Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar)"— Sunum transkripti:

1 Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar)
Dr. Ceyhun Özyurt Üroloji AD 25 Mart 2015

2 Üriner Sistem İnfeksiyonları
En sık karşılaşılan infeksiyöz hastalıklardır Mikrobial direnç gelişimi alarm vermektedir Direnç gelişimi bir tehdittir ÜSİ tedavisi için Ürolojik cerrahide profilaksi için Antibiyotik kullanımı ~ direnç gelişim Akılcı antibiyotik kullanımı → acil gereksinim

3 Yetişkinde Komplike Olmayan ÜSİ
Akut sistit, akut pyelonefrit Başka sağlık sorunu yok Kadında sık Etken E. coli %70-95 Staph saprophyticus %5-10

4 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Sistit
Fosfomycin trometamol 3 g tek doz MONUROL, UROMİSİN Pivmecillinam 400 mg 3 gün Nitrofurantoin 100 mg bid 5 gün PİYELOSEPTYL Alternatif (3 gün) Ciprofloxacin 250 mg bid (CİPRO, CİPROXİN) Levofloxacin 250 mg qd (CRAVİD, LEBEL) Norfloxacin 400 mg bid (NOROXİN) Ofloxacin 200 mg bid (TARİVİD, MENEFLOKS)

5 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Pyelonefrit
Oral Tedavi Ciprofloxacin mg bid 7-10 gün CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Levofloxacin mg qd 7-10 gün veya 750 mg qd 5 gün CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT Alternatifler Cefpodoxime proxetil 200 mg bid 10 gün İNFEX, CRUTER Ceftibuten 400 mg qd 10 gün BUDEF, CEDAX, CEFLONG

6 Premenopozal Gebe Olmayan Kadında Akut Komp Olmayan Pyelonefrit
Parenteral Ciprofloxacin 400 mg bid CİFLOSİN, CİPRO Levofloxacin mg qd veya 750 mg qd FLOXİLEVO, LEFOX Alternatifler Cefotaxime 2 g tid (SEFOKSİM, TAXOCEF) Ceftriaxone 1-2 g qd (BAKTİSEF, SEFADAY) Ceftazidime 1-2 g tid (FORTUM, IESETUM) Bence sevk

7 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ
Pozitif idrar kültürü ile tanımlanmak kaydıyla son bir yılda 3 veya altı ayda 2 kez ÜSİ geçirilmesi Antimikrobial profilaksi ÜSİ tedavisinden 2 hafta sonra negatif idrar kültürü olmalıdır Sürekli profilaksi Postkoital profilaksi

8 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ
Sürekli (Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0) Cefaclor 250 mg günde bir CEC, CECLOR, KEFSİD Norfloxacin 200 mg günde bir NOROXİN Ciprofloxacin 125 mg günde bir CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN

9 Kadında Tekrarlayan Komplike Olmayan ÜSİ
Postkoital (Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0) TMP-SMX 80/400 mg BACTRİM Ciprofloxacin 125 mg CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Norfloxacin 200 mg NOROXİN

10 Gebelikte ÜSİ Asemptomatik Bakteriüri ve Akut Sistit
Nitrofurantoin 100mg, 2x1, 3-5 gün PİYELOSPTYL Amoksisilin 500mg, 3x1, 3-5 gün ALFOKSİL, AMOKSİNA, DEVAMOX, LARGOPEN Amoks klavulanat 500mg, 2x1, 3-5 gün AMOKLAVİN, AUGMENTİN, KLAMOKS Fosfomisin tek doz MONUROL, UROMİSİN

11 Gebelikte ÜSİ Pyelonefrit Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1
BAKTİSEF, SEFADAY Aztreonam 1g iv, 3x1 veya 2x1 AZACTAM Sefepim 1g iv, 2x1 EKİPİM, UNİSEF İmipenem silastatin 500mg iv, 4x1 CİLAPEM, TİENAM Bence sevk

12 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ
Akut sistit tedavisi premenopozal kadın ile aynıdır, ancak kısa süreli tedavi tercih edilmez Fosfomycin trometamol 3 g 3 kez MONUROL, UROMİSİN Pivmecillinam 400 mg 7 gün Nitrofurantoin 100 mg bid 7 gün PİYELOSEPTYL

13 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ
Pyelonefrit tedavisi aynıdır Oral Tedavi Ciprofloxacin mg bid 7-10 gün CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Levofloxacin mg qd 7-10 gün veya 750 mg qd 5 gün CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT Parenteral Ciprofloxacin 400 mg bid CİFLOSİN, CİPRO Levofloxacin mg qd veya 750 mg qd FLOXİLEVO, LEFOX

14 Postmenopozal Kadınlarda ÜSİ
Asemptomatik bakteriüri tedavi edilmemelidir

15 Genç Erkekte Akut Komplike Olmayan ÜSİ
En az 7 günlük tedavi uygulanmalıdır Ateşli ÜSİ’de değerlendirme yapılmalıdır Ateşli ÜSİ’de tedavi minimum 2 hafta olmalıdır (prostat katılımı) Bence sevk

16 Komplike ÜSİ Bence sevk
Kateter, stent olan (üretral, üreteral, renal) veya TAK yapan hastalar İşeme sonu artık idrar > 100 mL Tıkanıklık oluşturan üropati (MÇT, taş, tümör) VUR Üriner diversiyon Peri ve postoperatif ÜSİ Böbrek yetmezliği ve TX, DM, immün yetmezlik Bence sevk

17 Erkeklerde Genital İnfeksiyonlar
Üretrit Prostatit Epididimit Orşit

18 Üretrit Gonokoksik Nongonokoksik İlk Seçenek Alternatif İlk Seçenek
Seftriakson 1g im, tek doz BAKTİSEF, SEFADAY Azitromisin 1g oral, tek doz AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK Alternatif Ciprofloxacin 500mg oral, tek doz CİFLOSİN, CİPRO, CİPROXİN Levofloxacin 250mg oral, tek doz CRAVİD, LEBEL, POTANT Ofloxacin 400 mg oral, tek doz TARİVİD, MENEFLOKS İlk Seçenek Azitromisin 1g oral, tek doz AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK Doksisiklin 100mg oral, 2x1, 7 gün MONODOX, TETRADOX Alternatif Eritromisin 500mg oral, 4x1, 14 gün ERİTRO, ERYTHROCİN Ofloxacin 300mg oral, 2x1, 7 gün TARİVİD, MENEFLOKS Levofloxacin 500mg oral, 1x1, 7 gün CRAVİD, LEBEL, POTANT

19 Akut Bakteryel Prostatit
Geniş spektrumlu penisilin Amoksisilin 500mg, oral, 3x1 ALFOXİL, AMOKSİNA Ampisilin 1gm, oral, 4x1 ALFASİLİN, AMPİSİNA Amoksisilin+Klavulanik Asit 1gm BID, oral 2x1 AMOKLAVİN, AUGMENTİN Üçüncü kuşak sefalosporin Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1 BAKTİSEF, SEFADAY Ceftazidime 1-2 g tid FORTUM, IESETUM Florokinolon Levofloxacin mg qd, oral, 7-10 gün CRAVİD, İNFECUR, LEBEL Levofloxacin mg qd veya 750 mg qd, iv FLOXİLEVO, LEFOX + Aminoglikozid Gentamisin, im, 160mg GENTREKS Bence sevk

20 Kronik Bakteryel Prostatit
Tedavi 4-6 hafta sürmelidir Florokinolonlar Ciprofloxacin 500 mg bid CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN Levofloxacin 250 mg qd CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT

21 Epididimit – Orşit Yatak istirahati Skrotal elevasyon Florokinolonlar


"Reçete Günleri (ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları