Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar) Dr. Ceyhun Özyurt Üroloji AD 25 Mart 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar) Dr. Ceyhun Özyurt Üroloji AD 25 Mart 2015."— Sunum transkripti:

1 Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar) Dr. Ceyhun Özyurt Üroloji AD 25 Mart 2015

2 Üriner Sistem İnfeksiyonları En sık karşılaşılan infeksiyöz hastalıklardır Mikrobial direnç gelişimi alarm vermektedir –Direnç gelişimi bir tehdittir –ÜSİ tedavisi için –Ürolojik cerrahide profilaksi için –Antibiyotik kullanımı ~ direnç gelişim –Akılcı antibiyotik kullanımı → acil gereksinim

3 Yetişkinde Komplike Olmayan ÜSİ Akut sistit, akut pyelonefrit Başka sağlık sorunu yok Kadında sık Etken E. coli %70-95 Staph saprophyticus %5-10

4 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Sistit Fosfomycin trometamol 3 g tek doz –MONUROL, UROMİSİN Pivmecillinam 400 mg 3 gün Nitrofurantoin 100 mg bid 5 gün –PİYELOSEPTYL Alternatif (3 gün) –Ciprofloxacin 250 mg bid (CİPRO, CİPROXİN) –Levofloxacin 250 mg qd (CRAVİD, LEBEL) –Norfloxacin 400 mg bid (NOROXİN) –Ofloxacin 200 mg bid (TARİVİD, MENEFLOKS)

5 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Pyelonefrit Oral Tedavi –Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 gün –CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN –Levofloxacin 250-500 mg qd 7-10 gün veya 750 mg qd 5 gün –CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT Alternatifler –Cefpodoxime proxetil 200 mg bid 10 gün –İNFEX, CRUTER –Ceftibuten 400 mg qd 10 gün –BUDEF, CEDAX, CEFLONG

6 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Pyelonefrit Parenteral Ciprofloxacin 400 mg bid »CİFLOSİN, CİPRO Levofloxacin 250-500 mg qd veya 750 mg qd »FLOXİLEVO, LEFOX Alternatifler Cefotaxime 2 g tid ( SEFOKSİM, TAXOCEF ) Ceftriaxone 1-2 g qd ( BAKTİSEF, SEFADAY ) Ceftazidime 1-2 g tid ( FORTUM, IESETUM ) Bence sevk

7 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ Pozitif idrar kültürü ile tanımlanmak kaydıyla son bir yılda 3 veya altı ayda 2 kez ÜSİ geçirilmesi Antimikrobial profilaksi –ÜSİ tedavisinden 2 hafta sonra negatif idrar kültürü olmalıdır –Sürekli profilaksi –Postkoital profilaksi

8 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ Sürekli (Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0) Cefaclor 250 mg günde bir CEC, CECLOR, KEFSİD Norfloxacin 200 mg günde bir NOROXİN Ciprofloxacin 125 mg günde bir CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN

9 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ Postkoital (Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0) TMP-SMX 80/400 mg BACTRİM Ciprofloxacin 125 mg CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Norfloxacin 200 mg NOROXİN

10 Gebelikte ÜSİ Asemptomatik Bakteriüri ve Akut Sistit Nitrofurantoin 100mg, 2x1, 3-5 gün –PİYELOSPTYL Amoksisilin 500mg, 3x1, 3-5 gün –ALFOKSİL, AMOKSİNA, DEVAMOX, LARGOPEN Amoks klavulanat 500mg, 2x1, 3-5 gün –AMOKLAVİN, AUGMENTİN, KLAMOKS Fosfomisin tek doz –MONUROL, UROMİSİN

11 Gebelikte ÜSİ Pyelonefrit Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1 –BAKTİSEF, SEFADAY Aztreonam 1g iv, 3x1 veya 2x1 –AZACTAM Sefepim 1g iv, 2x1 –EKİPİM, UNİSEF İmipenem silastatin 500mg iv, 4x1 –CİLAPEM, TİENAM Bence sevk

12 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ Akut sistit tedavisi premenopozal kadın ile aynıdır, ancak kısa süreli tedavi tercih edilmez Fosfomycin trometamol 3 g 3 kez –MONUROL, UROMİSİN Pivmecillinam 400 mg 7 gün Nitrofurantoin 100 mg bid 7 gün –PİYELOSEPTYL

13 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ Pyelonefrit tedavisi aynıdır Oral Tedavi Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 gün »CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Levofloxacin 250-500 mg qd 7-10 gün veya 750 mg qd 5 gün »CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT Parenteral Ciprofloxacin 400 mg bid »CİFLOSİN, CİPRO Levofloxacin 250-500 mg qd veya 750 mg qd »FLOXİLEVO, LEFOX

14 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ Asemptomatik bakteriüri tedavi edilmemelidir

15 Genç Erkekte Akut Komplike Olmayan ÜSİ En az 7 günlük tedavi uygulanmalıdır Ateşli ÜSİ’de değerlendirme yapılmalıdır Ateşli ÜSİ’de tedavi minimum 2 hafta olmalıdır (prostat katılımı) Bence sevk

16 Komplike ÜSİ Kateter, stent olan (üretral, üreteral, renal) veya TAK yapan hastalar İşeme sonu artık idrar > 100 mL Tıkanıklık oluşturan üropati (MÇT, taş, tümör) VUR Üriner diversiyon Peri ve postoperatif ÜSİ Böbrek yetmezliği ve TX, DM, immün yetmezlik Bence sevk

17 Erkeklerde Genital İnfeksiyonlar Üretrit Prostatit Epididimit Orşit

18 Üretrit Gonokoksik İlk Seçenek –Seftriakson 1g im, tek doz –BAKTİSEF, SEFADAY –Azitromisin 1g oral, tek doz –AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK Alternatif –Ciprofloxacin 500mg oral, tek doz –CİFLOSİN, CİPRO, CİPROXİN –Levofloxacin 250mg oral, tek doz –CRAVİD, LEBEL, POTANT –Ofloxacin 400 mg oral, tek doz –TARİVİD, MENEFLOKS Nongonokoksik İlk Seçenek –Azitromisin 1g oral, tek doz –AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK –Doksisiklin 100mg oral, 2x1, 7 gün –MONODOX, TETRADOX Alternatif –Eritromisin 500mg oral, 4x1, 14 gün –ERİTRO, ERYTHROCİN –Ofloxacin 300mg oral, 2x1, 7 gün –TARİVİD, MENEFLOKS –Levofloxacin 500mg oral, 1x1, 7 gün –CRAVİD, LEBEL, POTANT

19 Akut Bakteryel Prostatit Geniş spektrumlu penisilin –Amoksisilin 500mg, oral, 3x1 ALFOXİL, AMOKSİNA –Ampisilin 1gm, oral, 4x1 ALFASİLİN, AMPİSİNA –Amoksisilin+Klavulanik Asit 1gm BID, oral 2x1 AMOKLAVİN, AUGMENTİN Üçüncü kuşak sefalosporin –Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1 BAKTİSEF, SEFADAY –Ceftazidime 1-2 g tid FORTUM, IESETUM Florokinolon –Levofloxacin 250-500 mg qd, oral, 7-10 gün CRAVİD, İNFECUR, LEBEL –Levofloxacin 250-500 mg qd veya 750 mg qd, iv FLOXİLEVO, LEFOX + Aminoglikozid –Gentamisin, im, 160mg GENTREKS Bence sevk

20 Kronik Bakteryel Prostatit Tedavi 4-6 hafta sürmelidir Florokinolonlar –Ciprofloxacin 500 mg bid CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN –Levofloxacin 250 mg qd CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT

21 Epididimit – Orşit Yatak istirahati Skrotal elevasyon Florokinolonlar


"Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar) Dr. Ceyhun Özyurt Üroloji AD 25 Mart 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları