Waals Etkileşimi m1 m2

33 Van-der Waals etkileşimi; a.Kütlesel çekimden oluşmuştur. İki molekül bir birine yaklaştıkça moleküller arasında kütlesel çekim etkinleşir ve bir çekim oluşur. Bu çekime, Van-der Wals etkileşimi denir. Bu sebeple, Van-der Wals etkileşimi mol kütlesi arttıkça artar. ÖR: He { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/12/3678817/slides/slide_33.jpg", "name": "Van-der Waals etkileşimi; a.Kütlesel çekimden oluşmuştur.", "description": "İki molekül bir birine yaklaştıkça moleküller arasında kütlesel çekim etkinleşir ve bir çekim oluşur. Bu çekime, Van-der Wals etkileşimi denir. Bu sebeple, Van-der Wals etkileşimi mol kütlesi arttıkça artar. ÖR: He

34 b. Ani dipolleşmeden oluşmuştur. İki a polar molekül bir birlerine yaklaştırıldıklarında - yükler bir birini itecek ve itilen taraf -δ iten +δ yükle yüklenecektir. Bu şekilde iki molekül arasında çok zayıf bir çekim oluşur. Bu çekime Van-der Wals etkileşimi denir. Bu sebeple etkileşme yüzeyi arttıkça, Van-der Wals etkileşimi artar. Van-der Waals Etkileşimi -δ +δ

35 2. Dipol-Dipol Etkileşimi; Kovalent bağlı polar moleküllere DİPOL moleküller diyoruz. İki dipol molekül arasındaki etkileşime DİPOL- DİPOL bağı denir. DİPOL-DİPOL BAĞI Dipol Molekül

36 ÖR: HCl, HBr, NH 3,H 2 O, CH 3 Cl...gibi moleküllerde moleküller arasında görülür. Dipol – Dipol bağları Van-der Waals göre daha kuvvetli bağlardır. Molekülün polarlığı arttıkça dipol-dipol bağ kuvveti artar, erime ve kaynama noktaları yükselir.

37 3. Hidrojen Bağı; Bir molekülde H atomu; Flor, Oksijen, Azot (FON) atomlarından birine bağlıysa, bu tür moleküllerde Van-der Wals ve Dipol-Dipol ile beraber H bağıda bulunur. Hidrojen Bağı W-W D-D

38 Hidrojen bağının oluşması için, 3 önemli faktör vardır. 1.Hidrojen bağı oluşması için ilk şart, H atomunun FON atomlarından birine bağlı olması gerekmektedir. Bu şekilde H atomu büyük oranda + yükle yüklenirken, diğer atom, – yükle yüklenir. Molekülün polarlığı maximuma ulaşır. Bu açıdan Hidrojen bağı Dipol-Dipol bağının farklı bir versiyonudur. 2. Diğer taraftan hidrojen bağında, hidrojenle diğer atom arasında da zayıf kovalent bağa raslanır. H-F..H-F..H-F..H-F..H-F..H-F..H-F..H-F Kovalent Bağ Hidrojen Bağı Zayıf Kovalent Bağ

39 3. Diğer bir faktörde H köprü bağıdır. Hidrojen köprü bağı sayesinde hidrojen bağı, daha sağlam bir yapıya ulaşıyor. H — F: — H + — :F Oldukça elektro negatif bir atoma bağlanmış hidrojen atomları, tamama yakın pozitif yükle yüklendiğinden, bağlı olduğu F atomundan kopar komşu durumdaki çiftleşmemiş elektron çifti içeren atoma bağlanır. Bu olayı aynı anda tüm moleküldeki hidrojen atomları yapar. Bu şekilde F-H-F köprü bağı oluşur. Hidrojen bağı içeren moleküller hidrojen bağının bu özel durumu sayesinde oldukça yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptirler.

40 HF molekülünde 6 adet HF molekülü, biri biri arasında yaptıkları kuvvetli hidrojen bağından dolayı,altıgen bir yapı içersinde bulunur. (Kırmızı çizgiler hidrojen bağını göstermektedir.)

41 Her bir su molekülü, 4 farklısumolekülünehidrojen bağlarıyla bağlanır. Bu haliylebirdüzgündörtyüzlü oluşturur. bulunur... Buzun yapısında ise su molekülleri altıgen halka olacak şekilde kristallenirler. Kar tanelerinin heksagoneloluşununsebebi budur.

42 ÖR: HF, H 2 O, NH 3, R-COOH, R-OH, R-NH 2......gibi moleküllerde, moleküller arasında diğer bağlarla birlikte hidrojen bağıda görülür. Hidrojen bağı içeren moleküllerde, molekülleri bir arada tutan kuvvet artar, bu sebeple, erime-kaynama noktalarında, diğer eşdeğer moleküllere göre ani yükselmeler görülür. HCl-HCl

43 4. Metalik Bağ: Metalleri bir arada tutan kuvvete denir. Metallerin Değerlik Elektronları çok az, buna karşılık boş değerlik orbitalleri çok fazladır. Ayrıca metallerin değerlik elektronları çekirdek tarafından çok sıkı tutulmazlar. Bu nedenle metal değelik elektronları, boş değerlik orbitallerde serbest hareket ederler.

44 Bu esnada kendine yaklaştırılan komşu metalin boş değerlik orbitallerine de sıçrayarak dolaşırlar. Bu işi bir birine temas eden tüm metalin elektronları da aynı zamanda yapar. Ancak her elektron azda olsa kendi merkezi tarafından çekilirler. (Komşuluğa gitmiş evin haylaz çocukları) Bu şekilde oluşan bağa METALİK BAĞ denir.

45 Bu sebeple metaller; İşlene bilir. (Tel ve levha haline getirilebilir.) Serbest elektronlar sayesinde elektrik akımını iletirler.(sıcaklık arttıkça titreşim artacağından iletkenlik azalır.)

46 5. İyonik Bağ: İyonik bağlı bileşiklerde aynı zamanda farklı iyonlar arasında da iyonik bağ bulunur. Bu şekilde iyonik kristaller meydana gelir. Bağ kuvvetinin sağlamlığı nedeniyle, iyonik yapılı maddeler oda şartlarında katı halde bulunurlar. Katı durumlarında elektrik akımını iletmezler.Ancak kristal bozuklukları (eriyik-Çözelti) durumlarında elektrik akımını iletkendirler.

47 6. Kovalent Bağ: Kovalent bağlı bileşiklerde aynı zamanda farklı moleküller arasında da kovalent bağ bulunur. Bu şekilde kovalent bağlı ağ örgülü katılar meydana gelir. Elmas ve Grafitte olduğu gibi...


"MOLEKÜL İÇİ BAĞLAR 1. İYONİK BAĞ: Metaller Elektron vererek +, Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde + ve – yükler arasında oluşan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları