Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
ERTUĞRUL KURDOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK HİZMETLERİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

2 Teşekkür ve Takdir Belgesi ile Ödüllendirme
MADDE 8 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem notlarının ağırlıklı puan ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış notu indirilmemiş bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması; a) 70,00 – 84,99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

3 Onur Belgesi ile Ödüllendirme
MADDE 9 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan; Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

4 Disiplin Cezaları MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, d) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

5 MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır: a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar (1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek, okul malına zarar vermek (maddi zararı karşılamakla da yükümlüdür.) 2) Yönetici ve öğretmen tarafından verilen görevleri yapmamak, Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak, 3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, 4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, 5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, 6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, 8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak, 9)Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 7) Yalan söylemek, Kopya çekmek

6 a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar (2)
10) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, , 11) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

7 b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar ;
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek 2) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, 3) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak, 4) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak 5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, 6) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, (cep telefonu) 7) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

8 c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar ;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, 2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek, 3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, 4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda barındırmak, 5) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak, 6) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak 7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek

9 d) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar ;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, 2) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, 3) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak 4) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, 5) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,

10 Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. 2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.


"ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları