Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR
“İnmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 1.Yağmurdan duvar inmiş. 2.Çocuk,ağaçtan zorlukla indi. 3.Haberi duyunca yüreğine indi. 4.Şehre varınca otele indi. A) 1 B)2 C)3 D)4

2 . cevap:1.de duvar düşmüş,2.de yere inmek anlamında, 3.de şok oldu anlamında, 4.de gitti anlamında kullanılmış (D)

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? A)Her inişin bir çıkışı vardır. B)Her çok,azdan olur. C)Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma. D)Akıllı köprüyü arayana dek,deli suyu geçer. .

4 cevap: iniş-çıkış,az-çok,akıllı- deli zıt anlamlı iken C de yoktur.

5 “Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı
“Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.” Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? A)gece B)eksi C)derece D)ısı

6 cevap:Eksi kelimesi çıkarılırsa anlam bozulmaz.(B)

7 “de” bağlacı verilen cümlelerin hangisinde “başkalarına yaptığım gibi”anlamını içermemektedir? A)Sana bir de kitap alalım. B)Bir kitap da sana alalım. C)Sana da bir kitap alalım. D)Bir tane de kitap sana alalım

8 cevap:A şıkkında başka kitaplar aldım bir de bu kitabı aldım anlamı vardır.

9 Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi bildiğini yapmak,başkalarını dinlememek”anlamını vermektedir? A)Burnu havada olmak B)Burnu Kaf Dağı’nda olmak C)Burnundan kıl aldırmamak D)Burnunun dikine gitmek

10 cevap:D şıkkındaki deyim başkalarını
dinlememek demektir.

11    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tehdit etme" anlamı vardır?
A)   Bundan böyle kepçe temiz iken önce hoşafları dağıt. B)   Çok çile çektik vesselam! C)   Neyi, nerede arayacağımı bilemiyorum. D)   Hele bir söylediklerimi yapma da görüşürüz!

12 Cevap:D şıkkı tehdit cümlesidir.

13  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?
A)   Öğrencilerimizin başarılı olması için her şeyi yaparız. B)   Kabak benim başıma patladı. C)   Bunca olaydan sonra aklın başına gelir sanmıştık. D)   Kendisiyle mücadele edebilen insan, en değerli insandır.

14 Cevap:C şıkkında istenilen; fakat gerçekleşmeyen bir ifade vardır.

15 Yalınlaştırılmış bilgiden başka bir şey vermeyen bir edebiyat yapıtını, bu bilgiyi öğrendikten sonra, her salt bilgisel kitap gibi, bir yana atmamız gerekirdi. Ama atmayız. Yukarıdaki cümleye anlamca yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? A)   Kullandıktan sonra ilişiğimizi kestiğimiz bir gereçtir edebiyat yapıtı. B)   Pek çok edebiyat yapıtı yalnızca bilgi vermektedir. C)   Kitaplarından bilgi sağlanan her yazar, yalnızca bilgi vermek amacıyla yazmamıştır kitabını. D)   Edebiyat yapıtı herhangi bir bilgi içermez.

16 Cevap:C şıkkında bilgi veren kitapların bile atılmadığı; çünkü onda sadece bilgi olmadığını anlatmaktadır.

17    Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?
A)   Lale o haberle gönlünü dağladı. B)   Külhan, hamamlarda suyun ısıtıldığı bölümdür. C)   Sonbaharı, eski adıyla hazanı, divan şairleri "hüzün" ile birlikte anar. D)   Gül bülbüle, bülbül güle gülmedi gitti. 

18 Cevap:B şıkkında bu nedir sorusuna cevap verdiği için tanım cümlesidir.

19   Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi güzel gözdür ki yere akmadı!
Yukarıdaki cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A)   Güzelliğin verdiği hüzün B)   Ölüm karşısında çaresizlik C)   Vurdumduymazlık D)   Bencillik E)   Hoşgörü

20 Cevap:güzelin bile toprak olacağını anlatıyor.(B)

21  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A)   Gelincik baharın sonlarına doğru açarken çiğdem baharın hemen başında açar. B)   Bahar mevsimi, beni yaz mevsiminden çok mutlu eder. C)   Meltem bu yağmurları yaz yağmurlarına tercih ediyor. D)   Nevruz çiçeği baharın müjdecisidir.

22 cevap:D şıkkında karşılaştırma yapılmamıştır.

23  (I) İstanbul'da bir süre tatil yapacak olan Truvalı Helene rolünün sahibi Diana Kruger, özel hayatında Guillaume Canet ile evli. (II) On altı yaşında bir yarışmayı kazanıp manken olmuş. (III) Vücudunun mankenlik için gerekli olan inceliğini koruyamadığından podyumlara Veda etmiş. (IV) İki buçuk yıldan beri de film çeviriyor. (V) Diana Kruger, Hannover'da sakin bir yaşam sürüyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A)l.             B)ll.            C)lll.           D) IV.  

24 Cevap:C şıkkında sebep-sonuç ilişkisi verilmiş.    

25   (I) XIII. yüzyılda dinî ve tasavvufî konuların dışında gazeller yazan ilk şair Hoca Dehhanî'dir. (II) Hoca Dehhanî'nin son araştırmalara göre bugün elimizde 1 kasidesi ve 6 gazeli vardır. (III) Oldukça akıcı ve seçkin bir dille yazılmış gazellerinde din dışı konulara yer vermiştir, şair. (IV) Aruzu Türkçeye uygulamakta çağdaşlarına göre daha başarılıdır kanımca. (V) Hoca Dehhanî, mazmunları ve sanatları, kendinden sonra gelen şairlere örnek olabilecek bir ustalıkta şiirlerinde kullanmıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar, sözlerine yorumunu katmaya başlamıştır? A) V.           B)IV       C)III.           D) II.        

26 Cevap:C şıkından itibaren yorum katmaya başlanmış.

27 Aşağıdaki cümlelerden hangisi genel bir yargı bildirmemektedir?
A)   Sanatçı dün gece sevenleriyle buluştu. B)   insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. C)   Yazar dediğin okurunu dikkate almalıdır. D)   Resim, boyaları konuşturma sanatıdır.

28 cevap:A şıkkı hariç diğer şıklarda genel ifadeler verilmiş
cevap:A şıkkı hariç diğer şıklarda genel ifadeler verilmiş.;fakat A şıkkında bir sanatçıdan bahsedilmiş.

29  Aşağıdaki cümlelerden hangisi "önyargı" bildirmektedir?
A)   Bir pamuk şekerini andırıyor bulutlar. B)   Gül bahçesine varmak isterken yolundaki papatyaları ezdin. C)   Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde. D)   Sen iki ay sonra da gelmezsin.

30 cevap: D şıkında önceden bir yargıya sahip olma var.

31  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?
A)   Bu eşsiz manzara karşısında dilim tutuldu. B)   Doktor oldun diyelim, bu mesleğin zorluklarına hazır mısın? C)   Sevdasına kurban olduğum, bilsen ne zor geceler yaşarım. D)   işte biz de o gün tükeneceğiz.

32 cevap:B şıkkında olmamış;fakat olması mümkün olan bir durum ifade edilmiş.

33  (I) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara nutuk denir. (II) Topluluğa hitap eden kişiye konuşmacı ya da hatip adı verilir. (III) Söylev, gücünü işlenen düşüncenin doğruluğundan ve konuşmacının yeteneğinden alır. (IV) Söylevin içeriği kadar, konuşmacının ses tonu, jestleri, sözcük ve cümle vurgusundaki ustalığı da önem taşır. (V) Söylevci etkilemek, inandırmak, dinleyicileri yönlendirmek zorundadır çünkü. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? A) V.           B) IV.           C) III.           D) II.        

34 Cevap:En son cümle kendinden önceki cümlenin nedenidir.

35 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç sonuç ilişkisi" vardır?
A)   Gözleri görmediğinden okula gidememiş. B)   Ece onu sevdiği için bu zorluklara katlanıyor. C)   Seni görmek için dağ tepe aştık. D)   Hastalandığı için arayamamış.

36 cevap:C şıkkında amacı belirtmiştir.

37  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "dolaylı anlatım" söz konusudur?
A)   Hayat öğrenme hırsıyla birleşmezse, yaşamaya değmez, der. B)   Sana kaç kez, beni bir daha arama, dedim. C)   "Herhalde Ankara'dan vazgeçecek değiliz." dedi. D)   Gözlerin yalan söylemediğini sen mi söylüyorsun?

38  Cevap:D şıkkında alıntı söz tırnak içinden çıkarılmış ve dolaylı anlatım yapılmış.

39  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Bu saç modeli sana çok yakışmış. B) Dün sınıfça Yıldız Sarayı'nı dolaştık. C) Bu yıl, havalar geçen yıla göre daha erken soğudu. D) Ayça, sınavda yine birinci oldu.

40 Cevap:A şıkında kendi yorumunu katmıştır.

41  Unutulmamalıdır ki, Van Gölü'nde veya Kâğıt­hane Deresi'nde ölüme mahkûm edilenler yal­nızca balıklar değil, gerçekte insanoğlunun ge­leceğidir. Bu cümleyle anlatılmak istenen, aşağıdakiler­den hangisidir? A) Balık türlerinin gitgide azalması B) Bozulan doğal dengenin insan yaşamına olumsuz etkisi C) Deniz ve göllerdeki canlı sayısının yok olması D) Temiz su kaynaklarının giderek azalması.

42 Cevap:B şıkkı metnin anafikrini vermektedir.

43  "Kendisine iyilik yapılan bir adam, bunu daima hatırlamalı, iyiliği yapan da unutulmamalıdır." cümlesindeki düşünceyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez? A) Bize yapılan iyilikleri aklımızdan çıkarmama­lıyız. B) Önemli olan, yapılan iyiliktir, kimin yaptığı değil. C) İyiliksever insanları unutmamak gerekir. D) İyilik gören bir insana, bu iyilikleri unutmak yakışmaz.(b)

44 cevap:B şıkkı metinle ilgili değildir.

45  1. Ümidini kaybeden insan her şeyini yitirmiş sayılır.
2. Ümit etmek,   çalışmayla birleşirse kişiyi başarıya ulaştırır. 3.  Büyük başarılar ümit etmekle başlar. 4.  Mücadele ve ümit başarının anahtarlarıdır. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi bir­biriyle yakın anlamlıdır? A) 1-3 B) 2-3 C) 1-4 D) 2-4

46 Cevap:2 ile 4 aynı anlamdadır.

47 Büyük ozanımız Yunus Emre, yetmiş iki milleti bir göz ile görür
 Büyük ozanımız Yunus Emre, yetmiş iki milleti bir göz ile görür. Bu parçadaki altı çizili ifade ile Yunus Emre'nin hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Usta bir şair olduğu B) Birçok toplumu tanıdığı C) İnsanlar arasında ayrım yapmadığı D) Geleneklerine bağlı olduğu

48 Cevap:Bu söz ile insanlar arasında ayrım yapmadığını anlatıyor.(C)


"TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları